Browse Source

added legal-conference.nl.xhtml

tags/stw2018
André Ockers 1 year ago
parent
commit
1755ab8c83
1 changed files with 143 additions and 157 deletions
  1. 143
    157
      activities/ftf/legal-conference.nl.xhtml

+ 143
- 157
activities/ftf/legal-conference.nl.xhtml View File

@@ -1,168 +1,154 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--
This page should describe the LLW.
It is intended for participants and prospective participants to have an idea of what the event is about.
Ideally it should include links to publicly available materials on the past editions.
This page should describe the LLW.
It is intended for participants and prospective participants to have an idea of what the event is about.
Ideally it should include links to publicly available materials on the past editions.
-->
<html>
<head>
<title>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep - FSFE Juridisch</title>
<meta name="description" content="Details over het meest prominente evenement over
Vrije Software juridische onderwerpen"/>
<meta name="keywords" content="Vrije Software juridische en licentiewerkgroep, LLW, juridisch netwerk, LN, Europees juridisch netwerk, ELN, Vrije Software, open bron, evenement, ontmoeting, conferentie, licentie, FSFE, GPL, copyleft, licentieovertreding, advocaten, recht, juridische experts, beste praktijken, informatie, meedoen, abonneren, deelnemen"/>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/ftf/ln.html">Het juridische netwerk</a></p>
<h1>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep</h1>
<p>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep wordt
ieder jaar gehouden om het voor juridische experts mogelijk te maken om te
discussiëren over problemen en beste praktijken rond Vrije Softwarelicenties.
Dit evenement is 's werelds belangrijkste verzameling van advocaten, technici en
ideeënleiders geworden over Vrije Software juridische en licentieonderwerpen.
Met tot drie dagen aan gesprekken in een informele en vertrouwelijke sfeer bevordert
de werkgroep de uiterst geavanceerde kennis over onderwerpen variërend van
licentienaleving tot patentbeheer, van projectgovernance tot bedrijfsverantwoordelijkheid
en zelfs van de allernieuwste problemen.</p>
<p>Deelname aan de Vrije Software juridische en licentiewerkgroep
biedt juridische professionals niet alleen de mogelijkheid om kennis en updates over
de onderwerpen waar zij aan werken te delen, maar is ook een kans om elkaar te
ontmoeten en kennis met elkaar te maken. De combinatie van deze twee aspecten
moedigen betere licentienaleving na door het verspreiden van beste praktijken.
De conferentie biedt ook een forum voor verschillende professionals om elkaar
beter te begrijpen, waarmee de totale hoeveelheid onenigheid in de sector afneemt.</p>
<p>Deelname aan het evenement staat open voor alle
<a href="/activities/ftf/ln-rules.html#join">leden van het juridische netwerk</a>.
Uitnodigingen zouden ook aan niet-leden kunnen worden verstuurd wanneer
<a href="/activities/ftf/legal-team.html">het team van FSFE Juridisch</a>
hun aanwezigheid nuttig acht in het debat. Als u denkt dat u hieraan zou kunnen
voldoen stuur dan alstublieft een e-mail naar
<a href="mailto:legal@lists.fsfe.org?Subject=LLW%20Participation">legal@lists.fsfe.org</a>.</p>
<h2 id="llw2016">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2016</h2>
<p>de laatste juridische netwerkconferentie is gehouden op 13, 14 en
15 april 2016 en Barcelona, Spanje.</p>
<p>Versterkt door de feedback die we in de afgelopen jaren
hebben verzameld en de ervaring die we hebben opgedaan besloten we om door te
gaan met de trend om een antwoord te geven op belangrijke uitdagingen. We
zagen onlangs dat de situatie steeds ingewikkelder wordt en dat het hoog tijd
in om daar iets aan te doen. Daarom was het motto voor 2016:<br />

<strong>Vereenvoudigen</strong></p>
<p>Enkele van de bediscussieerde onderwerpen waren:
<ul>
<li><strong>Niet-gouvernementele organisaties voor Vrije Software:</strong><br />
Voorstellen voor en nieuwe ideeën over juridische
structuren voor Vrije Softwareprojecten</li>
<li><strong>Belangrijke niet-softwarezaken:</strong><br />
Enkele zaken die niet over software gingen maar
van invloed kunnen zijn op de wijze waarop auteursrecht op software door gerechtshoven wordt
toegepast.</li>
<li><strong>Gereedschap:</strong><br />
De beste gereedschappen voor het steunen en beheren van
Vrije Softwarenaleving</li>
<li><strong>Samenwerken:</strong><br />
Hoe samenwerken aan verschillende problemen alles eenvoudiger kan maken</li>
<li><strong>Handhaving en naleving:</strong><br />
Maken de inspanningen voor handhaving Vrije Software sterker?<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></li>
</ul>
</p>
<h2 id="llw2015">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2015</h2>
<p>In vond de werkgroep opnieuw plaats in Barcelona. Op 16 en 17
april ontvingen we meer dan negentig experts van over de hele wereld. In plaats
van het opnieuw werken aan bekende onderwerpen keken we naar welke problemen we
in de komende vijf tot tien jaar waarschijnlijk zullen tegenkomen. Iedere dag
hadden we twee onderwerpen die aanzetten tot debat, zowel in de kamer als wel
in de hal. Zoals altijd was de werkgroep gehouden aan de
<a href="/activities/ftf/ln-rules.html#chr">Chatham-huisregel</a> om een
open en zorgeloos debat aan te moedigen.</p>

<h3>Onderwerpen</h3>
<p>In 2015 organiseerden we een voorafgaand evenement op 15 april,
genaamd Open* Day, om onderwerpen buiten software te ontdekken. In het bijzonder:
<ul>
<li><strong>Recente evenementen en zaken:</strong><br />
Updates over zaken betreffende patent, auteursrecht en
zoeken in grootschalige databases naar patronen.</li>
<li><strong>Plug-in licentie voor patenten:</strong><br />
Enkele voorstellen over de wijze waarop patentlicentieclausules aan
oudere licenties toe te voegen zijn.</li>
<li><strong>Onderzoeksstandaarden en hun Vrije
Softwareinvoering:</strong><br />
Ontdekken van de relatie tussen standaarden,
Vrije Software en hun uitwerking op overheden en publieke inkoop.</li>
<li><strong>Openheid - aanmoediging of druk?</strong><br />
Discussie over de voor- en nadelen van verschillende
niveaus van openheid, daarbij in overweging nemende de verschillende juridische
gereedschappen om toe te zien op de naleving.</li>
<li><strong>EU publieke sector, informatie en privacy:</strong><br />
Een overzicht van de wijze waarop die cruciale aspecten van
EU-wetgeving op elkaar van invloed zijn. Hoe zouden zij in balans moeten worden gebracht?</li>
</ul>
</p>

<p>Tijdens de werkgroep (16-17 april) discussieerden we over enkele activiteiten die
iets strikter zijn gerelateerd aan software:
<ul>
<li><strong>Effectievere naleving:</strong><br />
Een update over de meest recente ontwikkelingen
en ideeën over licentienaleving.</li>
<li><strong>Patentfrictie:</strong><br />
Enkele voorstellen en ideeën over het beheren van patenten in
Vrije Softwarelicenties en hun gevolgen.</li>
<li><strong>Verbindingspunten:</strong><br />
Ontdekken van nieuwe opwindende verbindingen
met verschillende rechtsbevoegdheden en verschillende takken van het juridische systeem.</li>
</ul>
</p>
<!-- Footnotes -->
<h2 id="fn">Voetnoten</h2>
<ol>
<li id="fn-1">Twee van deze discussies zijn gerapporteerd op LWN.net:
<ul>
<li><a href="http://lwn.net/Articles/686768/">Handhaving en naleving van de GPL en vergelijkbare licenties</a></li>
<li><a href="http://lwn.net/Articles/687550/">Een discussie over het combineren van CDDL- en GPL-code</a>.<a href="#ref-1" class="ref">&#8617;</a></li>
</ul>
</li>
</ol>
</body>
<timestamp>$Date: $ $Author: nicola.feltrin $</timestamp>
<head>
<title>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep - FSFE Juridisch</title>
<meta name="description" content="Details over het meest prominente evenement over juridische onderwerpen rond Vrije Software"/>
<meta name="keywords" content="De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep, juridisch netwerk, LLW, Europees juridisch netwerk, Vrije Software, Open Bron, evenement, ontmoeting, conferentie, licentiëring, FSFE, GPL, copyleft, licentie-overtreding, advocaten, recht, juridische experts, beste praktijken, informatie, doe mee, abonneer, neem deel"/>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/ftf/ln.html">Het juridische netwerk</a></p>
<h1>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep</h1>
<p>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep wordt ieder jaar georganiseerd om het voor juridische experts mogelijk te maken om te discussiëren over problemen en beste praktijken rond Vrije Softwarelicenties. Dit evenement is 's werelds belangrijkste verzameling van advocaten, technici en ideeënleiders geworden over Vrije Software juridische en licentieonderwerpen. Met tot drie dagen aan gesprekken in een informele en vertrouwelijke sfeer bevordert de werkgroep de uiterst geavanceerde kennis over onderwerpen variërend van licentienaleving tot patentbeheer, van projectgovernance tot bedrijfsverantwoordelijkheid en zelfs van de allernieuwste problemen.</p>
<p>Deelname aan de Vrije Software juridische en licentiewerkgroep biedt juridische professionals niet alleen de mogelijkheid om kennis en updates over de onderwerpen waar zij aan werken te delen, maar is ook een kans om elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar te maken. De combinatie van deze twee aspecten moedigen betere licentienaleving na door het verspreiden van beste praktijken. De conferentie biedt ook een forum voor verschillende professionals om elkaar beter te begrijpen, waarmee de totale hoeveelheid onenigheid in de sector afneemt.</p>
<p>Deelname aan het evenement staat open voor <a href="/activities/ftf/ln-rules.html#join">alle leden van het juridische netwerk</a>. Uitnodigingen zouden ook aan niet-leden kunnen worden verstuurd wanneer het <a href="/activities/ftf/legal-team.html">team van FSFE Juridisch</a> hun aanwezigheid nuttig acht in het debat. Als u denkt dat u hieraan zou kunnen voldoen stuur dan alstublieft een e-mail naar <a href="mailto:legal@lists.fsfe.org?Subject=LLW%20Participation">legal@lists.fsfe.org</a>.</p>
<h2 id="llw2017">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2017</h2>
<p>FSFE's jaarlijkse Vrije Software juridische en licentiewerkgroep (LLW) vond plaats van 26 tot 28 april in Barcelona, Spanje.</p>
<p>De werkgroep van 2017 trok meer dan 120 juridische top-experts van over de hele wereld en bevatte meer dan 35 presentaties over verschillende juridische onderwerpen, inclusief open data, gereedschappen, softwarepatenten en bestaande uitdagingen voor Vrije Software-licenties. Gebaseerd op de onderwerpen waar door de jaren heen over is gediscussieerd en de feedback die we hebben ontvangen leek het dat verschillende prominente discussie-onderwerpen moeten worden heropend om een antwoord te kunnen formuleren op opkomende uitdagingen. Daarom is de werkgroep dit jaar georganiseerd onder het thema:
<strong>Restart</strong></p>
<p>Enkele onderwerpen waarover we discussieerden:
<ul>
<li><strong>Open Overheid</strong><br />
Hoe gaan overheden, bedrijven en internationale organisaties om met het principe van openheid?</li>
<li><strong>Heden en verleden van copyleft</strong><br />
Een debat over de uitdagingen waar copyleft nu voor staat en de manieren om vooruit te komen.</li>
<li><strong>Gereedschappen voor advocaten</strong><br />
Een ontdekking van de nuttigste gereedschappen voor juridische experts ter ondersteuning van Vrije Software compliance.</li>
<li><strong>Dilemma's in licentiëring</strong><br />
Blijvende vragen en mogelijke antwoorden rond onderwerpen die worden gevonden in de kern van licentiëring: van het vinden van licentie-informatie op bestandsniveau en auteurschap tot de grenzen van taal en toekenningsverplichtingen.</li>
<li><strong>Autersrecht trolls</strong><br />
Een discussie over het afdwingen van auteursrecht in heden en verleden.<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></li>
<li><strong>Patent en Vrije Software</strong><br />
Argumentatie over manieren waarop Vrije Software efficiënt kan omgaan met patentrisico's.</li>
<li><strong>Allernieuwste Vrije Software</strong><br />
State-of-the-art juridische, technische en bedrijfsmatige benaderingen van Vrije Software.</li>
</ul>
</p>
<h2 id="llw2016">De Vrije Software juridische en licentie-werkgroep 2016</h2>
<p>In 2016 is de juridische netwerkconferentie gehouden op 13, 14 en 15 april in Barcelona, Spanje.</p>
<p>Versterkt door de feedback die we in de afgelopen jaren hebben verzameld en de ervaring die we hebben opgedaan besloten we om door te gaan met de trend om een antwoord te geven op belangrijke uitdagingen. We zagen onlangs dat de situatie steeds ingewikkelder wordt en dat het hoog tijd in om daar iets aan te doen. Daarom was het motto voor 2016:<br />
<strong>Vereenvoudig</strong></p>
<p>Enkele van de bediscussieerde onderwerpen waren:
<ul>
<li><strong>Niet-gouvernementele organisaties voor Vrije Software:</strong><br />
Voorstellen voor en nieuwe ideeën over juridische structuren voor Vrije Software-projecten</li>
<li><strong>Belangrijke niet-software zaken:</strong><br />
Enkele zaken die niet over software gingen maar van invloed kunnen zijn op de wijze waarop auteursrecht op software door gerechtshoven wordt toegepast.</li>
<li><strong>Gereedschap:</strong><br />
De beste gereedschappen voor het steunen en beheren van Vrije Software compliance</li>
<li><strong>Samenwerken:</strong><br />
Hoe samenwerken aan verschillende problemen alles eenvoudiger kan maken</li>
<li><strong>Handhaving en compliance:</strong><br />
Maken de inspanningen voor handhaving Vrije Software sterker?<a class="fn" id="ref-2" href="#fn-2">2</a></li>
</ul>
</p>
<h2 id="llw2015">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2015</h2>
<p>In 2015 vond de werkgroep opnieuw plaats in Barcelona. Op 16 en 17 april ontvingen we meer dan negentig experts van over de hele wereld. In plaats van het opnieuw werken aan bekende onderwerpen keken we naar welke problemen we in de komende vijf tot tien jaar waarschijnlijk zullen tegenkomen. Iedere dag hadden we twee onderwerpen die aanzetten tot debat, zowel in de kamer als wel in de hal. Zoals altijd was de werkgroep gehouden aan de <a href="/activities/ftf/ln-rules.html#chr">Chatham House Rule</a> om een open en zorgeloos debat aan te moedigen.</p>
<h3>Onderwerpen</h3>
<p>In 2015 organiseerden we een voorafgaand evenement op 15 april, genaamd Open* Day, om onderwerpen buiten software te ontdekken. In het bijzonder:
<ul>
<li><strong>Recente evenementen en zaken:</strong><br />
Updates over zaken betreffende patent, auteursrecht en zoeken naar patronen in grootschalige databases.</li>
<li><strong>Plug-in licentie voor patenten:</strong><br />
Enkele voorstellen over de wijze waarop patentlicentieclausules aan oudere licenties zijn toe te voegen.</li>
<li><strong>Onderzoeksstandaarden en hun Vrije Software-implementatie:</strong><br />
Ontdekken van de relatie tussen standaarden, Vrije Software en hun uitwerking op overheden en publieke inkoop.</li>
<li><strong>Openheid: aanmoediging of druk?</strong><br />
Discussie over de voor- en nadelen van verschillende niveaus van openheid, daarbij in overweging nemende de verschillende juridische gereedschappen om het af te dwingen.</li>
<li><strong>EU publieke sector, informatie en privacy:</strong><br />
Een overzicht van de wijze waarop die cruciale aspecten van EU-wetgeving op elkaar van invloed zijn. Hoe zouden zij in balans moeten worden gebracht?</li>
</ul>
</p>
<p>Tijdens de werkgroep (16-17 april) discussieerden we over enkele activiteiten die iets strikter gerelateerd zijn aan software:
<ul>
<li><strong>Effectievere compliance:</strong><br />
Een update over de meest recente ontwikkelingen en ideeen over licentie-compliance.</li>
<li><strong>Patentfrictie:</strong><br />
Enkele voorstellen en ideeën over het beheren van patenten in Vrije Softwarelicenties en hun gevolgen.</li>
<li><strong>Verbindingspunten:</strong><br />
Ontdekken van nieuwe opwindende verbindingen men verschillende rechtsbevoegdheden en verschilende takken van het juridische systeem.</li>
</ul>
</p>
<!-- Footnotes -->
<h2 id="fn">Voetnoten</h2>
<ol>
<li id="fn-1"><a href="https://lwn.net/Articles/721458/">The rise of copyright trolls</a><a href="#ref-1" class="ref">&#8617;</a></li>
<li id="fn-2">Twee van deze discussies zijn gerapporteerd op LWN.net:
<ul>
<li><a href="http://lwn.net/Articles/686768/">Enforcement and compliance for the GPL and similar licences</a></li>
<li><a href="http://lwn.net/Articles/687550/">A discussion on combining CDDL and GPL code</a>.<a href="#ref-2" class="ref">&#8617;</a></li>
</ul>
</li>
</ol>
</body>
<timestamp>$Date: $ $Author: polina $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save