Преглед на файлове

Committing in .

Added Files:
	associate.el.xml

svn path=/trunk/; revision=9710
tags/stw2018
sstavra преди 12 години
родител
ревизия
6fe61e67b8
променени са 1 файла, в които са добавени 19 реда и са изтрити 0 реда
  1. 19
    0
      associates/vrijschrift/associate.el.xml

+ 19
- 0
associates/vrijschrift/associate.el.xml Целия файл

@@ -0,0 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<associateset>
<associate id="vrijschrift">
<name>Vrijschrift</name>
<description>
<p>
Το Vrijschrift ευαισθητοποιεί σχετικά με το οικονομικό και κοινωνικό
νόημα της ελεύθερης γνώσης και πολιτισμού για την κοινωνία μας.
Το Vrijschrift εκπληρώνει έναν προστατευτικό και ταυτόχρονα έναν
διαφημιστικό ρόλο. Σε διεθνές επίπεδο συνεργαζόμαστε με το
Foundation for a Free Information Infrastructure, το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, το Πρόγραμμα Gutenberg και με ένα
πλήθος άλλων οργανισμών.
</p>
</description>
<link>http://www.vrijschrift.org/</link>
</associate>
</associateset>

Loading…
Отказ
Запис