Browse Source

Adding the recent changes to the right branch

tags/stw2018
Besnik Bleta 1 year ago
parent
commit
222f993518
34 changed files with 735 additions and 17 deletions
 1. 1
  9
    about/transparency-commitment.sq.xhtml
 2. 0
  8
    events/2013/event-20130203-01.sq.xml
 3. 23
  0
    events/2017/event-20170525-01.sq.xml
 4. 26
  0
    events/2017/event-20170526-01.sq.xml
 5. 25
  0
    events/2017/event-20170527-01.sq.xml
 6. 15
  0
    events/2017/event-20170601-01.sq.xml
 7. 24
  0
    events/2017/event-20170602-01.sq.xml
 8. 26
  0
    events/2017/event-20170610-01.sq.xml
 9. 18
  0
    events/2017/event-20170613-01.sq.xml
 10. 19
  0
    events/2017/event-20170701-01.sq.xml
 11. 23
  0
    events/2017/event-20170701-02.sq.xml
 12. 19
  0
    events/2017/event-20170705-01.sq.xml
 13. 21
  0
    events/2017/event-20170706-01.sq.xml
 14. 43
  0
    events/2017/event-20170709-01.sq.xml
 15. 18
  0
    events/2017/event-20170802-01.sq.xml
 16. 26
  0
    events/2017/event-20170804-01.sq.xml
 17. 24
  0
    events/2017/event-20170819-01.sq.xml
 18. 18
  0
    events/2017/event-20170906-01.sq.xml
 19. 25
  0
    events/2017/event-20170915-01.sq.xml
 20. 25
  0
    events/2017/event-20170918-01.sq.xml
 21. 23
  0
    events/2017/event-20170920-01.sq.xml
 22. 28
  0
    events/2017/event-20170928-01.sq.xml
 23. 29
  0
    events/2017/event-20171023-01.sq.xml
 24. 19
  0
    events/2017/event-20171028-01.sq.xml
 25. 16
  0
    events/2017/event-20171108-01.sq.xml
 26. 24
  0
    events/2017/event-20171109-01.sq.xml
 27. 23
  0
    events/2017/event-20171110-01.sq.xml
 28. 25
  0
    events/2017/event-20171111-01.sq.xml
 29. 16
  0
    events/2017/event-20171113-01.sq.xml
 30. 26
  0
    events/2017/event-20171116-01.sq.xml
 31. 23
  0
    events/2017/event-20171118-01.sq.xml
 32. 18
  0
    events/2017/event-20171125-01.sq.xml
 33. 27
  0
    events/2017/event-20171207-01.sq.xml
 34. 19
  0
    events/2017/event-20171226-01.sq.xml

+ 1
- 9
about/transparency-commitment.sq.xhtml View File

@@ -31,15 +31,7 @@

<li>Data dhe hollësi të tjera prej vërtetimit të fundit nga autoritetet financiare
se jemi të përjashtuar nga taksat për shkak të statusit si organizëm jofitimprurës <a
<<<<<<< HEAD
<<<<<<< HEAD
href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. Statusin si ent që sjell reduktim në taksa e gëzojmë edhe në <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>,
=======
href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. We also hold that tax-deductible status in <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>,
>>>>>>> 4acce06d3... Some cosmetic changes; adding few new translations; testing ability to commit and push to fsfe.git.org
=======
href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. We also hold that tax-deductible status in <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>,
>>>>>>> 4acce06d3... Some cosmetic changes; adding few new translations; testing ability to commit and push to fsfe.git.org
href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. Statusin si ent kontributet për të cilin sjellin reduktim taksash e gëzojmë edhe në <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>,
dhe <a
href="/donate/switzerland.html">Zvicër</a>.</li>


+ 0
- 8
events/2013/event-20130203-01.sq.xml View File

@@ -3,15 +3,7 @@
<event start="2013-02-02" end="2013-02-03">
<title>FOSDEM 2013</title>
<body>
<<<<<<< HEAD
<<<<<<< HEAD
Këtë vit, <a href="https://fosdem.org/2013/" target="_blank">FOSDEM</a>-i do të mbahet më 2 dhe 3 shkurt 2013 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë me një stendë dhe tre biseda. Henrik Sanklef, zëvendëspresident i FSFE-së, do të flasë rreth Searduino <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/searduino_arduino_simulator_and_c_devel_environment/" target="_blank">Searduino</a> të shtunën pasdite (më 14:20); Otto Kekäläinen, bashkërenduesi ynë finlandez i anëtarëve shok, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/public_procurement/" target="_blank">ndreqjes së prokurimeve publike</a> të Shtunën pasdite (më 16:00); Eric Albers, bashkërenduesi ynë për zgjerimin e shtrirjes së FSFE-së, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/phone_liberation_parties/" target="_blank">Çlirimit të Android-it Tuaj - veprimtari çlirimi të telefonit</a> të shtunën (më 14:00). Si çdo vit, presim mjaft takime dhe diskutime dhe që t’ia kalojmë mirë të gjithë.
=======
Këtë vit, <a href="https://fosdem.org/2013/" target="_blank">FOSDEM</a>-i do të mbahet më 2 dhe 3 Shkurt 2013 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë me një stendë dhe tre biseda. Henrik Sanklef, zëvendëspresident i FSFE-së, do të flasë rreth Searduino <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/searduino_arduino_simulator_and_c_devel_environment/" target="_blank">Searduino</a> të shtunën pasdite (më 14:20); Otto Kekäläinen, bashkërenduesi ynë finlandez i anëtarëve shok, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/public_procurement/" target="_blank">ndreqjes së prokurimeve publike</a> të shtunën pasdite (më 16:00); Eric Albers, bashkërenduesi ynë për zgjerimin e shtrirjes së FSFE-së, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/phone_liberation_parties/" target="_blank">Çlirimit të Android-it Tuaj - veprimtari çlirimi të telefonit</a> të shtunën (më 14:00). Si çdo vit, presim mjaft takime dhe diskutime dhe që t’ia kalojmë mirë të gjithë.
>>>>>>> 4acce06d3... Some cosmetic changes; adding few new translations; testing ability to commit and push to fsfe.git.org
=======
Këtë vit, <a href="https://fosdem.org/2013/" target="_blank">FOSDEM</a>-i do të mbahet më 2 dhe 3 Shkurt 2013 në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë me një stendë dhe tre biseda. Henrik Sanklef, zëvendëspresident i FSFE-së, do të flasë rreth Searduino <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/searduino_arduino_simulator_and_c_devel_environment/" target="_blank">Searduino</a> të shtunën pasdite (më 14:20); Otto Kekäläinen, bashkërenduesi ynë finlandez i anëtarëve shok, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/public_procurement/" target="_blank">ndreqjes së prokurimeve publike</a> të shtunën pasdite (më 16:00); Eric Albers, bashkërenduesi ynë për zgjerimin e shtrirjes së FSFE-së, do të flasë rreth <a href="https://fosdem.org/2013/schedule/event/phone_liberation_parties/" target="_blank">Çlirimit të Android-it Tuaj - veprimtari çlirimi të telefonit</a> të shtunën (më 14:00). Si çdo vit, presim mjaft takime dhe diskutime dhe që t’ia kalojmë mirë të gjithë.
>>>>>>> 4acce06d3... Some cosmetic changes; adding few new translations; testing ability to commit and push to fsfe.git.org
</body>
<page>https://fosdem.org/2013</page>
<tags>

+ 23
- 0
events/2017/event-20170525-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,23 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-05-25" end="2017-05-25">

<title>Stendë e FSFE-së në OpenTechSummit në Potsdam, Gjermani</title>

<body>
<p>Erik Albers, bashkërendues i FSFE-së për bashkësinë dhe komunikimin, do të mbajë një fjalë hapjeje në Open Tech Summit 2017 mbi "Digital-o-Mat ose si të bëhet Software-i i Lirë temë e zgjedhjeve demokratike". FSFE-ja do të jetë gjithashtu e pranishme me një stendë. Open Tech Summit është një konferencë mbi zhvillimet teknologjike dhe Software-in e Lirë.</p>
</body>

<link>https://opentechsummit.net/</link>


<tags>
<tag content="">Potsdam</tag>
<tag content="">Germany</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 26
- 0
events/2017/event-20170526-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,26 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-05-26" end="2017-05-26">

<title>Fjalë "Limux: humbja e një fari", Nuremberg, Gjermani</title>

<body>

<p>Në konferencën openSUSE 2017, Matthias Kirschner do të mbajë një fjalë lidhur me projektin Limux dhe do të diskutojë se çfarë mund të mësojë prej këtij rasti bashkësia e Software-it të Lirë. Konferenca openSUSE është veprimtaria e përvitshme e bashkësisë openSUSE që mbledh tok njerëz nga anembanë bota për t’u takuar dhe bashkëpunuar. Fjala do të mbahet nga 10:00 deri më 11:00 në sallën kryesore të in Z-Bau, Frankenstraße 200, Nuremberg.</p>

</body>

<link>https://events.opensuse.org/conference/oSC17/program/proposal/1458</link>


<tags>
<tag content="Nuremberg">Nürnberg</tag>
<tag content="Gjermani">Germany</tag>
<tag content="Limux">Limux</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 25
- 0
events/2017/event-20170527-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,25 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-05-27" end="2017-05-27">

<title>Diskutim mbi "Të dhëna të lira, ndarje e lirë me të tjerët, të jesh i lirë" në Ditën e Kishës, Magdeburg, Gjermani</title>

<body>

<p>Matthias Kirschner do të marrë pjesë në një diskutim mbi se si të dhënat, kodi, algoritmet ndikojnë mbi jetën dhe ekonominë tonë. Ç’do të ndodhë nëse një dorë kompanish kontrollojnë se kush mund të ndryshojë kod burim, modifikojë apo ndajë atë me të tjerët? Këto do të diskutohen nga 11:00 më 12:30, në Ditën e Kishës, Festung Mark, Kulturwerkstatt, Hohepfortewall 1, Magdeburg.</p>

</body>

<link>https://r2017.org/index.php?id=176&amp;erid=6#session/5004579101/V.MNM-035</link>


<tags>
<tag content="Magdeburg">Magdeburg</tag>
<tag content="Gjermany">Gjermany</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 15
- 0
events/2017/event-20170601-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-06-01" end="2017-06-01">
<title>OpenExpo në Madrid, Spanjë</title>
<body>
OpenExpo është një konferencë e përvitshme mbi Software-in e Lirë dhe Të dhënat e Hapura, që do të zhvillohet më 1 qershor, 2017 në Madrid. Free Software Foundation Europe do të jetë e pranishme me një stendë informacioni për vizitorët rreth organizmit dhe punës së tij.
</body>
<link>http://www.openexpo.es/en/</link>
<tags>
<tag>es</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 24
- 0
events/2017/event-20170602-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,24 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-06-02" end="2017-06-02">

<title>Praktikë: Ç’është Software-i i Lirë? në Mynih, Gjermani</title>

<body>
<p>Përdoreni. Studiojeni. Ndajeni Me të Tjerët. Përmirësojeni. Software-i që na jep këto Liri lejon një ndërveprim më të kuptimtë me kompjuterat tanë dhe - më me rëndësi - me të tjera qenie njerëzore si ne. Çfarë e bën Software-in e Lirë kaq tërheqës dhe pse Software-i i Lirë mund ta bëjë botën një vend më të mirë, Anëtarësia Shok e FSFE-së për Munihun përpiqet ta transmetojë me një praktikë të premten, më 2 qershor 2017 (duke filluar nga ora 18:00) në WikiMUC; Angertorstr. 3; Munih. S’ka nevojë për njohuri të mëparshme dhe personat që e konsiderojnë veten jo edhe aq teknikë janë veçanërisht të mirëpritur. Presim t’ju shohim!
</p>
</body>

<link>https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiMUC/2017-06-02_Workshop:_Wie_funktioniert_freie_Software%3F</link>


<tags>
<tag content="Mynih">Munich</tag>
<tag content="Gjermani">DE</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 26
- 0
events/2017/event-20170610-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,26 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-06-10" end="2017-06-11">

<title> Festivali i Realiteteve të Përthyera &amp; Sillni një Ndryshim, në Ofenbah, Gjermani</title>

<body>
<p>Bended Realities ist ein Fest für Digitalkultur und eine maker-Faire für Engagement und Bildung. Die Free Software Foundation Europe wird vor Ort sein mit einem Stand zum Thema Freie Bildung und Freie Software.
--
shqip:
Realitete të Përthyera është një festival për kulturën dixhitale dhe një <em>maker-faire</em> rreth angazhimeve dhe arsimit. Free Software Foundation Europe do të jetë e pranishme me një stendë dhe do të japë informacione rreth Edukimit të Lirë dhe Software-it të Lirë.</p>
</body>

<link>https://bendedrealities.de/</link>


<tags>
<tag content="Ofenbah">Offenbach</tag>
<tag content="Gjermani">Germany</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 18
- 0
events/2017/event-20170613-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2017-06-13" end="2017-06-13">
<title>Grupi i FSFE-së për Rinin/Majnin viziton Penguin User Group në Ginsheim-Gustavsburg, Gjermani</title>
<body>

Të martën, më 13 Qershor, grupi vendor FSFE për Rinin/Majnin
do të vizitojë Penguin User Group në Zur Guten Stube në Ginsheim-Gustavsburg. Do të takohemi atje rreth orës 19:00 h.
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/RheinMain</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>de</tag>
<tag>fellowship</tag>
<tag content="Grupi vendor për Rinin/Majnin">fsferm</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 19
- 0
events/2017/event-20170701-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2017-07-01" end="2017-07-01">
<title>Grupi vendor FSFE për Rinin/Majnin - Bisedë: Die Software der Zukunft liegt in unseren Händen</title>
<body>

Të shtunën, më 1 korrik, grupi i FSFE-së për Rinin/Majnin
do të mblidhet në "Offtopia" në Ofenbah, për të marrë pjesë në bisedën me Guido Arnold-in të titulluar "Die Software der Zukunft liegt in unseren Händen". Do të takohemi atje rreth orës 10:00, biseda do të fillojë më 13:30.
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/RheinMain</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>de</tag>
<tag>fellowship</tag>
<tag>talk</tag>
<tag content="Grupi vendor për Rinin/Majnin">fsferm</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 23
- 0
events/2017/event-20170701-02.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,23 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-07-01" end="2017-07-07">

<title>TBSL/LSM 2017 në Sënt-Etien, Francë</title>

<body>
<p>Takimet Botërore të Software-it të Lirë (Libre Software Meeting) janë një varg konferencash, praktikash dhe tryezash të rrumbullakëta me hyrje falas, mbi Software-in e Lirë dhe përdorimet e tij. Kjo veprimtari zhvillohet në një qytet të ndryshëm çdo vit, që nga 2000. Duke grumbulluar një turmë disamijëshe, Takimi i 17-të i Software-it të Lirë do të zhvillohet në qytetin e Sënt-Etienit, që gjendet në rajonin e Overgnjë-Ron-Alpe (Francë) nga 1 deri më 7 Korrik, 2017. Si veprimtari globale, folës nga krejt bota vijnë për të paraqitur dhe diskutuar projektet e tyre me një publik të gjerë dhe të vëmendshëm. Tej software-it të lirë, do të ketë edhe zona të tjera që kanë të përbashkët të njëjtin koncept të lirisë, f.v., hardware (Hackerspace, Fablab,…) dhe krijimtaria artistike nën licenca të lira (grafikë, muzikë, kinema…). </p>
</body>

<link>https://2017.rmll.info/</link>


<tags>
<tag content="Sënt-Etien">Saint-Etienne</tag>
<tag content="Francë">France</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 19
- 0
events/2017/event-20170705-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2017-07-05" end="2017-07-05">
<title>Takim i FSFE-së vendore për Rinin/Majnin - Bisedë: Para Publike, Kod Publik</title>
<body>

Të mërkurën, më 5 korrik, grupi i FSFE-së për Rinin/Majnin
do të takohet në "Zentrale Coworking" në Frankfurt, për të ndjekur bisedën me Max Mehl-in, të titulluar "Para Publike, Kod Publik". Do të takohemi atje rreth orës 19:00, biseda do të fillojë rreth orës 19:30.
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/RheinMain</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>de</tag>
<tag>fellowship</tag>
<tag>talk</tag>
<tag content="Grupi vendor për Rinin/Majnin">fsferm</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 21
- 0
events/2017/event-20170706-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,21 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-07-06" end="2017-07-06">

<title>Grupi vendor i FSFE-së për Milanon - Dita ndërkombëtare Kundër DRM-së, 2017</title>

<body>
<p>Edhe këtë vit, ne, si grupi vendor i FSFE-së për Milanon, tok me Game Over Milano, do të kremtojmë <a href="https://www.defectivebydesign.org/dayagainstdrm">Ditën Ndërkombëtare Kundër DRM-së</a>, një udhëtim kushtuar promovimit të nismave dhe informacioneve mbi kërcënimin që DRM përfaqëson për HTML5-n, e-librat, muzikën, lojërat, etj. Veprimtari do të zhvillohet në <a href="http://www.openstreetmap.org/way/267038267#map=19/45.50087/9.20772">Game Over Milano Room - Leoncavallo, Milano, Itali</a> duke filluar nga 19:30. Do të ketë biseda teknike dhe mandej pjesën e zakonshme 8-bit: Ndeshje me kërcënimet ndaj Lirisë Dixhitale me informacion të goditur dhe muzikë të bukur. Ju lutemi, ejani dhe ndihmonani ta bëjmë më të fuqishme se herën e shkuar! Lidhuni me ne përmes milano@lists.fsfe.org
</p>
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/Events/2017/07-06-International-Day-Against-DRM</link>
<tags>
<tag content="Milan">Milan</tag>
<tag content="Itali">Itali</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 43
- 0
events/2017/event-20170709-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,43 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-07-09" end="2017-07-09">

<title>Konferencë #DayAgainstDRM e dr. Richard Stallman-it në Administrim Dixhital Kufizimesh, në Gjenovë, Itali</title>

<body>
<p>Vendi i zhvillimit: Sala della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche. Palazzo Ducale. Piazza De Ferrari. Genova

- Koha: 17:00 - 20:00
- Programi:
17:00 Mirëseardhja
17:00 Marco Ciurcina kujton Stefano Rodotà-n.
17:30 Konferenca e Richard Stallman -it*
18:30 Rrahje mendimesh dhe pyetje
19:00 Përgjigje nga Richard Stallman
19:30 Konkluzione

* fjala do të jetë në anglisht me një përkthim sekuencial në italisht nga Daniela Vigatti

Hyrje e lirë.

19:45 #DayAgainstDRM flashmob për të drejtat dixhitale me banderolë STOP DRM në Piazza De Ferrari.

Lidhuni me organizatorët te info(at)softwareliberoliguria.org


</p>
</body>

<link>http://www.softwareliberoliguria.org/conferenza-del-dott-richard-m-stallman-a-genova-il-9-luglio-2017/</link>


<tags>
<tag content="Gjenovë">Genova</tag>
<tag content="Itali">Italia</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 18
- 0
events/2017/event-20170802-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2017-08-02" end="2017-08-02">
<title>Takim Vendor i FSFE-së për Rinin/Majnin, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 2 gusht, grupi vendor për Rinin/Majnin
do të takohet në Café Albatros në Frankfurt. Do të jemi atje rreth orës 19:00.
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/RheinMain</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>de</tag>
<tag>fellowship</tag>
<tag content="Grupi vendor për Rinin/Majnin">fsferm</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 26
- 0
events/2017/event-20170804-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,26 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>


<eventset>
<event start="2017-08-04" end="2017-08-08">

<title>Prani e FSFE-së në SHA-Camp në Zeevolde, Holandë</title>

<body>
<p>Nga 4 deri më 8 gusht, FSFE-ja do të jetë e pranishme me një seksion të vetin në SHA-Camp, në të cilin ofrojmë një hapësirë të përbashkët për diskutime, takime, hack-ime dhe organizim. Do të ketë disa sesione të vetë-organizuara, rreth temash si Para Publike, Kod Publik, F-Droid, Software-i i Lirë në sektorin publik holandez, hardware komunikimesh të sigurta, Pyetni Kandidatët Tuaj dhe se sa të besueshme janë sistemet tona. Veç tyre, njerëzit mund të marrin pjesë në supersfidën e këndimit të këngës së Software-it të Lirë në sesionet e shumta në seksionin e FSFE-së. </p>
</body>

<link>https://wiki.sha2017.org/w/Village:Free_Software_Foundation_Europe</link>


<tags>
<tag content="Zeevolde">Zeewolde</tag>
<tag content="Holandë">NL</tag>
<tag content="SHA Camp">sha2017</tag>
<tag content="Kënga e Software-it të Lirë">free software song</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 24
- 0
events/2017/event-20170819-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,24 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-08-19" end="2017-08-20">

<title>FrOSCon in Shën Agustin, Gjermani</title>

<body>

<p>FrOSCon është një konferencë e Software-it të Lirë, organizuar nga dega e shkencave kompjuterike të universitetit University Bonn-Rhein-Sieg dhe nisma të tjera vendore. Vizitorëve do t’u ofrohet një program ngazëllues me biseda dhe praktika për vizitorë të të gjitha moshave. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë dhe një bisedë. Presim të bisedojmë me ju mbi Software-in e Lirë, teknologjinë, dhe politikat.</p>
</body>

<link>http://www.froscon.de/</link>

<tags>
<tag content="FrOSCon">Froscon</tag>
<tag content="Shën Agustin">St. Augustin</tag>
<tag content="Gjermani">DE</tag>
<tag content="stendë informacionesh">booth</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>

</event>
</eventset>

+ 18
- 0
events/2017/event-20170906-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<event start="2017-09-06" end="2017-09-06">
<title>Takim i Grupit Vendor të FSFE-së për Rinin/Majnin, Gjermani</title>
<body>

Të mërkurën, më 6 shtator, grupi vendor për Rinin/Majnin
do të takohet në Zentrale Coworking në Frankfurt. Do të takohemi atje rreth orës 19:00h.
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/RheinMain</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>de</tag>
<tag>fellowship</tag>
<tag content="Grupi vendor për Rinin/Majnin">fsferm</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 25
- 0
events/2017/event-20170915-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,25 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-09-15" end="2017-09-16">

<title>Fjalë dhe stendë në edicionin e 15-të të Kieler Open Source und Linux Tage në Kiel, Gjermani</title>

<body>
<p>Erik Albers do të mbajë një fjalë në edicionin e 15-të të Kieler Open Source und Linux Tage rreth fushatave "Pyetni Kandidatët Tuaj" dhe se si të ushtrohet trysni për Software-in e Lirë si një temë në fushata elektorale. Po ashtu, FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë dhe pret biseda interesante.

</p>
</body>

<link>http://www.kilux.de/index.php?seite=programm.html&amp;amp;untermenu=Besucher-Info#308</link>


<tags>
<tag content="">Kiel</tag>
<tag content="">Germany</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 25
- 0
events/2017/event-20170918-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,25 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-09-18" end="2017-09-18">

<title>&quot;Para Publike, Kod Publik&quot; në Digitale Woche në Kiel, Gjermani</title>

<body>
<p>Erik Albers do të flasë mbi temën "Para Publike, Kod Publik" në Digitale Woche Kiel e parë (java dixhitale Kiel). Fjala do të nxjerrë në pah përfitimet që lindin kur software-i i financuar me para publike hidhet në qarkullim si Software i Lirë. Në veçanti ai do të flasë mbi situatën në Kiel dhe premtimet e qeverisë së tanishme. Biseda do të hapet më 10:00 në Literaturhaus në Kiel.

</p>
</body>

<link>https://digitalewochekiel.de/programm/public-money-public-code/</link>


<tags>
<tag content="Kiel">Kiel</tag>
<tag content="Gjermani">Germany</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 23
- 0
events/2017/event-20170920-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,23 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-09-20" end="2017-09-20">
<title>Takim i veçantë FSFE Franken më 20 Shtator, 2017 në Nuremberg</title>
<body>
Të mërkurën, më 20 shtator, 2017, duke filluar nga 6:30 pm, grupi vendor i FSFE për Frankoninë do të mbajë një takim të veçantë në Lederer Kulturbrauerei, Nuremberg, të ftuar specialë nga grupi vendor i FSFE-së për Dyseldorfin.

Ftohen të marrin pjesë tërë miqtë e Software-it të Lirë!

Nëse moti është i mirë, do të na gjeni në verandë, nëse bie shi ose është shumë ftohtë, do të jemi brenda. Sido që të jetë, mund të na dalloni si grup FSFE-ja nga bluzat tona dhe zbukurimet në tavolina.

Nëse keni në plan të vini, më shkruani në
floriansnow@fsfe.org që të di sa vende të rezervoj.
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Franken</link>
<tags>
<tag content="Nurembergyre">Nuremberg</tag>
<tag content="Gjermani">Deutschland</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 28
- 0
events/2017/event-20170928-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,28 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-09-28" end="2017-09-29">

<title>FSFE-ja në Copycamp, Varshavë, Poloni</title>

<body>
<p>Polina Malaja, analistja jonë e politikave dhe bashkërendues ligjore, mban një fjalë në CopyCamp në Varshavë, Poloni, rreth implikimeve mbi mjedisin e software-it të krijuar në bashkëpunim nga propozimi i tanishëm për një Direktivë të Drejtash Kopjimi në BE, dhe rreth fushatës tonë Shpëtoni Ndarje Kodi. Carmen Bakker dhe Erik Da Silva, stazhierë të tanishëm në FSFE, mbajnë një fjalë rreth fushatës tonë Para Publike, Kod Publik</p>
</body>

<link>https://copycamp.pl/en/info/program/</link>


<tags>
<tag content="Poloni">Poland</tag>
<tag content="Varshavë">Warsaw</tag>
<tag content="Copycamp">Copycamp</tag>
<tag content="SaveCodeShare">SaveCodeShare</tag>
<tag content="Polina Malaja">PM</tag>
<tag content="Fjalë">talk</tag>
<tag content="Para Publike? Kod Publik!">PMPC</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 29
- 0
events/2017/event-20171023-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,29 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-10-23" end="2017-10-26">

<title>Kuvendi i Burimit të Hapur 2017 në Pragë, Republika Çeke</title>

<body>
<p>FSFE-ja do të jetë e pranishme në Kuvendin e Burimit të Hapur 2017 në Pragë, Republika Çeke. Matthias Kirschner do të mbajë një fjalë rreth "Limux: Humbja e një fari", dhe Polina Malaja do të jetë e pranishme në "DSM, EIF, RED: Akronime në nivel BE-je dhe Pse Kanë Rëndësi për Lirinë e Software-it".

</p>
</body>

<link>http://events.linuxfoundation.org/events/open-source-summit-europe</link>


<tags>
<tag content="Pragë">Prague </tag>
<tag content="Republika Çeke">Czech Republic</tag>
<tag content="Limux">Limux </tag>
<tag content="Polina Malaja">Polina Malaja</tag>
<tag content="Matthias Kirschner">Matthias Kirschner</tag>
<tag content="OSSSummit">OSSSummit</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 19
- 0
events/2017/event-20171028-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-10-28" end="2017-10-28">
<title>Bisedë mbi "Para Publike? Kod Publik! gjatë Ditës së Linux-it, Milano, Itali</title>
<body> Si grupi vendor i FSFE-së për Milanon, do të jemi të pranishëm në Ditën e Linux-it, në Milano, për festimin e e këtij manifestimi kombëtar duke diskutuar mbi Linux-in dhe software-in e lirë. Do të ketë të pranishëm nga grupi vendor në të dy bisedat, njëra mbi "Para Publike? Kod Publike!" dhe tjetra mbi privatësinë dhe anonimitetin përmes mjedise Tor kontejner dhe virtual. Veprimtaria do të zhvillohet duke filluar nga 9:30 në Università degli Studi di Milano, dega e informatikës, Via Comelico, 39 - Milano - Itali. Bisedat janë në italisht dhe hyrja është falas.


</body>

<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>en</tag>
<tag>Italy</tag>
<tag>Milano</tag>
<tag>PMPC</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 16
- 0
events/2017/event-20171108-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-11-08" end="2017-11-08">
<title>Forum i Strategjisë së Burimit të Hapur në Nju Jork, Shtetet e Bashkuara të Amerikës</title>
<body>
Të mërkurën, më 8 nëntor, 2017, drejtori ekzekutiv i FSFE-së Jonas
Öberg do të gjendet në Forumin e Strategjisë së Burimit të Hapur në Nju Jork, ku do paraqitet për herë edicioni pasues i praktikave REUSE të FSFE-së.
</body>
<link>https://reuse.software/</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>en</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 24
- 0
events/2017/event-20171109-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,24 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-11-09" end="2017-11-09">

<title>Takim i FSFE-së në Berlin: Bisedë mbi vetëstrehimin, FreedomBox, PirateBox në Berlin, Gjermani</title>

<body>
<p>A ka, pra, re gjëkundi? Tobiasi dhe Mikaeli paraqesin FreedomBox-in dhe PirateBox-in, dy shpërndarje që në njëfarë mënyre plotësojnë njëra-tjetrën në synimin për të zënë vendin e punëve zakonisht të përshoqëruara me shërbyes në "re". Si e do zakoni për takimet tona të të enjtes (çdo të enjte të dytë dhe të katërt të muajit) kjo do të zhvillohet në e-Lok [3], pranë Bahnhof Ostkreuz. Fillimi do të jetë diku aty rreth orës 19:30, edhe pse disa nga ne takohen më herë për një dorë të ngrënë dhe muhabet. Vizitorët janë të mirëpritur!


</p>
</body>

<link>http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/jc-e-lok/kontakte</link>
<tags>
<tag content="Berlin">Berlin</tag>
<tag content="Gjermani">Germany</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 23
- 0
events/2017/event-20171110-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,23 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-11-10" end="2017-11-10">

<title>Para Publike Kod Publik në Connessione coatiche në Milano, Itali</title>

<body>
<p>Natale Vinto, bashkërenduesi italian i FSFE-së do të mbajë një fjalë mbi fushatën "Para Publike? Kod Publik!" në Connessioni Caotiche, një veprimtari hack-imi në Milano në 19:00. Gjuha është italishtja, veprimtaria është publike dhe me hyrje falas.</p>
</body>

<link>https://wiki.unit.macaomilano.org/ConnessioniCaotiche2017</link>


<tags>
<tag content="Milano">Milan</tag>
<tag content="Itali">Italy</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 25
- 0
events/2017/event-20171111-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,25 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-11-11" end="2017-11-11">

<title>Stendë e FSFE-së në OSHWdem 2017, në A Coruña, Galicia/Spanjë</title>

<body>
<p>OSHWDem është një takim i përvitshëm krijuesish që zhvillohet në A Coruña, Spanjë. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë dhe pret për fjalë dhe biseda me interes.</p>
</body>

<link>https://oshwdem.org/category/oshwdem-2017/</link>


<tags>
<tag content="A Coruña">A Coruña</tag>
<tag content="Spanjë">es</tag>
<tag content="OSHWdem">OSHWdem</tag>
<tag content="stendë">booth</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 16
- 0
events/2017/event-20171113-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-11-13" end="2017-11-14">
<title>FOSS4SMEs në Selanik, Greqi</title>
<body>
Më 13 dhe 14 Nëntor 2017, FSFE-ja do të marrë pjesë në mbledhjen nismëtare të <a href="http://blog.jonasoberg.net/foss-for-smes-new-fsfe-project/">projektit FOSS4SMEs</a> në Selanik, Greqi.
Projekti që zuri fill këtë tetor, është një bashkëpunim mes Atlantis Engineering, Open Forum Europe, University of Skövde, DLEARN
dhe Dublin Institute of Technology, me synimin të sjellë edukim mbi software-in e lirë në ndërmarrje të vogla dhe të mesme.
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>en</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 26
- 0
events/2017/event-20171116-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,26 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-11-16" end="2017-11-17">

<title>Polina Malaja do të flasë rreth projektit REUSE në Open Compliance Summit 2017, në Jokohama, Japoni</title>

<body>
<p>Bashkërenduesja ligjore e FSFE-së, Polina Malaja do të jetë e pranishme në Open Compliance Summit, në Jokohama, Japoni, dhe do të mbajë një bisedë rreth praktikave REUSE për zhvilluesit. </p>
</body>

<link>http://events.linuxfoundation.org/events/open-compliance-summit/program/schedule</link>


<tags>
<tag content="Jokohama">Yokohama</tag>
<tag content="Japoni">Japan</tag>
<tag content="REUSE">REUSE</tag>
<tag content="Polina Malaja">PM</tag>
<tag content="Bisedë">talk</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 23
- 0
events/2017/event-20171118-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,23 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-11-18" end="2017-11-18">

<title>Stendë e FSFE-së në T-Dose në Eindhoven, Holandë</title>

<body>
<p>T-DOSE është një veprimtari e lirë dhe e përvitshme e organizuar në Holandë për të promovuar përdorimin dhe zhvillimin e Software-it me Burim të Hapur. FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë.</p>
</body>

<link>http://t-dose.org/</link>


<tags>
<tag content="Eindhoven">Eindhoven</tag>
<tag content="Holandë">The Netherlands</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 18
- 0
events/2017/event-20171125-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-11-25" end="2017-11-26">
<title>Takim i Bashkësisë FSFE 2017 në Berlin, Gjermani</title>
<body>Takimi i bashkësisë është një mundësi takimi një herë në vit për krejt personat e angazhuar brenda FSFE-së, për të shkëmbyer dije, për të fuqizuar projekte, hack-uar, diskutuar dhe aktivizuar. Këtë vit do të nisim disa sprinte dhe do të diskutojmë zhvillimet më të reja brenda FSFE-së.
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/Events/2017/the-fsfe-community-meeting-2017</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>en</tag>
<tag>community meeting</tag>
<tag>Berlin</tag>
<tag>Germany</tag>
<tag>sprint</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

+ 27
- 0
events/2017/event-20171207-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,27 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-12-07" end="2017-12-07">

<title>Bisedë mbi Kodin Publike, nga Erik Albers, në Eigenbaukombinat, Halle, Gjermani</title>

<body>
<p>Erik Albers do të mbajë një bisedë rreth fushatës së tanishme "Para Publike? Kod Publik!", se si shteti dhe shoqëria mund të përfitojnë nga investimi i parasë publike në zhvillimin e Software-it të Lirë dhe se ç’mund të bëhet në Halle, për të ecur përpara.
</p>
</body>

<link>https://eigenbaukombinat.de/vortrag-public-money-public-code/</link>


<tags>
<tag content="Kod Publik">pmpc</tag>
<tag content="Halle">Halle</tag>
<tag content="Gjermani">de</tag>
<tag content="Erik Albers">eal</tag>
<tag content="Bisedë">Halle</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>


</event>
</eventset>

+ 19
- 0
events/2017/event-20171226-01.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2017-12-26" end="2017-12-30">
<title>FSFE-ja e pranishme me një asamble në Chaos Communication Camp 34C3 në Lajpcig, Gjermani</title>
<body> Si edhe vitet e shkuara, FSFE-ja do të jetë e pranishme me një asamble gjatë Chaos Communication Camp nga 26 deri më 30 dhjetor. Më tepër hollësi më poshtë. Hëpërhë jemi duke pranuar aplikime për sesione, nëse jeni i interesuar të merrni pjesë, shihni lajmin: https://fsfe.org/news/2017/news-20171024-01.en.html

</body>
<link>https://fsfe.org/news/2017/news-20171024-01.en.html</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>en</tag>
<tag content="Gjermani">Germany</tag>
<tag content="Lajpcig">Leipzig</tag>
<tag content="Thirrje për Aplikime">CfP</tag>
<tag content="34C3">34C3</tag>
</tags>
</event>
</eventset>

Loading…
Cancel
Save