Преглед на файлове

bugfix: relative path processing in git_build_into

tags/stw2018
paul преди 2 години
родител
ревизия
4ea3f776c5
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. 3
    1
      build/buildrun.sh

+ 3
- 1
build/buildrun.sh Целия файл

@@ -86,7 +86,9 @@ git_build_into(){
s;^ create mode [0-7]{6} (.+);\1;p;
s;^ rename ([^{]+ => )(.*) \([0-9]+%\);\2;p;
s;^ rename ([^{]*)(\{.* => )(.+)\}(.*) \([0-9]+%\);\1\3\4;p
' "$GITchanges")
' "$GITchanges" \
| xargs -d\\n printf "${basedir}"/%s\\n
)
fi
}


Loading…
Отказ
Запис