Browse Source

added work.nl.xhtml

tags/stw2018
André Ockers 6 months ago
parent
commit
488a938018
1 changed files with 142 additions and 145 deletions
 1. 142
  145
    work.nl.xhtml

+ 142
- 145
work.nl.xhtml View File

@@ -8,152 +8,149 @@
8 8
   <h1 class="heading">Ons werk</h1>
9 9
   <div id="introduction">
10 10
 
11
-   <!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
12
-    
13
- <p>Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te
14
- begrijpen hoe <a href="/about/basics/freesoftware.html">Vrije Software</a> 
15
- bijdraagt aan vrijheid, transparantie en 
16
- zelfbeschikking. We vergroten de rechten van de gebruikers door het 
17
- afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software, moedigen 
18
- mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en bieden 
19
- hulpbronnen om iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te 
20
- promoten in Europa.</p>
21
-  </div>
22 11
 
12
+     <!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
23 13
   
24
-  <ul id="priorities" class="subheadings">
25
-   <li>
26
-    <h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.nl.html">Beleid</a></h3>
27
-    <p>
28
-     We werken met beleidsmakers en publieke instellingen in Europa om de
29
-     rechten van Vrije Software-gebruikers en -ontwikkelaars te versterken
30
-     en om barrières tot Vrije Software op te heffen.
31
-    </p>
32
-    <ul>
33
-      <li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.nl.html">Onze beleidsdoelen voor 2014-2019</a></li>
34
-    </ul>
35
-   </li>
36
-
37
-   <li>
38
-    <h3><a href="/activities/ftf/ftf.nl.html">Juridisch</a></h3> 
39
-    <p>
40
-     In ons juridisch team verzamelen en verspreiden we kennis over
41
-	 juridische en aan licenties verbonden aspecten van Vrije
42
-	 Software. Wij verdedigen de belangen van Vrije
43
-	 Softwareprojecten, brengen specialisten van over heel de
44
-	 wereld samen en helpen andere verenigingen met
45
-	 gelijkaardigde doelstellingen. Wij bieden ondersteuning,
46
-	 <a href="/activities/ftf/education.nl.html">opleidingen</a> en
47
-	 <a href="/activities/ftf/documentation.nl.html">documentatie</a> in
48
-	 samenwerking met gpl-violations.org en leden van het
49
-	 Europees Juridisch Netwerk.
50
-    </p>
51
-    <ul>
52
-     <li><a href="/activities/ftf/network.nl.html">Het Europees Juridisch Netwerk</a></li>
53
-    </ul>
54
-   </li>
55
-
56
-   <li>
57
-    <h3><a href="/about/team.nl.html">Publieke bewustmaking</a></h3>
58
-    <p>
59
-	 Het publiek informeren over Vrije Software is een van de
60
-	 basistaken van de FSFE. Onze organisatie telt een groot
61
-	 aantal personen dat gespecialiseerd is en een breed gamma
62
-	 van Vrije Software-onderwerpen. U kan contact met ons opnemen
63
-	 voor het geven van toespraken en workshops of voor 
64
-	 deelname aan een panelgesprek.
65
-    </p>
66
-   </li>
67
-
68
-   <li>
69
-    <h3><a href="/activities/os/os.nl.html">Open Standaarden</a></h3>
70
-    <p>
71
-	 Dankzij <a href="/activities/os/def.nl.html">Open
72
-	 Standaarden</a> kunnen mensen alle soorten gegevens op een
73
-	 vrije en betrouwbare wijze met elkaar delen. Ze behoeden ons
74
-	 voor lock-in's en andere kunstmatige beperkingen op
75
-	 interoperabiliteit en staan garant voor een grote keuze van
76
-	 producenten en technologische
77
-	 oplossingen. Wij <a href="/activities/os/os.nl.html">promoten
78
-	 Open Standaarden</a> omdat wij er zeker van willen zijn dat
79
-	 mensen makkelijk de overstap kunnen maken naar Vrije
80
-	 Software of tussen verschillende Vrije Softwareoplossingen.
81
-    </p>
82
-   </li>
83
-
84
-   <li>
85
-    <h3><a href="/activities/procurement/procurement.nl.html">Publieke inkoop</a></h3>
86
-    <p>
87
-	 Vrije Software is uitstekend geschikt voor de publieke sector:
88
-	 het brengt efficiëntie voor de overheid, transparantie voor de burgers 
89
-	 en competitie voor bedrijven. In heel Europa werkt de FSFE met 
90
-	 openbare lichamen om de inkoop van publieke IT te verbeteren en mogelijkheden
91
-	 voor Vrije Software te vergroten.
92
-    </p>
93
-   </li>
94
-
95
-   <li>
96
-    <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.nl.html">Softwarepatenten in Europa</a></h3>
97
-    <p>
98
-     Softwarepatenten zijn een gevaar voor de samenleving en de economie.
99
-     Ze beperken innovatie, beschadigen bedrijven en brengen samenwerkende 
100
-     creativiteit in groot gevaar. De FSFE vecht ervoor om Europa vrij te
101
-     houden van softwarepatenten en werkt op VN-niveau om softwarepatenten
102
-     wereldwijd af te schaffen.
103
-    </p>
104
-   </li>
105
-
106
-   <li>
107
-    <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.nl.html">Europese Unie</a></h3>
108
-    <p>
109
-	 De FSFE werkt samen met <a href="/activities/policy/eu/eu.nl.html">de
110
-     Europese Commissie en het Europees Parlement</a> om in Europa een
111
-     positieve omgeving te creëren voor Vrije Software en Open Standaarden.
112
-     Wij vechten tegen monopolies en voor meer competitie in de
113
-     softwaremarkt door deel te nemen als belanghebbende derde partij in
114
-     <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.nl.html">antitrustzaken</a>.
115
-     Wij informeren de beleidsmakers over de mogelijkheden van Vrije
116
-     Software en wij steunen interoperabiliteit.
14
+   <p>Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties om
15
+   te begrijpen hoe <a href="/about/basics/freesoftware.html">Vrije software</a> 
16
+   bijdraagt tot vrijheid, transparantie en
17
+   zelfbeschikking. We versterken de rechten van de gebruikers door het wegnemen van barrières voor Free
18
+   Software-adoptie, mensen aan te moedigen om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en
19
+   middelen ter beschikking te stellen om iedereen in staat te stellen Vrije Software verder te promoten in
20
+   Europa.</p>
21
+
22
+    </div>
23
+
24
+    
25
+    <ul id="priorities" class="subheadings"> 
26
+      <li>
27
+      <h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Beleid</a></h3>
28
+      <p>
29
+       Wij werken samen met beleidsmakers en overheidsinstanties in Europa om de
30
+       rechten van gebruikers en ontwikkelaars van Vrije Software te versterken en barrières
31
+       naar Vrije Software op te heffen.
32
+      </p>
33
+      <ul>
34
+        <li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Onze beleidsdoelen voor 2014-2019</a></li>
35
+      </ul>
36
+     </li>
37
+
38
+
39
+     <li>
40
+      <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridisch</a></h3> 
41
+      <p>
42
+       In ons juridische team verzamelen en delen we kennis over
43
+       juridische en licentie-aspecten van Vrije Software, beschermen we de 
44
+       belangen van Vrije Softwareprojecten, verbinden we experts uit de hele wereld en helpen we andere groepen om tot vergelijkbare doelen te komen. Wij bieden
45
+       hulp, <a href="/activities/ftf/education.html">training</a>
46
+       en <a href="/activities/ftf/documentatie.html">documentatie</a>
47
+       in samenwerking met gpl-violations.org en leden van het
48
+       Europees juridisch netwerk.
49
+      </p>
50
+      <ul>
51
+       <li><a href="/activities/ftf/network.html">Het Europese juridische netwerk</a></li>
52
+      </ul>
53
+     </li>
54
+      <li>
55
+      <h3><a href="/about/team.html">Publiek bewustzijn</a></h3>
56
+      <p>
57
+       Het publiek informeren over Vrije Software maakt deel uit van FSFE's
58
+       kerntaak. Veel mensen in de organisatie zijn experts op het gebied van
59
+       verschillende Vrije Software-onderwerpen. U kunt contact met hen opnemen voor het houden van gezaghebbende lezingen, het houden van workshops, of het deelnemen aan discussies.
60
+      </p>
61
+     </li>
62
+        <li>
63
+      <h3><a href="/activities/os/os.html">Open Standaarden</a></h3>
64
+         <p>
65
+       <a href="/activities/os/def.html">Open standaarden</a> staan
66
+       mensen toe om alle soorten data vrijelijk en met perfecte
67
+       precisie te delen. Ze voorkomen lock-in en andere kunstmatige barrières
68
+       voor interoperabiliteit en bevorderen de keuze tussen leveranciers en
69
+       technologie-oplossingen. FSFE's <a href="/activities/os.nl.html">werk aan
70
+       Open Standaarden</a> heeft als doel om ervoor te zorgen dat mensen
71
+       het gemakkelijk vinden om te migreren naar Vrije Software of tussen Vrije Software-oplossingen.
72
+      </p>
73
+     </li>
74
+     
75
+     <li>
76
+      <h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Publieke inkoop</a></h3>
77
+      <p>
78
+       Vrije Software is perfect geschikt voor de publieke sector. Het brengt
79
+       efficiëntie voor de overheid, transparantie voor de burgers en concurrentie voor het 
80
+       bedrijfsleven. De FSFE werkt samen met openbare instellingen in heel Europa om
81
+       overheidsopdrachten op het gebied van IT te verbeteren en mogelijkheden voor Vrije Software te creëren.
82
+      </p>
83
+     </li>
84
+
85
+     <li>
86
+      <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softwarepatenten in Europe</a></h3>
87
+      <p>
88
+       Patenten op software zijn een bedreiging voor de samenleving en de economie. Zij
89
+       beperken innovatie, schaden bedrijven en brengen gemeenschappelijke creativiteit in groot gevaar. FSFE vecht om Europa vrij te houden van softwarepatenten en werkt op VN-niveau aan het afschaffen van softwarepatenten over de hele wereld.
90
+      </p>
91
+     </li>
92
+
93
+     <li>
94
+      <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europese Unie</a></h3>
95
+      <p>
96
+       De FSFE werkt met <a href="/activities/policy/eu/eu/eu.html">de Europese
97
+       Commissie en het Europees Parlement</a> aan het creëren van een positieve
98
+       omgeving voor Vrije Software en Open Standaarden in
99
+       Europa. Wij strijden tegen monopolies en voor <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">competitie</a>.
100
+       in de softwaremarkt door als derde partij deel te nemen
101
+       aan <a href="/activiteiten/ms-vs-eu/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrust</a>
102
+       zaken. Wij informeren beleidsmakers over de mogelijkheden die
103
+       Vrije Software biedt en zetten aan tot interoperabiliteit.
104
+      </p>
105
+
106
+      <ul>
107
+       <li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft versus burgers van de Europese Unie</a></li>
108
+      </ul>
109
+     </li>
110
+     
111
+     
112
+
113
+
114
+     <li>
115
+      <h3><a href="/activities/education/education.html">Educatie</a></h3>
116
+      <p>
117
+       De FSFE promoot actief het gebruik van Vrije Software in scholen en
118
+       op universiteiten. Vrije Software is pedagogisch superieur: haar basisgedachte heeft betrekking op vrijheid en samenwerking en dat is dezelfde geest van educatie in een democratische omgeving.
119
+      </p>
120
+     </li>
121
+
122
+     <li>
123
+      <h3><a href="/activities/un/un.html">Verenigde Naties &amp; WIPO</a></h3>
124
+      <p>
125
+       De FSFE is sinds 2002 actief op het niveau van de Verenigde Naties om bij te dragen aan het creëren van een vrije en rechtvaardige informatiesamenleving over de hele wereld. We hebben de status van waarnemer bij de <a
126
+       href="/activities/wipo/wipo.html">Wereldintellectueel
127
+       Eigendomsorganisatie</a>.
128
+      </p>
129
+
130
+     </li>
131
+
132
+     <li>
133
+      <h3><a href="/activities/foss4smes/foss4smes.html">FOSS4SMEs</a></h3>
134
+      <p>
135
+    De FSFE werkt samen met vijf andere Europese organisaties om 
136
+    een e-learningcursus over Vrije Software op maat te maken voor kleine en middelgrote bedrijven 
137
+    (MKB).
138
+      </p>
139
+     </li>
140
+
141
+    <p style="clear: both;">
142
+     De Free Software Foundation Europe heeft aan vele andere zaken en campagnes gewerkt. Zie onze <a href="/campaigns/finished.html">voltooide en beëindigde projecten</a> voor details over wat we hebben bereikt.
117 143
     </p>
118
-    <ul>
119
-     <li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.nl.html">Microsoft versus Europese burgers</a></li>
144
+
120 145
     </ul>
121
-   </li>
122
-
123
-   <li>
124
-    <h3><a href="/activities/education/education.nl.html">Onderwijs</a></h3>
125
-    <p>
126
-     De FSFE promoot Vrije Software actief in scholen en op universiteiten.
127
-     Vrije Software is superieur vanuit pedagogisch standpunt. De 
128
-	 basisprincipes van vrijheid en samenwerking komen overeen met de
129
-	 basisprincipes van onderwijs in een democratische omgeving.
130
-    </p>
131
-   </li>
132
-
133
-   <li>
134
-    <h3><a href="/activities/un/un.nl.html">Verenigde Naties en WIPO</a></h3>
135
-    <p>
136
-     De FSFE is sinds 2002 actief op VN-niveau om te helpen bij het creëren
137
-	 van een wereldwijde vrije en eerlijke informatiesamenleving. Wij
138
-	 hebben een status als observant bij de <a href="/activities/wipo/wipo.nl.html">Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom</a>.
139
-    </p>
140
-   </li>
141
-
142
-  <p style="clear: both;">
143
-   De Free Software Foundation Europe heeft aan veel andere uitdagingen en
144
-   campagnes gewerkt. Bekijk onze <a href="/campaigns/finished.nl.html">
145
-   Beëindigde en afgebroken projecten</a> voor meer details over wat we
146
-   hebben bereikt.
147
-  </p>
148
-
149
-  </ul>
150
-
151
- </body>
152
- <timestamp> $Date$ $Author$</timestamp>
153
-<translator>André Ockers en Nico Rikken</translator>
154
-</html>
155
-<!--
156
-Local Variables: ***
157
-mode: xml ***
158
-End: ***
159
--->
146
+
147
+   </body>
148
+
149
+   <timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato $</timestamp>
150
+<translator>André Ockers</translator>
151
+  </html>
152
+  <!--
153
+  Local Variables: ***
154
+  mode: xml ***
155
+  End: ***
156
+  -->

Loading…
Cancel
Save