Browse Source

added texts-nl.xml

tags/stw2018
André Ockers 1 year ago
parent
commit
6a058b37ef
1 changed files with 230 additions and 240 deletions
  1. 230
    240
      tools/texts-nl.xml

+ 230
- 240
tools/texts-nl.xml View File

@@ -1,242 +1,232 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<textset>

<!-- ALL STATIC TEXTS -->

<!-- Spreadtheword page -->
<text id="stw-type">Type</text>
<text id="stw-size">Formaat</text>
<text id="stw-context">Contextuele informatie</text>
<text id="stw-printed"><a href="#how-to-order">Bestel uit onze voorraad</a> in</text>
<text id="stw-printed-tooltip">U kan deze gedrukte versies bij ons bestellen door het bestelformulier te gebruiken.</text>
<text id="stw-languages">Beschikbaar om te downloaden in</text>
<text id="stw-languages-tooltip">Als u ons informatie- en promotiemateriaal online wilt verspreiden, voelt u zich dan vrij om het in de beschikbare talen te vertalen.</text>
<text id="stw-license">Licentie</text>
<text id="stw-author">Auteur</text>
<text id="stw-year">Jaar</text>
<text id="stw-source">Bronbestanden</text>
<text id="stw-source-tooltip">U kan de bronbestanden van dit promotie-artikel downloaden om het aan te passen of om het te vertalen. Respecteer alstublieft de licentie.</text>
<text id="stw-printready">Afdrukbare bestanden</text>
<text id="stw-printready-tooltip">Dit zijn de bestanden die we sturen naar onze
printer, inclusief margerand en andere printerspecifieke instellingen. De bestanden kunnen
erg groot zijn (~5-25MB).</text>

<!-- Basic texts -->
<text id="fsfeurope">Free Software Foundation&#160;Europe</text>
<text id="fsfnetwork">
FSFE heeft <a href="//fsfe.org/about/fsfnetwork.html">zusterorganisaties</a> in <a
href="//www.fsf.org/">Noord-Amerika</a>, <a
href="http://fsf.org.in/">India</a> en <a
href="http://www.fsfla.org/">Latijns-Amerika</a>.
</text>


<!-- Footer -->
<text id="lastchanged"> Laatst gewijzigd: </text>
<text id="translator1a">We bedanken </text>
<text id="translator1b"> voor deze vertaling. </text>
<text id="translator2">Dit is geen officiële vertaling. </text>
<text id="translator3a">Bekijkt u alstublieft ook de </text>
<text id="translator3b">originele tekst</text>
<text id="translator3c"> van deze pagina.</text>
<text id="permission">
Woordelijk kopiëren en distribueren van dit gehele artikel is toegestaan in ieder medium, mits voorzien van deze notitie.</text>


<!-- Warning info boxes -->
<text id="outdated">
<strong>Waarschuwing: </strong>
Deze pagina zou achterhaald kunnen zijn ten opzichte van het origineel. Bekijk alstublieft
<a href="/contribute/contribute.html">deze pagina</a> om te zien hoe u kan helpen
met vertalingen en andere dingen.
</text>
<text id="outdated-1">
<strong>Waarschuwing: </strong>
Deze pagina zou achterhaald kunnen zijn ten opzichte van de
</text>
<text id="outdated-2">
Gebruik alstublieft
<a href="/contribute/contribute.html">deze pagina</a> om te bekijken hoe u
kan helpen met vertalingen en andere dingen.
</text>
<text id="notranslation">
<strong>Waarschuwing: </strong>
Deze pagina is nog niet vertaald. Wat u hieronder ziet is de originele versie
van de pagina. Gebruik alstublieft
<a href="/contribute/contribute.html">deze pagina</a> om te zien hoe u kan
helpen met vertalingen en andere dingen.
</text>
<text id="under-construction">
<strong>Waarschuwing: </strong>Aan deze pagina wordt gewerkt. <strong>Verspreidt deze pagina niet</strong> en begin ook niet met vertalen omdat de inhoud aan verandering onderhevig is.</text>
<text id="project-complete">Dit project is succesvol afgerond. Deze pagina's
worden hier bewaard voor archiefdoeleinden. </text>
<!-- Menu, Navigation, Buttons -->
<text id="fsfe/about">Over ons</text>
<text id="fsfe/projects">Ons werk</text>
<text id="fsfe/campaigns">Campagnes</text>
<text id="fsfe/help">Bijdragen</text>
<text id="fsfe/press">Pers</text>
<text id="fsfe/contact">Contact</text>
<text id="support/donate">Doneer</text>
<text id="support/support">Steun</text>
<text id="support/order">Winkel</text>
<text id="support/thankgnus">Donoren</text>
<text id="support/become">Word een supporter</text>
<text id="fellowship/fellowship">Fellowship</text>
<text id="fellowship/login">Login</text>
<text id="fellowship/join">Meedoen</text>
<text id="fellowship/card">Kaart</text>
<text id="fellowship/faq">Veelgestelde vragen</text>
<text id="campaigns/dfd">Document Vrijheidsdag</text>
<text id="campaigns/fya">Bevrijd uw Android</text>
<text id="campaigns/pdf">PDF-lezers</text>
<text id="campaigns/ayc">Vraag het uw kandidaten</text>
<text id="campaigns/drm">DRM.info</text>
<text id="news/news">Laatste nieuws</text>
<text id="news/events">Komende evenementen</text>
<text id="news/press">Persruimte</text>
<text id="news/nl">Nieuwsbrieven</text>
<text id="news/planet">Planet blogs</text>
<text id="ftf/legal">Juridische steun</text>
<text id="ftf/services">Diensten en machtigingen</text>
<text id="ftf/doc">Documentatie</text>
<text id="ftf/network">Juridisch netwerk</text>
<text id="ftf/conference">Conferenties</text>
<text id="ftf/contact">Contact met FSFE Juridisch Team</text>
<text id="fs/fs">Vrije Software</text>
<text id="fs/basics">Vrije Software basis</text>
<text id="fs/def">Definitie</text>
<text id="fs/soc">Vrije Samenleving</text>
<text id="fs/edu">Onderwijs</text>
<text id="fs/buz">Bedrijven</text>
<text id="community/discuss">Vrije Software discussies</text>
<text id="motto-fsfs">Vrije Software, Vrije Samenleving!</text>
<text id="motto-fellowship">Neem deel aan FSFE’s gemeenschap!</text>
<text id="learn-more">Leer meer</text>
<text id="press">Pers</text>
<text id="newsletter">Nieuwsbrief</text>
<text id="go-to">Ga naar:</text>
<text id="search">Zoek</text>
<text id="submit">Vind</text>
<text id="subscribe">Abonneert u zich</text>
<text id="email">e-mailadres</text>
<text id="news">Nieuws</text>
<text id="receive-newsletter">Abonneert u zich op FSFE 's maandelijkse nieuwsbrief</text>
<text id="subscribe-newsletter">Abonneert u zich op de nieuwsbrief</text>
<text id="events">Evenementen</text>
<text id="more">Meer</text>
<text id="morenews">Al het nieuws</text>
<text id="moreevents">Alle evenementen</text>
<text id="contact">Contact</text>
<text id="team">Team</text>
<text id="microblog">Microblog</text>
<text id="no-avatar">Geen afbeelding</text>

<text id="change-lang">Verander taal</text>
<text id="menu">Menu</text>
<text id="content">Inhoud</text>
<text id="page-info">Pagina-informatie</text>
<text id="rootpage">Voorpagina</text>
<text id="sitemap">Plattegrond</text>
<text id="go-top">Naar boven</text>
<text id="source">Broncode</text>
<text id="contact-us">Contact</text>
<text id="translate">Deze pagina vertalen?</text>
<text id="contribute-web">Draag bij aan het webteam</text>
<text id="imprint">Colofon</text>
<text id="privacy-policy">Privacybeleid</text>
<text id="transparency-commitment">Transparantiebelofte</text>
<text id="tags">Trefwoorden</text>


<!-- Article metadata -->
<text id="author">Auteur</text>
<text id="writtenby">Geschreven&#160;door</text>
<text id="published">op</text>
<text id="revision">bijgewerkt&#160;op</text>
<text id="download">Download</text>
<text id="and">en</text>


<!-- Petitions -->
<text id="osig">Organisaties</text>
<text id="isig">Privépersonen</text>
<text id="bsig">Bedrijven</text>
<!-- Sidebars -->
<text id="related-news">Verwant nieuws</text>
<text id="our-work">Ons werk</text>
<text id="our-work-intro">
<p>Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk
werkt Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip van en
steun voor Vrije Software en Open Standaarden in politiek, bedrijfsleven,
het recht en de samenleving als geheel.</p>
</text>
<text id="about-fsfe">Over FSFE</text>
<text id="about-fsfe-intro">
<p>
Free Software Foundation Europe is een liefdadigheidsorganisatie die
gebruikers in staat stelt om technologie te controleren.
</p>
<p>
In alle aspecten van onze levens is software sterk betrokken. Het is
belangrijk dat deze technologie ons versterkt in plaats van ons te beperken.
Vrije Software geeft iedereen het recht om software te gebruiken, te
begrijpen, aan te passen en te delen. Deze rechten helpen bij het steunen van
andere fundamentele rechten zoals vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en
privacy.
</p>
</text>


<!-- Motivational texts for fellowship, support or donations -->
<text id="join">Neem deel</text>
<text id="join-paragraph">
<p>Word een Fellow van de FSFE en stel ons zo in staat om ons werk te doen en
onze financiële onafhankelijkheid zeker te stellen. Door deel te nemen aan de
Fellowship wordt u een donerend, duurzaam lid van de FSFE - inclusief
toegang tot onze infrastructuur.</p>
</text>
<text id="join-fellowship">Neem deel aan de Fellowship</text>

<text id="support">Steun de FSFE</text>
<text id="show-support">Laat uw steun zien!</text>
<text id="show-support-paragraph">
<p>FSFE heeft uw steun nodig om haar stem gehoord te krijgen! Iedere klik telt!</p>
</text>
<text id="support-fsfe">Ik steun de FSFE!</text>
<text id="support-paragraph"><p>Door een supporter van de FSFE te worden stelt u ons in staat om te werken en helpt u onze financiële onafhankelijkheid zeker te stellen.</p></text>

<text id="donate">Doneer</text>
<text id="donate-paragraph">
<p>
De Free Software Foundation Europe is een niet-gouvernementele organisatie
zonder winstoogmerk. <a href="/work.html">Ons werk</a> wordt mogelijk gemaakt
door een gemeenschap van
<a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>,
<a href="/fellowship">Fellows</a> en
<a href="/donate/thankgnus.html">donoren</a>. Uw donaties zijn cruciaal
voor onze kracht en autonomie. Zij stellen ons in staat om te blijven werken
voor Vrije Software waar dat nodig is en om een onafhankelijke stem te blijven.
</p>
</text>
<!-- pdfreaders.org -->
<text id="pdfreaders-head-readers">De lezers</text>
<text id="pdfreaders-head-standards">Open Standaardsen</text>
<text id="pdfreaders-head-graphics">Afbeeldingen</text>
<text id="pdfreaders-head-about">Over ons</text>
<text id="pdfreaders-body-platforms">Platforms:</text>
<!-- Share and support buttons -->
<text id="share-head">Deel en steun</text>
<text id="share-page">Deel deze pagina op</text>
<text id="share-microdonation">Maak een micro-donatie over via</text>
<text id="share-warning">Enkele diensten zouden onvriendelijk kunnen zijn voor Vrije Software en uw privacy schade kunnen toebrengen.</text>
</textset>
<textset>

<!-- ALL STATIC TEXTS -->

<!-- Spreadtheword page -->
<text id="stw-type">Type</text>
<text id="stw-size">Formaat</text>
<text id="stw-context">Contextuele informatie</text>
<text id="stw-printed"><a href="#how-to-order">Bestel uit onze voorraad</a> in</text>
<text id="stw-printed-tooltip">U kunt deze gedrukte versies bij ons bestellen door het bestelformulier te gebruiken.</text>
<text id="stw-languages">Beschikbaar om te downloaden in</text>
<text id="stw-languages-tooltip">Als u ons informatie- en promotiemateriaal online wilt verspreiden, voelt u zich dan vrij om het in de beschikbare talen te vertalen.</text>
<text id="stw-license">Licentie</text>
<text id="stw-author">Auteur</text>
<text id="stw-year">Jaar</text>
<text id="stw-source">Bronbestanden</text>
<text id="stw-source-tooltip">U kunt de bronbestanden van dit promotie-artikel downloaden om het aan te passen of om het te vertalen. Respecteer alstublieft de licentie.</text>
<text id="stw-printready">Afdrukbare bestanden</text>
<text id="stw-printready-tooltip">Dit zijn de bestanden die we sturen naar onze
printer, inclusief margerand en andere printerspecifieke instellingen. De bestanden kunnen
erg groot zijn (~5-25MB).</text>


<!-- Basic texts -->
<text id="fsfeurope">Free Software Foundation&#160;Europe</text>
<text id="fsfnetwork">
FSFE heeft <a href="//fsfe.org/about/fsfnetwork.html">zusterorganisaties</a> in <a
href="http://www.fsf.org/">Noord-Amerika</a>, <a
href="http://fsf.org.in/">India</a> en <a
href="http://www.fsfla.org/">Latijns-Amerika</a>.
</text>


<!-- Footer -->
<text id="lastchanged"> Laatst gewijzigd: </text>
<text id="translator1a">We bedanken </text>
<text id="translator1b"> voor deze vertaling. </text>
<text id="translator2">Dit is geen officiële vertaling. </text>
<text id="translator3a">Bekijkt u alstublieft ook de </text>
<text id="translator3b">originele tekst</text>
<text id="translator3c"> van deze pagina.</text>
<text id="permission">
Woordelijk kopiëren en distribueren van dit gehele artikel is toegestaan in ieder medium, mits voorzien van deze notitie.</text>
<text id="js-licences">JavaScript-licenties</text><!-- Warning info boxes -->
<text id="outdated-1">
Deze vertaling zou achterhaald kunnen zijn ten opzichte van </text><!-- followed by "translator3b" -->
<text id="outdated-2">
<a href="/contribute/translators/translators.html">Help ons alstublieft bij het vertalen </a> van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.
</text>
<text id="notranslation">
Deze pagina is nog niet vertaald. <a
href="/contribute/translators/translators.html">Help ons alstublieft bij het vertalen</a> van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.
</text>
<text id="under-construction">
<strong>Waarschuwing: </strong>Aan deze pagina wordt gewerkt. <strong>Verspreid deze alstublieft niet</strong> en probeer deze ook niet te vertalen omdat de inhoud verandert.
</text>
<text id="project-complete">Dit project is suuccesvol afgerond. Deze pagina's worden hier bewaard voor archiefdoeleinden. </text>

<!-- Menu, Navigation, Buttons -->
<text id="fsfe/about">Over ons</text>
<text id="fsfe/projects">Ons werk</text>
<text id="fsfe/campaigns">Campagnes</text>
<text id="fsfe/help">Bijdragen</text>
<text id="fsfe/press">Pers</text>
<text id="fsfe/contact">Contact</text>
<text id="support/donate">Doneer</text>
<text id="support/support">Steun</text>
<text id="support/order">Fan-artikelen</text>
<text id="support/thankgnus">Donoren</text>
<text id="support/become">Word een supporter</text>
<text id="fellowship/fellowship">Fellowship</text>
<text id="fellowship/login">Login</text>
<text id="fellowship/join">Meedoen</text>
<text id="fellowship/card">Kaart</text>
<text id="fellowship/faq">Veelgestelde vragen</text>
<text id="campaigns/dfd">Document Vrijheidsdag</text>
<text id="campaigns/fya">Bevrijd uw Android</text>
<text id="campaigns/pdf">PDF-lezers</text>
<text id="campaigns/ayc">Vraag het uw kandidaten</text>
<text id="campaigns/drm">DRM.info</text>
<text id="news/news">Laatste nieuws</text>
<text id="news/events">Komende evenementen</text>
<text id="news/press">Voor de pers</text>
<text id="news/nl">Nieuwsbrieven</text>
<text id="news/planet">Planet blogs</text>
<text id="ftf/legal">Juridische steun</text>
<text id="ftf/services">Diensten en machtigingen</text>
<text id="ftf/doc">Documentatie</text>
<text id="ftf/network">Juridisch netwerk</text>
<text id="ftf/conference">Conferenties</text>
<text id="ftf/contact">Contact met FSFE Juridisch Team</text>
<text id="fs/fs">Vrije Software</text>
<text id="fs/basics">Vrije Software basis</text>
<text id="fs/def">Definitie</text>
<text id="fs/soc">Vrije Samenleving</text>
<text id="fs/edu">Onderwijs</text>
<text id="fs/buz">Bedrijven</text>
<text id="community/discuss">Vrije Softwarediscussies</text>
<text id="motto-fsfs">Vrije Software, Vrije Samenleving!</text>
<text id="motto-fellowship">Neem deel aan FSFE’s gemeenschap!</text>
<text id="learn-more">Leer meer</text>
<text id="press">Voor de pers</text>
<text id="newsletter">Nieuwsbrief</text>
<text id="go-to">Ga naar:</text>
<text id="search">Zoek</text>
<text id="submit">Vind</text>
<text id="subscribe">Abonneer u</text>
<text id="email">e-mailadres</text>
<text id="news">Nieuws</text>
<text id="receive-newsletter">Abonneer u p FSFE 's maandelijkse nieuwsbrief</text>
<text id="subscribe-newsletter">Abonneer u op de nieuwsbrief</text>
<text id="events">Evenementen</text>
<text id="more">Zie meer</text>
<text id="morenews">Bekijk het nieuwsoverzicht</text>
<text id="moreevents">Bekijk alle evenementen</text>
<text id="contact">Contact</text>
<text id="team">Team</text>
<text id="microblog">Microblog</text>
<text id="no-avatar">Geen afbeelding</text>

<text id="change-lang">Verander taal</text>
<text id="menu">Menu</text>
<text id="content">Inhoud</text>
<text id="page-info">Pagina-informatie</text>
<text id="rootpage">Voorpagina</text>
<text id="sitemap">Plattegrond</text>
<text id="go-top">Naar boven</text>
<text id="source">Broncode</text>
<text id="contact-us">Contact</text>
<text id="translate">Deze pagina vertalen?</text>
<text id="contribute-web">Draag bij aan het webteam</text>
<text id="imprint">Colofon</text>
<text id="privacy-policy">Privacybeleid</text>
<text id="transparency-commitment">Transparantiebelofte</text>
<text id="tags">Trefwoorden</text>


<!-- Article metadata -->
<text id="author">Auteur</text>
<text id="writtenby">Geschreven&#160;door</text>
<text id="published">op</text>
<text id="revision">bijgewerkt&#160;op</text>
<text id="download">Download</text>
<text id="and">en</text>


<!-- Petitions -->
<text id="osig">Organisaties</text>
<text id="isig">Privépersonen</text>
<text id="bsig">Bedrijven</text>
<!-- Sidebars -->
<text id="related-news">Verwant nieuws</text>
<text id="our-work">Ons werk</text>
<text id="our-work-intro">
<p>Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk
werkt Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip van en
steun voor Vrije Software en Open Standaarden in politiek, bedrijfsleven,
het recht en de samenleving als geheel.</p>
</text>
<text id="about-fsfe">Over FSFE</text>
<text id="about-fsfe-intro">
<p>
Free Software Foundation Europe is een liefdadigheidsorganisatie die
gebruikers in staat stelt om technologie te controleren.
</p>
<p>
Software is sterk verweven in alle aspecten van onze levens. Het is
belangrijk dat deze technologie ons versterkt in plaats van ons te beperken.
Vrije Software geeft iedereen het recht om software te gebruiken, te
begrijpen, aan te passen en te delen. Deze rechten helpen bij het steunen van
andere fundamentele rechten zoals vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en
privacy.
</p>
</text>


<!-- Motivational texts for fellowship, support or donations -->
<text id="join">Neem deel</text>
<text id="join-paragraph">
<p>Word een Fellow van de FSFE en stel ons zo in staat om ons werk te doen en
onze financiële onafhankelijkheid zeker te stellen. Door deel te nemen aan de
Fellowship wordt u een donerend, duurzaam lid van de FSFE - inclusief
toegang tot onze infrastructuur.</p>
</text>
<text id="join-fellowship">Neem deel aan de Fellowship</text>

<text id="support">Steun de FSFE</text>
<text id="show-support">Laat uw steun zien!</text>
<text id="show-support-paragraph">
<p>FSFE heeft uw steun nodig om haar stem gehoord te krijgen! Iedere klik telt!</p>
</text>
<text id="support-fsfe">Ik steun de FSFE!</text>
<text id="support-paragraph"><p>Door een supporter van de FSFE te worden stelt u ons in staat om te werken en helpt u onze financiële onafhankelijkheid zeker te stellen.</p></text>

<text id="donate">Doneer</text>
<text id="donate-paragraph">
<p>
De Free Software Foundation Europe is een niet-gouvernementele organisatie
zonder winstoogmerk. <a href="/work.html">Ons werk</a> wordt mogelijk gemaakt
door een gemeenschap van
<a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>,
<a href="/fellowship">Fellows</a> en
<a href="/donate/thankgnus.html">donoren</a>. Uw donaties zijn cruciaal
voor onze kracht en autonomie. Zij stellen ons in staat om te blijven werken
voor Vrije Software waar dat nodig is en om een onafhankelijke stem te blijven.
</p>
</text>
<!-- pdfreaders.org -->
<text id="pdfreaders-head-readers">De lezers</text>
<text id="pdfreaders-head-standards">Open Standaardsen</text>
<text id="pdfreaders-head-graphics">Afbeeldingen</text>
<text id="pdfreaders-head-about">Over ons</text>
<text id="pdfreaders-body-platforms">Platforms:</text>
<!-- Share and support buttons -->
<text id="share-head">Deel en steun</text>
<text id="share-page">Deel deze pagina op</text>
<text id="share-microdonation">Maak een micro-donatie over via</text>
<text id="share-warning">Enkele diensten zouden onvriendelijk kunnen zijn voor Vrije Software en uw privacy schade kunnen toebrengen.</text>
</textset>

Loading…
Cancel
Save