Browse Source

Merge PR #203

tags/stw2018
Max Mehl 1 year ago
parent
commit
11fad04dfd
Signed by: max.mehl <max.mehl@fsfe.org> GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
1 changed files with 170 additions and 0 deletions
  1. 170
    0
      news/2018/news-20180308-01.sv.xhtml

+ 170
- 0
news/2018/news-20180308-01.sv.xhtml View File

@@ -0,0 +1,170 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html newsdate="2018-03-08">

<head>
<title>#ilovefs Rapport 2018</title>
</head>
<body>

<h1>#ilovefs Rapport 2018</h1>

<div style="max-width: 600px; width: 40%; clear: right;" class="captioned right">
<a href="/news/2018/graphics/ilovefs-developersitalia.jpg">
<img width="100%" alt="" src="/news/2018/graphics/ilovefs-developersitalia_thumb.jpg" />
</a>
<footer>
<p>Developers italia firar I Love Free Software Day</p>
</footer>
</div>

<p newsteaser="yes">Den 14:e februari firade vår gemenskap den årliga
"<a href="https://ilovefs.org">I love Free Software Day</a>". En dag att visa gemenskaperna
som betyder mest för dig din kärlek och liksom säga "tack" till projekten med fri programvara
som omgärdar oss varje dag. Free Software Foundation Europe vill också tacka alla som
firade och bidrog för att göra denna dag så speciell som den blev.</p>

<p>Vi räknade hundratals av Tweets, Toots och inlägg både på Twitter och "Fediversumet", liksom
tiotals bloggar, foton och artistiska arbeten som alla visade kärlek till alla
de oräkneliga personer därute som genom att bidra till Fri Programvara varje dag,
vare det med kod, översättningar, dokumentation, gemenskapsarbete, design
eller ledarskap. Tack jättemycket till alla er, fantastiska människor!</p>

<h2>Första tecknen på kärlek på FOSDEM</h2>

<div style="max-width: 600px; width: 40%; clear: left;" class="captioned left">
<a href="/news/2018/graphics/ilovefs-xmpp-loves-freespeech.jpg">
<img width="100%" alt="" src="/news/2018/graphics/ilovefs-xmpp-loves-freespeech_thumb.jpg" />
</a>
<footer>
<p>XMPP som ett verktyg för yttrandefrihet</p>
</footer>
</div>

<p><a href="/news/2017/news-20170315-01.html">Precis som förra året</a> stötte
vi på en massa människor som var ivriga att visa sin kärlek redan på FOSDEM.
Förutom de stora projekten såsom GNOME, Debian, Firefox, Python, Linux eller VLC,
var det många som nämnde mindre eller mer okända projekt, liksom visade allmän kärlek till
Fri Programvara eller värderingar som vanligtvis återfinns i gemenskaper inom
Fri Programvara: "öppenhet", "frihet", "valmöjligheter" eller "självbestämmande" var benämningar vi
hörde mycket. Om du vill se fler människor som uttrycker sin kärlek till Fri
Programvara, se till att kolla <a href="/campaigns/ilovefs/whylovefs/gallery.html">
hela galleriet</a>.</p>

<div style="max-width: 600px; width: 40%; clear: right;" class="captioned right">
<a href="/news/2018/graphics/ilovefs-centos-opensuse.jpg">
<img width="100%" alt="" src="/news/2018/graphics/ilovefs-centos-opensuse_thumb.jpg" />
</a>
<footer>
<p>CentOS och OpenSUSE har delat kärlek för RPM</p>
</footer>
</div>

<p>Projekten som medverkade på FOSDEM hade också möjligheten att tacka sina gemenskaper
för bidrag, felrapporter och hjälp. Inte bara det, vi hade också möjligheten att föra
samman flera projekt för att hitta likheter (eller olikheter) som de uppskattar, och visa
deras delade kärlek för Fri Programvara.</p>

<h2>I Love Free Software Day</h2>

<div style="max-width: 300px; width: 30%; clear: left;" class="captioned left">
<a href="/news/2018/graphics/ilovefs-wordcloud.png">
<img width="100%" alt="Wordcloud of projects" src="/news/2018/graphics/ilovefs-wordcloud_thumb.png" />
</a>
<footer>
<p>Alla nämnda projekt på Twitter eller Fediversumet</p>
</footer>
</div>

<p>När dagen till slut kom fick vi en överväldigande mängd med meddelanden
från gemenskapen som uttryckte sig, tackade deras favoritprojekt och utvecklare
eller förespråkade Fri Programvara i allmänhet.</p>

<div style="max-width: 300px; width: 30%; clear: right;" class="captioned right">
<a href="/news/2018/graphics/ilovefs-participation-time.png">
<img width="100%" alt="time graph" src="/news/2018/graphics/ilovefs-participation-time_thumb.png" />
</a>
<footer>
<p>Medverkan i #ILoveFS på social media</p>
</footer>
</div>

<p>För att kunna analysera den stora mängden kärleksmeddelanden och bidrag som
kommer in under I Love Free Software Day varje år, tog vi till slut ett steg
upp också. Vår nuvarande praktikant Jan skrev en "scraper" med
<a href="https://www.r-project.org/">GNU R</a> som hjälper oss att inte missa
ett enda #ilovefs -inlägg och ger varje projekt den uppskattning den är värd.
Delar av det hade inte varit möjligt utan hjälp från Vincent, vår andra praktikant.
En skål för samarbete, och ytterligare ett bevis för att Fri Programvara är
grymt!</p>

<div style="max-width: 300px; width: 30%; clear: left;" class="captioned left">
<a href="/news/2018/graphics/ilovefs-participation-platform.png">
<img width="100%" alt="platform graph" src="/news/2018/graphics/ilovefs-participation-platform_thumb.png" />
</a>
<footer>
<p>Medverkan i #ILoveFS på Twitter och Fediversumet</p>
</footer>
</div>

<p>På Twitter och Fediversumet tillsammans räknade vi till exakt 439
"I Love Free Software"-inlägg av 243 individuella konton som innehöll <em>#ilovefs</em>-taggen,
där 95 projekt och utvecklare nämndes. Du kan hitta visualiseringar som visar resultaten
av vår insamlade data.</p>

<p>Verktygen som vi skrev är också Fria och tillgängliga för alla att
<a href="https://git.fsfe.org/janwey/ilfs-data">
använda, studera, dela och förbättra</a>! Men det är inte bara statistik och data.
Det viktiga finns bakom siffrorna: meddelandet som de här människorna vill skicka
och känslan av en gemenskap med människor så olika men ändå så likasinnade när det kommer till
värderingar som öppenhet, acceptans, empati eller bekräftelse av vad vi kan skapa tillsammans.</p>

<div style="max-width: 300px; width: 30%; clear: right;" class="captioned right">
<a href="/news/2018/graphics/ilovefs-gbouille.jpg">
<img width="100%" alt="iLoveFS by Grise Bouille" src="/news/2018/graphics/ilovefs-gbouille_thumb.jpg" />
</a>
<footer>
<p>#iLoveFS av Grise Bouille</p>
</footer>
</div>

<p>Det finns massor av exempel på det här, som det
<a href="https://github.com/westnordost/StreetComplete/issues/866">
fantastiska inlägget på StreetComplete's ärende-hanterare av rugk</a>, där
användaren tackade projektet och dess utvecklare i en lång text och fick
väldigt fin återkoppling också.
<a href="https://www.schauenburg.nl/posts/2018/02/14-i-love-free-software-day-2018/">
Sebastian Schauenburg's blog-inlägg</a> där han eftersöker ännu mer sympati och
kommunikation mellan utvecklare och inom gemenskaperna. En del projekt publicerade också
blog-inlägg själva, som till exempel Nextcloud, som visar oss
<a href="https://nextcloud.com/blog/valentines-day-we-love-free-software/">
hur de 4 Friheterna med Fri Programvara gjorde deras själva existens möjlig</a>.
Sen har vi en del riktigt bra och kreativa artistiska arbeten, till exempel
<a href="https://grisebouille.net/ilovefs/">av Grise Bouille</a> eller
<a href="https://twitter.com/developersITA/status/964060999899860992">
det här coola fotot inlagt av Developers Italia</a> (en sammanslutning
bestående av "Digital Transformation Team" och "Digital Agency for Italy")
som firar Fri Programvara,
<a href="https://twitter.com/wikidata/status/963691059669807104">WikiData
som visar hur du kan uttrycka din kärlek till Fri Programvara</a> och många, många
fler som vi bara inte har möjligheten att nämna i denna korta rapport.</p>

<h2>Save the date!</h2>

<p>Om du råkade missa din möjlighet att tacka ditt favoritprojekt, markera
14:e februari som "I Love Free Software Day" i din kalender för nästa år.
Men du borde inte se det som den enda dagen då du får visa din kärlek.
Det är självklart att vi borde visa vår uppskattning och tacksamhet under hela
året – det finns helt enkelt ingen tid som är fel för det!</p>

<p>Vi skulle vilja tacka alla inblandade i och bidragande till denna dag,
liksom de oräkneliga utvecklare, översättare, samordnare, artister
och alla inblandade runt Fri Programvara.</p>

</body>

<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="I Love Free Software">ilovefs</tag>
</tags>
</html>

Loading…
Cancel
Save