Browse Source

pulled in more translations from original site

svn path=/branches/test/; revision=29207
tags/stw2018
paul 5 years ago
parent
commit
57223daf50

+ 32
- 0
pdfreaders/about.sl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,32 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html> <head>
<title>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</title>
</head> <body>
<h2>O iniciativi</h2>
<p>Ta iniciativa se je začela v <a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellowship-u</a> <a href="http://www.fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE). Koordinatorja te iniciative sta Hannes Hauswedell in Jan-Hendrik Peters. Če imate kakšne povratne informacije, nas prosimo kontaktirajte na enaslov <a href="mailto:contact (at) pdfreaders (dot) org">contact (at) pdfreaders (dot) org</a>. Če želite izvedeti več o tem kaj vse organizacija FSFE trenutno dela, da bi izboljšala javno zavedanje o alternativnih pregledovalnikih, si prosimo poglejte našo kampanjo <a href="http://www.fsfe.org/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">"konec oglaševanja neprostega programja"</a>.</p>
<p>Če želite izvedeti več o prostem programju in odprtih standardih, vam utegnejo pomagati naslednje povezave:</p>
<ul id="links">
<li><a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellowship of FSFE</a></li>
<li><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></li>
<li>ali katera koli izmed organizacij Free Software Foundation:</li>
<ul>
<li><a href="http://www.fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a></li>
<li><a href="http://www.fsf.org">Free Software Foundation</a></li>
<li><a href="http://www.fsf.org.in">Free Software Foundation India</a></li>
<li><a href="http://www.fsfla.org">Free Software Foundation Latin America</a></li>
</ul>
</ul>
<p>Če želite pomagati razviti prost, visokokakovosten, popoln in prenosljiv nabor programskih knjižnic in programov za upravljanje s PDF datotekami in sorodnimi tehnologijami, se <a href="http://www.gnupdf.org/Dev:Newcomers">pridružite GNU PDF razvojni skupini</a> ali eni izmed razvojnih skupin <a href="index.en.html">navedenih prostih pregledovalnikov</a>.</p>
<h2>O FSFE</h2>
<!--
Translations of the following text can be found on http://www.fsfe.org/contribute/translators/wordlist.en.html for many languages.
-->
<p><a href="http://www.fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE) je neprofitna nevladna organizacija, aktivna v mnogih evropskih državah in prisotna v mnogih globalnih aktivnostih. Dostop do programske opreme je predpogoj za sodelovanje v digitalni družbi. Za zagotovitev enakopravnosti sodelovanja v informacijski dobi in tudi svobode do konkurenčnosti, se Free Software Foundation Europe (FSFE) trudi k napredku <a href="http://www.fsfe.org/documents/freesoftware.en.html">Prostega programja</a> kot ga definirajo pravice proste uporabe, preučevanja, prilagojevanja in razširjanja. Ustanovljeno leta 2001 z glavnimi nameni razširjanja zavedanja o tej problematiki, pravnega in političnega varovanja Prostega programja in zagotavljanja svobode družbi s podporo razvoju Prostega programja.</p>
</body> </html>

+ 65
- 0
pdfreaders/graphics.sl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,65 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html> <head>
<title>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</title>
</head> <body>
<h2>Povezava do PDFreaders.org</h2>
<p>Če nudite informacije v PDF datotekah, vas spodbujamo, da poleg informacij ponudite povezavo na pdfreaders.org z uporabo grafičnih elementov (lahko tudi brez), ki so na voljo spodaj. Vse elemente na tej strani lahko uporabite, spreminjate in/ali razširjate za kakršen koli namen brez kakršnih koli omejitev ali dodatnih zahtev.</p>
<p class="graphic-link"><img src="../graphics/pdfreaders-lang-neutral.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-lang-neutral.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral.svg">SVG zapisu</a> ali <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral-2x.png">večjo PNG sliko</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-four-freedoms.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.svg">SVG zapisu</a> al
i <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms-2x.png">večjo PNG sliko</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-free.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-free.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-free.svg">SVG zapisu</a> ali <a href="./graphics/pdfreaders-free-2x.png">večjo PNG sliko</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-freedom.svg">SVG zapisu</a> ali <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-2x.png">večjo PNG sliko</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-noget.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.svg">SVG zapisu</a> ali <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget-2x.png">večjo PNG sliko</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-32px.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-32px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">SVG zapisu</a></p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-22px.png"/><br />
Za uporabo te slike prilepite sledečo kodo na vašo stran:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-22px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Prenesete lahko tudi izvirnik v <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">SVG zapisu</a></p>
<p>Če opazite druge spletne strani, ki za prenos nudijo dokumente v PDF zapisu in nudijo le povezavo do pregledovalnika Adobe, jih lahko obvestite o spletni strani pdfreaders.org</p>
<p>Pomagajte obdržati internet odprt, prost in neodvisen od posameznih proizvajalcev!</p>
</body> </html>

+ 46
- 0
pdfreaders/openstandards.sl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,46 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html> <head>
<title>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</title>
</head> <body>
<h2>Odprti standardi in PDF</h2>
<p>PDF je ustvarilo podjetje Adobe Systems leta 1993 in od takrat so nastale številne različice. Objavljeni so bili tudi standardi, izvedeni iz nabora PDF specifikacij. Spodaj so navedene različice PDF zapisa in njihovo stanje glede <a href="http://www.fsfe.org/projects/os/def.en.html">Odprtih standardov</a>.</p>
<h2>Glavne različice PDF zapisa</h2>
<h3>PDF različice pred 1.7</h3>
<p>Čeprav so bile specifikacije dostopne, niso bile Adobeove različice PDF zapisa nikoli poslane k ISO ali prepoznane kot Odprti standard. Vendar pa je bilo nekaj Odprtih standardov, ki so bazirali na podmnožici specifikacij in so bile potrjene s strani ISO. Podrobnosti o posameznih različicah PDF zapisa si lahko preberete spodaj.</p>
<h3>PDF 1.7 (2006)</h3>
<p>PDF 1.7 je Odprt standard, potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502">ISO 32000-1:2008</a>. Potrebno se je zavedati, da čeprav podjetje Adobe Systems dovoli brezplačno uporabo PDF 1.7, obstajajo druga podjetja s patenti, ki lahko ali tudi ne bremenijo standard. Preberite nižje za več informacij glede patentnih zahtevkov glede zapisa PDF.</p>
<h3>PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 (2008)</h3>
<p>Razširitve niso del ISO-32000, možno pa je, da bodo predlagane kot naslednja različica zapisa.</p>
<h2>PDF Subset</h2>
<h3>PDF/X</h3>
<p>Standard PDF/X, ki izvirno temelji na PDF 1.2 in je bil od takrat že večkrat spremenjen, so razvili na Committee for Graphic Arts Technologies Standards na American National Standards Institute (ANSI). Prvotni namen je barvno-zanesljiv zapis za izmenjavo dokumentov za tiskovine. Vsi od trenutno ISO odobrenih različic se smatrajo za odprte standarde in so objavljeni kot ISO 15930:</p>
<ul>
<li>PDF/X-1a:2001, temelji na PDF 1.3 in potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29061">ISO 15930-1:2001</a></li>
<li>PDF/X-1a:2003, izveden iz PDF/X-1a:2001, temelji na PDF 1.4 in potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39938">ISO 15930-4:2003</a></li>
<li>PDF/X-2, potrjen kot ISO 15930-2</li>
<li>PDF/X-3:2002, temelji na PDF 1.3 in potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34941">ISO 15930-3:2002</a></li>
<li>PDF/X-2:2003, razširitev PDF/X-3:2002, potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39939">ISO 15930-5:2003</a></li>
<li>PDF/X-3:2003, izveden iz PDF/X-3:2002, temelji na PDF 1.4 in sprejet kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39940">ISO 15930-6:2003</a></li>
<li>PDF/X-4:2008, temelji na PDF 1.6 in potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42876">ISO 15930-7:2008</a></li>
<li>PDF/X-5:2008, temelji na PDF 1.6 in potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42877">ISO 15930-8:2008</a></li>
</ul>
<h3>PDF/A</h3>
<p>PDF/A je podniz zapisa PDF 1.4 posebej zasnovan za arhiviranje. Kvalificira kot odprti standard in je bil potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920">ISO 19005-1:2005</a>.</p>
<h3>PDF/E</h3>
<p>PDF/E je podniz zapisa PDF 1.6 posebej zasnovan za načrte. Kvalificira kot odprti standard in je bil potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42274">ISO 24517-1:2008</a>.</p>
<h3>Patentni zahtevki</h3>
<p>Čeprav podjetje Adobe Systems dovoli uporabo svojih patentov nad PDF zapisom v katerem koli programu brez licenčnine, lahko še vedno druga podjetja, ki imajo patente, če jih uveljavijo, ogrozijo odprtost standarda.</p>
</body> </html>

+ 22
- 0
pdfreaders/pdfreaders.sl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,22 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html> <head>
<title>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</title>
</head> <body>
<h2>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</h2>
<p>PDF (Portable Document Format) zapis datotek je popularen zapis za objavo oblikovanega besedila in dokumentov. Obstaja več različic, nekatere so <a href="os.html">prosti standard</a>, nekatere certificirane s strani <a href="http://www.iso.org">ISO</a> in nekatere bremenjene s <a href="http://www.fsfe.org/projects/swpat/background.en.html">programskimi patenti</a>. Spodbujamo uporabo različic, ki so odprti standardi, ker odprti standardi zagotavljajo združljivost, konkurenčnost in izbiro. <a href="http://www.fsfe.org/projects/os/os.en.html">Preberite več...</a></p>
<p>Obstaja mnogo programov za branje in zapisovanje PDF dokumentov. Vsi PDF pregledovalniki na sledečem seznamu so <a href="http://www.fsfe.org/documents/freesoftware.en.html">Prosto programje</a>, ki upošteva vaše osnovne štiri svoboščine uporabe, preučevanja, deljenja in izboljševanja programa. To vam daje nadzor nad računalnikom in pomaga k varovanju vaše zasebnosti. <a href="http://www.fsfe.org/documents/freesoftware.en.html">Preberite več (v angleščini)...</a></p>
<readerlist/>
<p>Obstajajo tudi druge zaprtokodne alternative Adobeovemu PDF bralniku, toda ti, tako kot Adobeov, skrivajo notranje delovanje kot poslovno skrivnost in ti programi ne spoštujejo vaše pravice, da nadzirate vašo zasebnost in podatke.</p>
<p><a href="https://wiki.fsfe.org/PDFreadersTranslations">Pomagajte prevajati</a> vmesnik / spletne strani vašega priljubljenega PDF bralnika!</p>
<div id="fn1" class="footnote"><i>[1]</i> Večina prostih operacijskih sistemov ima vgrajen sistem za upravljanje s programskimi paketi in ne zahtevajo, da ročno prenašate programe. Navodila kako namestiti te pakete boste našli na spletni strani ponudnika vašega operacijskega sistema. Spletne strani, na katere se sklicuje povezava za prenos, imajo na voljo izvorno kodo, če želite sami prevesti programsko opremo.
</div>
</body> </html>

Loading…
Cancel
Save