Browse Source

adding translation for those pages, as part of reviving sq translation for fsfe site

svn path=/trunk/; revision=24890
tags/stw2018
guest-Besnik_b 6 years ago
parent
commit
367e17e3a1
1 changed files with 16 additions and 0 deletions
 1. 16
  0
    fundraising.sq.xml

+ 16
- 0
fundraising.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
1
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
+
3
+<fundraising>
4
+ <call1>
5
+  FSFE-së i Duhet Ndihma Juaj!
6
+ </call1>
7
+ <call2>
8
+  <a href="/about/overview2010.html">Puna jonë gjatë 2010</a>
9
+ </call2>
10
+ <call3>
11
+  <a href="/donate">Dhuroni për FSFE-në</a>
12
+ </call3>
13
+ <call4>
14
+  Ia vlen të luftohet për lirinë dixhitale. Ju lutemi, përkrahni punën tonë - dhuroni sot
15
+ </call4>
16
+</fundraising>

Loading…
Cancel
Save