Browse Source

Our Work SK translation - improvements

svn path=/trunk/; revision=29136
tags/stw2018
gera 5 years ago
parent
commit
76dc29b8c3
1 changed files with 6 additions and 9 deletions
  1. 6
    9
      work.sk.xhtml

+ 6
- 9
work.sk.xhtml View File

@@ -17,18 +17,18 @@
<ul id="priorities" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Právo</a></h3>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Právny tím</a></h3>
<p>
V našom právnom tíme, zhromažďujeme a zdieľame znalosti ohľadom právnych a licenčných aspektov Slobodného Softvéru, chránime záujmy projektov Slobodného Softvéru, spájame odborníkov z celého sveta a pomáhame ostatným skupinám dosiahnuť podobné ciele. Poskytujem poradenstvo, <a href="/activities/ftf/education.html">tréning</a> a <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentáciu</a> v spojení s projektom gpl-violations.org a členmi European Legal Network.
V našom právnom tíme zhromažďujeme a zdieľame znalosti ohľadom právnych a licenčných aspektov Slobodného Softvéru, chránime záujmy projektov Slobodného Softvéru, spájame odborníkov z celého sveta a pomáhame ostatným skupinám dosiahnuť podobné ciele. Poskytujeme poradenstvo, <a href="/activities/ftf/education.html">tréning</a> a <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentáciu</a> v spojení s projektom gpl-violations.org a členmi European Legal Network.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/network.html">European Legal Network</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Povedomie verejnosti</a></h3>
<h3><a href="/about/team.html">Informovanie verejnosti</a></h3>
<p>
Informovanie verejnosti o Slobodnom Softvéri patrí k súčasti hlavnej misie FSFE. Mnoho ľudí v organizácii sú odborníci na rôzne témy týkajúce sa Slobodného Softvéru, a môžu byť kontaktovaný ohľadom poskytovania prednášok, usporiadania workshopov, alebo zúčastnenia sa diskusie.
Informovanie verejnosti o Slobodnom Softvéri patrí k súčasti hlavnej misie FSFE. Mnoho ľudí v organizácii sú odborníci na rôzne témy týkajúce sa Slobodného Softvéru, a môžu byť kontaktovaní ohľadom poskytovania prednášok, usporiadania workshopov alebo zúčastnenia sa diskusie.
</p>
</li>
<li>
@@ -41,17 +41,14 @@
<li>
<h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Verejné obstarávanie</a></h3>
<p>
Free Software is a perfect fit for the public sector. It brings
efficiency to government, transparency to citizens, and competition to
business. FSFE works with public bodies throughout Europe to improve
public IT procurement and open up opportunities for Free Software.
Slobodný Softvér perfektne pasuje do verejného sektoru. Prináša efektívnosť vláde, transparentnosť občanom a súťaž na trhu. FSFE pracuje s orgánmi verejnej správy naprieč Európov, aby zlepšila verejné IT obstarávanie a otvorila nové možnosti Slobodnému Softvéru.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softvérové patenty v Európe</a></h3>
<p>
Softvérové patenty sú hrozbou spoločnosti a ekonomiky. Obmedzujú inováciu, poškodzujú podniky a značne ohrozujú kolaboratívnu kreativitu. FSFE bojuje za udržanie Európy bez softvérových patentov, a pracuje na úrovni OSN k zrušeniu softvérových patentov v celom svete.
Softvérové patenty sú hrozbou spoločnosti a ekonomiky. Obmedzujú inováciu, poškodzujú podniky a značne ohrozujú kolaboratívnu kreativitu. FSFE bojuje za udržanie Európy bez softvérových patentov, a zároveň pracuje na úrovni OSN s cieľom zrušenia softvérových patentov na celom svete.
</p>
</li>


Loading…
Cancel
Save