Browse Source

Merge branch 'sq-translation' of besnik/fsfe-website into master

tags/stw2018
Max Mehl 1 year ago
parent
commit
7f4accc0ae
100 changed files with 732 additions and 320 deletions
 1. 2
  2
    about/basics/eur5greve.sq.xhtml
 2. 3
  3
    about/basics/freesoftware.sq.xhtml
 3. 108
  0
    about/codeofconduct.sq.xhtml
 4. 133
  0
    about/localteams.sq.xhtml
 5. 0
  1
    about/mission.sq.xhtml
 6. 20
  12
    about/transparency-commitment.sq.xhtml
 7. 1
  1
    campaigns/15years/15years.sq.xhtml
 8. 262
  135
    campaigns/android/liberate.sq.xhtml
 9. 1
  1
    campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.sq.xhtml
 10. 1
  1
    campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.sq.xhtml
 11. 2
  2
    campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml
 12. 1
  1
    campaigns/ilovefs/2015/ilovefs.sq.xhtml
 13. 3
  3
    campaigns/ilovefs/2016/index.sq.xhtml
 14. 1
  1
    community/events/2016/summit/attendance.sq.xhtml
 15. 6
  6
    community/events/2016/summit/backsight.sq.xhtml
 16. 8
  8
    community/events/2016/summit/frontpage.sq.xhtml
 17. 6
  3
    contribute/contribute.sq.xhtml
 18. 67
  33
    contribute/translators/translators.sq.xhtml
 19. 1
  1
    contribute/translators/web.sq.xhtml
 20. 1
  1
    donate/hardware.sq.xhtml
 21. 2
  2
    events/2013/event-20130201-01.sq.xml
 22. 1
  1
    events/2013/event-20130203-01.sq.xml
 23. 1
  1
    events/2013/event-20130214-01.sq.xml
 24. 1
  1
    events/2013/event-20130222-01.sq.xml
 25. 1
  1
    events/2013/event-20130223-01.sq.xml
 26. 1
  1
    events/2013/event-20130305-01.sq.xml
 27. 1
  1
    events/2013/event-20130314-01.sq.xml
 28. 1
  1
    events/2013/event-20130323.sq.xml
 29. 1
  1
    events/2013/event-20130411-01.sq.xml
 30. 1
  1
    events/2013/event-20130413-01.sq.xml
 31. 2
  2
    events/2013/event-20130515-01.sq.xml
 32. 1
  1
    events/2013/event-20130517-02.sq.xml
 33. 1
  1
    events/2013/event-20130517-03.sq.xml
 34. 1
  1
    events/2013/event-20130522-02.sq.xml
 35. 1
  1
    events/2013/event-20130615-01.sq.xml
 36. 1
  1
    events/2013/event-20130624-01.sq.xml
 37. 1
  1
    events/2013/event-20130706.sq.xml
 38. 1
  1
    events/2013/event-20130709.sq.xml
 39. 1
  1
    events/2013/event-20130803-01.sq.xml
 40. 1
  1
    events/2013/event-20130803-02.sq.xml
 41. 1
  1
    events/2013/event-20130807-01.sq.xml
 42. 1
  1
    events/2013/event-20130817-01.sq.xml
 43. 1
  1
    events/2013/event-20130903-01.sq.xml
 44. 1
  1
    events/2013/event-20130912-01.sq.xml
 45. 1
  1
    events/2013/event-20130921-01.sq.xml
 46. 1
  1
    events/2013/event-20130927-01.sq.xml
 47. 1
  1
    events/2013/event-20130928-01.sq.xml
 48. 1
  1
    events/2013/event-20131004-01.sq.xml
 49. 1
  1
    events/2013/event-20131012-01.sq.xml
 50. 1
  1
    events/2013/event-20131026-01.sq.xml
 51. 1
  1
    events/2013/event-20131114-01.sq.xml
 52. 11
  11
    events/2013/rmll-2-2013.sq.xhtml
 53. 2
  2
    events/2013/rmll-2013.sq.xhtml
 54. 1
  1
    events/2015/event-20150107-01.sq.xml
 55. 1
  1
    events/2015/event-20150121-01.sq.xml
 56. 1
  1
    events/2015/event-20150121-02.sq.xml
 57. 1
  1
    events/2015/event-20150131-01.sq.xml
 58. 1
  1
    events/2015/event-20150204-01.sq.xml
 59. 1
  1
    events/2015/event-20150223-01.sq.xml
 60. 1
  1
    events/2015/event-20150227-01.sq.xml
 61. 2
  2
    events/2015/event-20150304-01.sq.xml
 62. 2
  2
    events/2015/event-20150316-01.sq.xml
 63. 1
  1
    events/2015/event-20150320-02.sq.xml
 64. 1
  1
    events/2015/event-20150321-01.sq.xml
 65. 2
  2
    events/2015/event-20150401-01.sq.xml
 66. 1
  1
    events/2015/event-20150409-01.sq.xml
 67. 1
  1
    events/2015/event-20150507-01.sq.xml
 68. 1
  1
    events/2015/event-20150507-02.sq.xml
 69. 1
  1
    events/2015/event-20150509-01.sq.xml
 70. 2
  2
    events/2015/event-20150513-01.sq.xml
 71. 1
  1
    events/2015/event-20150514-01.sq.xml
 72. 1
  1
    events/2015/event-20150514-02.sq.xml
 73. 1
  1
    events/2015/event-20150518-01.sq.xml
 74. 1
  1
    events/2015/event-20150601-01.sq.xml
 75. 2
  2
    events/2015/event-20150603-01.sq.xml
 76. 1
  1
    events/2015/event-20150611-01.sq.xml
 77. 1
  1
    events/2015/event-20150611-02.sq.xml
 78. 1
  1
    events/2015/event-20150611-03.sq.xml
 79. 1
  1
    events/2015/event-20150627.sq.xml
 80. 1
  1
    events/2015/event-20150708-01.sq.xml
 81. 1
  1
    events/2015/event-20150709-01.sq.xml
 82. 1
  1
    events/2015/event-20150725-01.sq.xml
 83. 2
  2
    events/2015/event-20150725-02.sq.xml
 84. 1
  1
    events/2015/event-20150803-01.sq.xml
 85. 2
  2
    events/2015/event-20150807-01.sq.xml
 86. 1
  1
    events/2015/event-20150815-01.sq.xml
 87. 1
  1
    events/2015/event-20150828-01.sq.xml
 88. 1
  1
    events/2015/event-20150829-01.sq.xml
 89. 1
  1
    events/2015/event-20150902-01.sq.xml
 90. 1
  1
    events/2015/event-20150918-01.sq.xml
 91. 1
  1
    events/2015/event-20150919-01.sq.xml
 92. 1
  1
    events/2015/event-20150919-02.sq.xml
 93. 1
  1
    events/2015/event-20150930-01.sq.xml
 94. 4
  4
    events/2015/event-20151003-01.sq.xml
 95. 1
  1
    events/2015/event-20151007-01.sq.xml
 96. 1
  1
    events/2015/event-20151016-02.sq.xml
 97. 4
  4
    events/2015/event-20151021-01.sq.xml
 98. 1
  1
    events/2015/event-20151103-01.sq.xml
 99. 1
  1
    events/2015/event-20151104-01.sq.xml
 100. 0
  0
    events/2015/event-20151118-01.sq.xml

+ 2
- 2
about/basics/eur5greve.sq.xhtml View File

@@ -12,7 +12,7 @@
[<a href="eur5greve.pdf">PDF (Anglisht, a4); 81k</a>]
</center>
<div align="right">
Hamburg, 11 Shkurt, 2003<br />
Hamburg, 11 shkurt, 2003<br />
<a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a> &lt;greve@fsfeurope.org&gt;<br /><br />
"Public Service Review - European Union," 5th edition<br />
<a href="http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp">http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp</a>
@@ -315,7 +315,7 @@ tranzicionin drejt Software-it të Lirë, për tre arsye.</p>

<p>Disa rajone europiane kanë tashmë nisma për ta bërë të detyrueshëm
përdorimin e Software-it të Lirë në administratën publike. Për shembull,
më 11 Shkurt të 2003-shit komisioni i ngarkuar me këtë çështje për palën
më 11 shkurt të 2003-shit komisioni i ngarkuar me këtë çështje për palën
frëngjishtfolëse të rajonit të Brukselit doli në mbrojtje të një politike të tillë.</p>

<p>Administratat publike në Europë do të duhej të paktën të garantonin

+ 3
- 3
about/basics/freesoftware.sq.xhtml View File

@@ -10,14 +10,14 @@
<p>I lirë, te Software-i i Lirë, ka të bëjë me lirinë, jo çmimin. I përdorur
sipas këtij kuptimi që prej viteve ’80, përkufizimi i parë i plotë i regjistruar
duket të jetë te <a href="http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt">Buletini
i GNU-së, vol. 1 no. 1</a>, botuar më Shkurt të 1986-s. Në mënyrë të veçantë,
i GNU-së, vol. 1 no. 1</a>, botuar më shkurt të 1986-s. Në mënyrë të veçantë,
Software-i i Lirë <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">përkufizohet</a>
bazuar në katër liritë:</p>

<ul>
<li><h3>Liria për ta xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi.</h3>
<p> <em>Vendosja e kufizimeve ndaj përdorimit të Software-it të Lirë, fjala
vjen kohore ("periudhë provë 30 ditore", "licenca skadon më 1 Janar, 2004")
vjen kohore ("periudhë provë 30 ditore", "licenca skadon më 1 janar, 2004")
ndaj qëllimit ("akordim lejeje për përdorim kërkimor dhe jo-komercial",
"s’mund të përdoret për prova atestimi cilësish") ose
ndaj zonash gjeografike ("s’duhet përdorur në vendin X") e bëjnë një program
@@ -72,7 +72,7 @@
"software libero" në italisht, dhe "Fri Software" në danisht.</p>

<h3>Burim i Hapët</h3>
<p>Më 3 Shkurt 1998, pas njoftimit nga Netscape-i për hedhjen në qarkullim
<p>Më 3 shkurt 1998, pas njoftimit nga Netscape-i për hedhjen në qarkullim
të shfletuesit të tyre si Software të Lirë, një grup personazh u takuan në Palo
Alto në Silicon Valley dhe propozuan nisjen e një fushate marketingu për
Software-in e Lirë nën termin ``Burim i Hapët.'' Synimi qe komercializimi i shpejtë

+ 108
- 0
about/codeofconduct.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,108 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Kod Sjelljeje - FSFE</title>
</head>

<body class="article" id="codeofconduct">
<p id="category"><a href="/about/">Mbi</a></p>
<h1>Kod Sjelljeje</h1>

<p id="introduction" class="p-summary">
KS-ja me dy fjalë: Free Software Foundation Europe (FSFE) dhe bashkësia
e tij synojnë të ofrojnë një mjedis miqësor dhe të qetë për çdo pjesëmarrës
në veprimtaritë e FSFE-së, në internet dhe në botën reale. Nga krejt
pjesëmarrësit e çfarëdo veprimtarie të FSFE-së pritet sjellje e shkëlqyer
kundrejt njëri-tjetrit. Sjellja e keqe mund të shpjerë në përjashtimin
nga veprimtaritë tona dhe/ose nga infrastruktura jonë teknike. Nëse
keni qenë të pranishëm në një situatë në të cilën fryma e Kodit të Sjelljes
është cenuar, ju lutemi, lidhuni me <a
href="#CARE">ekipin tonë qendror CARE</a>.
</p>

<p>
Software-i i Lirë merret me lirinë dhe këtë bën edhe bashkësia jonë.
Ne dëshirojmë të bashkëpunojmë dhe të punojmë tok duke respektuar
opinionet, aftësitë dhe interesat e ndryshme. Ne, si një bashkësi dashamirëse,
i nxisim krejt pjesëmarrësit të jenë të shkëlqyer me njëri-tjetrin.
</p>

<p>
Ky Kod Sjelljeje zbatohet mbi krejt veprimtaritë e kryera nga FSFE-ja,
si dhe mbi infrastrukturën tonë <em>online</em>. Kjo e fundit përfshin,
por nuk kufizohet me, listat tona të postimeve, wiki-t, mediat shoqërore,
grupet, forumet dhe çfarëdo mjeti të komunikimit dixhital që administrohen
nga FSFE-ja. Kodi i Sjelljes zbatohet po njësoj mbi krejt pjesëmarrësit,
përfshi, por pa u kufizuar te, folësit, vullnetarët, pjesëtarë të stafit,
ekspozues, etj.
</p>

<h2>Kod Sjelljeje</h2>

<p>
Ftojmë dhe nxisim të gjithë të shprehin opinionet e tyre mbi temat
që kanë lidhje me fushën tonë. Krejt pjesëmarrësit do të duhej të ndiheshin
gjatë gjithë kohës të lirë për ta bërë këtë, pa patur frikë se mos sulmohen,
ndëshkohen ose ngacmohen. I kërkojmë gjithkujt të respektojë dhe të jetë
i matur kundrejt njëri-tjetrit, veçanërisht kur përpiqet të ofrojë
kritikë konstruktive.
</p>

<p>
Që të farkëtojmë në bashkësinë tonë tolerancën, respektin dhe mikpritjen,
ne biem dakord të mos merremi me të folur apo veprime diskriminuese,
njollosëse, apo fyese, përfshi lidhur me (por pa u kufizuar me) gjinitë,
prirjet seksuale, racat, kombësitë, fetë apo profesionet. Jemi një bashkësi
e shumë kombësive dhe prejardhjeve, dhe i gëzohemi forcës tonë të bazuar
në diversitet.
</p>

<h2>Masa displinore</h2>

<p>
Nëse keni pësuar apo jeni bërë dëshmitar sjelljeje në kundërshtim
me parimet e ngulitura në këtë Kod Sjelljeje, ju lutemi, sillini incidente
të tilla në vëmendje të ekipit përkatës vendor ose <a href="#CARE">të
ekipit tonë qendror CARE</a> (CARE = CoC Active Response Ensurers) sa
më shpejt që të jetë e mundur. Në varësi të veprimtarisë së dhënë,
do të gjeni kontakte për ekipin vendor CARE.
</p>

<p>
Ju lutemi, mos ngurroni të përhapni Kodin e Sjelljes me pjesëmarrës
në diskutime, <em>online</em> dhe <em>offline</em>, për të garantuar
mjedis respekti dhe dashamirësie. Free Software Foundation Europe ruan
të drejtën t’i mohojë hyrjen dhe/ose të dëbojë prej një veprimtarie apo
segmenti infrastrukture të saj (p.sh. wiki, lista postimesh, etj) cilindo
individ që rezulton të jetë sjellë në kundërshtim me parimet e theksuara
më sipër.
</p>

<h2 id="CARE">Ekipi CARE Qendror</h2>

<p>
Me ekipin CARE qendror mund të lidheni përmes email-it <a href="mailto:care at
fsfe dot org">care te fsfe dot org</a>. Anëtarët e ekipit CARE radhiten
më poshtë, dhe jeni të mirëpritur të lidheni me ta edhe individualisht.
</p>

<div id="team" class="section grid-100">
<care-team-list />
</div>

<p>
Ankesat rreth anëtarësh të ekipeve CARE duhet t’i drejtohen <a
href="/about/team.html">presidentit të FSFE-së</a>.
</p>
</body>

<sidebar promo="about-fsfe" />

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 133
- 0
about/localteams.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,133 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html>
<head>
<title>Mbi Free Software Foundation Europe - Ekipe Vendore</title>

<style type="text/css">
.city { margin-left:2em; }
</style>
</head>

<body>
<p id="category"><a href="/about/">Mbi</a></p>
<h1>Grupe vendore FSFE</h1>

<p>Në shumë qytete dhe zona, vullnetarë të FSFE-së kanë ngritur grupe
vendore. Në takimet e rregullta të grupit, njerëz që e duan lirinë e
software-it - anëtarë shok ose jo - takohen që t’ia kalojnë mirë,
të mbështesin njëri-tjetrin në mbrojtje të Software-it të Lirë dhe që
të organizojnë veprimtari.
</p>
<p> Po kërkoni një pikë-lidhje vendore për t’u aktivizuar, ose thjesht për
të mësuar më tepër rreth Software-it të Lirë dhe FSFE-së? Po qe kështu,
kjo faqe ju bën punë.
</p>


<div id="show-people">


<h2 id="austria">Austri</h2>
<h3><a href="https://fsfe.org/at/">Ekipi për Austrinë</a></h3>
<p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
<austria-members />

<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Linz/">Grupi Vendor Linc</a></h3>
<linz-members />

<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Vienna">Grupi Vendor Vjenë</a></h3>
<vienna-members />

<h2 id="belgium">Belgjikë</h2>
<h3>Ekipi për Belgjikën</h3>
<belgium-members />

<h2>Danimarkë</h2>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Aarhus">Grupi Vendor Aarhus</a></h3>
<aarhus-members />

<h2>Francë</h2>
<h3><a href="https://fsfe.org/fr/">Ekipi për Francën</a></h3>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Paris/">Grupi Vendor Paris</a></h3>
<paris-members />

<h2 id="germany">Gjermani</h2>
<h3><a href="https://fsfe.org/de/">Ekipi për Gjermaninë</a></h3>
<p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
<germany-members />

<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Berlin">Grupi Vendor Berlin</a></h3>
<berlin-members />

<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Bonn">Grupi Vendor Bon</a></h3>
<bonn-members />

<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Cologne">Grupi Vendor Këln</a></h3>
<cologne-members />

<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Duesseldorf">Grupi Vendor Dyseldorf</a></h3>
<duesseldorf-members />

<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Hamburg">Grupi Vendor Hamburg</a></h3>
<hamburg-members />

<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Muenchen">Grupi Vendor Munih</a></h3>
<munich-members />

<h3><a href="http://www.wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main">Grupi Vendor Rin-Majn</a></h3>
<rheinmain-members />

<h2 id="greece">Greqi</h2>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Athens">Grupi Vendor Athinë</a></h3>
<athens-members />


<h2 id="italy">Itali</h2>
<h3>Ekipi për Italinë</h3>
<p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
<italy-members />

<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Bari">Grupi Vendor Bari</a></h3>
<bari-members />

<h2 id="netherlands">Holandë</h2>
<p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/BNL">Ekipi për Holandën</a></h3>
<netherlands-members />

<h2 id="slovenia">Sloveni</h2>
<h3>Ekipi për Sloveninë</h3>
<slovenia-members />


<h2 id="spain">Spanjë</h2>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Barcelona">Grupi Vendor Barcelonë</a></h3>
<barcelona-members /><h2 id="switzerland">Zvicër</h2>
<h3>Ekipi për Zvicrën</h3>
<switzerland-members />

<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Zurich">Grupi Vendor Zyrih</a></h3>
<zurich-members />


<h2>Përfaqësues të Anëtarësisë Shok</h2>
<p>Çdo vit, anëtarët shok të FSFE-së zgjedhin një person nga gjiri i tyre për të përfaqësuar interesat e tyre në Asamblenë e Përgjithshme të FSFE-së, organi që vendos strategjinë afatgjatë të entit.
</p>
<representatives-members />


</div>
</body>
<followup>join</followup>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 1
about/mission.sq.xhtml View File

@@ -8,7 +8,6 @@
<p id="category"><a href="/about/">Mbi</a></p>
<h1>Misioni i FSFE-së</h1>


<div id="introduction">
<p>Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë.</p>
</div>

+ 20
- 12
about/transparency-commitment.sq.xhtml View File

@@ -8,7 +8,13 @@

<body>
<p id="category"><a href="/about/">Rreth</a></p>
<h1>Përkushtim Ndaj Transparencës - FSFE</h1>
<h1>Përkushtim Ndaj Transparencës</h1>

<div class="captioned right" style="max-width: 250; width: 23%">
<a href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">
<img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Logo from Transparent Civil Society" width="100%"/>
</a>
</div>

<p id="introduction">Përmes nismës <a
href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">“shoqëri
@@ -23,38 +29,40 @@
të dhëna mbi synimet konkrete dhe <a
href="/about/principles.html">si duam t’i arrijmë ato</a>.</li>

<li>Data dhe hollësi të tjera prej vërtetimit të fundit nga autoritetet financiare
se jemi të përjashtuar nga taksat <a
href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. Përfitojmë përjashtim nga
taksat edhe në <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>, dhe <a
<li>Data dhe hollësi të tjera prej vërtetimit të fundit nga autoritetet financiare
se jemi të përjashtuar nga taksat për shkak të statusit si organizëm jofitimprurës <a
href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. We also hold that tax-deductible status in <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>,
dhe <a
href="/donate/switzerland.html">Zvicër</a>.</li>

<li><a href="/about/team.html">Emër dhe funksion për drejtuesit
tanë</a>.</li>

<li>Raporte rreth veprimtarish të organizmit gjenden te raportet
tanë vjetorë: <a href="/news/2016/news-20160224-01.html">2015</a>, <a href="/news/2014/news-20141218-02.html">2014</a>, <a
tanë vjetorë: <a href="/news/2017/news-20170109-01.html">2016</a>, <a href="/news/2016/news-20160224-01.html">2015</a>, <a href="/news/2014/news-20141218-02.html">2014</a>, <a
href="/news/2012/report-2012.html">2012</a>, dhe <a
href="/donate/letter-2011.html">2011</a>. Veç tyre, raportojmë edhe në <a
href="/donate/letter-2011.html">2011</a>. Veç tyre, lidhur me veprimtarinë tonë
raportojmë edhe në <a
href="/news/news.html">lajmet e përgjithshme</a>, <a
href="/news/newsletter.html">buletinet mujore</a>, the <a
href="/about/legal/legal.html">proces-verbalet nga asambletë
e përgjithshme</a>, si edhe në <a href="/contact/community.html">listat
tona të postimeve</a>.</li>
tona të postimeve</a>.</li>

<li>Se sa nëpunës punësojmë dhe se sa punojnë ata gjendet edhe te <a
<li>Se sa nëpunës punësojmë dhe se sa punojnë ata, gjendet te <a
href="/about/team.html">faqja jonë mbi ekipin</a>.</li>

<li><a href="/about/funds/funds.html">Të dhëna se si i shpenzojmë
paratë</a>.</li>

<li>Lidhje ligjore me organizma të tjerë: <a
href="/about/fsfnetwork.html">Kemi organizma simotër
<li>Lidhje ligjore me organizma të tjerë: Kemi <a
href="/associates/associates.html">organizma shok</a> dhe
<a href="/about/fsfnetwork.html">organizma simotër
në botë, por nuk jemi të lidhur me ta nga pikëpamja ligjore</a>.</li>

<li>Emrat e njësive ligjore që kanë dhuruar më shumë se 10% të buxhetit
tonë vjetor i tregojmë te <a href="/donate/thankgnus.html">faqja mbi dhuruesit tanë</a>.
Persona që dhurojmë më shumë se 10% të buxhetit tonë vjetor tregohen me emër
Persona që dhurojmë më shumë se 10% të buxhetit tonë vjetor shfaqen me emër
vetëm nëse pajtohen me këtë, përndryshe i tregojmë si “dhurim anonim nga persona
privatë”.</li>


+ 1
- 1
campaigns/15years/15years.sq.xhtml View File

@@ -85,7 +85,7 @@
<p>
Tema e përvjetorit të 15 do të jetë gjerësisht e pranishme në
<a href="/community/events/2016/summit/frontpage">kuvendin tonë të 2016-s</a>.
Kuvendin tonë për këtë vit po e mbajmë nga 2 - 4 Shtator në Berlin,
Kuvendin tonë për këtë vit po e mbajmë nga 2 - 4 shtator në Berlin,
dhe do të donim që të vinit. Kemi një
<a href="/community/events/2016/summit/frontpage#business">varg
folësish të klasit të parë</a> dhe do të mbulojmë krejt temat aktuale që

+ 262
- 135
campaigns/android/liberate.sq.xhtml View File

@@ -2,187 +2,305 @@

<html>
<head>
<title>Çlironi Pajisjen tuaj - Çlironi Androidin Tuaj! - FSFE</title>
<title>Çlironi Pajisjen tuaj - Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
<meta content="Mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe aplikacione të lira" name="description" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />

<link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Androidin Tuaj</a></p>
<p id="category"><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in Tuaj</a></p>

<h1>Çlironi Pajisjen Tuaj!</h1>
<div id="introduction">
<div class="image" id="hello-free-droid">
<img src="/campaigns/android/robot.png" alt="Robot Android i Çliruar" />
</div>
<p>
Edhe pse në pjesën dërrmuese Android-i është Software i Lirë, pajisjet zakonisht vijnë me software pronësor dhe shërbime që i pengojnë njerëzit t’i përdorin në rrugë të pavarur dhe autonome.
Çlirojeni pajisjen tuaj Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe me aplikacione të lira!
Edhe pse në pjesën dërrmuese Android-i është Software i Lirë, pajisjet
zakonisht vijnë me software pronësor dhe shërbime që i pengojnë njerëzit
t’i përdorin në rrugë të pavarur dhe autonome. Çlirojeni pajisjen tuaj
Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një
sistem operativ të lirë dhe me aplikacione të lira!
</p>
</div>
<h2 id="OS">Sisteme Operative</h2>
<p>
Një sistem operativ është një koleksion programesh që ju bëjnë të mundur
përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e aplikacioneve në të. Edhe pse Android <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">në pjesën dërrmuese
është i lirë</a>, mjaft telefona shiten me përbërës pronësorë dhe shtesa. Disa telefona
kanë gjithashtu <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Booting#Boot_loader">ngarkues nisjeje</a>
të kyçur, çka ju pengon të instaloni dhe nisni sisteme të tjerë operativë.
Nëse doni të blini një telefon Android, sigurohuni që ngarkuesi i nisjes të
mund <a
href="http://wiki.cyanogenmod.com/?search=&quot;unlock+bootloader&quot;">të shkyçet</a>.
Në disa pajisje mund të shkyçet vetëm me trike të mençura dhe prodhuesit priren ta deklarojnë të pavlefshme garancinë në rast se zhbllokoni ngarkuesin e nisjes te pajisjet e tyre. Por, sipas Direktivës Europiane 1999/44/CE, thjesht fakti se ndryshuat ose ndërruat software-in e pajisjes suaj, nuk është arsye e mjaftueshme për ta bërë të pavlefshme garancinë tuaj. Për më tepër informacion, <a href="http://piana.eu/root" title="Does rooting your phone invalidate its warranty?">shihni blogun e Karlo Pianës</a>. Ka gjithashtu kompani
që i shesin pajisjet e tyre me ngarkues të pabllokuar nisjeje ose
që furnizojnë mjetet për ta zhbllokuar atë. Përtej kësaj, është ide e mirë
të shihet nëse ka versione të lirë të Android-it <a
href="http://www.cyanogenmod.com/devices">që mbulojnë pajisjen</a>.
</p>
<h3 id="Replicant">Replicant OS</h3>
<p>
<a href="http://replicant.us/">Replicant</a> është një shpërndarje
Android që është 100% Software i Lirë. Xhiron vetëm në <a
href="http://replicant.us/supported-phones/">numër shumë të kufizuar pajisjesh</a>.
Nëse keni një nga këto pajisje, atëherë këtë duhet të zgjidhni.
</p>
<h3 id="CyanogenMod">CyanogenMod</h3>
<div class="image right">
<img alt="CyanogenMod" src="/campaigns/android/cyanogenmod.png" />

<div id="subpages">
<div class="half">
<h3><a href="#Apps">Aplikacione Software i Lirë</a></h3>
<p>
Gjëja më e lehtë për fillestarët është t’ia fillojnë duke çliruar
aplikacione për celular. Ju paraqesim depo aplikacionesh posaçërisht për
Software-in e Lirë dhe disa aplikacione për përdorimet më të rëndomta, për
shembull, shkëmbim mesazhesh, shfletim, ose lojëra.
</p>
<div class="action"><a href="#Apps">Çlironi aplikacionet tuaja</a></div>
</div>
<div class="half last">
<h3><a href="#OS">Sisteme Operativë Software i Lirë</a></h3>
<p>
Shumica e sistemeve operative në telefonat që mund të blini s’janë të
lirë. Ata përmbajnë software pronësor të instaluar që më parë, i cili
i kufizon liritë tuaja dhe cenojnë privatësinë tuaj. Ndaj përdoruesit
e përparuar do të duhej të instalonin një sistem operativ për celular
që të jetë sa më i lirë që të mundet.
</p>
<div class="action"><a href="#OS">Çlironi OS-in tuaj</a></div>
</div>
</div>
<p>
<a href="http://www.cyanogenmod.com/">CyanogenMod</a> është shpërndarja
më popullore suplementare për Android. <a
href="http://www.cyanogenmod.com/devices">xhiron në mjaft telefona</a> dhe
ofron <a href="http://www.cyanogenmod.com/about/features">veçori</a>
që nuk gjenden te firmware-et e bazuara në Android-in zyrtar. Ai ofrohet
gjithashtu pa aplikacionet Google dhe ju jep më tepër liri mbi pajisjen tuaj.
CyanogenMod është Software i Lirë i krijuar nga një bashkësi aktive.
Që të arrijë të xhirojë në kaq shumë pajisje, ai përdor
<a href="https://github.com/CyanogenMod/android_device_semc_iyokan/blob/gingerbread/proprietary-files.txt">përudhësa pajisjesh dhe firmware jo të lirë</a> që
<a href="https://github.com/CyanogenMod/android_device_semc_iyokan/blob/gingerbread/extract-files.sh">sillen me pajisjen</a> dhe përfshihen në ROM.
</p>
<p>
Që të instaloni CyanogenMod-in, duhet zhbllokuar ngarkuesi i nisjeve
te pajisja juaj. Kjo <a
href="http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Main_Page">Wiki për
CyanogenMod-in</a> përmban udhëzime të hollësishme se si të instalohet.
</p>
<p>
Pas instalimit, telefoni juaj do të jetë i çliruar nga krejt ato aplikacione
pronësore të parainstaluara dhe nuk do të jetë më e nevojshme të lidhet
telefoni juaj me një llogari Google. Hiq disa përudhësa jo të lirë pajisjesh,
telefoni juaj do të xhironte vetëm Software të Lirë. Nëse keni dijeni
për aplikacione software-i jo të lirë shtuar te CyanogenMod, ju lutemi, <a
href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">na e bëni të ditur</a>!
</p>

<p>
Kemi grumbulluar ca të dhëna se si mund
<a href="/campaigns/android/help.html#OS">të ndihmoni për të siguruar që CyanogenMod të vazhdojë të jetë i lirë</a>
dhe se si të identifikohen dhe të hiqen pjesë jo të lira.
</p>


<h2 id="Apps">Aplikacionet</h2>

<p>
Për shumicën e njerëzve, <a href="https://market.android.com/">Google
Play Store</a> (i njohur më herët si tregu për Android) është burimi i vetëm ose kryesor
për aplikacione. Atje nuk as që nuk ju tregohet nëse një aplikacion është Software
i Lirë apo jo, lere pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e aplikacioneve prej këtij
tregu ose prej të tjerësh janë pronësorë. Edhe nëse instaloni një aplikacion Software
të Lirë, nuk ka arsye pse duhet besuar në dyorin e shkarkuar. Përdorimi i Google
Market-it lyp gjithashtu një llogari Google. Është e këshillueshme që të mos
përdoret fare ky treg.
</p>
Për shumicën e njerëzve, <a href="https://play.google.com/">Google
Play Store</a> është burimi i vetëm ose kryesor për aplikacione. Atje
as që nuk ju tregohet nëse një aplikacion është Software i Lirë apo jo,
lëre pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e aplikacioneve prej
këtij tregu, ose prej të tjerësh, janë pronësorë. Edhe nëse instaloni
një aplikacion Software të Lirë, nuk ka arsye pse duhet besuar në dyorin
e shkarkuar. Përdorimi i Google Play-it lyp gjithashtu një llogari Google,
dhe është vetë software pronësor. Është e këshillueshme që ky treg
të mos përdoret fare.</p>

<h3 id="F-Droid">F-Droid</h3>

<div class="image">
<div class="image left">
<img alt="F-Droid" src="/campaigns/android/f-droid.png" />
</div>

<p>
<a href="http://f-droid.org/">Nisma F-Droid</a> pat filluar
<a href="http://f-droid.org/">Nisma F-Droid</a> zuri fill që
të ndryshohej gjendja e trishtë e aplikacioneve Software i Lirë në
botën e Android-it. Ajo shërben për të ndërtuar një depo Software-i
të Lirë për Android që instalohet lehtë. Përmban një aplikacion klienti
botën e Android-it. Me të është krijuar një depo Software-i të Lirë
për Android që instalohet lehtë. Përmban një aplikacion klienti
Android që e bën të lehtë shfletimin për aplikacione Software-i të Lirë,
instalimin e tyre në pajisjen tuaj, dhe që ndjek përditësimet për to.
Kur ka të tilla, përfshin të dhëna se si të dhurohen para për autorët
e një aplikacionit.
Aplikacionet që ofrohen në F-Droid nuk përmbajnë kosto të fshehura,
janë të parrezikshme për fëmijët, dhe janë transparente rreth
<a href="https://f-droid.org/wiki/page/AntiFeatures">kundra-veçorish</a>
të mundshme.
</p>

<p>
Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit aplikacion.
Mund të krijoni dhe të shtoni lehtësisht depot tuaja. Por meqë nisma
është <a
href="https://gitorious.org/f-droid/fdroidserver">shumë aktive</a>,
me programim të decentralizuar dhe e hapur për bashkëveprim,
krijimi i depove të tilla vetjake nuk është vërtet i domosdoshëm.
Synimi i saj është të përfshihen krejt aplikacionet e dobishme Android që janë
Software i Lirë dhe të ndiqen përditësimet për to.
Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit
aplikacion. Mundeni edhe të krijoni dhe të shtoni lehtësisht depot tuaja.
Por meqë nisma është <a
href="https://gitlab.com/fdroid/">shumë aktive</a>, me programim
të decentralizuar dhe e hapur për bashkëveprim, krijimi i depove
të tilla vetjake s’është medoemos i domosdoshëm. Synimi i saj është
të përfshihen krejt aplikacionet e dobishme Android që janë Software
i Lirë dhe të ndiqen përditësimet për to.
</p>

<p>
Kemi grumbulluar disa të dhëna se si mund <a href="/campaigns/android/help.html#Apps">të ndihmoni te F-Droid</a>.
</p>

<h2 id="Sync">Njëkohësim i Të dhënave Tuaja</h2>
<h3 id="selection">Aplikacione të përzgjedhura për raste përdorimi të rëndomtë</h3>

<p>
Për fat të mirë, sot, jetojmë një një botë në të cilën mund të zgjedhim
mes aplikacionesh të ndryshme Software i Lirë për thuajse çfarëdo
nevojash përdoruesi. Kjo ndarje synon t’ju paraqesë një përzgjedhje
të vogël aplikacionesh që janë të përshtatshme për fillestarë. Pa
diskutim që kjo listë s’mund të jetë e përsosur për çdo individ.
Këshillojmë gjithashtu të hidhni një sy te <a
href="https://f-droid.org/packages/">depoja e plotë F-Droid</a> ose te
rekomandimet për aplikacione te <a href="https://prism-break.org/">Dalje
Nga PRISM-i</a>, <a
href="https://myshadow.org/">Unë dhe Hija Ime</a>, apo <a
href="https://securityinabox.org/">Siguria brenda në një Kuti</a>.
</p>

<h4 id="browser">Shfletim Web</h4>

<p>
Në F-Droid mund të gjeni mjaft shfletues web, për grupe të ndryshme
përdoruesish. Sipas gjasash, më i njohuri është <a
href="https://www.mozilla.org/firefox/mobile/">Firefox-i për Celular</a>
i Mozilla-s, që mund të merret te <a
href="https://f-droid.org/packages/de.marmaro.krt.ffupdater/">FFUpdater</a> ose
versionin GNU për të, <a
href="https://f-droid.org/packages/org.gnu.icecat/">IceCatMobile</a>.
Përdoruesit që parapëlqejnë aplikacione të peshës së lehtë dhe me
privatësinë në mendje, mund të duan të provojnë <a
href="https://f-droid.org/packages/org.mozilla.klar/">Firefox Klar</a>
(i njohur edhe si Firefox Focus).
</p>

<h4 id="email">Email</h4>

<p>
<a href="https://f-droid.org/packages/com.fsck.k9/">K-9 Mail</a>
u lejon përdoruesve të tij të shtojnë llogaritë shumta email dhe ofron
një gamë të gjerë mundësish. Ai mbulon gjithashtu integrim me aplikacione
fshehtëzimi, të tillë si <a
href="https://www.f-droid.org/packages/org.sufficientlysecure.keychain/">OpenKeychain</a>
dhe është në gjendje të lexojë mesazhe të fshehtëzuar me GnuPG.
</p>

<h4 id="im">Mesazhe të Atypëratyshëm</h4>

<p>
Gjendja e aplikacioneve Software i Lirë për shkëmbim të atypëratyshëm
mesazhesh është e ndërlikuar. Ndërkohë që ka zgjidhje 100% Software i Lirë,
të tilla si <a
href="https://f-droid.org/packages/eu.siacs.conversations/">Conversations</a> dhe Zom
(për XMPP/Jabber, përdoruesit e iOS-it mund të përdorin <a href="https://chatsecure.org/">ChatSecure</a>), <a
href="https://f-droid.org/packages/com.b44t.messenger/">Delta Chat</a>
(përmes email-i) ose <a href="https://f-droid.org/packages/im.vector.alpha/">Riot.im</a>
(përmes Matrix-i),sipas gjasash nuk do të jenë shumë të përhapur mes
shokëve tuaj, për shkak se shtrirja e përdorimit të tyre është relativisht
e vogël. Të tjera aplikacione janë plotësisht ose thuajse Software i Lirë,
por kanë kundra-veçori të tjera, të tilla si varësi nga shërbyes dhe
librari jo të lira, ose nuk lejojnë federim shërbyesish, për shembull <a
href="https://signal.org/">Signal-i</a> ose <a
href="https://wire.com/">Wire-i</a>. Ka një numër nismash për ta bërë
shkëmbimin e atypëratyshëm të mesazheve sa më të lirë, të sigurt,
të decentralizuar, dhe miqësor ndaj përdoruesit që të jetë e mundur, dhe
shpresojmë që në të ardhmen të jemi në gjendje të bëjmë rekomandime më
të qarta.
</p>

<h4 id="multimedia">Multimedia</h4>

<p>
Plot aplikacione Software i Lirë synojmë t’ju bëjnë të mundur të shijoni
audio dhe video në celularin tuaj. Aplikacione të njohur janë <a
href="https://f-droid.org/packages/org.schabi.newpipe/">NewPipe</a>,
një ndërfaqe e peshës së lehtë për YouTube-in, e cila sjell si shtesë
disa veçori unike, <a
href="https://www.videolan.org/vlc/download-android.html">VLC
Player</a> për video, ose <a
href="https://f-droid.org/packages/net.programmierecke.radiodroid2/">RadioDroid</a>
për dëgjimin e mijëra stacioneve radio
</p>

<h4 id="outdoors">Jashtë</h4>

<p>
Kur udhëtoni, telefoni juaj celular mund të jetë një ndihmësi juaj. <a
href="https://f-droid.org/packages/de.grobox.liberario/">Transportr</a>
di rrjetet e transportit publik për vende dhe qytete anembanë botës. <a
href="https://f-droid.org/packages/net.osmand.plus/">OsmAnd</a>
ju shërben harta të hollësishme <em>offline</em> dhe <em>online</em>
të vendit kudo qofshi në atë çast, dhe përfshin edhe udhëzime lëvizjeje
kur jeni me motoçikletë apo automjet.
</p>

<h4 id="games">Lojëra</h4>

<p>
F-Droid përmban lojëra të ndryshme për celular, për thuajse çfarëdo
shijesh. Për shembull, qeflijtë e <em>puzzle</em>-it mund të dëfrehen me <a
href="https://f-droid.org/packages/com.uberspot.a2048/">2048</a>
ndërkohë që fansat e <em>block sandbox</em>-it mund të luajnë <a
href="https://f-droid.org/packages/net.minetest.minetest/">Minetest</a>
vetëm ose në mënyrën me shumë lojtarë. Për fansat e 1010! ka një
<a
href="https://www.f-droid.org/packages/io.github.lonamiwebs.klooni/">1010!
Klooni</a>.
</p>


<h2 id="OS">Sisteme Operativë</h2>

<p>
Një sistem operativ është një koleksion programesh që ju bëjnë të mundur
përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e aplikacioneve në të. Edhe pse
Android është <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">i lirë
në pjesën dërrmuese </a>, mjaft telefona shiten me përbërës pronësorë
dhe shtesa. Disa telefona kanë gjithashtu <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Booting">ngarkues nisjeje</a>
të kyçur, çka ju pengon të instaloni dhe nisni sisteme të tjerë operativë.
Nëse doni të blini një telefon Android, sigurohuni që ngarkuesi i nisjes të
mund <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">të shkyçet</a>.</p>

<p>Në disa pajisje mund të shkyçet vetëm me marifete të mençura dhe
prodhuesit priren ta deklarojnë të pavlefshme garancinë në rast se
zhbllokoni ngarkuesin e nisjes te pajisjet e tyre. Por, sipas Direktivës
Europiane 1999/44/CE, thjesht fakti se ndryshuat ose ndërruat software-in
e pajisjes suaj, nuk është arsye e mjaftueshme për ta bërë të pavlefshme
garancinë tuaj. Për më tepër informacion,
<a href="/freesoftware/legal/flashingdevices.html" title="Does rooting your phone invalidate its warranty?">shihni
analizën e Carlo Piana-s dhe Matija Šuklje-s</a>. Ka gjithashtu kompani
që i shesin pajisjet e tyre me ngarkues të pabllokuar nisjeje ose që
furnizojnë mjetet për ta zhbllokuar atë. Përtej kësaj, është ide e mirë
të shihet nëse ka versione të lirë të Android-it <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">që mbulojnë pajisjen tuaj</a>.
</p>

<h3 id="Replicant">Replicant</h3>

<div class="image left">
<img alt="Replicant" src="/campaigns/android/replicant.png" />
</div>

<p>
<a href="http://replicant.us/">Replicant</a> është një shpërndarje
Android që është 100% Software i Lirë. Ngaqë s’përdor ndonjë
përudhës jo të lirë, deri sot funksionon në një numër të kufizuar
pajisjesh.
</p>

<p>
Kur xhironi vetëm Software të Lirë dhe nuk bazoheni te shërbime jo të lira
rrjeti, të tilla si ato që ofron Google-i, mund të duket sikur humbët mundësinë
e njëkohësimit të kontakteve tuaja, kalendarit dhe të tjera të dhënave prej pajisjesh
tuaja të tjera. Për fat, ka plot Software të Lirë që e bën këtë punë:
Ju kërkojmë të ndihmoni Replicant-in të zgjerojë mbulimin e më shumë
pajisjeve. Mundeni <a
href="http://redmine.replicant.us/projects/replicant/issues">të kontribuoni
kod</a>, dhe <a
href="https://www.fsf.org/blogs/community/donate-to-replicant-and-support-free-software-on-mobile-devices">të dhuroni pajisje</a> për ekipin Replicant për qëllime testimi.
</p>

<ul>
<li>
<a href="http://acal.me/">ACal</a> njëkohëson librin e adresave dhe kalendarin tuaj
Android me shërbyes <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV">CalDAV</a>/<a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/CardDAV">CardDAV</a>, të tillë si
<a href="http://owncloud.org/">ownCloud</a>.
</li>
<li>
<a href="https://code.google.com/p/kolab-android/">kolab-android</a>
njëkohëson librin e adresave dhe kalendarin tuaj Android me dosje <a
href="http://www.kolab.org/">Kolab</a>/IMAP.
</li>
<li>
<a href="http://f-droid.org/repository/browse/?fdid=com.funambol.androidsync">Klienti Funambol Sync</a>
përdor SyncML-in për njëkohësim të kalendarit dhe librit tuaj të adresave me aplikacione të ndryshime.
</li>
<li>
<a
href="http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Howto:_Connect_to_Device_with_SSH">SSH
Daemon dropbear</a> është i parainstaluar në CyanogenMod dhe mund të përdoret
p.sh. për të xhiruar <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rsync">rsync-un</a>.
</li>
</ul>
<p>
Telefona me Replicant-in të parainstaluar ka të gatshëm prej <a href="https://tehnoetic.com/index.php?route=product/category&amp;path=59">Tehnoetic</a>
që një pjesë të fitimit ia kthen nismës Replicant.
</p>

<h3 id="LineagoeOS">LineageOS</h3>

<div class="image right">
<img alt="LineageOS" src="/campaigns/android/lineageos.png" />
</div>

<p>
<a href="https://lineageos.org/">LineageOS</a> është një version Android
të cilin mund ta përdorni pa llogari Google. Edhe pse është zakonisht më
i lirë se software-i që vjen me pajisjen tuaj, objektivi kryesor i tij
s’është liria. Edhe pse LineageOS funksionon me <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">shumicën e pajisjeve
Android</a>, ai përdor <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">përudhësa dhe <em>firmware</em>
jo të lirë</a> që sillen nga një element dhe përfshihen në ROM. LineageOS
është degëzimi më popullor i projektit të braktisur CyanogenMod.
</p>

<p>
LineageOS nuk përmban si parazgjedhje shërbime Google Play, çka i bën mirë
lirisë tuaj. Sidoqoftë, nëse vërtet keni nevojë për disa nga këto aplikacione
ose librari pronësore, mund të provoni sendërtimin Software të Lirë
<a href="https://microg.org/">microG</a> për disa prej tyre.
</p>

<p>
Kemi grumbulluar <a
href="https://fsfe.org/campaigns/android/help.html#OS">informacion</a>
se si mund të ndihmoni për të bërë të mundur që LineageOS dhe të tjerë
sisteme operativë të bëhen sa më të mirë që mundet, dhe se si
të identifikohen dhe të hiqen pjesë jo të lira.
</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2012-02-17 15:16:09 +0100 (ven. 17 févr. 2012) $ $Author: hugo $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2012-02-17 15:16:09 +0100 (ven. 17 févr. 2012) $ $Author: hugo $</timestamp>
<legal type="cc-license">
<license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</license>
<notice>Pjesë të kësaj faqeje janë
modifikime të bazuara në punë të krijuar dhe ndarë me të tjerët nga Google,
dhe që përdoren në përputhje me kushtet e përshkruara në lejen Creative Commons 3.0
Attribution License. Android-i është një shenjë tregtare e Google Inc.</notice>
<notice>Pjesë të kësaj faqeje janë modifikime të bazuara në punë të krijuar
dhe ndarë me të tjerët nga Google, dhe që përdoren në përputhje me kushtet
e përshkruara në licencën Creative Commons 3.0 Attribution License.
Android-i është një shenjë tregtare e Google Inc.</notice>
</legal>
</html>
<!--
@@ -190,3 +308,12 @@ Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

<!-- LocalWords: FSFE CalDAV CardDAV ownCloud baikal DAViCal SoGO
-->
<!-- LocalWords: Kolab MyKolab davmail PIM KDE Kontact pyCardDAV
-->
<!-- LocalWords: ACal DAVdroid dropbear rsync RSS NewsBlur ven févr
-->
<!-- LocalWords: hugo
-->

+ 1
- 1
campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.sq.xhtml View File

@@ -22,7 +22,7 @@

<p>Kur ndizen, pajisjet TI përmbushin një proces fillimi të quajtur nisje. Në rastin e kompjuterave ky proces fillimi përfaqësohet nga ekzekutimi i një <em>firmware</em>-i. Ky <em>firmware</em>, nga ana e tij, nis një tjetër program të quajtur ngarkues nisjesh, i cili mandej nis sistemin operativ faktik, mbi të cilën mund të ekzekutohen pastaj aplikacionet. Më 2012, kalimi në shkallë industrie i <em>firmware</em>-it të PC-ve, <em>notebook</em>-ve, shërbyesve, dhe kompjuterave të tjerë nga BIOS-i konvencional në <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface">UEFI</a> do të jetë thuajse i plotë. Krahasuar me BIOS-in konvencional, UEFI ka disa të mira, fjala vjen, kohë nisjeje më të shpejta, përudhësa të pavarur nga sistemi operativ, dhe një premtim për siguri të zgjeruar.</p>

<p>Pjesa e sigurisë trajtohet nga një funksion i quajtur "Nisje e Sigurt". Që prej UEFI 2.3.1 (hedhur në qarkullim më 8 Prill, 2011) "Nisja e Sigurt" siguron që gjatë procesit të nisjes të ekzekutohet vetëm <em>software</em> që është në pajtim me nënshkrimet kriptografike të sendërtuara paraprakisht në pajisje. Kjo bëhet për të parandaluar ekzekutimin e <em>software</em>-eve të padëshiruar gjatë nisjes së kompjuterit, përmes verifikimit kriptografik të një nënshkrimi për çdo përbërës <em>software</em> (hapat e ndryshëm të <em>firmware</em>-it UEFI, ngarkuesi i nisjes, kerneli i sistemit operativ, etj.), përpara ekzekutimit të secilit. Prandaj nënshkrimet kriptografike që do të duhej të përdoreshin, duhet vendosur te baza e të dhënave të nënshkrimeve UEFI të secilës pajisje TI të pajisur me "Nisje të Sigurt" UEFI, <strong>përpara</strong> se një përbërës <em>software</em> i nënshkruar kriptografikisht të mund të fillojë të xhirohet në një makinë të dhënë.</p>
<p>Pjesa e sigurisë trajtohet nga një funksion i quajtur "Nisje e Sigurt". Që prej UEFI 2.3.1 (hedhur në qarkullim më 8 prill, 2011) "Nisja e Sigurt" siguron që gjatë procesit të nisjes të ekzekutohet vetëm <em>software</em> që është në pajtim me nënshkrimet kriptografike të sendërtuara paraprakisht në pajisje. Kjo bëhet për të parandaluar ekzekutimin e <em>software</em>-eve të padëshiruar gjatë nisjes së kompjuterit, përmes verifikimit kriptografik të një nënshkrimi për çdo përbërës <em>software</em> (hapat e ndryshëm të <em>firmware</em>-it UEFI, ngarkuesi i nisjes, kerneli i sistemit operativ, etj.), përpara ekzekutimit të secilit. Prandaj nënshkrimet kriptografike që do të duhej të përdoreshin, duhet vendosur te baza e të dhënave të nënshkrimeve UEFI të secilës pajisje TI të pajisur me "Nisje të Sigurt" UEFI, <strong>përpara</strong> se një përbërës <em>software</em> i nënshkruar kriptografikisht të mund të fillojë të xhirohet në një makinë të dhënë.</p>

<p>FSFE-ja parashikon që shumica e prodhuesve të kompjuterave do ta sendërtojnë "Nisjen e Sigurt", ngaqë Microsoft-i <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh748200.aspx">ka njoftuar</a> se prodhuesit e kompjuterave duhet të sendërtojnë "Nisjen e Sigurt" UEFI, po qe se duan të përfitojnë certifikim të Windows 8-s për pajisjet që krijojnë, p.sh. që të vendosin në to logon "Compatible with Windows 8" </p>


+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -24,7 +24,7 @@
<h2>Dita #ilovefs 2012</h2>

<p>Si çdo vit, Dita e Shën Valentinit do të kremtohet më 14
Shkurt, që bie e Martë këtë vit. Ashtu si edhe <a
shkurt, që bie e martë këtë vit. Ashtu si edhe <a
href="http://blogs.fsfe.org/maelle/?p=228">vitin e shkuar</a>, FSFE-ja
ka planifikuar një fushatë online për kremtimin e kësaj dite si një Ditë
"E dua Software-in e Lirë". Veç kësaj, këtë vit do të ketë një veprimtari <a

+ 2
- 2
campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -17,7 +17,7 @@
<h2>Dita #ilovefs 2013</h2>

<p>Si çdo vit, Dita e Shën Valentinit do të kremtohet më 14
Shkurt, që bie e Enjte këtë vit. Ashtu si edhe <a
shkurt, që bie e enjte këtë vit. Ashtu si edhe <a
href="/campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.html">vitin e shkuar</a>, FSFE-ja
ka planifikuar një fushatë online për kremtimin e kësaj dite si një Ditë
"E dua Software-in e Lirë". </p>
@@ -65,7 +65,7 @@ pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>
<ul>

<li>Përqafoni një zhvillues (Sigurisht që është më mirë të merrni leje së pari ; )</li>
<li>Përqafoni një zhvillues (Sigurisht që është më mirë të merrni leje së pari ; ) )</li>

<li>Qeraseni një gotë zhvilluesin që doni më shumë. Ose qerasni
dikë tjetër një gotë dhe, teksa shijoni pijen tuaj, tregojini

+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2015/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -28,7 +28,7 @@
<h2>E duam Software-in e Lirë</h2>

<p>Si çdo vit, Dita e Shën Valentinit do të kremtohet më 14
Shkurt, që këtë vit bie e shtunë. Si edhe <a
shkurt, që këtë vit bie e shtunë. Si edhe <a
href="/news/2014/news-20140221-01.html">vitin e kaluar</a>, FSFE-ja
po planifikon një fushatë në internet për kremtimin e kësaj dite,
Dita “E dua Software-in e Lirë”. </p>

+ 3
- 3
campaigns/ilovefs/2016/index.sq.xhtml View File

@@ -23,7 +23,7 @@ të kritikojmë të tjerët. Dhe këtu s’ka asgjë të keqe. Kjo na ndihmon
të përmirësohemi vazhdimisht. Por ndonjëherë harrojmë t’u shfaqim njerëzve
që qëndrojnë pas software-it të lirë mirënjohjen tonë. S’duhet ta nënvleftësojmë
fuqinë e një "faleminderit" të thjeshtë në motivimin e ndihmëtarëve të Software-it
të Lirë gjatë punës së tyre me rëndësi për shoqërinë. 14 Shkurti (që këtë vit bie e diel)
të Lirë gjatë punës së tyre me rëndësi për shoqërinë. 14 shkurti (që këtë vit bie e diel)
është dita ideale për ta bërë këtë.</p>
</div>

@@ -104,8 +104,8 @@ dashurinë tonë. Gëzuar ditën "E dua Software-in e Lirë" për këdo!</p>
<hr />
<p id="1">Shënime për garën: Ruajmë të drejtën të zgjedhim disa fitues.
Fituesi(t) përfitojnë një kupon 25€ për në Shitoren e FSFE-së. Në garën
për video dhe figura mund të marrë pjesë gjithkush. Gara fillon më 8 Janar
2016 dhe përfundon në fund të 14 Shkurtit 2016. Fituesi(t) do të përzgjidhet
për video dhe figura mund të marrë pjesë gjithkush. Gara fillon më 8 janar
2016 dhe përfundon në fund të 14 shkurtit 2016. Fituesi(t) do të përzgjidhet
nga një juri e brendshme e FSFE-së. Me fituesin(t) do të lidhemi duke përdorur
të njëjtën rrugë me të cilën na dërguan videon ose figurën. Punët e fituesve
do të botohen në Internet nga FSFE-ja, por nuk do të ndajmë kurrë me dikë

+ 1
- 1
community/events/2016/summit/attendance.sq.xhtml View File

@@ -2,7 +2,7 @@

<html>
<head>
<title>Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2-4 Shtator, BCC Berlin, Gjermani</title>
<title>Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2-4 shtator, BCC Berlin, Gjermani</title>
<style type="text/css">

+ 6
- 6
community/events/2016/summit/backsight.sq.xhtml View File

@@ -2,7 +2,7 @@
<head>

<title>
Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2 deri 4 Shtator, BCC Berlin, Gjermani
Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2 deri 4 shtator, BCC Berlin, Gjermani
</title>

<style type="text/css">
@@ -22,7 +22,7 @@
<h1>Kuvendi i FSFE-së 2016</h1>

<div style="text-align:right">
<h2>2-4 Shtator</h2>
<h2>2-4 shtator</h2>
<h2>BCC Berlin</h2>
<h3>Gjermani</h3>
</div>
@@ -57,7 +57,7 @@


<p style="margin: 0 0 2em 0;">
Nga 2 deri më 4 Shtator, FSFE-ja organizoi kuvendin e vet të parë, për të bërë tok bashkësinë tonë mbarë-eruopiane dhe anëtarët shok, gjatë një fundjave të tërë, dhe për të diskutuar probleme bashkëkohore dhe të rëndësishme lidhur me lirinë e software-it. Një konferencë me shije takimi, me potencialin për të ngritur ura dhe për t’u bërë bashkë.
Nga 2 deri më 4 shtator, FSFE-ja organizoi kuvendin e vet të parë, për të bërë tok bashkësinë tonë mbarë-eruopiane dhe anëtarët shok, gjatë një fundjave të tërë, dhe për të diskutuar probleme bashkëkohore dhe të rëndësishme lidhur me lirinë e software-it. Një konferencë me shije takimi, me potencialin për të ngritur ura dhe për t’u bërë bashkë.
</p>

<p style="text-align: center;">
@@ -240,7 +240,7 @@

<h1 id="schedule">Programi, folës, diapozitiva dhe video</h1>

<h2 id="business">E premte, 2 Shtator: Le të flasim për punë biznesi</h2>
<h2 id="business">E premte, 2 shtator: Le të flasim për punë biznesi</h2>
<ul>

<li><a href="https://conf.qtcon.org/en/qtcon/public/events/714">Hitobito, a Free Software Community Solution for Everybody </a>- André Kunz (videoja vjen së shpejti)</li>
@@ -292,7 +292,7 @@
</table>


<h2 id="Community">E shtunë, 3 Shtator: Bashkësia dhe Politika</h2>
<h2 id="Community">E shtunë, 3 shtator: Bashkësia dhe Politika</h2>
<ul>
<li><a href="https://conf.qtcon.org/en/qtcon/public/events/448">Free communications with Free Software </a>- Daniel Pocock (<a href="http://files.kde.org/akademy/2016/B95_Day2_Free_communications_with_Free_Software.mp4">shihni videon</a>)</li>

@@ -331,7 +331,7 @@
</tr>
</table>

<h2 id="beyond-code">E shtunë, 4 Shtator: Tej Kodit</h2>
<h2 id="beyond-code">E shtunë, 4 shtator: Tej Kodit</h2>
<ul>

<li><a href="https://conf.qtcon.org/en/qtcon/public/events/491"> Design in Free Open Source Projects - Experiences as a design contributor</a>- Elio Qoshi (<a href="http://files.kde.org/akademy/2016/B95_Day3_Design_in_Free_Open_Source_Projects.mp4">shihni videon</a>)</li>

+ 8
- 8
community/events/2016/summit/frontpage.sq.xhtml View File

@@ -2,7 +2,7 @@

<html>
<head>
<title>Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2 deri më 4 Shtator, BCC Berlin, Gjermani</title>
<title>Kuvendi i FSFE-së 2016 - 2 deri më 4 shtator, BCC Berlin, Gjermani</title>

<style type="text/css">

@@ -35,7 +35,7 @@
<h1>Kuvendi i FSFE-së 2016</h1>

<div style="text-align:right">
<h2>2-4 Shtator</h2>
<h2>2-4 shtator</h2>
<h2>BCC Berlin</h2>
<h3>Gjermani</h3>
</div>
@@ -69,9 +69,9 @@

<div style="clear:both">
<ul>
<li>Të premten, 2 Shtator, bisedat i kushtohen <a href="#business">biznesit me ose përreth Software-it të Lirë</a>.</li>
<li>Të shtunën, 3 Shtator, biseda rreth anësh të ndryshme të <a href="#policies">politikave dhe lobimit për Software-in e Lirë, si dhe të ngritjes së bashkësive</a>. Në mbrëmje do të zhvillohet gjithashtu edhe kremtimi i përvjetorit të 15-të të FSFE-së.</li>
<li>Të dielën, 4 Shtator, do të shtyhemi një hap më tej dhe do të ofrojmë biseda dhe ide rreth <a href="#beyondcode">përdorshmërisë universale, tej asaj lidhur me kodin</a>.</li>
<li>Të premten, 2 shtator, bisedat i kushtohen <a href="#business">biznesit me ose përreth Software-it të Lirë</a>.</li>
<li>Të shtunën, 3 shtator, biseda rreth anësh të ndryshme të <a href="#policies">politikave dhe lobimit për Software-in e Lirë, si dhe të ngritjes së bashkësive</a>. Në mbrëmje do të zhvillohet gjithashtu edhe kremtimi i përvjetorit të 15-të të FSFE-së.</li>
<li>Të dielën, 4 shtator, do të shtyhemi një hap më tej dhe do të ofrojmë biseda dhe ide rreth <a href="#beyondcode">përdorshmërisë universale, tej asaj lidhur me kodin</a>.</li>
</ul>
</div>

@@ -103,7 +103,7 @@

<p><a href="https://conf.qtcon.org/en/qtcon/public/schedule">Programin e plotë të kuvendit, përfshi programin e miqve tanë bashkë-organizues , me përshkrime të hollësishme</a> e gjeni te qtcon.org. Në sa vijon, keni vetëm një përmbledhje të përgjithshme, si një vështrim të shpejtë mbi kuvendin e FSFE-së. Kini parasysh që këto lista, deri më sot, mbulojnë vetëm folësit tanë të jashtëm. Programin do ta përditësojmë sapo të finalizojmë planin e hollësishëm. Kini gjithashtu parasysh që disa nga oraret e njoftuar këtu mund të ndryshojnë.</p>

<h2 id="business">E premte, 2 Shtator: Le të bisedojmë për punë biznesi</h2>
<h2 id="business">E premte, 2 shtator: Le të bisedojmë për punë biznesi</h2>

<p>Në ditën e parë të kuvendit të FSFE-së do të mbulojmë aspekte të ndryshme të modeleve të biznesit dhe përvoja me të të ngritur mbi ose rreth Software-it të Lirë. Folësit dhe temat, renditur sipas abc-së, janë:</p>

@@ -131,7 +131,7 @@
</ul>


<h2 id="policies">E shtunë, 3 Shtator: Bashkësi dhe Politika</h2>
<h2 id="policies">E shtunë, 3 shtator: Bashkësi dhe Politika</h2>

<p>Të shtunën duam të merremi me lidhjet dhe organizimin. Dita e dytë e kuvendit të FSFE-së i kushtohet politikave të Software-it të Lirë dhe si të ndikohet në to - si dhe bashkësive tona dhe se si të organizohen ato. Veç kësaj, të shtunën në mbrëmje do të zhvillohet edhe kremtimi i "15 vjetëve FSFE". Folësit dhe temat, renditur sipas abc-së, janë:</p>

@@ -165,7 +165,7 @@
<p>Speciale: <a href="https://conf.qtcon.org/en/qtcon/public/events/745">15 vjet FSFE</a> me <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2016/FSFE-15years-birthday/info">afterparty në c-base</a></p>


<h2 id="beyondcode">E dielë, 4 Shtator: Tej Kodit</h2>
<h2 id="beyondcode">E dielë, 4 shtator: Tej Kodit</h2>

<p>Të shtunën do të donim të hidhnim dritë mbi projekte që e përdorin Software-in e Lirë si një mjet për të shfrytëzuar liri apo përfitime të tjera. Filozofi, përdorshmëri universale, të drejta të njeriut ... dhe përgjithësisht gjithçka tjetër veç kodit. Folësit dhe temat, renditur sipas abc-së, janë:</p>


+ 6
- 3
contribute/contribute.sq.xhtml View File

@@ -15,6 +15,11 @@
Ju lutemi, bëhuni pjesë e veprës sonë! Ka shumë rrugë për ta bërë këtë
dhe do të gjeni një që u shkon për shtat interesave dhe aftësive tuaja.
</p>
<p>
Nëse s’jeni të sigurt nga t’ia filloni ose doni të lidheni me
me bashkërenduesit tanë vullnetarë, mund të dërgoni një email te
<a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
</p>
</div>

<ul class="subheadings">
@@ -87,9 +92,7 @@
Mësoni si të punoni në një organizëm mbarë-europian që vepron në
shkallë ndërkombëtare. Teksa punojmë për lirinë e software-it, ne
trajtojmë përditë çështje shoqërore, politike dhe ligjore, dhe
kështu do të bëni edhe ju. Ofrojmë stazhe tre mujorë, si dhe <a
href="/contribute/traineeship.html">periudha stërvitore</a> më të gjata.
</p>
kështu do të bëni edhe ju. </p>
</li>
</ul>

+ 67
- 33
contribute/translators/translators.sq.xhtml View File

@@ -4,41 +4,39 @@
<head>
<title>Informacion për Përkthyesit - FSFE</title>
</head>
<body>
<body class="article" id="translators">
<p id="category"><a href="/contribute/">Jepni Ndihmesë</a></p>
<h1>Përkthime</h1>

<p id="introduction">
<p id="introduction" class="p-summary">
Free Software Foundation Europe është një organizëm ndërkombëtar.
Synimi ynë është <strong>të mbërrijmë në sa më shumë njerëz të mundet</strong>
dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën
dhe përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur
këtë, dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të
jenë të përkthyer në shumë gjuhë.
dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën dhe
përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur këtë,
dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të jenë të përkthyer
në shumë gjuhë.
</p>

<p>
Një pjesë e madhe e përpjekjeve të përkthimit lidhet me faqet web,
veçanërisht faqet që përditësohen shpesh, të tilla si <a href="/">faqja
hyrëse</a>, <a href="/news/">faqja e lajmeve</a> dhe <a
href="/events/">faqja e veprimtarive</a>. Kemi sjellë disa të dhëna
të posaçme për <a href="/contribute/translators/web.html">t’ju ndihmuar
me përkthimin web</a>.
</p>
Një pjesë e madhe e përpjekjeve të përkthimit shkojnë për faqet web,
veçanërisht për faqe që përditësohen shpesh, f.v., <a href="/">faqja ballore</a>, <a href="/news/">faqja e lajmeve</a> dhe <a
href="/events/">faqja e veprimtarive</a>. Por për përkthim s’janë vetëm faqet web: <a
href="/press/">Njoftime shtypi</a>, <a
href="/news/newsletter.html">buletine</a>, <a
href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broshura dhe fletëpalosje</a>
dhe tjetër tekst përhapen më shumë me çdo gjuhë shtesë në të cilën janë të gatshme.
</p>

<p>
Por për përkthim nuk janë vetëm faqet web: <a
href="/press/">Njoftimet për shtypin</a>, <a
href="/news/newsletter.html">buletinet</a>, <a
href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broshurat dhe fletë-palosjet</a>
dhe tekste të tjera bëhen gjithashtu më të përhapura sa më shumë shtohen
gjuhët për të cilat janë të gatshme.
<p>
Kjo faqe ju jep një përmbledhje të proceseve tuaja të përkthimit. Të dhëna më të hollësishme se si të jepni ndihmesë me përkthimin mund të gjeni te <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">faqja jonë wiki për përkthyesit</a>.
</p>

<h2>Përparësi</h2>

<p>
Meqë FSFE-ja është aktive në një sërë vendesh të ndryshme, tekstet
shpesh shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht
shpesh shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht
përdorim Anglishten si pikënisje për shkëmbimin e këtyre teksteve
me pjesë të tjera të organizmit dhe për përkthimin më tej.
Ndaj, na duhet posaçërisht ndihmë për
@@ -65,6 +63,8 @@
të FSFE-së.
</p>

<h2>Bashkërendim</h2>

<p>
Përkthimet zakonisht administrohen përmes <a
href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">listës
@@ -81,18 +81,20 @@
përmendjen e gjuhëve të synuara. Cilido që fillon një përkthim
dërgon te lista një përgjigje, për të shmangur përsëdytje të punës.
Përkthimet e përfunduara i dërgohen gjithashtu listës, për t’u lejuar
të tjerëve të redaktojnë përkthimin dhe të propozojnë përmirësime të
të tjerëve të redaktojnë përkthimin dhe të propozojnë përmirësime të
mundshme. Si tekstet origjinale, ashtu edhe përkthimet zakonisht
dërgohen si bashkëngjitje kartelash teksti të thjeshtë, për të
dërgohen si bashkëngjitje kartelash teksti të thjeshtë, për të
reduktuar kështu përpjekjet për kopjim dhe ngjitje tekstesh gjetiu.
</p>

<p>
Idealja do të ishte që ekipi i përkthimit për një gjuhë të caktuar
të kishte disa anëtarë që bazohen dhe përkrahin njëri-tjetrin, që
të kishte disa anëtarë që bazohen dhe përkrahin njëri-tjetrin, që
përkthimet në një gjuhë të mos varen nga një person i vetëm.
</p>

<h2>Kontributi juaj sjell një ndryshim!</h2>

<p>
Mjaft nga përkthyesit tanë janë tashmë aktivë në të tjera projekte
Software-i të Lirë, përtej FSFE-së. Ndihma në përpjekjet e përkthimit
@@ -102,20 +104,19 @@
</p>

<p>
Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është ndihmesë e vyer në punën e FSFE-së
dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu në veprimtaritë e
FSFE-së pa detyrime afatgjata.
Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është ndihmesë e vyer në punën
e FSFE-së dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu
në veprimtaritë e FSFE-së pa detyrime afatgjata.
</p>

<h2 id="subpages">Lëvizje</h2>

<ul>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/web.html">Përkthime për
web</a></h3>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet për web-in</a></h3>
<p>
Si të përkthehet <em>fsfe.org</em>.
Si të përkthehet <em>fsfe.org</em>, <em>freeyourandroid.org</em>, <em>pdfreaders.org</em>, dhe <em>drm.info</em>.
</p>
</li>
<li>
@@ -134,9 +135,42 @@
</p>
</li>
</ul>

<h2>Ekipe Përkthimi</h2>

<p>
Nëse keni nevojë për më tepër informacion lidhur me veprimtarinë tonë të përkthimit dhe nuk ndiheni i lirë në publik, jeni të mirëpritur të lidheni me bashkërenduesit e përkthimit. Informacion rreth ekipeve për gjuhë specifike mund të gjeni te <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">faqja wiki e përkthyesve</a>.
</p>

<div id="team" class="section grid-100">
<translation-coordinators-list />
</div>
</body>

<timestamp>$Date: 2014-02-26 16:57:21 +0200 (Wed, 26 Feb 2014) $ $Author: mk $</timestamp>
<sidebar promo="about-fsfe">
<div id="related-content">
<h3>Lidhje të shpejta:</h3>
<ul>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet</a> fsfe.org, freeyourandroid.org, pdfreaders.org, dhe drm.info
</li>
<li>
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista fjalësh dhe shprehjesh</a> të përdorura rëndom në FSFE.
</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Listë postimesh</a> për bashkërendim dhe ndihmë
</li>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">Ekipet e përkthimit</a> në wiki-n tonë
</li>
<li>
<a href="https://fsfe.org/contribute/web/web.html">Informacion mbi webmastering</a> për përkthyes që duan të kenë një të kuptuar më të mirë për sistemin tonë të sajtit
</li>
</ul>
</div>
</sidebar>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***

+ 1
- 1
contribute/translators/web.sq.xhtml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<html>
<head>
<title>
FSFE - Jepni Ndihmesë - Informacion për përkthyes- Faqet Web
FSFE - Jepni Ndihmesë - Informacion për përkthyes - Faqet Web
</title>
<style type="text/css">
.clear {

+ 1
- 1
donate/hardware.sq.xhtml View File

@@ -71,7 +71,7 @@

<li><em>2007-03-21</em>: <b>Sun Microsystems</b> <br /> Për dhurimin e një shërbyesi
Sun Fire T1000 (me 8 CPU 4-core, 16GB RAM, 2x 73GB harddisqe). FSFE-ja në të xhiron
shërbimet Fellowship dhe e-mail.</li>
shërbimet Fellowship dhe email.</li>

<li><em>2006-05-20</em>: <b>Departamenti i Informatikës, Universiteti i Gotenburgut, Suedi</b> <br />


+ 2
- 2
events/2013/event-20130201-01.sq.xml View File

@@ -3,8 +3,8 @@
<event start="2013-02-01" end="2013-02-01">
<title>Çlironi Android-in Tuaj në Parlamentin Europian</title>
<body>
<p>Alexander Alvaro, zëvendëspresident i Parlamentit Europian, po organizon një veprimtari "Çlironi Android-in Tuaj" më 1 Shkurt, në orën 16. Erik Albers, Dimitrios Symeonidis dhe Cheryl D. Miller do të mbajnë një fjalë secili. Nëse po mendoheni se si të çlironi telefonin tuaj, nuk duhet ta humbni këtë veprimtari. Dhe nëse e keni çliruar tashmë telefonin tuaj, do të ketë një mundësi për ju, si edhe për këdo tjetër të interesuar, të realizoni një regjistrim profesional dëshmish të xhirimit të software-it të lirë në pajisje celulare.</p>
<p>Veprimtaria do të zhvillohet në ndërtesën 'Altiero Spinelli', ashensori G, kati i 5-të, dhoma A5G375. Lypset regjistrim, por regjistrimi është i hapur dhe publik.</p>
<p>Alexander Alvaro, zëvendëspresident i Parlamentit Europian, po organizon një veprimtari "Çlironi Android-in Tuaj" më 1 shkurt, në orën 16. Erik Albers, Dimitrios Symeonidis dhe Cheryl D. Miller do të mbajnë një fjalë secili. Nëse po mendoheni se si të çlironi telefonin tuaj, nuk duhet ta humbni këtë veprimtari. Dhe nëse e keni çliruar tashmë telefonin tuaj, do të ketë një mundësi për ju, si edhe për këdo tjetër të interesuar, të realizoni një regjistrim profesional dëshmish të xhirimit të software-it të lirë në pajisje celulare.</p>
<p>Veprimtaria do të zhvillohet në ndërtesën 'Altiero Spinelli', ashensori G, kati i 5-të, salla A5G375. Lypset regjistrim, por regjistrimi është i hapur dhe publik.</p>
</body>
<link>http://erikjosefsson.eu/sites/default/files/epfsug-free-your-android-1-febr.html</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130203-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-02-02" end="2013-02-03">
<title>FOSDEM 2013</title>
<body>
Këtë vit, <a href="https://fosdem.org/2013/" target="_blank">FOSDEM</a>-i do të mbahet më 2 dhe 3 Shkurt 2013 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë me një stendë dhe tre biseda. Henrik Sanklef, zëvendëspresident i FSFE-së, do të flasë rreth Searduino <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/searduino_arduino_simulator_and_c_devel_environment/" target="_blank">Searduino</a> të Shtunën pasdite (më 14:20); Otto Kekäläinen, bashkërenduesi ynë finlandez i anëtarëve shok, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/public_procurement/" target="_blank">ndreqjes së prokurimeve publike</a> të Shtunën pasdite (më 16:00); Eric Albers, bashkërenduesi ynë për zgjerimin e shtrirjes së FSFE-së, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/phone_liberation_parties/" target="_blank">Çlirimit të Android-it Tuaj - veprimtari çlirimi të telefonit</a> të Shtunën (më 14:00). Si çdo vit, presim mjaft takime dhe diskutime dhe që t’ia kalojmë mirë të gjithë.
Këtë vit, <a href="https://fosdem.org/2013/" target="_blank">FOSDEM</a>-i do të mbahet më 2 dhe 3 shkurt 2013 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë me një stendë dhe tre biseda. Henrik Sanklef, zëvendëspresident i FSFE-së, do të flasë rreth Searduino <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/searduino_arduino_simulator_and_c_devel_environment/" target="_blank">Searduino</a> të shtunën pasdite (më 14:20); Otto Kekäläinen, bashkërenduesi ynë finlandez i anëtarëve shok, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/public_procurement/" target="_blank">ndreqjes së prokurimeve publike</a> të Shtunën pasdite (më 16:00); Eric Albers, bashkërenduesi ynë për zgjerimin e shtrirjes së FSFE-së, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/phone_liberation_parties/" target="_blank">Çlirimit të Android-it Tuaj - veprimtari çlirimi të telefonit</a> të Shtunën (më 14:00). Si çdo vit, presim mjaft takime dhe diskutime dhe që t’ia kalojmë mirë të gjithë.
</body>
<page>https://fosdem.org/2013</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130214-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-02-14" end="2013-02-14">
<title>Takim i Anëtarësisë Shok në Berlin</title>
<body>
<p>Takimi i ardhshëm i Anëtarësisë Shok të Berlinit do të mbahet më 14 Shkurt, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a> (ngjitur me Ostkreuz). Do të keni mundësinë të takoheni me anëtarë të tjerë shok si dhe me të tjerë dashamirës të Software-it të Lirë. Krejt kjo mund të jetë jo pak zbavitëse, veçanërisht ngaqë është dita <a href="http://ilovefs.org">"E dua Software-in e Lirë"</a>. Për më tepër, mund të siguroni ushqim të mirë dhe më të mirat e pijeve te e-lok, për të kaluar një mbrëmje të gëzuar. Fillimi zyrtar është më 19:30.</p>
<p>Takimi i ardhshëm i Anëtarësisë Shok të Berlinit do të mbahet më 14 shkurt, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a> (ngjitur me Ostkreuz). Do të keni mundësinë të takoheni me anëtarë të tjerë shok si dhe me të tjerë dashamirës të Software-it të Lirë. Krejt kjo mund të jetë jo pak zbavitëse, veçanërisht ngaqë është dita <a href="http://ilovefs.org">"E dua Software-in e Lirë"</a>. Për më tepër, mund të siguroni ushqim të mirë dhe më të mirat e pijeve te e-lok, për të kaluar një mbrëmje të gëzuar. Fillimi zyrtar është më 19:30.</p>

<p>Qarkullon ideja e kontributit te #IloveFS përmes paraqitjes/përhapjes së Software-it të Lirë të mahnitshëm. Nëse keni në mendje një software të mirë, mund ta ndani me ne dhe mund ta shpjegoni për 3 minuta, jeni të mirëpritur ta promovoni në takimin tonë!
</p>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130222-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-02-22" end="2013-02-22">
<title>Richard Stallman mban një fjalë në Universitetin e Bukureshtit, Rumani</title>
<body>
Richard Stallman, presidenti i Free Software Foundation-it, do të mbajë një fjalë në <a href="http://s.coop/1dlur">Aula Magna, në Fakultetin e Ligjeve të Universitetit të Bukureshtit</a> më 22 Shkurt. Do të flasë rreth <a href="https://www.fsf.org/events/20130222-bucharest">"Software-it të Lirë dhe Lirisë Suaj"</a>. Veprimtaria organizohet nga <a href="http://ceata.org">Fundația Ceata</a>, një grup njerëzish nga Bukureshti që luftojnë për lirinë e përdoruesve të kompjuterit, dhe që tani është fondacioni i parë rumun për Software-in e Lirë.
Richard Stallman, presidenti i Free Software Foundation-it, do të mbajë një fjalë në <a href="http://s.coop/1dlur">Aula Magna, në Fakultetin e Ligjeve të Universitetit të Bukureshtit</a> më 22 shkurt. Do të flasë rreth <a href="https://www.fsf.org/events/20130222-bucharest">"Software-it të Lirë dhe Lirisë Suaj"</a>. Veprimtaria organizohet nga <a href="http://ceata.org">Fundația Ceata</a>, një grup njerëzish nga Bukureshti që luftojnë për lirinë e përdoruesve të kompjuterit, dhe që tani është fondacioni i parë rumun për Software-in e Lirë.
</body>
<page>http://ceata.org/presa#launch</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130223-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-02-23" end="2013-02-23">
<title>Praktikë me temë Çlironi Android-in Tuaj në Krautspace, Jena</title>
<body>
<p>Hackerspace-i në Jena, "Krautspace", po organizon një praktikë "Çlironi Android-in Tuaj". Erik Albers prej FSFE-së do të vijë për të zhvilluar praktikën. Më pas, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të organizojnë vetë praktika ÇAT dhe do ta bëjnë këtë në Prill.</p>
<p>Hackerspace-i në Jena, "Krautspace", po organizon një praktikë "Çlironi Android-in Tuaj". Erik Albers prej FSFE-së do të vijë për të zhvilluar praktikën. Më pas, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të organizojnë vetë praktika ÇAT dhe do ta bëjnë këtë në prill.</p>
<p>Veprimtaria do të zhvillohet në 'Krautspace', Jena, më 23.02. duke filluar në orën 15. Ju lutemi, regjistrohuni më herët.</p>
</body>
<link>https://www.krautspace.de/hswiki:projekte:free-your-android</link>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130305-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-03-05" end="2013-03-05">
<title>Prezantim në CeBIT rreth Software-it të Lirë në pajisje celulare</title>

<body>Të martën, më 5 Mars, <a
<body>Të martën, më 5 mars, <a
href="/about/albers/albers.html">Erik Albers</a> jep një prezantim në CeBIT Open Source Forum rreth "Kini kontroll të plotë të pajisjes suaj - Çlironi Android-in Tuaj". Paraqitja fillon më 4 p.m. me një diskutim pas tij. <a href="http://www.cebit.de/aussteller/forum-open-source/F829401">Forumi zhvillohet në Hollin 6, Stenda F02</a>.

</body>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130314-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-03-14" end="2013-03-14">
<title>Takimi i Anëtarësisë Shok për Berlinin</title>
<body>
<p>Takimi pasues i Anëtarësisë Shok për Berlinin do të mbahet më 14 Mars dhe do të zhvillohet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a> (ngjitur me Ostkreuz). <a href="https://fsfe.org/about/gerloff/gerloff.en.html">Karsten Gerloff, president i FSFE-së</a>, do të jetë i pranishëm në takim dhe po pret të takohet me ju. Me këtë rast organizojmë edhe një Festë Nënshkrimesh me Kyçe GnuPG, me moton: "Festë Nënshkrimesh me Kyçe - Nënshkruar nga Presidenti!"</p>
<p>Takimi pasues i Anëtarësisë Shok për Berlinin do të mbahet më 14 mars dhe do të zhvillohet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a> (ngjitur me Ostkreuz). <a href="https://fsfe.org/about/gerloff/gerloff.en.html">Karsten Gerloff, president i FSFE-së</a>, do të jetë i pranishëm në takim dhe po pret të takohet me ju. Me këtë rast organizojmë edhe një Festë Nënshkrimesh me Kyçe GnuPG, me moton: "Festë Nënshkrimesh me Kyçe - Nënshkruar nga Presidenti!"</p>
<p>Veç kësaj, do të diskutojmë mbi çmimet DLD të Berlinit që tani janë shndërruar në çmimin gjerman për DLD-në. Nëse dëshironi të merrni pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve, mos harroni të vini në takimin e anëtarëve shok, për të diskutuar krejt hollësitë.</p>
<p>Si zakonisht, takimi është një rast i mirë për t’u takuar me të tjerë anëtarë shok dhe dashamirës të Software-it të Lirë. Mund të siguroni ushqim të mirë dhe më të mirat e pijeve te e-lok, për të kaluar një mbrëmje të gëzuar. Fillimi zyrtar është më 19:30.</p>
</body>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130323.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<body>
<p>FSFE-ja është e pranishme në edicionin e 12-të "Linux-Infotag Augsburg"
me stendë informacionesh dhe sendesh për blerje. Veprimtaria zhvillohet më
23 Mars nga ora 9:30 deri në 17:30 në fakultetin e Teknologjive të
23 mars nga ora 9:30 deri në 17:30 në fakultetin e Teknologjive të
Informacionit të Universitetit të Augsburgut për Shkencat e Zbatuara,
Gjermani. Hyrja është e lirë.</p>
</body>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130411-01.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>Takim i Anëtarësisë Shok në Berlin</title>
<body>
<p>Takimi i ardhshëm i Anëtarësisë Shok të Berlinit do të mbahet
më 11 Prillr, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a>
më 11 prill, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a>
(ngjitur me Ostkreuz). Do të diskutohet për tema të ndryshme, mes tyre DLD-ja,
Berliner Linuxtage, si dhe takimi i bashkërenduesve. </p>
<p>Si zakonisht, takimi i anëtarëve shokë është një mundësi e mirë

+ 1
- 1
events/2013/event-20130413-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-04-13" end="2013-04-13">
<title>Takim i Anëtarësisë Shok të Barit</title>
<body>
<p>Takimi i parë zyrtar i grupit të Anëtarësisë Shok në FSFE për Barin do të mbahet të Shtunën, më 3 Prill, në orën 16:00. Takimi do të mbahet në Hotel Parco dei Principi, Viale Europa 6 (në largësi të shkurtër prej aeroportit të Barit-Paleze). Ftojmë të marrin pjesë krejt anëtarët shok, të rinjtë dhe të vjetrit, për të sistemuar grupin e ri dhe për të planifikuar punën tonë. Salla e takimit është rezervuar për emrin Marco Brushes.</p>
<p>Takimi i parë zyrtar i grupit të Anëtarësisë Shok në FSFE për Barin do të mbahet të shtunën, më 3 prill, në orën 16:00. Takimi do të mbahet në Hotel Parco dei Principi, Viale Europa 6 (në largësi të shkurtër prej aeroportit të Barit-Paleze). Ftojmë të marrin pjesë krejt anëtarët shok, të rinjtë dhe të vjetrit, për të sistemuar grupin e ri dhe për të planifikuar punën tonë. Salla e takimit është rezervuar për emrin Marco Brushes.</p>
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/FellowshipEvents/Fellowship%20Meeting%20Bari</link>
<tags>

+ 2
- 2
events/2013/event-20130515-01.sq.xml View File

@@ -10,8 +10,8 @@ të Sistemeve të Hapura</a> në Zagreb.
</p>
<p>
Presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff do të flasë rreth teknologjisë, pushtetit
dhe kontrollit (15 Maj, 11:00), dhe do të diskutojë mbi punën e FSFE-së për
ndërtimin e një shoqërie informacioni të lirë (16 Maj, 9:00). Matija Šuklje,
dhe kontrollit (15 maj, 11:00), dhe do të diskutojë mbi punën e FSFE-së për
ndërtimin e një shoqërie informacioni të lirë (16 maj, 9:00). Matija Šuklje,
bashkërendues i FSFE-së për çështje ligjore do të mbajë një seancë pyetjesh
për t’ju përgjigjur pyetjeve lidhur me licencimin dhe të tjera aspekte ligjore
të Software-it të Lirë.

+ 1
- 1
events/2013/event-20130517-02.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-05-17" end="2013-05-17">
<title>Takimi "Software Etik" në Milano, Itali</title>
<body>
Të premten tjetër, më 17 Maj, nga ora 9:30 deri më 13 do të zhvillohet
Të premten tjetër, më 17 maj, nga ora 9:30 deri më 13 do të zhvillohet
në Milano takimi "Software Etik", i promovuar nga Joomla!Lombardia.
Diego Zanga, anëtar shok i FSFE-së, do të mbulojë subjektin "Software-i
i Lirë në Administratën Publike".

+ 1
- 1
events/2013/event-20130517-03.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-05-17" end="2013-05-17">
<title>Michael Stehmann do të flasë në parlamentin e Renanisë së Vestfalisë Veriore</title>

<body>Të premten, më 17 Maj, Michael Stemann do të flasë në <a
<body>Të premten, më 17 maj, Michael Stemann do të flasë në <a
href="http://www.nrw.de/opennrw/veranstaltung-1/das-programm.html"> veprimtarinë
#opennrw</a> rreth "Të dhëna të Hapura përmes Standardesh të Hapur". Biseda
do të nisë më 11:45 në parlamentin e Renanisë së Vestfalisë Veriore në Dyseldorf,

+ 1
- 1
events/2013/event-20130522-02.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>THSF, Tuluzë, Francë</title>
<body>
<p>
FSFE-ja do të ketë një stendë në <a href="http://thsf.tetalab.org/2013/">Toulouse Hacker Space Factory</a> (THSF), nga 22 deri më 26 Maj, në Tuluzë, Francë. THSF-ja është një nga takimet publike më të mëdha të Francës, mes atyre që merren me përdorimet risore dhe politike të teknologjisë.
FSFE-ja do të ketë një stendë në <a href="http://thsf.tetalab.org/2013/">Toulouse Hacker Space Factory</a> (THSF), nga 22 deri më 26 maj, në Tuluzë, Francë. THSF-ja është një nga takimet publike më të mëdha të Francës, mes atyre që merren me përdorimet risore dhe politike të teknologjisë.
Veprimtaria do të zhvillohet në <a href="http://mixart-myrys.org/">Mix'art Myrys</a>.
</p>
<p>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130615-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-06-15" end="2013-06-15">
<title>Grupi i Anëtarëve Shok për rajonin Rin/Main do të jetë i pranishëm në veprimtarinë e bashkësisë "Fuxcon" në Frankfurt, Gjermani</title>

<body>Të shtunën, më 15 Qershor, Grupi i Anëtarëve Shok për rajonin Rin/Main do të jetë i pranishëm me një stendë në <a
<body>Të shtunën, më 15 qershor, Grupi i Anëtarëve Shok për rajonin Rin/Main do të jetë i pranishëm me një stendë në <a
href="http://fuxcon.de/">FUXCON</a>, një veprimtari e organizuar nga bashkësi që ftuan krejt grupet e përdoruesve nga brenda dhe nga rrethinat e Frankfurtit/Mainit, Gjermani.
</body>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130624-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-06-24" end="2013-06-24">
<title>Diskutim mbi "Sa mami na duhen në Software-in e Lirë? Berlin, Gjermani</title>
<body>
Të hënën, më 24 Qershor, grupi i punës i Software-it të Lirë Bitkom
Të hënën, më 24 qershor, grupi i punës i Software-it të Lirë Bitkom
organizon një veprimtari nën moton "Përftimet e punës në shtëpi".
Veprimtaria do të fillojë më 10:00 dhe zgjasë deri më 17:15.
Më 16:00 <a href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130706.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-07-06" end="2013-07-11">
<title>Takim rreth Libre Software-it (RMLL), Bruksel</title>
<body>
<p>Nga 6-11 Korrik, 2013, disa mijëra vetë do të vijnë në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">takimin e Libre Software-it</a>, një nga konferencat më të mëdha mbi Software-in e Lirë në Europë, për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile. FSFE-ja do të jetë e pranishme me dy stenda, një panel diskutimesh dhe një fjalë të mbajtur nga Karsten Gerloff. Ejani të takohemi!</p>
<p>Nga 6-11 korrik, 2013, disa mijëra vetë do të vijnë në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">takimin e Libre Software-it</a>, një nga konferencat më të mëdha mbi Software-in e Lirë në Europë, për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile. FSFE-ja do të jetë e pranishme me dy stenda, një panel diskutimesh dhe një fjalë të mbajtur nga Karsten Gerloff. Ejani të takohemi!</p>
</body>
<link>http://fsfe.org/events/2013/rmll-2-2013.html</link>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130709.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-07-09" end="2013-07-09">
<title>Takim mbi Libre Software-in, Bruksel, Panel diskutimesh mbi Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë</title>
<body>
<p>FSFE-ja e pranishme në edicionin e 14-të të <a href="http://2013.rmll.info/en/">takimit mbi Libre Software-in</a> ne Bruksel. Më 9 Korrik FSFE-ja organizon një panel diskutimesh mbi <strong>Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë</strong>, me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe me anëtarë drejtues të Parlamentit Europian, lidhur me çështje të epokës dixhitale. Pjesëmarrës do të jenë Karsten Gerloff (FSFE), Eben Moglen (Universiteti i Kolumbias), Judith Sargentini (deputete e grupit Të gjelbrit/ALE), Christel Schaldemose (deputete socialdemokrate), Richard M Stallman (FSF), Nils Torvalds (deputet i grupit ALDE), Ioannis A. Tsoukalas (deputet i grupit PPE)</p>
<p>FSFE-ja e pranishme në edicionin e 14-të të <a href="http://2013.rmll.info/en/">takimit mbi Libre Software-in</a> ne Bruksel. Më 9 korrik FSFE-ja organizon një panel diskutimesh mbi <strong>Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë</strong>, me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe me anëtarë drejtues të Parlamentit Europian, lidhur me çështje të epokës dixhitale. Pjesëmarrës do të jenë Karsten Gerloff (FSFE), Eben Moglen (Universiteti i Kolumbias), Judith Sargentini (deputete e grupit Të gjelbrit/ALE), Christel Schaldemose (deputete socialdemokrate), Richard M Stallman (FSF), Nils Torvalds (deputet i grupit ALDE), Ioannis A. Tsoukalas (deputet i grupit PPE)</p>

</body>
<link>http://fsfe.org/events/2013/rmll-2013.html</link>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130803-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-08-03" end="2013-08-03">
<title>Richard Stallman do të bëhet pjesë e Panteonit të Internetit</title>
<body>
Të shtunën, më 3 Gusht 2013, Richard Stallman, themeluesi i Free
Të shtunën, më 3 susht 2013, Richard Stallman, themeluesi i Free
Software Foundation-it dhe i lëvizjes për Software të Lirë, do të bëhet
pjesë e Panteonit të Internetit i shoqatës Shoqëria e Internetit.
Ceremonia e pranimit është e hapur për publikun, por vendet janë të

+ 1
- 1
events/2013/event-20130803-02.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-08-03" end="2013-08-03">
<title>Praktikë mbi F-Droid-in nga Daniel Marti në Berlin, Gjermani</title>
<body>
Të shtunën, më 3 Gusht 2013, Daniel Martí, zhvillues F-Droid-i dhe stazhier veror i FSFE-së, do të zhvillojë të parën praktikë mbi F-Droid-in të hapur për publikun. Veprimtaria zhvillohet në IN-Berlin më 2 pasdreke.
Të shtunën, më 3 gusht 2013, Daniel Martí, zhvillues F-Droid-i dhe stazhier veror i FSFE-së, do të zhvillojë të parën praktikë mbi F-Droid-in të hapur për publikun. Veprimtaria zhvillohet në IN-Berlin më 2 pasdreke.
</body>
<page>https://f-droid.org/posts/f-droid-workshop-berlin/</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130807-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2013-08-07" end="2013-08-07">
<title>Takim Anëtarësue Shok për Maincin, Gjermani</title>
<body>
Të mërkurën, më 7 Gusht, takimi i radhës për Anëtarësinë Shok të rajonit Rin/Main
Të mërkurën, më 7 gusht, takimi i radhës për Anëtarësinë Shok të rajonit Rin/Majn
do të zhvillohet në Mainc. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130817-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-08-17" end="2013-08-17">
<title>Praktikë rreth F-Droid-it nga Daniel Marti në Berlin, Gjermani</title>
<body>
Të shtunën, më 17 Gusht 2013, Daniel Martí, zhvillues i F-Droid-it dhe shtazhier veror në FSFE-e, do të zhvillojë praktikën e dytë mbi F-Droid-in, të hapur për publikun. Veprimtaria zhvillohet në Büro 2.0 më 2 pasdreke.
Të shtunën, më 17 gusht 2013, Daniel Martí, zhvillues i F-Droid-it dhe shtazhier veror në FSFE-e, do të zhvillojë praktikën e dytë mbi F-Droid-in, të hapur për publikun. Veprimtaria zhvillohet në Büro 2.0 më 2 pasdreke.
</body>
<!--<page>https://f-droid.org/posts/f-droid-workshop-berlin/</page>-->
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130903-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-07-26" end="2013-07-26">
<title>Praktikë mbi "Nisjen e Sigurt" në Ministrinë Gjermane të Ekonomisë, Berlin, Gjermani</title>
<body>
Më 3 Shtator 2013 Matthias Kirschner do të mbajë një bisedë "Punimi
Më 3 shtator 2013 Matthias Kirschner do të mbajë një bisedë "Punimi
i Besueshëm Në Kompjuter sipas pikëpamjes së zhvilluesve të Software-it
të Lirë". Biseda është pjesë e praktikës njëditore mbi Punimin
e Besueshëm Në Kompjuter, <a

+ 1
- 1
events/2013/event-20130912-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-09-12" end="2013-09-12">
<title>Debat me organizatat e rinisë së përtive politike në Berlin, Gjermani</title>
<body>
Më 12 Shtator 12, FSFE-ja do të organizojë debatin "Internet policy - Only with Free Software?" me pjesëmarrje nga organizatat më të mëdha të rinisë së partive politike që morën pjesë në zgjedhjet parlamentare të 2013-s. Debati do të zhvillohet nga ora 19 - 21, pasuar nga një pritje. Veprimtaria zhvillohet në Büro 2.0, Weigandufer 45, 12059 Berlin. Veprimtaria është publike dhe pjesëmarrja falas.
Më 12 shtator 12, FSFE-ja do të organizojë debatin "Internet policy - Only with Free Software?" me pjesëmarrje nga organizatat më të mëdha të rinisë së partive politike që morën pjesë në zgjedhjet parlamentare të 2013-s. Debati do të zhvillohet nga ora 19 - 21, pasuar nga një pritje. Veprimtaria zhvillohet në Büro 2.0, Weigandufer 45, 12059 Berlin. Veprimtaria është publike dhe pjesëmarrja falas.
</body>
<page>https://fsfe.org/events/2013/panel-btw2013.en.html</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130921-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-09-21" end="2013-09-21">
<title>Bisedë mbi temën Çlironi Android-in Tuaj, Ditën e Lirisë së Software, nga Daniel Marti ne Barcelone, Spanjë</title>
<body>
Më 21 Shtator, "Dia de la LLibertat Programari" (Software Freedom Day) Daniel Marti, stazhier në FSFE, do të mbajë një bisedë mbi F-Droid-in dhe fushatën "Çlironi Android-in Tuaj", në Barcelonë, Spanjë. Biseda do të zhvillohet në "Centre Cultural Les Corts" dhe fillon më 10 a.m.
Më 21 shtator, "Dia de la LLibertat Programari" (Software Freedom Day) Daniel Marti, stazhier në FSFE, do të mbajë një bisedë mbi F-Droid-in dhe fushatën "Çlironi Android-in Tuaj", në Barcelonë, Spanjë. Biseda do të zhvillohet në "Centre Cultural Les Corts" dhe fillon më 10 a.m.
</body>
<page>http://wiki.caliu.cat/index.php/DLP2013#Dissabte_21_de_setembre</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130927-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-09-27" end="2013-09-29">
<title>Takim i Bashkërenduesve Europianë në Berlin, Gjermani</title>
<body>
Nga 27 deri më 29 Shator do të mbahet Takimi i parë i Bashkërenduesve Europianë të FSFE-së, për bashkërendim të veprimtarive tona brenda bashkësisë së Anëtarëve Shok. Pjesëmarrja është e kufizuar vetëm për vullnetarë aktivë dhe anëtarë shok që kanë marrë një ftesë, por të Shtunën, më 28, do të ketë një takim të hapur për publikun.
Nga 27 deri më 29 shator do të mbahet Takimi i parë i Bashkërenduesve Europianë të FSFE-së, për bashkërendim të veprimtarive tona brenda bashkësisë së Anëtarëve Shok. Pjesëmarrja është e kufizuar vetëm për vullnetarë aktivë dhe anëtarë shok që kanë marrë një ftesë, por të shtunën, më 28, do të ketë një takim të hapur për publikun.
</body>
<page>https://fsfe.org/fellowship/</page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20130928-01.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>Përvjetori i 30-të i GNU-së në Berlin</title>
<body>
<p>
<a href="https://www.gnu.org/">Projekti GNU</a> zuri fill më 27 Shtator, 1983. Këtë muaj, përvjetori i tij kremtohet anembanë botës nga bashkësia GNU dhe veprimtarë të Software-it të Lirë. Grupi i Anëtarëve Shok të Berlin-it, anëtarë të stafit dhe vullnetarë do të takohen në Berlin Hackerspace <a href="http://c-base.org/">C-base</a> më 28 Shtator, për të kremtuar 30 vjetorin e GNU-së. Ejani dhe aktivizohuni përditë me <a href="https://www.gnu.org/gnu30/">GNU-a-Day</a>, gjashtë aksione të tjera për lirinë e software-it deri në fund të Shtatorit.
<a href="https://www.gnu.org/">Projekti GNU</a> zuri fill më 27 shtator, 1983. Këtë muaj, përvjetori i tij kremtohet anembanë botës nga bashkësia GNU dhe veprimtarë të Software-it të Lirë. Grupi i Anëtarëve Shok të Berlin-it, anëtarë të stafit dhe vullnetarë do të takohen në Berlin Hackerspace <a href="http://c-base.org/">C-base</a> më 28 shtator, për të kremtuar 30 vjetorin e GNU-së. Ejani dhe aktivizohuni përditë me <a href="https://www.gnu.org/gnu30/">GNU-a-Day</a>, gjashtë aksione të tjera për lirinë e software-it deri në fund të shtatorit.
</p>+ 1
- 1
events/2013/event-20131004-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-10-04" end="2013-10-04">
<title>Karsten Gerloff në Forumin e Hapur Botëror, Paris, Francë</title>
<body>
Më 4 Tetor, presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, do të mbajë dy fjalë në konferencën e Parisit të <a href="www.openworldforum.org">Forumit të Hapur Botëror</a>. Tok me pesë folës të tjerë ai fillimisht do të hapë temën <a href="http://www.openworldforum.org/en/tracks/1#talk_54">Meshed Society and Freedom to Innovate</a>, përpara se të paraqisë fjalën <a href="http://www.openworldforum.org/en/tracks/17#talk_112">"Public procurement: Free Software's wild frontier"</a>.
Më 4 tetor, presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, do të mbajë dy fjalë në konferencën e Parisit të <a href="www.openworldforum.org">Forumit të Hapur Botëror</a>. Tok me pesë folës të tjerë ai fillimisht do të hapë temën <a href="http://www.openworldforum.org/en/tracks/1#talk_54">Meshed Society and Freedom to Innovate</a>, përpara se të paraqisë fjalën <a href="http://www.openworldforum.org/en/tracks/17#talk_112">"Public procurement: Free Software's wild frontier"</a>.
</body>
<page></page>
<tags>

+ 1
- 1
events/2013/event-20131012-01.sq.xml View File

@@ -7,7 +7,7 @@
do të mblidhet në Vjenë, Austri. Si zakonisht, do të ketë një takim
shoqëror të shtunën në mbrëmje. JU lutemi, ejani te ne në <a href="http://metalab.at/wiki/Lage"
title="Metalab location">Metalab</a>, hackerspace-i më i rafinuar
i Vjenës, të shtunën, më 12 Tetor, duke filluar prej orës 20:00 CEST.
i Vjenës, të shtunën, më 12 tetor, duke filluar prej orës 20:00 CEST.
Do të keni rastin të diskutoni çështje të Software-it të Lirë, mes
pijesh dhe ritmesh, me shumë nga pjesëmarrësit në asamblenë e
përgjithshme të FSFE-së. Presim që t’ju takojmë atje!

+ 1
- 1
events/2013/event-20131026-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Hacking for Compliance, Berlin, Gjermani</title>
<body>
<p>
Më 26 Tetor 2013, nga ora 14:00 deri më 19:00 vullnetarë
Më 26 tetor 2013, nga ora 14:00 deri më 19:00 vullnetarë
për temën do të kontrollojnë përputhjen e pajisjeve të ndryshme
licencën GNU GPL. Harald Welte prej <a
href="http://gpl-violations.org">gpl-violations.org</a>, dhe një

+ 1
- 1
events/2013/event-20131114-01.sq.xml View File

@@ -5,7 +5,7 @@
<title>Takim i Anëtarësisë Shok në Berlin</title>
<body>
<p>Takimi i ardhshëm i Anëtarësisë Shok të Berlinit do të mbahet
më 14 Nëntor, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a>
më 14 nëntor, dhe do të mbahet në <a href="http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok">e-lok</a>
(ngjitur me Ostkreuz). Silvani do të diskutojë mundësi të larmishme për
ne që të përdorim Software-in e Lirë për administrim kalendarësh. Veç
kësaj, do të bisedojmë rreth veprimtarive të FSFE-së gjatë muajve të fundit.</p>

+ 11
- 11
events/2013/rmll-2-2013.sq.xhtml View File

@@ -6,31 +6,31 @@
</head>
<body>
<p id="introduction">Nga 6-11 Korrik, 2013, disa mijëra vetë do të mblidhen në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">Takimin mbi Libre Software-in</a> (RMLL), një nga konferencat më të mëdha në Europë për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile të fushës së Software-it të Lirë.</p>
<p id="introduction">Nga 6-11 korrik, 2013, disa mijëra vetë do të mblidhen në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">Takimin mbi Libre Software-in</a> (RMLL), një nga konferencat më të mëdha në Europë për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile të fushës së Software-it të Lirë.</p>


<h2>Të hënën, më 8 Korrik: Hugo Roy, Drejt kufizimesh të përdoruesit në HTML?</h2>
<h2>Të hënën, më 8 korrik: Hugo Roy, Drejt kufizimesh të përdoruesit në HTML?</h2>
<p>Bashkërenduesi për Francën <a href="http://fsfe.org/about/roy/">Hugo Roy</a> do të paraqesë zhvillimet e fundit të betejës kundër DRM-së në HTML5.</p>

<p>Gjuha e bisedës: Anglisht<br />
Vendi: Université Libre de Bruxelles, Salla H 1301<br />
Data dhe koha: E hënë, 8 Korrik, 10:00
Data dhe koha: E hënë, 8 korrik, 10:00
</p>
<h3>Përmbledhtas</h3>
<p><em>Gjatë një viti rresht, Microsoft-i, Google-i dhe Netflix-i kanë punuar së bashku për të propozuar një standard të ri: Encrypted Media Extensions. Ky specifikim është përfytyruar të përmbajë elementë mediash të fshehtëzuar, fjala vjen video, të trajtuara me të ashtuquajturit ’Module Çfeshtëzimi Lënde(CDM)’ të cilët përgjigjen për mirëfilltësimin e një sesioni përdoruesi kundrejt një shërbyesi të largët lënde dhe për çfshehtëzim të medias së shërbyer prej shërbyesit. CDM-ja vetë, jashtë specifikimeve, do të aktivizojë mandej Administrimin Dixhital të Kufizimeve (DRM) si një shtesë shfletuesi web, ose drejt e nga sistemi operativ jo i lirë. Në fakt, ChromeOS tashmë hidhet në qarkullim me CDM/DRM-në e Google-it.</em></p>
<p><em>Konsorciumi W3C është pajtuar me deklarimin e “mbrojtjes së lëndës” si domosdoshmëri. Por ç’do të thotë kjo? Pse ka rënë dakord W3C-ja t’i publikojë specifikimet e standardit si një draft publik paraprak në Maj 2013? Ç’po ndodh atje dhe ç’mund të bëjmë për të ndihmuar të luftohet DRM-ja në HTML?</em></p>
<p><em>Konsorciumi W3C është pajtuar me deklarimin e “mbrojtjes së lëndës” si domosdoshmëri. Por ç’do të thotë kjo? Pse ka rënë dakord W3C-ja t’i publikojë specifikimet e standardit si një draft publik paraprak në maj 2013? Ç’po ndodh atje dhe ç’mund të bëjmë për të ndihmuar të luftohet DRM-ja në HTML?</em></p>
<p><em>Pas një përmbledhje të shpejtë të specifikimeve që të mund të kuptohen nga të gjithë, kjo bisedë do të trajtojë disa nga grackat e propozimit dhe do të japë disa nga zgjidhjet e mundshme për ndreqjen e gjendjes dhe për mbajtjen e DRM-së jashtë shfletuesve tanë web.</em></p>
<h2> E hënë, 8 Korrik: Karsten Gerloff në Konferencën e Përgjithshme Publike të RMLL-s</h2>
<h2> E hënë, 8 korrik: Karsten Gerloff në Konferencën e Përgjithshme Publike të RMLL-s</h2>
<p>Presidenti Karsten Gerloff do të mbajë një fjalë <a href= "http://schedule2013.rmll.info/programme/divers/article/tous-proteges-par-des-machines-a?lang=en">Të gjithë të mbikëqyrur nga makina të dashamirësisë së ëmbël</a>.</p>
<p>Gjuha e bisedës: Anglisht<br />
Vendi: Université Libre de Bruxelles, Salla K.1.105<br />
Data dhe koha: E hënë, 8 Korrik, 11:00-12:00
Data dhe koha: E hënë, 8 korrik, 11:00-12:00
</p>
<h3>Përmbledhtas</h3>
@@ -43,7 +43,7 @@

<p><em> Nuk ka pse të jetë kështu. Mos po shkojmë drejt një bote survejimi nga korporatat, ku zgjedhjet tonë për gjërat thjesht do të blihen e shiten? Apo do të krijojmë një botë ku të jetojmë në liri dhe t’u dalim zot jetëve tona?</em></p>
<h2>Të hënën, 8 Korrik: Werner Koch, Privatësia më 2013 : Pse. Kur. Si.</h2>
<h2>Të hënën, 8 korrik: Werner Koch, Privatësia më 2013 : Pse. Kur. Si.</h2>
<p>Anëtari i ekipit FSFE do të mbajë një fjalë mbi privatësinë.</p>
@@ -56,13 +56,13 @@
<h2>Debat mbi Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë</h2>

<p>Më 9 Korrik FSFE-ja organizon për çështjet dixhitale një debat mbi Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe anëtarë drejtues të Parlamentit Europian.</p>
<p>Më 9 korrik FSFE-ja organizon për çështjet dixhitale një debat mbi Teknologjinë, Pushtetin dhe Lirinë me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe anëtarë drejtues të Parlamentit Europian.</p>
<p> Pjesëmarrës do të jenë <a href="https://fsfe.org/about/gerloff/gerloff.en.html">Karsten Gerloff</a> (FSFE), <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moglen">Eben Moglen</a> (Columbia University), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96815/Judith_SARGENTINI_home.html;jsessionid=81F3D00264344BC6D989C349C122BC08.node1">Judith Sargentini</a> (deputete e grupit të të Gjelbërve/EFA), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE_home.html">Christel Schaldemose</a> (deputete e grupit social-demokrat), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_M._Stallman">Richard M Stallman</a> (FSF), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114268/Nils_TORVALDS_home.html">Nils Torvalds</a> (deputet i grupit ALDE), <a href="http://tsoukalas.org/default.aspx?UICulture=en-US">Ioannis A. Tsoukalas</a> (deputet i grupit PPE).</p>

<p>Gjuha e diskutimit: Anglisht<br />
Vendi: Université Libre de Bruxelles, Salla K.1.105<br />
Data dhe koha: Të martën, 9 Korrik, 11:00-12:20
Data dhe koha: Të martën, 9 korrik, 11:00-12:20
</p>

<h3>Përmbledhtas</h3>
@@ -73,8 +73,8 @@
<h2>Takohuni me ne te stenda</h2>
<p>FSFE-ja do të ketë dy stenda të ndryshme</p>
<ul>
<li>Fundjavën e Madhe për Publikun, më 6 dhe 7 Korrik, Place de la Monnaie, Bruxelles </li>
<li>Në Université Libre të Brukselit, nga 9 deri më 11 Korrik, campus du Solbosch, Avenue Franklin Roosevelt 50, Bruselles </li>
<li>Fundjavën e Madhe për Publikun, më 6 dhe 7 korrik, Place de la Monnaie, Bruxelles </li>
<li>Në Université Libre të Brukselit, nga 9 deri më 11 korrik, campus du Solbosch, Avenue Franklin Roosevelt 50, Bruselles </li>
</ul>
<p>Si çdo vit, presim mjaft takime dhe diskutime!</p>

+ 2
- 2
events/2013/rmll-2013.sq.xhtml View File

@@ -6,13 +6,13 @@
</head>
<body>
<p id="introduction">Nga 6-11 Korrik, 2013, disa mijëra vetë do të mblidhen në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">Takimin mbi Libre Software-in</a> (RMLL), një nga konferencat më të mëdha në Europë për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile të fushës së Software-it të Lirë. Më 9 Korrik FSFE-ja organizon me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe anëtarë drejtues të Parlamentit Europian debatin <strong>Teknologjia, Pushteti dhe Liria</strong> mbi çështje dixhitale.</p>
<p id="introduction">Nga 6-11 korrik, 2013, disa mijëra vetë do të mblidhen në Bruksel nga gjithë Europa për të marrë pjesë në <a href="http://2013.rmll.info/en/">Takimin mbi Libre Software-in</a> (RMLL), një nga konferencat më të mëdha në Europë për zhvillues, sipërmarrës teknologjie dhe veprimtarë të shoqërisë civile të fushës së Software-it të Lirë. Më 9 korrik FSFE-ja organizon me disa nga mbrojtësit më të njohur në botë të lirisë dixhitale dhe anëtarë drejtues të Parlamentit Europian debatin <strong>Teknologjia, Pushteti dhe Liria</strong> mbi çështje dixhitale.</p>

<p> Pjesëmarrës do të jenë <a href="https://fsfe.org/about/gerloff/gerloff.en.html">Karsten Gerloff</a> (FSFE), <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moglen">Eben Moglen</a> (Columbia University), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96815/Judith_SARGENTINI_home.html;jsessionid=81F3D00264344BC6D989C349C122BC08.node1">Judith Sargentini</a> (deputete e grupit të të Gjelbërve/EFA), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE_home.html">Christel Schaldemose</a> (deputete e grupit social-demokrat), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_M._Stallman">Richard M Stallman</a> (FSF), <a href="http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114268/Nils_TORVALDS_home.html">Nils Torvalds</a> (deputet i grupit ALDE), <a href="http://tsoukalas.org/default.aspx?UICulture=en-US">Ioannis A. Tsoukalas</a> (deputet i grupit PPE).</p>

<p>Gjuha e diskutimit: Anglisht<br />
Vendi: Université Libre de Bruxelles, Salla K.1.105<br />
Data dhe koha: Të martën, 9 Korrik, 11:00-12:20
Data dhe koha: Të martën, 9 korrik, 11:00-12:20
</p>+ 1
- 1
events/2015/event-20150107-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Takim i Anëtarësisës Shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 7 Janar, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 7 janar, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn
do të takohet në Café Albatros në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00 h.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150121-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Takim i anëtarësisë shok për Hamburgun, Gjermani</title>
<body>
<p>Më 21 Janar, grupi i anëtarësisë shok për Hamburgun, Gjermani, do të mbajë takimin e vet të zakonshëm mujor. Cilido është i mirëpritur të vijë me ne në Roxie Bar, Rentzelstraße 6, 20146 Hamburg</p>
<p>Më 21 janar, grupi i anëtarësisë shok për Hamburgun, Gjermani, do të mbajë takimin e vet të zakonshëm mujor. Cilido është i mirëpritur të vijë me ne në Roxie Bar, Rentzelstraße 6, 20146 Hamburg</p>
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/groups/Hamburg</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150121-02.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Leksion mbi Software-in e Lirë dhe Etikën e Informacionit, Universiteti Humboldt, Berlin</title>
<body>
<p>Të mërkurën, 21 Janar, 2015, Erik Albers do të mbajë një leksion mbi Software-in e Lirë dhe etikën në fushën e informacionit, Shkolla e Shkencës së Informacionit dhe Bibliotekave në Berlin, Universiteti Humboldt, Dorotheenstraße 26, 10117 Berlin, Salla 120. Leksioni fillon më 12 am, gjuha është Anglishtja.</p>
<p>Të mërkurën, 21 janar, 2015, Erik Albers do të mbajë një leksion mbi Software-in e Lirë dhe etikën në fushën e informacionit, Shkolla e Shkencës së Informacionit dhe Bibliotekave në Berlin, Universiteti Humboldt, Dorotheenstraße 26, 10117 Berlin, Salla 120. Leksioni fillon më 12 am, gjuha është Anglishtja.</p>
</body>
<link>https://www.ibi.hu-berlin.de/startpage</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150131-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-01-31" end="2015-02-01">
<title>FOSDEM 2015, Bruksel, Belgjikë</title>
<body>
Këtë vit, FOSDEM-i do të mbahet më 31 Janar dhe 1 Shkurt 2015 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë e pakta me një stendë dhe do të ketë të pranishëm mjaft anëtarë shok, bashkërendues dhe nga stafi.<br />
Këtë vit, FOSDEM-i do të mbahet më 31 janar dhe 1 shkurt 2015 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë e pakta me një stendë dhe do të ketë të pranishëm mjaft anëtarë shok, bashkërendues dhe nga stafi.<br />
Si çdo vit, presim takimet dhe diskutimet e shumta, si dhe t’ia kalojmë mirë të gjithë.
</body>
<page>https://fosdem.org/2015/</page>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150204-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 4 Shkurt, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 4 shkurt, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
do të takohet në Café Albatros, në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150223-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-02-23" end="2015-02-23">
<title>Panel diskutimesh mbi shumëllojshmërinë dhe konkurrencën në ekonominë dixhitale, Berlin, Gjermani</title>
<body>
Të hënën, më 23 Shkurt, Matthias Kirschner do të marrë pjesë në një panel
Të hënën, më 23 shkurt, Matthias Kirschner do të marrë pjesë në një panel
diskutimesh mbi kuadrin e përgjithshëm të nevojshëm për mbrujtjen e
shumëllojshmërisë dhe konkurrencës në ekonominë dixhitale. Diskutimet janë
pjesë e një veprimtarie të organizuar nga partia e Gjelbër rreth fuqisë

+ 1
- 1
events/2015/event-20150227-01.sq.xml View File

@@ -9,7 +9,7 @@
nga “FSFE Fellowship (CIVS poll supervisor)” me subjektin “Poll:
Fellowship elections 2015”. Ju lutemi, krejt informacionet e nevojshme
për votimin shihni brenda këtij email-i. Fituesi i zgjedhjeve
do të njoftohet publikisht më 16 Mars në sajtin e FSFE-së.
do të njoftohet publikisht më 16 mars në sajtin e FSFE-së.

Këtë vit, mund të votoni për tre kandidatë të shquar (renditur në
rend alfabetik të përmbysur):

+ 2
- 2
events/2015/event-20150304-01.sq.xml View File

@@ -1,10 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2015-03-04" end="2015-03-04">
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 4 Mars, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 4 mars, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn
do të takohet në Café Albatros, në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 2
- 2
events/2015/event-20150316-01.sq.xml View File

@@ -3,13 +3,13 @@
<event start="2015-03-16" end="2015-03-16">
<title>Panel diskutimesh mbi patenta software-i dhe Software-in e Lirë, Hanover, Gjermani</title>
<body>
Më 16 Mars 2015, Matthias Kirschner-i do të marrë pjesë në një panel diskutimesh
Më 16 mars 2015, Matthias Kirschner-i do të marrë pjesë në një panel diskutimesh
mbi patentat, standardet dhe Software-in e Lirë organizuar nga Zyra Europiane
e Patentave. Diskutimet do të mbahen në Cebit, holli 8, nga 16:00 deri më 16:45.
Pjesëmarrës të tjerë në panel janë Grant Philpott (Principal Director, ZEP),
Brian Hinman (Chief Intellectual Property Officer, Philips), Gabriele
Mohsler (VP Patent Development IPR and Licensing, Ericsson), dhe Koen
Lievens (drejtor nëDirector in ICT, ZEP).
Lievens (drejtor në ICT, ZEP).
</body>
<link>http://www.cebit.de/event/patents-standards-and-open-source-a-changing-landscape/EXP/62685</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150320-02.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<event start="2015-03-20" end="2015-03-20">
<title>Karsten Gerloff rreth Software-it të Lirë dhe përputhshmërisë</title>
<body>
Më 20 Mars, presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, do të diskutojë
Më 20 mars, presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, do të diskutojë
mbi Software-in e Lirë dhe përputhshmërinë, në një seminar në Tokio, Japoni.
Teksa Software-i i Lirë deporton në më shumë zona të veprimtarisë tregtare,
është e rëndësishme që kompanitë të kuptojnë se ç’u duhet që të përmbushin

+ 1
- 1
events/2015/event-20150321-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Chemnitzer Linuxtage në Çemnic, Gjermani</title>
<body>
<p>Më 15 dhe 16 Mars do të ketë një stendë të FSFE-së gjatë Chemnitzer Linux-Tage, një veprimtari kushtuar gjithçkaje që lidhet me GNU/Linux-un dhe Software-in e Lirë. Thjesht kaloni nga stenda që të njiheni me persona nga FSFE-ja dhe anëtarë të tjerë shok. Në stendë do të ketë artikuj të rinj tregtarë dhe material promocional material.
<p>Më 15 dhe 16 mars do të ketë një stendë të FSFE-së gjatë Chemnitzer Linux-Tage, një veprimtari kushtuar gjithçkaje që lidhet me GNU/Linux-un dhe Software-in e Lirë. Thjesht kaloni nga stenda që të njiheni me persona nga FSFE-ja dhe anëtarë të tjerë shok. Në stendë do të ketë artikuj të rinj tregtarë dhe material promocional material.
Guido Arnold-i do të mbajë një bisedë rreth "Software-it të Lirë në Arsim - një Vështrim në Europë)</p>
</body>

+ 2
- 2
events/2015/event-20150401-01.sq.xml View File

@@ -1,10 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2015-04-01" end="2015-04-01">
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rhine/Main, Gjermani</title>
<title>Takim i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 1 Prill, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rhein/Main
Të mërkurën, më 1 prill, grupi i anëtarësisë shok për zonën Rin/Majn
do të takohet në Café Albatros, në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>http://wiki.fsfe.org/groups/Rhein-Main</link>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150409-01.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>Mbledhje vendore e FSFE-së me një bisedë rreth shpërndarjes së videove përmes Software-it të Lirë, në Berlin, Gjermani</title>
<body>
<p>Të enjten, 9 Prill, zhvillohet mbledhja pasuese vendore e FSFE-së për Berlinin, si zakonisht në e-lok (pranë Ostkreuz). Këtë herë, Gregori do të flasë rreth shpërndarjes së videove vetëm duke përdorur Software të Lirë, rreth potencialit të WebRTC-së dhe sendërtimit të saj në Firefox (Firefox Hello). Takimet tona janë një mundësi e mirë për t’u takuar me anëtarë të tjerë shok, si dhe simpatizantë të tjerë të Software-it të Lirë. Te e-lok mund të gjeni ushqim të mirë dhe pijet më të mira, për një çmim të arsyeshëm, dhe atmosferë të pëlqyeshme falas. Pjesa zyrtare fillon më 19:30. </p>
<p>Të enjten, 9 prill, zhvillohet mbledhja pasuese vendore e FSFE-së për Berlinin, si zakonisht në e-lok (pranë Ostkreuz). Këtë herë, Gregori do të flasë rreth shpërndarjes së videove vetëm duke përdorur Software të Lirë, rreth potencialit të WebRTC-së dhe sendërtimit të saj në Firefox (Firefox Hello). Takimet tona janë një mundësi e mirë për t’u takuar me anëtarë të tjerë shok, si dhe simpatizantë të tjerë të Software-it të Lirë. Te e-lok mund të gjeni ushqim të mirë dhe pijet më të mira, për një çmim të arsyeshëm, dhe atmosferë të pëlqyeshme falas. Pjesa zyrtare fillon më 19:30. </p>
</body>


+ 1
- 1
events/2015/event-20150507-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2015-05-07" end="2015-05-08">
<title>"Software-i i Lirë në ekonominë vendore dhe realizimi politik i kësaj" at CUSL in Zaragoza, Spain</title>
<body>
"Konkursi Universitar i Software-i të Lirë" (CUSL) është një garë mes studentësh nga universitete të ndryshme të Spanjës. Më 7 dhe 8 Maj do të mbahet një ceremoni dhënie çmimesh në Universitetin e Zaragozas. Erik Albers jep një diskutim rreth "Software-it të Lirë në ekonominë vendore dhe realizimi politik i kësaj".
"Konkursi Universitar i Software-i të Lirë" (CUSL) është një garë mes studentësh nga universitete të ndryshme të Spanjës. Më 7 dhe 8 maj do të mbahet një ceremoni dhënie çmimesh në Universitetin e Zaragozas. Erik Albers jep një diskutim rreth "Software-it të Lirë në ekonominë vendore dhe realizimi politik i kësaj".
</body>
<link>https://1984.lsi.us.es/wiki-softlibre/index.php/Fase_Final_%289_CUSL%29_en_Zaragoza#Programa_de_la_fase_final</link>
<tags>

+ 1
- 1
events/2015/event-20150507-02.sq.xml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
<title>FSFE-ja e pranishme me një stendë në Linuxwochen, Vjenë, Austri</title>
<body>
<p>Me më tepër se 100 leksione dhe praktika, Linuxwochen Vienna në FH Technicum është një nga veprimtaritë më të mëdha të organizuar në Vjenë prej bashkësish. Veprimtaria ofron një larmi të madhe temash, përfshi burimin e hapur dhe hardware-i, shtypje 3D, administrim sistemesh, zhvillim software-i dhe privatësi &amp; siguri. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë dhe pret diskutime dhe informacione interesante rreth Software-it të Lirë. Veprimtaria zhvillohet nga 7 deri më 9 Maj, në FH Technikum Wien. Hyrja është e lirë.</p>
<p>Me më tepër se 100 leksione dhe praktika, Linuxwochen Vienna në FH Technicum është një nga veprimtaritë më të mëdha të organizuar në Vjenë prej bashkësish. Veprimtaria ofron një larmi të madhe temash, përfshi burimin e hapur dhe hardware-i, shtypje 3D, administrim sistemesh, zhvillim software-i dhe privatësi &amp; sig