Преглед на файлове

Added Giacomo's avatar


svn path=/trunk/; revision=19291
tags/stw2018
Matthias Kirschner преди 8 години
родител
ревизия
0dfec290fc
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      about/poderi/poderi-avatar.jpg
  2. Двоични данни
      about/poderi/poderi-avatar.png

Двоични данни
about/poderi/poderi-avatar.jpg Целия файл


Двоични данни
about/poderi/poderi-avatar.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис