Browse Source

NL translation of "The FSFE Team" (#747)

tags/contribute2018
André Ockers 8 months ago
parent
commit
2de75836df
1 changed files with 73 additions and 62 deletions
  1. 73
    62
      about/team.nl.xhtml

+ 73
- 62
about/team.nl.xhtml View File

@@ -1,72 +1,83 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- To add avatar images or members, edit the file: /about/people/people.en.xml -->
<html>
<head>
<title>Over Free Software Foundation Europe - Team</title>
</head>
<!-- To add avatar images or members, edit the file: /about/people/people.en.xml -->
<html>
<head>
<title>Over Free Software Foundation Europe - Team</title>
</head>

<body>
<p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
<h1>Het FSFE Team</h1>
<body>
<p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
<h1>Het FSFE Team</h1>

<p>Deze mensen werken op reguliere basis voor en binnen de FSFE. Zij
beschikken over permanente verantwoordelijkheden en autoriteiten op bepaalde
gebieden. Sommigen van hen zijn
<a href="team.html">leden</a> van de
<a href="/about/legal/legal.html">associatie</a>, anderen zijn dat niet.
</p>
<div id="show-people">
<h2 id="council">Raad</h2>
<p>De raad is
verantwoordelijk voor de grotere budgetkwesties, de invoering van strategische
richtlijnen en de rechten van nationale associaties.</p>
<p>Deze mensen werken op reguliere basis voor en binnen de FSFE dus is aan hen de beschikking over permanente verantwoordelijkheden en autoriteiten op bepaalde
gebieden gegeven. Sommigen van hen zijn leden van de
<a href="/about/legal/legal.html">geregistreerde vereniging</a>, anderen zijn dat niet.
</p>

<council-members />
<div id="show-people">
<h2 id="council">Raad</h2>

<p>De raad is
verantwoordelijk voor grotere budgetkwesties, implementatie van strategische
richtlijnen en de rechten van nationale associaties.</p>

<h2 id="general-assembly">Algemene vergadering</h2>
<council-members />

<h2 id="general-assembly">Algemene vergadering</h2>
<p>De algemene vergadering bestaat uit de leden van
<a href="/about/team.html">het juridische lichaam van de FSFE</a>. Zij is
verantwoordelijk voor de strategische planning, het budgetteren, het bepalen
stellen van de agenda, exoneratie, en het kiezen en terugroepen van de
uitvoerende raad en de financiële officier.</p>
<a href="/about/legal/legal.html">het juridische lichaam van de FSFE</a>. Zij is
verantwoordelijk voor strategische planning, budgettering, agenda-bepaling en het ontlasten, kiezen en terugroepen van de
uitvoerende raad en de financieel directeur.</p>

<ga-members />
<h2 id="eu-core-team">Europees kernteam</h2>
<p>Hier kan je mensen vinden die vrijwillig of betaald werken aan de
dagelijkse taken die deel uitmaken van de kern-onderwerpen van de organisatie:
landenteam (vice-)coördinatoren, staf, coördinatoren van speciale teams en
systeembeheerders. Niet genoemd hierbij zijn een enorm aantal
wisselende vrijwilligers uit ons werkteam evenals zij die bijdragen aan onze
campagnes of aan specifieke onderwerpen.</p>
<core-members />
<h2 id="general-assembly">Algemene vergadering</h2>
<p>De algemene vergadering bestaat uit de leden van
<a href="/about/team.html">het juridische lichaam van de FSFE</a>. Zij is
verantwoordelijk voor de strategische planning, het budgetteren, het bepalen
stellen van de agenda, exoneratie, en het kiezen en terugroepen van de
uitvoerende raad en de financiële officier.</p>

<ga-members />

<h2 id="eu-core-team">Europees kernteam</h2>
<p>Hier kunt u mensen vinden die vrijwillig of betaald werken aan de
dagelijkse taken van de organisatie die deel uitmaken van de kern-onderwerpen:
landteam (vice-)coördinatoren, staf, coördinatoren van speciale teams of
systeembeheerders. Niet genoemd hierbij zijn een enorm aantal
wisselende vrijwilligers uit ons werkteam en zij die bijdragen aan onze
campagnes of aan specifieke onderwerpen.</p>

<core-members />
<h2 id="interns">Stagiaires</h2>
<p><a href="/contribute/internship.html">Onze stagiaires</a> werken aan
verschillende onderwerpen binnen FSFE's teams: zij steunen van lopende projecten
en campagnes, coördineren vrijwilligers en communiceren met de gemeenschap,
overheden en andere organisaties.</p>
<h2 id="interns">Stagiair(e)s</h2>

<intern-members />
<h2>Lokale teams</h2>
<p>Zoek je een lokaal contact om actief te worden of om gewoon meer te leren
over Vrije Software en de FSFE? In steeds meer Europese steden worden lokale
FSFE-groepen gevormd om het verschil te maken. Bezoek alsjeblieft onze
<a href="localteams.html">lokale teampagina</a> om te zien of er zich al een
groep in jouw gebied bevindt.</p>
<p><a href="/contribute/internship.html">Onze stagiair(e)s</a> werken aan
verschillende onderwerpen binnen de teams van FSFE: zij steunen lopende projecten
en campagnes, coördineren vrijwilligers en communiceren met de gemeenschap,
overheden en andere organisaties.</p>

</div>
</body>
<followup>join</followup>
<timestamp>$Date: 2015-09-18 09:22:33 +0200 (Fri, 18 Sep 2015) $ $Author: paul $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
<intern-members />
<h2>Lokale teams</h2>
<p>Zoekt u een lokaal contact om actief te worden of om gewoon meer te leren
over Vrije Software en de FSFE? In steeds meer Europese steden worden lokale
FSFE-groepen gevormd om een verschil te maken. Bezoek alstublieft onze
<a href="localteams.html">lokale teampagina</a> om te zien of er zich al een
groep in uw gebied bevindt.</p>

</div>
</body>
<followup>join</followup>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save