Browse Source

typo fixing

svn path=/trunk/; revision=26636
tags/stw2018
guest-Besnik_b 5 years ago
parent
commit
05e1e1c2bf
1 changed files with 20 additions and 20 deletions
  1. 20
    20
      contribute/internship.sq.xhtml

+ 20
- 20
contribute/internship.sq.xhtml View File

@@ -2,12 +2,12 @@

<html>
<head>
<title>Praktika - FSFE</title>
<title>Stazhe - FSFE</title>
</head>

<body>
<p id="category"><a href="/contribute/contribute.html">Kontribuoni</a></p>
<h1>Praktika</h1>
<h1>Stazhe</h1>

<div id="introduction">
<p>
@@ -23,31 +23,31 @@ Punojmë brenda mjedisit plot gjallëri të vullnetarëve të shumtë nga shumë
një numër marramendës temash dhe punësh. Kjo larmi sjell plot përvojë dhe aftësi
teknike, organizative, sociale dhe politike,
që janë gjë e bukur t'i ketë cilido simpatizant i Software-it të Lirë.
<cite><a href="/about/jean/jean.html">Nicolas Jean</a>, Praktikant 2010-2011, Webmaster</cite>
<cite><a href="/about/jean/jean.html">Nicolas Jean</a>, Stazhier 2010-2011, Webmaster</cite>
</p>

<p>
Jam shumë i lumtur që do të mund të jem pjesë e FSFE-së për gati një vit. Pasi mbarova shkollën juridike, priresha t'i shihja çështjet ligjore shumë ngushtë. Stazhi im pranë FSFE-së e ndryshoi këtë dhe më ndihmoi të krijoj një pamje më të gjerë dhe më të ndërlikuar.
<cite><a href="http://husovec.blogspot.de/p/about-me.html">Martin Husovec</a>, Praktikant 2011-2012</cite>
<cite><a href="http://husovec.blogspot.de/p/about-me.html">Martin Husovec</a>, Stazhier 2011-2012</cite>
</p>
</blockquote>


<p>
FSFE-ja do të donte që ekipit tonë t'i bashkohen praktikantë të mençur dhe të motivuar. Ofrojmë
FSFE-ja do të donte që ekipit tonë t'i bashkohen stazhierë të mençur dhe të motivuar. Ofrojmë
</p>
<ul>
<li>
Një periudhë vërtet ngazëllyese dhe plot sfida pranë një OJQ-je dinamike ndërkombëtare
Një periudhë vërtet ngazëlluese dhe plot sfida pranë një OJQ-je dinamike ndërkombëtare
</li>
<li>
Një pamje nga afër të procesece organizative dhe atyre të bashkësisë
Një pamje nga afër të proceseve organizative dhe atyre të bashkësisë
</li>
<li>
Një shans për ndërmarrjen e një nisme dhe vënies në jetë të ideve tuaja
</li>
<li>
Mundësinë për t'u njohur dhe punuar me mbrëjtës të Software-it të Lirë gjithandej në Europë
Mundësinë për t'u njohur dhe punuar me mbrojtës të Software-it të Lirë gjithandej në Europë
</li>
</ul>

@@ -85,27 +85,27 @@ që janë gjë e bukur t'i ketë cilido simpatizant i Software-it të Lirë.
ndërkombëtar dhe ndërdisiplinor. Nëse lexoni <a
href="http://blogs.fsfe.org/hugo">blogun</a> tim, mund të shihni përmbledhtas
disa prej gjërave me të cilat jam marrë. <cite><a
href="/about/roy/roy.html">Hugo Roy</a>, Praktikant 2009-2010, përfaqësue Anëtarësimesh Shok 2011 </cite>
href="/about/roy/roy.html">Hugo Roy</a>, Stazhier 2009-2010, përfaqësue Anëtarësimesh Shok 2011 </cite>
</p>
</blockquote>


<h2>Hollësi bazë rreth praktikës: </h2>
<h2>Hollësi bazë rreth stazhit: </h2>
<ul>
<li>Kohëzgjatja: 4-12 muaj, me kohë të plotë. </li>
<li>Datë fillimi: kurdo. </li>
<li>Vendndodhja: Berlin, Gjermani. </li>
<li>Shpërblimi: 450 EURO /muaj. </li>
<li>Shpërblimi: 400 EURO /muaj. </li>
</ul>

<h2>Kërkojmë për:</h2>
<p>
Praktikantët FSFE janë grup mjaft i larmishëm. Nëse jeni i interesuar
Stazhierët e FSFE-së janë grup mjaft i larmishëm. Nëse jeni i interesuar
për të punuar në pararojë të aktivizmit dhe politikave mbi teknologjinë,
atëherë keni ardhur në vendin e duhur. Jeni ngazëllyer fort për një
atëherë keni ardhur në vendin e duhur. Jeni ngazëlluar fort për një
shoqëri të informacionit të lirë, dhe keni bërë tashmë diçka për
t'ju treguar të tjerëve pse është e rëndësishme liria? Atëherë kjo
është praktika që ju duhet. <i>Background</i>-i dhe kualifikimet tuaja
t'ju treguar të tjerëve pse është e rëndësishme liria? Atëherë ky
është stazhi që ju duhet. <i>Background</i>-i dhe kualifikimet tuaja
akademike kanë më pak rëndësi se sa përvoja juaj, dëshira juaj për të nxënë,
dhe aftësia jua për të mbaruar një punë. Prej jush pritet:
</p>
@@ -130,7 +130,7 @@ dhe aftësia jua për të mbaruar një punë. Prej jush pritet:
</li>
<li>
Aftësitë në programim nuk janë domosdoshmëri. Programimi është një ndër pak gjërat
që ka gjasa të <i>mos</i> bëni gjatë praktikës suaj.
që ka gjasa të <i>mos</i> bëni gjatë stazhit tuaj.
</li>
</ul>

@@ -144,7 +144,7 @@ Bashkëpunimi ndërkombëtar, shkrimi i artikujve politikë, lidhja me palët
me peshë dhe përkujdesja për veprimtaritë e bashkësisë janë vetëm disa
shembuj nga detyrat interesante prej të cilave mund të mësosh dhe
që janë jo pak zbavitëse në gjirin e ekipit miqësor të FSFE-së.
<cite><a href="http://fsfe.org/about/albers/albers.en.html">Erik Albers</a>, Praktikant 2012</cite>
<cite><a href="http://fsfe.org/about/albers/albers.en.html">Erik Albers</a>, Stazhier 2012</cite>
</p>
</blockquote>

@@ -153,7 +153,7 @@ që janë jo pak zbavitëse në gjirin e ekipit miqësor të FSFE-së.
<p>
Ju intereson? Ju lutemi, na dërgoni një email te <a
href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a>
me një letër ku paraqesni motivimin tuaj, një CV dhe
me një letër ku paraqisni motivimin tuaj, një CV dhe
referenca (në Anglisht).
Ju lutemi, <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html">
@@ -163,10 +163,10 @@ që janë jo pak zbavitëse në gjirin e ekipit miqësor të FSFE-së.
</p>

<p>
<b>Për ata që nuk janë qytetarë të BE-së: </b>Që të filloni një praktikë,
<b>Për ata që nuk janë qytetarë të BE-së: </b>Që të filloni një stazh,
keni nevojë për një vizë të vlefshme hyrjeje në Gjermani. Do t'ju duhet
gjithashtu një leje qëndrimi dhe një leje punësimi. Që të dyja duhet të jenë
të vlefshme për krejt kohëzgjatjen e praktikës suaj. Edhe sigurimet tuaja
të vlefshme për krejt kohëzgjatjen e stazhit tuaj. Edhe sigurimet tuaja
shëndetësore janë përgjegjësi e juaja.
</p>

Loading…
Cancel
Save