Browse Source

Added missing text

svn path=/trunk/; revision=14724
tags/stw2018
rolf_camps 9 years ago
parent
commit
773b21e125
1 changed files with 10 additions and 0 deletions
  1. 10
    0
      donate/donate.nl.xhtml

+ 10
- 0
donate/donate.nl.xhtml View File

@@ -7,6 +7,16 @@

<body>
<h1>Donaties aan de FSFE</h1>

<p id="introduction">
De Free Software Foundation Europe is een niet-gouvernementele
organisatie zonder winstoogmerk. Wij kunnen werken dankzij een
hele gemeenschap <a href="/contribute/">vrijwilligers</a> en de
steun van <a href="/donate/thankgnus.html">donoren</a>. Uw
donaties zijn cruciaal voor onze slagkracht en autonomie, ze
stellen ons in staat om indien nodig om het even waar Vrije
Software te verdedigen en geven ons een onafhankelijke stem.
</p>
<h2>Categorieën</h2>

Loading…
Cancel
Save