Преглед на файлове

Added Support link to Estonian front page

svn path=/trunk/; revision=24108
tags/stw2018
otto преди 7 години
родител
ревизия
595b3d6764
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. 2
    1
      index.et.xhtml
  2. 1
    0
      tools/texts-content-et.xml

+ 2
- 1
index.et.xhtml Целия файл

@@ -16,7 +16,8 @@

<div id="campaign-box-2">
<p class="donate-box"><a href="/donate/donate.html"><donate-label /></a></p>
<p class="fellowship-box"><a href="http://fellowship.fsfe.org/join"><join-label /></a></p>
<p class="support-box"><a href="/support"><support-label /></a></p>
<!-- p class="fellowship-box"><a href="http://fellowship.fsfe.org/join"><join-label /></a></p -->
</div>

<campaign-box4/>

+ 1
- 0
tools/texts-content-et.xml Целия файл

@@ -27,6 +27,7 @@
<!-- end of texts for the campaign box -->
<text id="join">Liitu</text>
<text id="support">Toeta</text>
<text id="subscribe">Telli</text>
<!-- alt text for missing avatars -->

Loading…
Отказ
Запис