Преглед на файлове

michele's avatar

svn path=/trunk/; revision=29225
tags/stw2018
puster преди 5 години
родител
ревизия
537279b844
променени са 3 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
 1. Двоични данни
    about/marrali/marrali-avatar.jpg
 2. Двоични данни
    about/marrali/marrali.png
 3. 2
  1
    about/people/people.en.xml

Двоични данни
about/marrali/marrali-avatar.jpg Целия файл


Двоични данни
about/marrali/marrali.png Целия файл


+ 2
- 1
about/people/people.en.xml Целия файл

@@ -316,11 +316,12 @@
<email>machon (at) fsfeurope (dot) org</email>
</person>

<person id="marrali" avatar="no" teams="intern">
<person id="marrali" avatar="yes" teams="intern">
<name>Michele Marrali</name>
<country>IT</country>
<function>intern/m</function>
<email>puster (at) fsfe (dot) org</email>
<avatar>/about/marrali/marrali-avatar.jpg</avatar>
<employee>full/m</employee>
</person>


Loading…
Отказ
Запис