Browse Source

added donate.nl.xhtml

tags/stw2018
André Ockers 9 months ago
parent
commit
1aacabf5a1
1 changed files with 31 additions and 34 deletions
  1. 31
    34
      donate/donate.nl.xhtml

+ 31
- 34
donate/donate.nl.xhtml View File

@@ -2,15 +2,18 @@

<html>
<head>
<title>FSFE - Doneer nu!</title>
<title>Doneer - FSFE</title>
</head>

<body id="donate-fsfe" class="article">
<h1>Doneer</h1>

<div id="introduction">
<p>
De Free Software Foundation Europe is een niet-gouvernementele organisatie
<div id="introduction">
<div class="image" style="width:20%">
<img src="/graphics/icons/supporter.png" alt="Doneer nu!"/>
</div>
<p>
De Free Software Foundation Europe is een niet-gouvernementele organisatie
zonder winstoogmerk. <a href="/work.html">Ons werk</a> wordt mogelijk gemaakt
door een gemeenschap van
<a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>, supporters en
@@ -18,72 +21,68 @@
kracht en autonomie. Zij stellen ons in staat om te blijven werken voor Vrije
Software waar dat nodig is en om een onafhankelijke stem te zijn.
</p>
</div>
</div>

<h2>Manieren om te doneren</h2>

<h3>Deelnemen aan de organisatie</h3>
<h3>Word een supporter</h3>

<p>
De aanbevolen manier om te doneren is om aan onze organisatie deel te nemen. U kan beslissen
of u maandelijks 10 Euro of meer, danwel jaarlijks 60 Euro of meer wilt betalen.
</p>

<p>
<a class="big-donate" href="https://my.fsfe.org/support">Deelnemen aan de FSFE</a>
<a class="big-donate" href="https://my.fsfe.org/support">Word supporter</a>
</p>

<h3>Eenmalig doneren</h3>
<p>
Als u gewoon een enkele betaling van een bedrag naar keuze over wilt maken dan is dit de juiste keuze voor u.
</p>
<p>
<a class="big-donate" href="https://my.fsfe.org/donate">Eenmalig doneren</a>
</p>

<h3>Andere opties</h3>
<p>
Als u gewoon een enkele betaling van een bedrag naar keuze over wil maken dan is dit de juiste keuze voor u.
</p>

<p>
Als geen van deze opties aan uw behoeften voldoet, neem dan alstublieft
<a href="mailto:office@fsfe.org">contact op</a> en we zullen met u in discussie gaan over de mogelijkheden. U kunt op onze
<a href="/donate/thankgnus.html">lijst met donoren</a> zien wie ons verder steunen en u kunt daar ook lezen over onze verschillende niveau's van doneren.
<a class="big-donate" href="https://my.fsfe.org/donate">Eenmalig doneren</a>
</p>

<h2>Wat hierna gebeurt</h2>

<p>
Als u meer dan 480 euro per jaar doneert dan zouden we graag uw naam willen
toevoegen aan onze <a href="thankgnus.html">lijst met donoren</a>. U kan ook
Als u meer dan 480 euro per jaar doneert dan zouden we graag uw naam willen
toevoegen aan onze <a href="thankgnus.html">lijst met donoren</a>. U kunt ook
anoniem blijven.
</p>

<p>
Daarbij kan u onze
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">sponsorbuttons</a>
Daarbij kunt u onze
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">sponsor-afbeeldingen</a>
toevoegen aan uw webpagina om te laten zien dat u ons steunt.
</p>
</p>

<h2 id="tax-deduction">Belastingaftrekbaarheid</h2>
<h2 id="tax-deduction">Belasting aftrekken</h2>

<p>In sommige landen kunnen donaties worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.
<p>
In sommige landen kunnen donaties aan ons worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.
Dat is op dit moment het geval in <a href="germany.html">Duitsland</a>,
<a href="netherlands.html">Nederland</a> en
<a href="switzerland.html">Zwitserland</a>. Gewoonlijk sturen wij u in het
begin van het jaar een donatiebewijs over de donaties die we in het vorige jaar
ontvingen.
</p>

</p>
</body>

<sidebar promo="our-work">
<h3>FSFE's fondsen</h3>
<h3>FSFE’s financiën</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/thankgnus.html">Onze donoren</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsor-afbeeldingen</a></li>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Inkomsten en uitgaven</a></li>
<li><a href="/donate/thankgnus.html">Onze donoren</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardware donaties</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsor-afbeeldingen</a></li>
</ul>
</sidebar>

<timestamp>$Date: 2018-04-20 $ $Author$</timestamp>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
@@ -91,5 +90,3 @@
mode: xml ***
End: ***
-->Loading…
Cancel
Save