Browse Source

Sync with English

svn path=/trunk/; revision=13065
tags/stw2018
kaare 10 years ago
parent
commit
5f3933d760
2 changed files with 10 additions and 10 deletions
  1. 2
    2
      about/about.da.xhtml
  2. 8
    8
      documents/documents.da.xhtml

+ 2
- 2
about/about.da.xhtml View File

@@ -15,7 +15,7 @@
<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) er en almennyttig (non-profit),
(og i nogle lande) velgørende, regeringsuafhængig organisation med det
formål at fremme <a href="/documents/freesoftware.html">fri software
formål at fremme <a href="/about/basics/freesoftware.html">fri software
som i frihed</a>.
</p>

@@ -26,7 +26,7 @@
<p>
Adgang til software afgør hvem, der kan deltage i et digitalt samfund.
Derfor giver friheden til at anvende, kopiere, ændre og redistribuere
software - som beskrevet i <a href="/documents/freesoftware.html">fri
software - som beskrevet i <a href="/about/basics/freesoftware.html">fri
software-definitionen</a> - ligeværdig adgang til at deltage i
informationssamfundet.
</p>

+ 8
- 8
documents/documents.da.xhtml View File

@@ -32,7 +32,7 @@

<p>
Forskelligt oplysningsmateriale, der kun udskrives og distribueres,
opsamles på <a href="printable/printable.html">en separat side</a>.
opsamles på <a href="/about/printable/printable.html">en separat side</a>.
</p>

<h2><a name="Initiatives" />Initiativer</h2>
@@ -75,7 +75,7 @@

<li>
<p>
<b><a href="whyweexist.html">Hvorfor er vi til?</a></b>
<b><a href="/about/basics/whyweexist.html">Hvorfor er vi til?</a></b>
<br />
Et kort sammendrag af hvorfor FSFE findes, samt en introduktion
til dets målsætninger.
@@ -84,7 +84,7 @@

<li>
<p>
<b><a href="freesoftware.html">Hvad er fri software?</a></b>
<b><a href="/about/basics/freesoftware.html">Hvad er fri software?</a></b>
<br />
Et kort leksikonlignende tekst, der forklarer hvad fri software er.
</p>
@@ -92,7 +92,7 @@

<li>
<p>
<b><a href="whatwedo.html">Hvad laver vi?</a></b>
<b><a href="/about/basics/whatwedo.html">Hvad laver vi?</a></b>
<br />
Et kort sammendrag om hvad FSFE gør for at opfylde sine mål.
</p>
@@ -100,7 +100,7 @@

<li>
<p>
<b><a href="gnuproject.html">Hvad er GNU-projektet?</a></b>
<b><a href="/about/basics/gnuproject.html">Hvad er GNU-projektet?</a></b>
<br />
En kort leksikonlignende tekst, der forklarer hvad GNU-projektet er.
</p>
@@ -130,7 +130,7 @@
</p>

<dynamic-content type="transcripts" />

<h2><a name="Historic" />Historiske dokumenter</h2>

@@ -143,7 +143,7 @@
<ul>
<li>
<p>
<b><a href="preamble.html">Indledning til Free Software Foundation
<b><a href="/about/history/preamble.html">Indledning til Free Software Foundation
Europes vedtægter</a></b>
<br />
Muligvis interessant, hvis man ønsker at få mere at vide om fri
@@ -154,7 +154,7 @@

<li>
<p>
<b><a href="doi.html">Formålserklæring - FSFE</a></b>
<b><a href="/about/history/doi.html">Formålserklæring - FSFE</a></b>
<br />
Den første offentlige annoncering for Free Software Foundation Europe,
med det formål at informere om idéen og komme i kontakt med folk fra

Loading…
Cancel
Save