Преглед на файлове

fixed jpeg extension

svn path=/trunk/; revision=20547
tags/stw2018
samtuke преди 8 години
родител
ревизия
546ce63994
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. 0
    0
      about/adams/adams-avatar.jpg

about/adams/adams-avatar.jpeg → about/adams/adams-avatar.jpg Целия файл


Loading…
Отказ
Запис