Browse Source

Norwegian translation.

svn path=/trunk/; revision=15666
tags/stw2018
bleakgadfly 9 years ago
parent
commit
284d775199
1 changed files with 56 additions and 0 deletions
  1. 56
    0
      about/printable/printable.nb.xhtml

+ 56
- 0
about/printable/printable.nb.xhtml View File

@@ -0,0 +1,56 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Informasjonsmateriell til utskrift</title>
</head>

<body>
<h1>Informasjonsmateriell til utskrift</h1>

<h2>Brosjyre</h2>

<dynamic-content type="folder">
<text id="online">Nettversjonen</text>
<text id="pdf-F">A3 PDF-versjon med grafikk (til å bli printet ut på et
tosidig, vanlig papir og brettet i to). En nedskalert tosidig utskrift
på A4-papir, brettet i to blir en fin 4-siders A5 brosjyre.</text>
<text id="pdf-G">A4 PDF-versjon med grafikk (til å bli printet ut på
vanlig papir, to sider)</text>
<text id="pdf-0">A4 PDF-versjon uten grafikk (til å bli printet ut på
forhåndsprintet papir, to sider)</text>
</dynamic-content>

<h2>Flygeblad</h2>

<dynamic-content type="leaflet">
<text id="online">Nettversjonen</text>
<text id="pdf-G">PDF-versjon med grafikk (til å bli printet ut
på vanlig papir)</text>
<text id="pdf-0">PDF-versjon uten grafikk (til å bli printet ut
på forhåndsprintet papir)</text>
<text id="moreinfo">Mer informasjon</text>
</dynamic-content>

<h2>Flygeblad for Fellowship</h2>

<p>
Flygeblad til Fellowship blir vedlikeholdt av de forskjellige Fellowship-gruppene
og kan bli funnet i <a href="http://wiki.fsfe.org/Leaflets">Fellowship Wiki</a>
</p>

<h2>Bestille flygeblad</h2>

<p>
Det er også mulig å bestille flygeblad ved å sende en e-post til
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a>.
</p>
</body>
<translator>Cato Auestad</translator>
<timestamp>$Date $Author</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save