Browse Source

adding translation for those pages, as part of reviving sq translation for fsfe site

svn path=/trunk/; revision=24890
tags/stw2018
guest-Besnik_b 7 years ago
parent
commit
367e17e3a1
1 changed files with 16 additions and 0 deletions
  1. 16
    0
      fundraising.sq.xml

+ 16
- 0
fundraising.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<fundraising>
<call1>
FSFE-së i Duhet Ndihma Juaj!
</call1>
<call2>
<a href="/about/overview2010.html">Puna jonë gjatë 2010</a>
</call2>
<call3>
<a href="/donate">Dhuroni për FSFE-në</a>
</call3>
<call4>
Ia vlen të luftohet për lirinë dixhitale. Ju lutemi, përkrahni punën tonë - dhuroni sot
</call4>
</fundraising>

Loading…
Cancel
Save