Browse Source

instituties -> instituten

svn path=/trunk/; revision=35487
tags/stw2018
André Ockers 2 years ago
parent
commit
49b1d71cf2
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. 1
    1
      freesoftware/society/democracy.nl.xhtml

+ 1
- 1
freesoftware/society/democracy.nl.xhtml View File

@@ -44,7 +44,7 @@

<p>
In een moderne democratie zijn de machten gescheiden. We verdelen de wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht over verschillende instituties. En we
uitvoerende en rechterlijke macht over verschillende instituten. En we
verdelen verantwoordelijkheden over verschillende niveau's van competentie.
Bijvoorbeeld: centrale overheid, regionale overheid en lokale overheid.
Een belangrijke functie van de vrijheid van de pers is om ons te beschermen

Loading…
Cancel
Save