Browse Source

svn path=/trunk/; revision=15429

tags/stw2018
ato 9 years ago
parent
commit
404fd9868f
1 changed files with 61 additions and 0 deletions
  1. 61
    0
      about/roy/roy.nb.xhtml

+ 61
- 0
about/roy/roy.nb.xhtml View File

@@ -0,0 +1,61 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Hugo Roy - FSFE</title>
</head>
<body>
<!--div class="image right">
<img src="roy.jpg" alt="" />
</div-->
<h1>Hugo Roy</h1>
<ul>
<li>Koordinator i Frankrike (2010 → nå)</li>
<li>Assistent til presidenten (2009-2010)</li>
</ul>
<h2>Contact</h2>
<ul>
<li>Linienstr. 141, 10115 Berlin, Germany</li>
<li>Telefon: +49-30-27595290</li>
<li>Mobil: +49-176-35308766 </li>
<li>E-post: hugo@fsfe.org</li>
<li>Lynmeldinger: <a href="xmpp:hugo@jabber.fsfe.org">hugo@jabber.fsfe.org</a></li>
<li><a href="http://www.gnupg.org/">GnuPG</a>-nøkkel: <a href="http://hugoroy.eu/hugoroy-public.asc">8D13</a></li>
</ul>

<h2>About Hugo</h2>

<p>
Hugo assisterer FSFEs president, Karsten Gerloff, i politiske
saker på europeisk og FN-nivå. Han er også involvert i Freedom
Task Force, og koordinerer FSFEs arbeid i Frankrike. Han studerer
for øyeblikket statsvitenskap ved <em>Sciences Po</em> i Paris.
</p>

<p>
I tillegg til å være en støttespiller for fri programvare og
digitale friheter, er Hugo en uttalt tilhenger av personvern.
</p>

<h2>Mer informasjon</h2>
<ul>
<li><a href="http://hugoroy.eu">Hjemmeside</a></li>
<li><a href="http://blogs.fsfe.org/hugo/">Fellowship blogg</a></li>
<li><a href="http://blog.hugoroy.eu">Personlig blogg (på fransk)</a></li>
<li>Følg meg på <a href="http://identi.ca/hugoroy">identi.ca</a>
eller <a href="http://twitter.com/HugoJRoy">Twitter</a></li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->


Loading…
Cancel
Save