Browse Source

NL translation of "The FSFE Team" (#747)

tags/contribute2018
André Ockers 5 months ago
parent
commit
2de75836df
1 changed files with 73 additions and 62 deletions
 1. 73
  62
    about/team.nl.xhtml

+ 73
- 62
about/team.nl.xhtml View File

@@ -1,72 +1,83 @@
1 1
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2
-<!-- To add avatar images or members, edit the file: /about/people/people.en.xml -->
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Over Free Software Foundation Europe - Team</title>
6
- </head>
2
+  <!-- To add avatar images or members, edit the file: /about/people/people.en.xml -->
3
+  <html>
4
+   <head>
5
+    <title>Over Free Software Foundation Europe - Team</title>
6
+   </head>
7 7
 
8
- <body>
9
-		<p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
10
-  <h1>Het FSFE Team</h1>
8
+   <body>
9
+          <p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
10
+    <h1>Het FSFE Team</h1>
11 11
 
12
-<p>Deze mensen werken op reguliere basis voor en binnen de FSFE. Zij 
13
-beschikken over permanente verantwoordelijkheden en autoriteiten op bepaalde 
14
-gebieden. Sommigen van hen zijn 
15
-<a href="team.html">leden</a> van de 
16
-<a href="/about/legal/legal.html">associatie</a>, anderen zijn dat niet.
17
-</p>
18
-  
19
-  <div id="show-people">
20
-    <h2 id="council">Raad</h2>
21
- <p>De raad is 
22
-verantwoordelijk voor de grotere budgetkwesties, de invoering van strategische 
23
-richtlijnen en de rechten van nationale associaties.</p> 
12
+  <p>Deze mensen werken op reguliere basis voor en binnen de FSFE dus is aan hen de beschikking over permanente verantwoordelijkheden en autoriteiten op bepaalde 
13
+  gebieden gegeven. Sommigen van hen zijn leden van de 
14
+  <a href="/about/legal/legal.html">geregistreerde vereniging</a>, anderen zijn dat niet.
15
+  </p>
24 16
 
25
-    <council-members />
17
+    
18
+    <div id="show-people">
19
+      <h2 id="council">Raad</h2>
20
+
21
+<p>De raad is 
22
+  verantwoordelijk voor grotere budgetkwesties, implementatie van strategische 
23
+  richtlijnen en de rechten van nationale associaties.</p> 
26 24
 
27
-    <h2 id="general-assembly">Algemene vergadering</h2>
25
+          
26
+      <council-members />
27
+
28
+      <h2 id="general-assembly">Algemene vergadering</h2>
29
+ 
28 30
 <p>De algemene vergadering bestaat uit de leden van 
29
-<a href="/about/team.html">het juridische lichaam van de FSFE</a>. Zij is 
30
-verantwoordelijk voor de strategische planning, het budgetteren, het bepalen 
31
-stellen van de agenda, exoneratie, en het kiezen en terugroepen van de 
32
-uitvoerende raad en de financiële officier.</p>
31
+  <a href="/about/legal/legal.html">het juridische lichaam van de FSFE</a>. Zij is 
32
+  verantwoordelijk voor strategische planning, budgettering, agenda-bepaling en het ontlasten, kiezen en terugroepen van de 
33
+  uitvoerende raad en de financieel directeur.</p>
33 34
 
34
-    <ga-members />  
35
-      
36
-    <h2 id="eu-core-team">Europees kernteam</h2>
37
-<p>Hier kan je mensen vinden die vrijwillig of betaald werken aan de 
38
-dagelijkse taken die deel uitmaken van de kern-onderwerpen van de organisatie: 
39
-landenteam (vice-)coördinatoren, staf, coördinatoren van speciale teams en 
40
-systeembeheerders. Niet genoemd hierbij zijn een enorm aantal 
41
-wisselende vrijwilligers uit ons werkteam evenals zij die bijdragen aan onze 
42
-campagnes of aan specifieke onderwerpen.</p>
43
-      
44
-    <core-members />
45
-    
35
+<h2 id="general-assembly">Algemene vergadering</h2>
36
+  <p>De algemene vergadering bestaat uit de leden van 
37
+  <a href="/about/team.html">het juridische lichaam van de FSFE</a>. Zij is 
38
+  verantwoordelijk voor de strategische planning, het budgetteren, het bepalen 
39
+  stellen van de agenda, exoneratie, en het kiezen en terugroepen van de 
40
+  uitvoerende raad en de financiële officier.</p>
41
+
42
+      <ga-members />  
43
+
44
+      <h2 id="eu-core-team">Europees kernteam</h2>
45
+  <p>Hier kunt u mensen vinden die vrijwillig of betaald werken aan de 
46
+  dagelijkse taken van de organisatie die deel uitmaken van de kern-onderwerpen: 
47
+  landteam (vice-)coördinatoren, staf, coördinatoren van speciale teams of 
48
+  systeembeheerders. Niet genoemd hierbij zijn een enorm aantal 
49
+  wisselende vrijwilligers uit ons werkteam en zij die bijdragen aan onze 
50
+  campagnes of aan specifieke onderwerpen.</p>
51
+
52
+        
53
+      <core-members />
46 54
       
47
-    <h2 id="interns">Stagiaires</h2>
48
- <p><a href="/contribute/internship.html">Onze stagiaires</a> werken aan 
49
-verschillende onderwerpen binnen FSFE's teams: zij steunen van lopende projecten 
50
-en campagnes, coördineren vrijwilligers en communiceren met de gemeenschap, 
51
-overheden en andere organisaties.</p>
55
+        
56
+      <h2 id="interns">Stagiair(e)s</h2>
52 57
 
53
-    <intern-members />
54
-    
55
-    <h2>Lokale teams</h2>
56
-<p>Zoek je een lokaal contact om actief te worden of om gewoon meer te leren 
57
-over Vrije Software en de FSFE? In steeds meer Europese steden worden lokale 
58
-FSFE-groepen gevormd om het verschil te maken. Bezoek alsjeblieft onze 
59
-<a href="localteams.html">lokale teampagina</a> om te zien of er zich al een 
60
-groep in jouw gebied bevindt.</p>
58
+   <p><a href="/contribute/internship.html">Onze stagiair(e)s</a> werken aan 
59
+  verschillende onderwerpen binnen de teams van FSFE: zij steunen lopende projecten 
60
+  en campagnes, coördineren vrijwilligers en communiceren met de gemeenschap, 
61
+  overheden en andere organisaties.</p>
61 62
 
62
-  </div>
63
- </body>
64
- <followup>join</followup>
65
- <timestamp>$Date: 2015-09-18 09:22:33 +0200 (Fri, 18 Sep 2015) $ $Author: paul $</timestamp>
66
-<translator>André Ockers</translator>
67
-</html>
68
-<!--
69
-Local Variables: ***
70
-mode: xml ***
71
-End: ***
72
--->
63
+      <intern-members />
64
+      
65
+      <h2>Lokale teams</h2>
66
+  <p>Zoekt u een lokaal contact om actief te worden of om gewoon meer te leren 
67
+  over Vrije Software en de FSFE? In steeds meer Europese steden worden lokale 
68
+  FSFE-groepen gevormd om een verschil te maken. Bezoek alstublieft onze 
69
+  <a href="localteams.html">lokale teampagina</a> om te zien of er zich al een 
70
+  groep in uw gebied bevindt.</p>
71
+
72
+      
73
+    </div>
74
+   </body>
75
+   <followup>join</followup>
76
+   <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
77
+  <translator>André Ockers</translator>
78
+  </html>
79
+  <!--
80
+  Local Variables: ***
81
+  mode: xml ***
82
+  End: ***
83
+  -->

Loading…
Cancel
Save