Browse Source

Dutch translation of the update of timeline

svn path=/trunk/; revision=34130
tags/stw2018
André Ockers 3 years ago
parent
commit
3c2b432120
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. 1
    1
      timeline/timeline.nl.xhtml

+ 1
- 1
timeline/timeline.nl.xhtml View File

@@ -18,7 +18,7 @@
href="/work.html">gepromoot en verdedigd</a>.</p>
<p>Ons werk kan worden verdeeld in vier vaak overlappende categorieën, die worden benoemd in de tijdlijn hieronder.
'Intern' heeft betrekking om het werk dat word gedaan om een solide structur te hebben, waardoor de andere handelingen van FSFE
'Intern' heeft betrekking om het werk dat word gedaan om een solide structuur te hebben, waardoor de andere handelingen van FSFE
efficiënt kunnen plaatsvinden. 'Beleid' benoemt de successen die het resultaat zijn van een voortdurende betrokkenheid bij het
lokale, nationale en Europese wetgevende proces. 'Juridisch' gaat over de resultaten van het juridische team, en 'Publiek' is een lijst
met de grootste stappen van ons algemene PR-werk en onze campagnes.</p>

Loading…
Cancel
Save