Преглед на файлове

verify mastodon

NEWTESTIMONIALPAGES
Max Mehl преди 6 месеца
родител
ревизия
3a8e709091
Signed by: max.mehl <max.mehl@fsfe.org> GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. 1
  1
    about/mehl/mehl.de.xhtml
 2. 1
  1
    about/mehl/mehl.en.xhtml
 3. 1
  1
    about/mehl/mehl.nl.xhtml

+ 1
- 1
about/mehl/mehl.de.xhtml Целия файл

@@ -76,7 +76,7 @@
IRC: mxmehl@irc.freenode.net in <a href="http://webchat.freenode.net/?channels=#fsfe">#fsfe</a><br />
<br />
Twitter: <a href="https://twitter.com/mxmehl">twitter.com/mxmehl</a><br />
Fediverse (Mastodon): <a href="https://mastodon.social/@mxmehl">@mxmehl@mastodon.social</a><br />
Fediverse (Mastodon): <a href="https://mastodon.social/@mxmehl" rel="me">@mxmehl@mastodon.social</a><br />
Weblog: <a href="https://blog.mehl.mx">blog.mehl.mx</a><br />
Diaspora: <a href="https://diasp.eu/u/mxmehl">mxmehl@diasp.eu</a><br />
<br />

+ 1
- 1
about/mehl/mehl.en.xhtml Целия файл

@@ -75,7 +75,7 @@
IRC: mxmehl@irc.freenode.net in <a href="http://webchat.freenode.net/?channels=#fsfe">#fsfe</a><br />
<br />
Twitter: <a href="https://twitter.com/mxmehl">twitter.com/mxmehl</a><br />
Fediverse (Mastodon): <a href="https://mastodon.social/@mxmehl">@mxmehl@mastodon.social</a><br />
Fediverse (Mastodon): <a href="https://mastodon.social/@mxmehl" rel="me">@mxmehl@mastodon.social</a><br />
Weblog: <a href="https://blog.mehl.mx">blog.mehl.mx</a><br />
Diaspora: <a href="https://diasp.eu/u/mxmehl">mxmehl@diasp.eu</a><br />
<br />

+ 1
- 1
about/mehl/mehl.nl.xhtml Целия файл

@@ -63,7 +63,7 @@
IRC: mxmehl@irc.freenode.net in <a href="http://webchat.freenode.net/?channels=#fsfe">#fsfe</a><br />
<br />
Twitter: <a href="https://twitter.com/mxmehl">twitter.com/mxmehl</a><br />
Fediverse (Mastodon): <a href="https://mastodon.social/@mxmehl">@mxmehl@mastodon.social</a><br />
Fediverse (Mastodon): <a href="https://mastodon.social/@mxmehl" rel="me">@mxmehl@mastodon.social</a><br />
Weblog: <a href="https://blog.mehl.mx">blog.mehl.mx</a><br />
Diaspora: <a href="https://diasp.eu/u/mxmehl">mxmehl@diasp.eu</a><br />
<br />

Loading…
Отказ
Запис