Преглед на файлове

Committing in .

Modified Files:
	document-es-2009.el.xml

svn path=/trunk/; revision=12969
tags/stw2018
sstavra преди 10 години
родител
ревизия
395ece30c3
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      about/reports/document-es-2009.el.xml

+ 1
- 1
about/reports/document-es-2009.el.xml Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@

<documentset>
<document type="report" date="2009-06-20">
<title>Συνοπτική περίληψη για τη διετία</title>
<title>Συνοπτική έκθεση για τη διετία</title>
<description>
Έκθεση σχετικά με την εργασία του FSFE της περιόδου 2007-2009 για τη
γενική συνέλευση του έτους 2009

Loading…
Отказ
Запис