Browse Source

NL translation of update

NEWTRANSLATIONSPOST
André Ockers 3 months ago
parent
commit
7aa832141c
1 changed files with 79 additions and 82 deletions
 1. 79
  82
    about/roy/roy.nl.xhtml

+ 79
- 82
about/roy/roy.nl.xhtml View File

@@ -1,95 +1,92 @@
1 1
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 2
 
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Hugo Roy - FSFE</title>
6
-  <meta name="description" content="Hugo Roy is lid van de juridische taakgroep van FSFE. 
7
-Hij is mede-auteur van het gebruikersrechtmanifest en hij richtte “Terms of Service; Didn’t Read” op. 
8
-Hij woont in Parijs." />
3
+  <html>
4
+   <head>
5
+    <title>Hugo Roy - FSFE</title>
6
+    <meta name="description" content="Hugo Roy is vrijwilliger en lid van FSFE's juridische taakgroep. Hij is mede-auteur van het gebruikerdatamanifest en richtte “Terms of Service; Didn’t Read” op. Hij woont in Parijs." />
7
+    <style type="text/css">
8
+    /* this is just a small hack to avoid spams */ 
9
+    .zzz {color:transparent;display:inline-block;float:right;font-size:.001px;width: 0px;}
10
+    </style>
11
+   </head>
12
+   <body class="bio">
13
+    
14
+    <p id="category"><a href="/about/team.html">Europees Kernteam</a></p>
15
+    <h1>Hugo Roy</h1>
9 16
 
10
-  <style type="text/css">
11
-  /* this is just a small hack to avoid spams */ 
12
-  .zzz {color:transparent;display:inline-block;float:right;font-size:.001px;width: 0px;}
13
-  </style>
14
- </head>
15
- <body class="bio">
16
-  
17
-  <p id="category"><a href="/about/team.html">Europees Kernteam</a></p>
18
-  <h1>Hugo Roy</h1>
19
-	
20
-  <p style="text-indent: -0.35em">
21
-  “Ik heb sinds 2009 binnen FSFE voor computervrijheden gewerkt. Eerst als 
22
-<a href="/contribute/internship.html">stagiair</a> toen ik werkte met 
23
-<a href="/about/gerloff">Karsten Gerloff</a> op beleidsonderwerpen
24
-op de niveau's van <a href="/activities/policy/eu/">Europa</a> en de <a
25
-           href="/activities/un/">Verenigde Naties</a>.</p>
17
+    <p>
18
+     Hugo is vrijwilliger voor FSFE. Hij werkt als <a href="https://attorney.hroy.eu">advocaat</a> in Parijs.
19
+    </p>
26 20
 
27
-  <p> 
28
-  Door deel te nemen aan <a href="/activities/ftf/ftf.html">FSFE's juridische taakgroep</a>,
29
-  draag ik bij aan het brengen van expertise aan de Vrije Software-gemeenschap.</p>
21
+    <hr />
22
+      
23
+    <p style="text-indent: -0.35em">
24
+    “Ik heb sinds 2009 binnen FSFE voor computervrijheden gewerkt. 
25
+    Eerst als <a href="/contribute/internship.html">stagiair</a>, toen ik met <a href="/about/gerloff">Karsten Gerloff</a> werkte aan beleidsonderwerpen op <a href="/activities/policy/eu/">Europees</a> en <a
26
+             href="/activities/un/">Verenigde Naties</a>-niveau.</p>
30 27
 
31
-  <p>
32
- Ik ben in 1990 geboren in <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lille">Lille</a> en woon nu in 
33
-Parijs, waarvandaan ik <a href="/fr">de handelingen van FSFE in Frankrijk</a> coördineer.”</p>
28
+    <p> 
29
+    Door mee te doen met <a href="/activities/ftf/ftf.html">FSFE's juridische taakgroep</a> draag ik bij aan het overbrengen van expertise naar de Vrije Software-gemeenschap.</p>
34 30
 
35
-  <h2>Ervaring</h2>
31
+    <p>
32
+    Ik ben in 1990 geboren in <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lille">Lille</a> en woon nu in Parijs.
33
+    </p>
36 34
 
37
-<ul>
38
-<li>Advocaat aan de rechtbank in Parijs. <br />Graad als 'Master' op het gebied van 
39
-auteursrecht, patent en handelsmerkrecht aan <a
40
-      href="http://master.sciences-po.fr/droit/en/content/homepage">Sciences
41
-      Po Parijs</a>.</li>
42
-    <li>Mede-oprichter van <a href="https://tosdr.org">Terms of Service; Didn't Read</a> met andere FSFE-activisten.</li>
43
-    <li>Advocaat bij <a href="http://linuxdefenders.org">Linux Defenders</a> van Open Invention Network</li>.
44
-    <li>Advocaat bij Hewlett-Packard's centrum voor open bron juridische competenties('Open Source legal competence center')</li>
45
-    <li>Co-auteur van het <a href="https://userdatamanifesto.org/2.0/">gebruikersdata-manifest</a> (sinds versie 2)</li>
46
-</ul>
47
-  
48
-  <h2 id="contact">Contact</h2>
35
+    <h2>Ervaringen</h2>
49 36
 
50
-   <ul>
51
-    <li>E-mail: hu<span class="zzz">SPAM</span>go@fs<span class="zzz">ENLEVER</span><span class="y">fe.org</span><p><a href="https://hroy.eu/hugo/keys/GnuPG/">GnuPG key</a>: B3D7B795</p></li>
52
-    <li>IM: xmpp:hugo@jabber.fsfe.org</li>
53
-    <li><a href="https://twitter.com/hugoroyd">@hugoroyd on Twitter</a></li>
54
-  </ul>
37
+    <ul>
38
+      <li><a href="https://attorney.hroy.eu">Advocaat</a> bij de rechtbank in Parijs, waar ik adviseer over IT-recht, E-commerce, Vrije Softwarelicenties en databescherming.</li>
39
+      <li>Voormalig vice-voorzitter van het <a href="https://fdn.fr">Franse Data Netwerk</a>, de oudste Franse internetleverancier.</li>
40
+      <li>Mede-oprichter van <a href="https://tosdr.org">Terms of Service; Didn't Read</a>, samen met andere FSFE-activisten.</li>
41
+      <li>Advocaat bij Open Invention Network's <a href="http://linuxdefenders.org">Linux Defenders</a></li>
42
+      <li>Advocaat bij Hewlett-Packard's Open Bron juridische competentiecentrum</li>
43
+      <li>Co-auteur van het <a href="https://userdatamanifesto.org/2.0/">gebruikerdatamanifest</a> (sinds versie 2)</li>
44
+    </ul>
55 45
 
56
-  <h2>Links</h2>
46
+    
47
+    <h2 id="contact">Contact</h2>
48
+     <ul>
49
+      <li>E-mail: hu<span class="zzz">SPAM</span>go@fs<span class="zzz">ENLEVER</span><span class="y">fe.org</span><p>GnuPG key: B3D7B795</p></li>
50
+      <li><a href="https://mastodon.xyz/@hugo">@hugo@mastodon.xyz</a> en <a href="https://twitter.com/hugoroyd">@hugoroyd op Twitter</a></li>
51
+    </ul>
57 52
 
58
-  <ul>
59
-   <li><a href="https://hroy.eu/">Blog</a></li>
60
-   <li><a href="https://hugoroy.eu/">IndieWeb profiel</a></li>
61
-   <li><a href="http://blogs.fsfe.org/hugo/">FSFE Blog</a></li>
62
-  </ul>
53
+    <h2>Links</h2>
54
+    
55
+    <ul>
56
+     <li><a href="https://hroy.eu/">Blog</a></li>
57
+     <li><a href="https://hugoroy.eu/">IndieWeb profiel</a></li>
58
+     <li><a href="http://blogs.fsfe.org/hugo/">FSFE blog</a></li>
59
+    </ul>
63 60
 
64
- </body>
65
-<sidebar>
66
-  <div class="image">
67
-   <img src="roy.png" alt="Een fotografisch portret" width="200" height="200" title="Hugo Roy" />
68
-   <p>
69
-   <small>Berlijn, 08/2012</small>
70
-   </p>
71
-  </div>
72
-
73
-  <h3>Rollen</h3>
74
-  <ul>
75
-   <li>Lid Algemene Vergadering<span>2011 → heden</span></li>
76
-   <li>Coördinator <a href="/fr/">Frankrijk</a> 
77
-     <span >2010 → heden</span></li>
78
-   <li><a href="/legal">Juridische taakgroep</a> Assistent-Coördinator 
79
-     <span>2012 - 2015</span></li>
80
-   <li><a href="/fellowship/">Fellowship</a> Vertegenwoordiger 
81
-     <span>2011 → 2013</span></li>
82
-   <li>Assistent van de Voorzitter (stagiair)
83
-     <span>2009 → 2010</span></li>
84
-  </ul>
85
-</sidebar>
86
- 
87
- <timestamp>$Date: 2010-03-08 18:14:59 +0100 (lun. 08 mars 2010) $ $Author: ato $</timestamp>
61
+   </body>
62
+  <sidebar>
63
+    <div class="image">
64
+     <img src="roy.png" alt="Een fotografisch portret" width="200" height="200" title="Hugo Roy" />
65
+     <p>
66
+     <small>Berlijn, 08/2012</small>
67
+     </p>
68
+    </div>
69
+    <h3>Rollen</h3>
70
+    <ul>
71
+     <li>Lid Algemene Vergadering <span>2011 → 2019</span></li>
72
+     <li>Coördinator <a href="/fr/">Frankrijk</a> 
73
+       <span >2010 → 2019</span></li>
74
+     <li><a href="/legal">Juridische taakgroep</a> vice-coördinator 
75
+       <span >2012 → 2015</span></li>
76
+     <li><a href="/fellowship/">Fellowship</a>-vertegenwoordiger 
77
+       <span >2011 → 2013</span></li>
78
+     <li>Assistent van de voorzitter (<a href="/contribute/internship.html">intern</a>)
79
+       <span >2009 → 2010</span></li>
80
+    </ul>
81
+  </sidebar>
82
+   
83
+   <timestamp>$Date: 2010-03-08 18:14:59 +0100 (lun. 08 mars 2010) $ $Author: ato $</timestamp>
88 84
 <translator>André Ockers</translator>
89
-</html>
90
-<!--
91
-Local Variables: ***
92
-mode: xml ***
93
-End: ***
94
--->
85
+  </html>
86
+  <!--
87
+  Local Variables: ***
88
+  mode: xml ***
89
+  End: ***
90
+  -->
91
+
95 92
 

Loading…
Cancel
Save