Bläddra i källkod

Update the Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=31048
tags/stw2018
guest-gusnan 4 år sedan
förälder
incheckning
7f402d07b3
1 ändrade filer med 20 tillägg och 14 borttagningar
  1. 20
    14
      index.sv.xhtml

+ 20
- 14
index.sv.xhtml Visa fil

@@ -4,7 +4,10 @@
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
<script src="/scripts/jquery.cycle2.min.js" type="text/javascript"></script>
<meta name="description" content="Icke vinstdrivande organisation som jobbar för att skapa allmän förståelse och stöd för mjukvarufrihet. Inkluderar nyheter, evenemang, och kampanjer." />
<meta name="keywords" content="fsfe free software fri mjukvara open source foss floss oss fsf government regering public sector offentlig sektor gpl" />
</head>
<body class="frontpage" id="index-html">

<campaigns />
@@ -14,9 +17,9 @@
<div id="feeds">
<div id="news" class="section">
<h2>
<a class="rss-feed" href="/news/news.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="News RSS" title="news RSS feed" /></a>
<a class="ical" href="http://identi.ca/fsfe"><img src="/graphics/identica.png" alt="identica" title="follow FSFE on identi.ca"/></a>
<a href="/news/news.html"><news-label /></a>
<a href="/news/news.html"><news-label/></a>
<a class="rss-feed" href="/news/news.rss" title="nyhets-RSS-flöde"><i class="fa fa-rss"/></a>
<a class="ical" href="http://identi.ca/fsfe" title="följ FSFE på identi.ca"><i class="fa fa-comments-o"/></a>
</h2>

<all-news />
@@ -25,25 +28,25 @@
<div id="newsletter" class="section">
<h2><a href="/news/newsletter.html"><newsletter-label /></a></h2>

<div class="entry">
<p>
<strong><receive-newsletter />:</strong>
</p>

<subscribe-nl />

<ul>
<all-newsletters />
<li><a href="news/newsletter.html"><more-label /></a></li>
<ul id="more-news-list">
<li><a href="/news/news.html" class="learn-more">Se alla nyheter</a></li>
<li><a href="http://planet.fsfe.org/en" class="learn-more">Läs FSFE-bloggar</a></li>
</ul>
</div>

<a class="big-donate" href="donate/donate.html#ref-frontpage">Donera till FSFE</a>

</div>

<hr/>

<div id="events" class="section">
<h2>
<a class="rss-feed" href="/events/events.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="Events RSS" title="events RSS feed" /></a>
<a class="ical" href="webcal://fsfe.org/events/events.ics"><img src="/graphics/ical.png" alt="iCal" title="FSFE events as iCal feed" /></a>
<a href="/events/events.html"><events-label /></a>
<a href="/events/events.html"><events-label/></a>
<a class="rss-feed" href="/events/events.rss" title="RSS-flöde för evenemang"><i class="fa fa-rss"/></a>
<a class="ical" href="webcal://fsfe.org/events/events.ics" title="iCal-flöde för FSFE-evenemang"><i class="fa fa-calendar-o"/></a>
</h2>

<all-events />
@@ -51,6 +54,9 @@
</div>
</body>

<!--Do not translate this ↓-->
<followup>join</followup>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--

Laddar…
Avbryt
Spara