Browse Source

added Dutch translation of the update of The Free Software Legal and Licensing Workshop

NEWTESTIMONIALPAGES
André Ockers 2 months ago
parent
commit
2ff02c938e
1 changed files with 183 additions and 165 deletions
  1. 183
    165
      activities/ftf/legal-conference.nl.xhtml

+ 183
- 165
activities/ftf/legal-conference.nl.xhtml View File

@@ -1,202 +1,220 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--
This page should describe the LLW.
It is intended for participants and prospective participants to have an idea of what the event is about.
Ideally it should include links to publicly available materials on the past editions.
-->
<html>
<head>
<title>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep - FSFE Juridisch</title>
<meta name="description" content="Details over het meest prominente evenement over juridische onderwerpen rond Vrije Software"/>
<meta name="keywords" content="De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep, juridisch netwerk, LLW, Europees juridisch netwerk, Vrije Software, Open Bron, evenement, ontmoeting, conferentie, licentiëring, FSFE, GPL, copyleft, licentie-overtreding, advocaten, recht, juridische experts, beste praktijken, informatie, doe mee, abonneer, neem deel"/>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>

<body>
<p id="category"><a href="/activities/ftf/ln.html">Het juridische netwerk</a></p>

<h1>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep</h1>
<p>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep wordt ieder jaar georganiseerd om juridische experts in staat te stellen om te discussiëren over problemen en beste praktijken rond Vrije Softwarelicenties. Dit evenement is 's werelds belangrijkste ontmoeting van advocaten, technici en ideeënleiders over Vrije Software juridische en licentieonderwerpen geworden. Met tot drie dagen aan gesprekken in een informele en vertrouwelijke sfeer bevordert de werkgroep de uiterst geavanceerde kennis over onderwerpen variërend van licentienaleving tot patentbeheer, van project-governance tot bedrijfsverantwoordelijkheid en zelfs van de allernieuwste problemen.</p>
<p>Deelname aan de Vrije Software juridische en licentiewerkgroep biedt juridische professionals niet alleen de mogelijkheid om kennis en updates over de onderwerpen waar zij aan werken te delen, maar is ook een kans om elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar te maken. De combinatie van deze twee aspecten moedigt betere licentienaleving na door het verspreiden van beste praktijken. De conferentie biedt ook een forum voor verschillende professionals om elkaar beter te begrijpen, waarmee de totale hoeveelheid onenigheid in de sector afneemt.</p>
<p>Deelname aan het evenement staat open voor <a href="/activities/ftf/ln-rules.html#join">alle leden van het juridische netwerk</a>. Uitnodigingen zouden ook aan niet-leden kunnen worden verstuurd wanneer het <a href="/activities/ftf/legal-team.html">team van FSFE Juridisch</a> hun aanwezigheid nuttig acht in het debat. Als u denkt dat u hieraan zou kunnen voldoen stuur dan alstublieft een e-mail naar <a href="mailto:legal@lists.fsfe.org?Subject=LLW%20Participation">legal@lists.fsfe.org</a>.</p>
<h2 id="llw2018">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2018</h2>
<p>FSFE's jaarlijkse Vrije Software juridische en licentiewerkgroep (LLW) vond plaats van 18 tot 20 april in Barcelona (Spanje).</p>

<p>In de werkgroep van 2018 hebben ongeveer 120 top-juristen van over de hele wereld elkaar ontmoet en
meer dan 40 presentaties over de meest uiteenlopende juridische kwesties gehouden. Na een LLW-traditie van meer dan tien jaar hebben we besloten om het evenement terug te brengen naar zijn wortels en de nadruk te leggen op het "werkgroep"-gedeelte in de oorspronkelijke titel,
met als resultaat een ongekende hoeveelheid parallelle interactieve sessies die gericht waren op het behalen van concrete resultaten.
Vandaar het thema voor LLWW2018: <strong>"Breng de 'W' terug naar de juridische en licentiewerkgroep"</strong></p>
<!--
This page should describe the LLW.
It is intended for participants and prospective participants to have an idea of what the event is about.
Ideally it should include links to publicly available materials on the past editions.
-->

<html>
<head>
<title>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep - FSFE Juridisch</title>
<p>Een aantal van de onderwerpen die we hebben besproken:
<ul>
<li><strong>De rol van Vrije Software in de 21e eeuw</strong><br />
<meta name="description" content="Details over het meest prominente evenement over juridische onderwerpen met betrekking tot Vrije Software"/>
<meta name="keywords" content="De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep, juridisch netwerk, LLW, Europees juridisch netwerk, Vrije Software, Open Bron, evenement, ontmoeting, conferentie, licentiëring, FSFE, GPL, copyleft, licentie-overtreding, advocaten, recht, juridische experts, beste praktijken, informatie, doe mee, abonneer, neem deel"/>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/ftf/ln.html">Het juridische netwerk</a></p>
<h1>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep</h1>
<p>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep wordt ieder jaar georganiseerd om juridische experts in staat te stellen om te discussiëren over problemen en beste praktijken rond Vrije Softwarelicenties. Dit evenement is 's werelds belangrijkste ontmoeting van advocaten, technici en ideeënleiders over juridische en licentie-onderwerpen met betrekking tot Vrije Software geworden. Met tot drie dagen aan gesprekken in een informele en vertrouwelijke sfeer bevordert de werkgroep de uiterst geavanceerde kennis over onderwerpen variërend van licentienaleving tot patentbeheer, van project-governance tot bedrijfsverantwoordelijkheid en zelfs van de allernieuwste problemen.</p>
<p>Deelname aan de Vrije Software juridische en licentiewerkgroep biedt juridische professionals niet alleen de mogelijkheid om kennis en updates over de onderwerpen waar zij aan werken te delen maar is ook een kans om elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar te maken. De combinatie van deze twee aspecten moedigt betere licentienaleving na door het verspreiden van beste praktijken. De conferentie biedt ook een forum voor verschillende professionals om elkaar beter te begrijpen, waarmee de totale hoeveelheid onenigheid in de sector afneemt.</p>
<p>Deelname aan het evenement staat open voor <a href="/activities/ftf/ln-rules.html#join">alle leden van het juridische netwerk</a>. Uitnodigingen zouden ook aan niet-leden kunnen worden verstuurd wanneer het <a href="/activities/ftf/legal-team.html">team van FSFE Juridisch</a> hun aanwezigheid in het debat nuttig acht. Als u denkt dat u hieraan zou kunnen voldoen stuur dan alstublieft een e-mail naar <a href="mailto:legal@lists.fsfe.org?Subject=LLW%20Participation">legal@lists.fsfe.org</a>.</p>

<h2 id="llw2019">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2019</h2>
<p>FSFE's jaarlijkse Vrije Software juridische en licentiewerkgroep (LLW) vond plaats van 10 tot 12 april in Barcelona (Spanje).</p>

Kunstmatige intelligentie, blockchain, geautomatiseerde besluitvorming en open data: wat kunnen we leren van Vrije Software en hoe kunnen we deze principes toepassen op andere domeinen in de moderne technologische wereld.</li>
<p>In de werkgroep van 2019 hebben ongeveer 130 top-juristen van over de hele wereld elkaar ontmoet om te leren over en te discussiëren over juridische en licentie-onderwerpen met betrekking tot Vrije Software en ongeveer 30 presentaties gehouden. Het thema van dit jaar was "<strong>The Long Term View</strong>" (de langetermijnblik), een thema dat als doel heeft om deelnemers en presentators uit te dagen om na te denken over de vooruitgang die Vrije Software heeft gemaakt en het werk dat nog steeds moet worden gedaan op de weg vooruit.</p>

<li><strong>Vrije software in standaardisatie-bepalende lichamen</strong><br />
<p>Enkele van de onderwerpen waarover we discussieerden:
<ul>
<li><strong>Contributor Agreements</strong><br />

Een serie discussies over hoe om te gaan met verschillende manieren om bijdragen te verzamelen, uit zowel het juridische ooppunt alswel dat van de gemeenschap.</li>

Hoe Vrije Software en standaardisatie-bepalende lichamen naast elkaar kunnen bestaan in het ICT-standaardisatiedomein</li>
<li><strong>Compliance tooling</strong><br />

<li><strong>Handhaving van Vrije Softwarelicenties</strong><br />
Een serie discussies over compliance en de verschillende beschikbare projecten die compliance gereedschap bieden.</li>

Casestudies en manieren om handhavingsproblemen aan te pakken in Vrije Software.</li>
<li><strong>Zakelijk gebruik van Vrije Software</strong><br />

<li><strong>Ontdekkingsinstrumenten</strong><br />
Case studies over de strijd en de successen met betrekking tot hoe verschillende zakelijke entiteiten met Vrije Software omgaan.</li>

Overzicht van bestaande projecten en laatste inspanningen op het gebied van compliance tooling.</li>
<li><strong>GPL compliance trolling</strong><br />

<li><strong>Patenten in Vrije Softwarelicenties</strong><br />
Een werkgroep om te werken aan strategieen om het profiteren van auteursrecht te bestrijden en in context te plaatsen.</li>

De wisselwerking tussen expliciete en impliciete patentclausules in Vrije Softwarelicenties.</li>
</ul>
</p><h2 id="llw2017">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2017</h2>
<p>FSFE's jaarlijkse Vrije Software juridische en licentiewerkgroep (LLW) vond plaats van 26 tot 28 april in Barcelona, Spanje.</p>
<p>De werkgroep van 2017 trok meer dan 120 juridische top-experts van over de hele wereld en bevatte meer dan 35 presentaties over verschillende juridische onderwerpen, inclusief open data, gereedschappen, softwarepatenten en bestaande uitdagingen voor Vrije Software-licenties. Gebaseerd op de onderwerpen waar door de jaren heen over is gediscussieerd en de feedback die we hebben ontvangen leek het dat verschillende prominente discussie-onderwerpen moeten worden heropend om een antwoord te kunnen formuleren op opkomende uitdagingen. Daarom is de werkgroep dit jaar georganiseerd onder het thema:
<strong>Restart</strong></p>
<p>Enkele onderwerpen waarover we discussieerden:
<ul>
<li><strong>Open Overheid</strong><br />
Hoe gaan overheden, bedrijven en internationale organisaties om met het principe van openheid?</li>
<li><strong>Heden en verleden van copyleft</strong><br />
Een debat over de uitdagingen waar copyleft nu voor staat en de manieren om vooruit te komen.</li>
<li><strong>Gereedschappen voor advocaten</strong><br />
Een ontdekking van de nuttigste gereedschappen voor juridische experts ter ondersteuning van Vrije Software compliance.</li>
<li><strong>Dilemma's in licentiëring</strong><br />
Blijvende vragen en mogelijke antwoorden rond onderwerpen die worden gevonden in de kern van licentiëring: van het vinden van licentie-informatie op bestandsniveau en auteurschap tot de grenzen van taal en toekenningsverplichtingen.</li>
<li><strong>Autersrecht trolls</strong><br />
Een discussie over het afdwingen van auteursrecht in heden en verleden.<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></li>
<li><strong>Patent en Vrije Software</strong><br />
Argumentatie over manieren waarop Vrije Software efficiënt kan omgaan met patentrisico's.</li>
<li><strong>Allernieuwste Vrije Software</strong><br />
State-of-the-art juridische, technische en bedrijfsmatige benaderingen van Vrije Software.</li>
</ul>
</p>

<h2 id="llw2016">De Vrije Software juridische en licentie-werkgroep 2016</h2>
<p>In 2016 is de juridische netwerkconferentie gehouden op 13, 14 en 15 april in Barcelona, Spanje.</p>
<p>Versterkt door de feedback die we in de afgelopen jaren hebben verzameld en de ervaring die we hebben opgedaan besloten we om door te gaan met de trend om een antwoord te geven op belangrijke uitdagingen. We zagen onlangs dat de situatie steeds ingewikkelder wordt en dat het hoog tijd in om daar iets aan te doen. Daarom was het motto voor 2016:<br />
<strong>Vereenvoudig</strong></p>
<p>Enkele van de bediscussieerde onderwerpen waren:
<ul>
<li><strong>Niet-gouvernementele organisaties voor Vrije Software:</strong><br />
Voorstellen voor en nieuwe ideeën over juridische structuren voor Vrije Software-projecten</li>
<li><strong>Belangrijke niet-software zaken:</strong><br />
Enkele zaken die niet over software gingen maar van invloed kunnen zijn op de wijze waarop auteursrecht op software door gerechtshoven wordt toegepast.</li>
<li><strong>Gereedschap:</strong><br />
De beste gereedschappen voor het steunen en beheren van Vrije Software compliance</li>
<li><strong>Samenwerken:</strong><br />
Hoe samenwerken aan verschillende problemen alles eenvoudiger kan maken</li>
<li><strong>Handhaving en compliance:</strong><br />
Maken de inspanningen voor handhaving Vrije Software sterker?<a class="fn" id="ref-2" href="#fn-2">2</a></li>
</ul>
</p>
<h2 id="llw2018">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2018</h2>
<p>FSFE's jaarlijkse Vrije Software juridische en licentiewerkgroep (LLW) vond plaats van 18 tot 20 april in Barcelona (Spanje).</p>

<p>In de werkgroep van 2018 hebben ongeveer 120 top-juristen van over de hele wereld elkaar ontmoet en
meer dan 40 presentaties over de meest uiteenlopende juridische kwesties gehouden. Na een LLW-traditie van meer dan tien jaar hebben we besloten om het evenement terug te brengen naar zijn wortels en de nadruk te leggen op het "werkgroep"-gedeelte in de oorspronkelijke titel,
met als resultaat een ongekende hoeveelheid parallelle interactieve sessies die gericht waren op het behalen van concrete resultaten.
Vandaar het thema voor LLWW2018: <strong>"Breng de 'W' terug naar de juridische en licentiewerkgroep"</strong></p>

<p>Een aantal van de onderwerpen die we hebben besproken:
<ul>
<li><strong>De rol van Vrije Software in de 21e eeuw</strong><br />

Kunstmatige intelligentie, blockchain, geautomatiseerde besluitvorming en open data: wat kunnen we leren van Vrije Software en hoe kunnen we deze principes toepassen op andere domeinen in de moderne technologische wereld.</li>

<h2 id="llw2015">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2015</h2>
<p>In 2015 vond de werkgroep opnieuw plaats in Barcelona. Op 16 en 17 april ontvingen we meer dan negentig experts van over de hele wereld. In plaats van het opnieuw werken aan bekende onderwerpen keken we naar welke problemen we in de komende vijf tot tien jaar waarschijnlijk zullen tegenkomen. Iedere dag hadden we twee onderwerpen die aanzetten tot debat, zowel in de kamer als wel in de hal. Zoals altijd was de werkgroep gehouden aan de <a href="/activities/ftf/ln-rules.html#chr">Chatham House Rule</a> om een open en zorgeloos debat aan te moedigen.</p>
<h3>Onderwerpen</h3>
<p>In 2015 organiseerden we een voorafgaand evenement op 15 april, genaamd Open* Day, om onderwerpen buiten software te ontdekken. In het bijzonder:
<ul>
<li><strong>Recente evenementen en zaken:</strong><br />
Updates over zaken betreffende patent, auteursrecht en zoeken naar patronen in grootschalige databases.</li>
<li><strong>Plug-in licentie voor patenten:</strong><br />
Enkele voorstellen over de wijze waarop patentlicentieclausules aan oudere licenties zijn toe te voegen.</li>
<li><strong>Onderzoeksstandaarden en hun Vrije Software-implementatie:</strong><br />
Ontdekken van de relatie tussen standaarden, Vrije Software en hun uitwerking op overheden en publieke inkoop.</li>
<li><strong>Openheid: aanmoediging of druk?</strong><br />
Discussie over de voor- en nadelen van verschillende niveaus van openheid, daarbij in overweging nemende de verschillende juridische gereedschappen om het af te dwingen.</li>
<li><strong>EU publieke sector, informatie en privacy:</strong><br />
Een overzicht van de wijze waarop die cruciale aspecten van EU-wetgeving op elkaar van invloed zijn. Hoe zouden zij in balans moeten worden gebracht?</li>
</ul>
</p>
<p>Tijdens de werkgroep (16-17 april) discussieerden we over enkele activiteiten die iets strikter gerelateerd zijn aan software:
<ul>
<li><strong>Effectievere compliance:</strong><br />
Een update over de meest recente ontwikkelingen en ideeën over licentie-compliance.</li>
<li><strong>Patentfrictie:</strong><br />
Enkele voorstellen en ideeën over het beheren van patenten in Vrije Softwarelicenties en hun gevolgen.</li>
<li><strong>Verbindingspunten:</strong><br />
Ontdekken van nieuwe opwindende verbindingen men verschillende rechtsbevoegdheden en verschillende takken van het juridische systeem.</li>
</ul>
</p>
<li><strong>Vrije software in standaardisatie-bepalende lichamen</strong><br />

Hoe Vrije Software en standaardisatie-bepalende lichamen naast elkaar kunnen bestaan in het ICT-standaardisatiedomein</li>

<li><strong>Handhaving van Vrije Softwarelicenties</strong><br />

Casestudies en manieren om handhavingsproblemen aan te pakken in Vrije Software.</li>

<li><strong>Ontdekkingsinstrumenten</strong><br />

Overzicht van bestaande projecten en laatste inspanningen op het gebied van compliance tooling.</li>

<li><strong>Patenten in Vrije Softwarelicenties</strong><br />

De wisselwerking tussen expliciete en impliciete patentclausules in Vrije Softwarelicenties.</li>
</ul>
</p><h2 id="llw2017">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2017</h2>
<p>FSFE's jaarlijkse Vrije Software juridische en licentiewerkgroep (LLW) vond plaats van 26 tot 28 april in Barcelona, Spanje.</p>
<!-- Footnotes -->

<p>De werkgroep van 2017 trok meer dan 120 juridische top-experts van over de hele wereld en bevatte meer dan 35 presentaties over verschillende juridische onderwerpen, inclusief open data, gereedschappen, softwarepatenten en bestaande uitdagingen voor Vrije Software-licenties. Gebaseerd op de onderwerpen waar door de jaren heen over is gediscussieerd en de feedback die we hebben ontvangen leek het dat verschillende prominente discussie-onderwerpen moeten worden heropend om een antwoord te kunnen formuleren op opkomende uitdagingen. Daarom is de werkgroep dit jaar georganiseerd onder het thema:
<strong>Restart</strong></p>
<h2 id="fn">Voetnoten</h2>
<ol>
<li id="fn-1"><a href="https://lwn.net/Articles/721458/">The rise of copyright trolls</a><a href="#ref-1" class="ref">&#8617;</a></li>
<li id="fn-2">Twee van deze discussies zijn gerapporteerd op LWN.net:
<ul>
<li><a href="http://lwn.net/Articles/686768/">Enforcement and compliance for the GPL and similar licences</a></li>
<p>Enkele onderwerpen waarover we discussieerden:
<ul>
<li><strong>Open Overheid</strong><br />
Hoe gaan overheden, bedrijven en internationale organisaties om met het principe van openheid?</li>
<li><strong>Heden en verleden van copyleft</strong><br />
Een debat over de uitdagingen waar copyleft nu voor staat en de manieren om vooruit te komen.</li>
<li><strong>Gereedschappen voor advocaten</strong><br />
Een ontdekking van de nuttigste gereedschappen voor juridische experts ter ondersteuning van Vrije Software compliance.</li>
<li><strong>Dilemma's in licentiëring</strong><br />
Blijvende vragen en mogelijke antwoorden rond onderwerpen die worden gevonden in de kern van licentiëring: van het vinden van licentie-informatie op bestandsniveau en auteurschap tot de grenzen van taal en toekenningsverplichtingen.</li>
<li><strong>Autersrecht trolls</strong><br />
Een discussie over het afdwingen van auteursrecht in heden en verleden.<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></li>
<li><strong>Patent en Vrije Software</strong><br />
Argumentatie over manieren waarop Vrije Software efficiënt kan omgaan met patentrisico's.</li>
<li><strong>Allernieuwste Vrije Software</strong><br />
State-of-the-art juridische, technische en bedrijfsmatige benaderingen van Vrije Software.</li>
</ul>
</p>
<h2 id="llw2016">De Vrije Software juridische en licentie-werkgroep 2016</h2>
<p>In 2016 is de juridische netwerkconferentie gehouden op 13, 14 en 15 april in Barcelona, Spanje.</p>
<p>Versterkt door de feedback die we in de afgelopen jaren hebben verzameld en de ervaring die we hebben opgedaan besloten we om door te gaan met de trend om een antwoord te geven op belangrijke uitdagingen. We zagen onlangs dat de situatie steeds ingewikkelder wordt en dat het hoog tijd in om daar iets aan te doen. Daarom was het motto voor 2016:<br />
<strong>Vereenvoudig</strong></p>
<p>Enkele van de bediscussieerde onderwerpen waren:
<ul>
<li><strong>Niet-gouvernementele organisaties voor Vrije Software:</strong><br />
Voorstellen voor en nieuwe ideeën over juridische structuren voor Vrije Software-projecten</li>
<li><strong>Belangrijke niet-software zaken:</strong><br />
Enkele zaken die niet over software gingen maar van invloed kunnen zijn op de wijze waarop auteursrecht op software door gerechtshoven wordt toegepast.</li>
<li><strong>Gereedschap:</strong><br />
De beste gereedschappen voor het steunen en beheren van Vrije Software compliance</li>
<li><strong>Samenwerken:</strong><br />
Hoe samenwerken aan verschillende problemen alles eenvoudiger kan maken</li>
<li><strong>Handhaving en compliance:</strong><br />
Maken de inspanningen voor handhaving Vrije Software sterker?<a class="fn" id="ref-2" href="#fn-2">2</a></li>
</ul>
</p><li><a href="http://lwn.net/Articles/687550/">A discussion on combining CDDL and GPL code</a>.<a href="#ref-2" class="ref">&#8617;</a></li>
</ul>
</li>
</ol>

<h2 id="llw2015">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2015</h2>
<p>In 2015 vond de werkgroep opnieuw plaats in Barcelona. Op 16 en 17 april ontvingen we meer dan negentig experts van over de hele wereld. In plaats van het opnieuw werken aan bekende onderwerpen keken we naar welke problemen we in de komende vijf tot tien jaar waarschijnlijk zullen tegenkomen. Iedere dag hadden we twee onderwerpen die aanzetten tot debat, zowel in de kamer als wel in de hal. Zoals altijd was de werkgroep gehouden aan de <a href="/activities/ftf/ln-rules.html#chr">Chatham House Rule</a> om een open en zorgeloos debat aan te moedigen.</p>
<h3>Onderwerpen</h3>
<p>In 2015 organiseerden we een voorafgaand evenement op 15 april, genaamd Open* Day, om onderwerpen buiten software te ontdekken. In het bijzonder:
<ul>
<li><strong>Recente evenementen en zaken:</strong><br />
Updates over zaken betreffende patent, auteursrecht en zoeken naar patronen in grootschalige databases.</li>
<li><strong>Plug-in licentie voor patenten:</strong><br />
Enkele voorstellen over de wijze waarop patentlicentieclausules aan oudere licenties zijn toe te voegen.</li>
<li><strong>Onderzoeksstandaarden en hun Vrije Software-implementatie:</strong><br />
Ontdekken van de relatie tussen standaarden, Vrije Software en hun uitwerking op overheden en publieke inkoop.</li>
<li><strong>Openheid: aanmoediging of druk?</strong><br />
Discussie over de voor- en nadelen van verschillende niveaus van openheid, daarbij in overweging nemende de verschillende juridische gereedschappen om het af te dwingen.</li>
<li><strong>EU publieke sector, informatie en privacy:</strong><br />
Een overzicht van de wijze waarop die cruciale aspecten van EU-wetgeving op elkaar van invloed zijn. Hoe zouden zij in balans moeten worden gebracht?</li>
</ul>
</p>
<p>Tijdens de werkgroep (16-17 april) discussieerden we over enkele activiteiten die iets strikter gerelateerd zijn aan software:
<ul>
<li><strong>Effectievere compliance:</strong><br />
Een update over de meest recente ontwikkelingen en ideeën over licentie-compliance.</li>
<li><strong>Patentfrictie:</strong><br />
Enkele voorstellen en ideeën over het beheren van patenten in Vrije Softwarelicenties en hun gevolgen.</li>
<li><strong>Verbindingspunten:</strong><br />
Ontdekken van nieuwe opwindende verbindingen men verschillende rechtsbevoegdheden en verschillende takken van het juridische systeem.</li>
</ul>
</p>

<!-- Footnotes -->

<h2 id="fn">Voetnoten</h2>
<ol>
<li id="fn-1"><a href="https://lwn.net/Articles/721458/">The rise of copyright trolls</a><a href="#ref-1" class="ref">&#8617;</a></li>
<li id="fn-2">Twee van deze discussies zijn gerapporteerd op LWN.net:
<ul>
<li><a href="http://lwn.net/Articles/686768/">Enforcement and compliance for the GPL and similar licences</a></li>
<li><a href="http://lwn.net/Articles/687550/">A discussion on combining CDDL and GPL code</a>.<a href="#ref-2" class="ref">&#8617;</a></li>
</ul>
</li>
</ol>

</body>
<timestamp>$Date: $ $Author: polina $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<timestamp>$Date: $ $Author: polina $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>

<!--
Local Variables: ***

Loading…
Cancel
Save