Browse Source

added transparency-commitment.nl.xhtml

tags/stw2018
André Ockers 9 months ago
parent
commit
7350186a61
1 changed files with 67 additions and 67 deletions
 1. 67
  67
    about/transparency-commitment.nl.xhtml

+ 67
- 67
about/transparency-commitment.nl.xhtml View File

@@ -1,69 +1,69 @@
1 1
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 2
 
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Transparantiebelofte - FSFE</title>
6
-  <link href="/style/grid.css" rel="stylesheet" />
7
- </head>
8
-
9
- <body>
10
-  <p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
11
-  <h1>Transparantiebelofte - FSFE</h1>
12
-
13
-  <div class="captioned right" style="max-width: 250; width: 23%">
14
-  	<a href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">
15
-  	<img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Logo van Transparent Civil Society" width="100%"/>
16
-  </a>
17
-  </div>
18
-
19
-  <p id="introduction">
20
-Transparency International Duitsland biedt met het initiatief <a
21
-   href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">“transparante
22
-   burgersamenleving”</a> een gids voor het maken van een transparantiebelofte. 
23
-Deze pagina biedt een overzicht van de relevante informatie op onze website.</p>
24
-
25
-  <ol>
26
-   <li><a href="/about/legal/imprint.html">Naam, plaats, adres, jaar van oprichting</a>.</li>
27
-
28
-   <li><a href="/about/legal/constitution.html">Volledige statuten</a>, <a href="/about/legal/legal.html">notulen van de jaarlijkse vergaderingen</a>,
29
-    informatie over concrete doelen en <a
30
-       href="/about/principles.html">hoe we ze willen bereiken</a>.</li>
31
-
32
-   <li><a href="/donate/germany.html">Datum en andere details over het laatste schrijven van 
33
-de financiële autoriteiten, dat we belastingaftrekbaar zijn (in Duitsland)</a>. We zijn ook 
34
-belastingaftrekbaar in <a href="/donate/netherlands.html">Nederland</a> en <a
35
-              href="/donate/switzerland.html">Zwitserland</a>.</li>
36
-
37
-   <li><a href="/about/team.html">Namen en functies van onze beslissingnemers</a>.</li>
38
-
39
-   <li>Rapporten over de activiteiten van de organisatie zijn verkrijgbaar in onze
40
-    jaarlijkse rapporten: <a href="/news/2016/news-20160224-01.html">2015</a>, <a href="/news/2014/news-20141218-02.html">2014</a>, <a
41
-     href="/news/2012/report-2012.html">2012</a>, en <a
42
-     href="/donate/letter-2011.html">2011</a>. Ook rapporteren we in het <a
43
-       href="/news/news.html">algemeen nieuws</a>, <a
44
-       href="/news/newsletter.html">maandelijkse nieuwsbrieven</a>, de <a
45
-       href="/about/legal/legal.html">jaarlijkse notulen van de algemene vergadering</a> en op <a href="/contact/community.html">onze e-maillijsten</a>.</li>
46
-
47
-   <li>Hoeveel stafleden we hebben en hoeveel zij werken, is ook beschikbaar op<a
48
-     href="/about/team.html">onze teampagina</a>.</li>
49
-
50
-   <li><a href="/about/funds/funds.html">Informatie over hoe we ons geld gebruiken</a>.</li>
51
-
52
- <li>Juridische verbindingen met andere organisaties: <a
53
-     href="/about/fsfnetwork.html">We hebben zusterorganisaties over de hele wereld, maar we zijn niet juridisch met hen verbonden.</a>.</li>
54
-
55
-   <li>We noemen de namen van juridische lichamen die meer dan 10% van ons jaarlijkse budget hebben gedoneerd op <a href="/donate/thankgnus.html">onze donorpagina</a>.
56
-    Voor mensen die meer dan 10% van ons jaarlijkse budget doneren doen we dit alleen als zij dit willen, anders blijven zij anoniem onder 'anonieme donaties van privé-personen'.</li>
57
-
58
-  </ol>
59
-
60
- </body>
61
-
62
- <timestamp>$Date: 2015-01-26 14:29:49 +0100 (Mon, 26 Jan 2015) $ $Author: paul $</timestamp>
63
-<translator>André Ockers</translator>
64
-</html>
65
-<!--
66
-Local Variables: ***
67
-mode: xml ***
68
-End: ***
69
--->
3
+  <html>
4
+   <head>
5
+    <title>Transparantieverklaring - FSFE</title>
6
+    <link href="/style/grid.css" rel="stylesheet" />
7
+   </head>
8
+
9
+   <body>
10
+    <p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
11
+    <h1>Transparantieverklaring</h1>
12
+
13
+    <div class="captioned right" style="max-width: 250; width: 23%">
14
+        <a href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">
15
+        <img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Logo van Transparent Civil Society" width="100%"/>
16
+    </a>
17
+    </div>
18
+
19
+    <p id="introduction">Transparency International Duitsland biedt als deel van haar initiatief <a
20
+     href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">“transparent
21
+     civil society”</a> een gids voor het maken van een transparantieverklaring. 
22
+  Deze pagina biedt een overzicht van de relevante informatie op onze website.</p>
23
+
24
+    <ol>
25
+     <li><a href="/about/legal/imprint.html">Naam, plaats, adres, jaar van oprichting</a>.</li>
26
+
27
+     <li><a href="/about/legal/constitution.html">Volledige statuten</a>, <a href="/about/legal/legal.html">notulen van de jaarlijkse vergaderingen</a>,
28
+      informatie over concrete doelen en <a
29
+         href="/about/principles.html">hoe we ze willen bereiken</a>.</li>
30
+
31
+     <li>Datum en andere details over het laatste schrijven van 
32
+  de financiële autoriteiten, dat we <a href="/donate/germany.html">in Duitsland</a> belastingaftrekbaar zijn. We zijn ook 
33
+  belastingaftrekbaar in <a href="/donate/netherlands.html">Nederland</a> en <a
34
+                href="/donate/switzerland.html">Zwitserland</a>.</li>
35
+
36
+     <li><a href="/about/team.html">Namen en functies van onze beslissingnemers</a>.</li>
37
+
38
+     <li>Rapporten over de activiteiten van de organisatie zijn beschikbaar in onze
39
+      jaarverslagen: <a href="/news/2017/news-20170109-01.html">2016</a>, <a href="/news/2016/news-20160224-01.html">2015</a>, <a href="/news/2014/news-20141218-02.html">2014</a>, <a
40
+       href="/news/2012/report-2012.html">2012</a> en <a
41
+       href="/donate/letter-2011.html">2011</a>. Ook rapporteren we <a
42
+         href="/news/news.html">algemeen nieuws</a>, <a
43
+         href="/news/newsletter.html">maandelijkse nieuwsbrieven</a>, de <a
44
+         href="/about/legal/legal.html">jaarlijkse notulen van de algemene vergadering</a> en op <a href="/contact/community.html">onze e-maillijsten</a> over onze activiteiten.</li>
45
+
46
+     <li>Hoeveel stafleden we hebben en hoeveel zij werken is beschikbaar op<a
47
+       href="/about/team.html">onze teampagina</a>.</li>
48
+
49
+     <li><a href="/about/funds/funds.html">Informatie over hoe we ons geld gebruiken</a>.</li>
50
+
51
+     <li>Juridische verbindingen met andere organisaties: we zijn lid van <a href="https://edri.org/">European Digital Rights (EDRi)</a>. Verder hebben we <a
52
+         href="/associates/associates.html">geassocieerde organisaties</a> en <a
53
+       href="/about/fsfnetwork.html">zusterorganisaties over de hele wereld maar we zijn niet juridisch met hen verbonden.</a>.</li>
54
+
55
+     <li>We noemen de namen van juridische lichamen die meer dan 10% van ons jaarlijkse budget hebben gedoneerd op <a href="/donate/thankgnus.html">onze donorpagina</a>.
56
+      Voor mensen die meer dan 10% van ons jaarlijkse budget doneren doen we dit alleen als zij dit willen, anders blijven zij anoniem onder 'anonieme donaties van privé-personen'.</li>
57
+
58
+    </ol>
59
+
60
+   </body>
61
+
62
+   <timestamp>$Date: 2015-01-26 14:29:49 +0100 (Mon, 26 Jan 2015) $ $Author: paul $</timestamp>
63
+  <translator>André Ockers</translator> 
64
+  </html>
65
+  <!--d
66
+  Local Variables: ***
67
+  mode: xml ***
68
+  End: ***
69
+  -->

Loading…
Cancel
Save