Browse Source

Our Work SK translation - improvements

svn path=/trunk/; revision=29136
tags/stw2018
gera 4 years ago
parent
commit
76dc29b8c3
1 changed files with 6 additions and 9 deletions
 1. 6
  9
    work.sk.xhtml

+ 6
- 9
work.sk.xhtml View File

@@ -17,18 +17,18 @@
17 17
   
18 18
   <ul id="priorities" class="subheadings">
19 19
    <li>
20
-    <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Právo</a></h3> 
20
+    <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Právny tím</a></h3> 
21 21
 	<p>
22
-	 V našom právnom tíme, zhromažďujeme a zdieľame znalosti ohľadom právnych a licenčných aspektov Slobodného Softvéru, chránime záujmy projektov Slobodného Softvéru, spájame odborníkov z celého sveta a pomáhame ostatným skupinám dosiahnuť podobné ciele. Poskytujem poradenstvo, <a href="/activities/ftf/education.html">tréning</a> a <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentáciu</a> v spojení s projektom gpl-violations.org a členmi European Legal Network.
22
+	 V našom právnom tíme zhromažďujeme a zdieľame znalosti ohľadom právnych a licenčných aspektov Slobodného Softvéru, chránime záujmy projektov Slobodného Softvéru, spájame odborníkov z celého sveta a pomáhame ostatným skupinám dosiahnuť podobné ciele. Poskytujeme poradenstvo, <a href="/activities/ftf/education.html">tréning</a> a <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentáciu</a> v spojení s projektom gpl-violations.org a členmi European Legal Network.
23 23
     </p>
24 24
     <ul>
25 25
      <li><a href="/activities/ftf/network.html">European Legal Network</a></li>
26 26
     </ul>
27 27
    </li>
28 28
    <li>
29
-    <h3><a href="/about/team.html">Povedomie verejnosti</a></h3>
29
+    <h3><a href="/about/team.html">Informovanie verejnosti</a></h3>
30 30
 	<p>
31
-	 Informovanie verejnosti o Slobodnom Softvéri patrí k súčasti hlavnej misie FSFE. Mnoho ľudí v organizácii sú odborníci na rôzne témy týkajúce sa Slobodného Softvéru, a môžu byť kontaktovaný ohľadom poskytovania prednášok, usporiadania workshopov, alebo zúčastnenia sa diskusie.
31
+	 Informovanie verejnosti o Slobodnom Softvéri patrí k súčasti hlavnej misie FSFE. Mnoho ľudí v organizácii sú odborníci na rôzne témy týkajúce sa Slobodného Softvéru, a môžu byť kontaktovaní ohľadom poskytovania prednášok, usporiadania workshopov alebo zúčastnenia sa diskusie.
32 32
     </p>
33 33
    </li>
34 34
       <li>
@@ -41,17 +41,14 @@
41 41
    <li>
42 42
 	<h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Verejné obstarávanie</a></h3>
43 43
 	<p>
44
-	 Free Software is a perfect fit for the public sector. It brings
45
-	 efficiency to government, transparency to citizens, and competition to
46
-	 business. FSFE works with public bodies throughout Europe to improve
47
-	 public IT procurement and open up opportunities for Free Software.
44
+	 Slobodný Softvér perfektne pasuje do verejného sektoru. Prináša efektívnosť vláde, transparentnosť občanom a súťaž na trhu. FSFE pracuje s orgánmi verejnej správy naprieč Európov, aby zlepšila verejné IT obstarávanie a otvorila nové možnosti Slobodnému Softvéru.
48 45
 	</p>
49 46
    </li>
50 47
 
51 48
    <li>
52 49
     <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softvérové patenty v Európe</a></h3>
53 50
 	 <p>
54
-	 Softvérové patenty sú hrozbou spoločnosti a ekonomiky. Obmedzujú inováciu, poškodzujú podniky a značne ohrozujú kolaboratívnu kreativitu. FSFE bojuje za udržanie Európy bez softvérových patentov, a pracuje na úrovni OSN k zrušeniu softvérových patentov v celom svete.
51
+	 Softvérové patenty sú hrozbou spoločnosti a ekonomiky. Obmedzujú inováciu, poškodzujú podniky a značne ohrozujú kolaboratívnu kreativitu. FSFE bojuje za udržanie Európy bez softvérových patentov, a zároveň pracuje na úrovni OSN s cieľom zrušenia softvérových patentov na celom svete.
55 52
     </p>
56 53
    </li>
57 54
 

Loading…
Cancel
Save