Browse Source

NL translation of "Our associated organisations" (#784)

feature/discuss-news
André Ockers 8 months ago
parent
commit
4964905028
1 changed files with 46 additions and 44 deletions
  1. 46
    44
      associates/associates.nl.xhtml

+ 46
- 44
associates/associates.nl.xhtml View File

@@ -1,44 +1,46 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Onze geassocieerde organisaties - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Over ons</a></p>
<h1>Onze geassocieerde organisaties</h1>

<p>Free Software Foundation Europe stelt mensen in staat om technologie te
controleren. Dat is een doel dat geen enkele organisatie alleen kan bereiken.
Er zijn veel groepen die succesvol aan dit doel werken. Sommige helpen
individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan
vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Andere verbeteren de rechten van
gebruikers door barrières naar het overstappen naar Vrije Software af te
schaffen. Of zij richten de aandacht op het aanmoedigen van mensen om Vrije
Software te gebruiken en te ontwikkelen.</p>

<p>Wij geloven dat het belangrijk is om de krachten te bundelen en samen
te werken om gemeenschappelijke doelen te bereiken, waar uw groep haar aandacht
zich ook op richt of wat haar juridische status ook is. Met onze geassocieerde
organisaties willen we laten zien dat we een sterke beweging zijn. We wisselen
ideeën uit, coördineren inspanningen, motiveren elkaar en vinden mogelijkheden
om bij specifieke projecten samen te werken.</p>

<p>Als uw groep heeft besloten om een geassocieerde organisatie te worden
<a href="/contact/contact.html">neem dan alstublieft contact met ons op</a>.</p>

<em>Als u een bedrijf bent en u wilt laten zien dat u ons ondersteunt dan
bevelen wij u aan om een <a href="/donate/thankgnus.html">donor van de FSFE</a>
te worden of van onze geassocieerde organisaties hieronder.</em>

<associates/>

</body>

<timestamp>$Date: 2016-06-16 16:32:52 +0200 (Thu, 16 Jun 2016) $ $Author: mk $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Onze geassocieerde organisaties - FSFE</title>
</head>

<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Over ons</a></p>
<h1>Onze geassocieerde organisaties</h1>

<p>Free Software Foundation Europe stelt mensen in staat om technologie te
controleren. Dat is een doel dat geen enkele organisatie alleen kan bereiken.
Er zijn veel groepen die succesvol aan dit doel werken. Sommige helpen
individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan
vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Andere verbeteren de rechten van
gebruikers door barrières naar het overstappen naar Vrije Software af te
schaffen. Of zij richten de aandacht op het aanmoedigen van mensen om Vrije
Software te gebruiken en te ontwikkelen.</p>

<p>Wij geloven dat het belangrijk is om de krachten te bundelen en samen
te werken om gemeenschappelijke doelen te bereiken, waar uw groep haar aandacht
zich ook op richt of wat haar juridische status ook is. Met onze geassocieerde
organisaties willen we laten zien dat we een sterke beweging zijn. We wisselen
ideeën uit, coördineren inspanningen, motiveren elkaar en vinden mogelijkheden
om bij specifieke projecten samen te werken.</p>

<p>Als uw groep heeft besloten om een geassocieerde organisatie te worden
<a href="/contact/contact.html">neem dan alstublieft contact met ons op</a>.</p>

<em>Als u een bedrijf bent en u wilt laten zien dat u onze doelen steunt dan
bevelen wij u aan om een <a href="/donate/thankgnus.html">donor van de FSFE</a>
te worden of van één van onze geassocieerde organisaties hieronder.</em>

<associates/>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save