Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

liberate.sq.xhtml 15KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Çlironi Pajisjen tuaj - Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
 5. <meta content="Mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe aplikacione të lira" name="description" />
 6. <meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
 7. </head>
 8. <body>
 9. <p id="category"><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in Tuaj</a></p>
 10. <h1>Çlironi Pajisjen Tuaj!</h1>
 11. <div id="introduction">
 12. <div class="image" id="hello-free-droid">
 13. <img src="/campaigns/android/robot.png" alt="Robot Android i Çliruar" />
 14. </div>
 15. <p>
 16. Edhe pse në pjesën dërrmuese Android-i është Software i Lirë, pajisjet
 17. zakonisht vijnë me software pronësor dhe shërbime që i pengojnë njerëzit
 18. t’i përdorin në rrugë të pavarur dhe autonome. Çlirojeni pajisjen tuaj
 19. Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një
 20. sistem operativ të lirë dhe me aplikacione të lira!
 21. </p>
 22. </div>
 23. <div id="subpages">
 24. <div class="half">
 25. <h3><a href="#Apps">Aplikacione Software i Lirë</a></h3>
 26. <p>
 27. Gjëja më e lehtë për fillestarët është t’ia fillojnë duke çliruar
 28. aplikacione për celular. Ju paraqesim depo aplikacionesh posaçërisht për
 29. Software-in e Lirë dhe disa aplikacione për përdorimet më të rëndomta, për
 30. shembull, shkëmbim mesazhesh, shfletim, ose lojëra.
 31. </p>
 32. <div class="action"><a href="#Apps">Çlironi aplikacionet tuaja</a></div>
 33. </div>
 34. <div class="half last">
 35. <h3><a href="#OS">Sisteme Operativë Software i Lirë</a></h3>
 36. <p>
 37. Shumica e sistemeve operative në telefonat që mund të blini s’janë të
 38. lirë. Ata përmbajnë software pronësor të instaluar që më parë, i cili
 39. i kufizon liritë tuaja dhe cenojnë privatësinë tuaj. Ndaj përdoruesit
 40. e përparuar do të duhej të instalonin një sistem operativ për celular
 41. që të jetë sa më i lirë që të mundet.
 42. </p>
 43. <div class="action"><a href="#OS">Çlironi OS-in tuaj</a></div>
 44. </div>
 45. </div>
 46. <h2 id="Apps">Aplikacionet</h2>
 47. <p>
 48. Për shumicën e njerëzve, <a href="https://play.google.com/">Google
 49. Play Store</a> është burimi i vetëm ose kryesor për aplikacione. Atje
 50. as që nuk ju tregohet nëse një aplikacion është Software i Lirë apo jo,
 51. lëre pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e aplikacioneve prej
 52. këtij tregu, ose prej të tjerësh, janë pronësorë. Edhe nëse instaloni
 53. një aplikacion Software të Lirë, nuk ka arsye pse duhet besuar në dyorin
 54. e shkarkuar. Përdorimi i Google Play-it lyp gjithashtu një llogari Google,
 55. dhe është vetë software pronësor. Është e këshillueshme që ky treg
 56. të mos përdoret fare.</p>
 57. <h3 id="F-Droid">F-Droid</h3>
 58. <div class="image left">
 59. <img alt="F-Droid" src="/campaigns/android/f-droid.png" />
 60. </div>
 61. <p>
 62. <a href="http://f-droid.org/">Nisma F-Droid</a> zuri fill që
 63. të ndryshohej gjendja e trishtë e aplikacioneve Software i Lirë në
 64. botën e Android-it. Me të është krijuar një depo Software-i të Lirë
 65. për Android që instalohet lehtë. Përmban një aplikacion klienti
 66. Android që e bën të lehtë shfletimin për aplikacione Software-i të Lirë,
 67. instalimin e tyre në pajisjen tuaj, dhe që ndjek përditësimet për to.
 68. Aplikacionet që ofrohen në F-Droid nuk përmbajnë kosto të fshehura,
 69. janë të parrezikshme për fëmijët, dhe janë transparente rreth
 70. <a href="https://f-droid.org/wiki/page/AntiFeatures">kundra-veçorish</a>
 71. të mundshme.
 72. </p>
 73. <p>
 74. Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit
 75. aplikacion. Mundeni edhe të krijoni dhe të shtoni lehtësisht depot tuaja.
 76. Por meqë nisma është <a
 77. href="https://gitlab.com/fdroid/">shumë aktive</a>, me programim
 78. të decentralizuar dhe e hapur për bashkëveprim, krijimi i depove
 79. të tilla vetjake s’është medoemos i domosdoshëm. Synimi i saj është
 80. të përfshihen krejt aplikacionet e dobishme Android që janë Software
 81. i Lirë dhe të ndiqen përditësimet për to.
 82. </p>
 83. <p>
 84. Kemi grumbulluar disa të dhëna se si mund <a href="/campaigns/android/help.html#Apps">të ndihmoni te F-Droid</a>.
 85. </p>
 86. <h3 id="selection">Aplikacione të përzgjedhura për raste përdorimi të rëndomtë</h3>
 87. <p>
 88. Për fat të mirë, sot, jetojmë një një botë në të cilën mund të zgjedhim
 89. mes aplikacionesh të ndryshme Software i Lirë për thuajse çfarëdo
 90. nevojash përdoruesi. Kjo ndarje synon t’ju paraqesë një përzgjedhje
 91. të vogël aplikacionesh që janë të përshtatshme për fillestarë. Pa
 92. diskutim që kjo listë s’mund të jetë e përsosur për çdo individ.
 93. Këshillojmë gjithashtu të hidhni një sy te <a
 94. href="https://f-droid.org/packages/">depoja e plotë F-Droid</a> ose te
 95. rekomandimet për aplikacione te <a href="https://prism-break.org/">Dalje
 96. Nga PRISM-i</a>, <a
 97. href="https://myshadow.org/">Unë dhe Hija Ime</a>, apo <a
 98. href="https://securityinabox.org/">Siguria brenda në një Kuti</a>.
 99. </p>
 100. <h4 id="browser">Shfletim Web</h4>
 101. <p>
 102. Në F-Droid mund të gjeni mjaft shfletues web, për grupe të ndryshme
 103. përdoruesish. Sipas gjasash, më i njohuri është <a
 104. href="https://www.mozilla.org/firefox/mobile/">Firefox-i për Celular</a>
 105. i Mozilla-s, që mund të merret te <a
 106. href="https://f-droid.org/packages/de.marmaro.krt.ffupdater/">FFUpdater</a> ose
 107. versionin GNU për të, <a
 108. href="https://f-droid.org/packages/org.gnu.icecat/">IceCatMobile</a>.
 109. Përdoruesit që parapëlqejnë aplikacione të peshës së lehtë dhe me
 110. privatësinë në mendje, mund të duan të provojnë <a
 111. href="https://f-droid.org/packages/org.mozilla.klar/">Firefox Klar</a>
 112. (i njohur edhe si Firefox Focus).
 113. </p>
 114. <h4 id="email">Email</h4>
 115. <p>
 116. <a href="https://f-droid.org/packages/com.fsck.k9/">K-9 Mail</a>
 117. u lejon përdoruesve të tij të shtojnë llogaritë shumta email dhe ofron
 118. një gamë të gjerë mundësish. Ai mbulon gjithashtu integrim me aplikacione
 119. fshehtëzimi, të tillë si <a
 120. href="https://www.f-droid.org/packages/org.sufficientlysecure.keychain/">OpenKeychain</a>
 121. dhe është në gjendje të lexojë mesazhe të fshehtëzuar me GnuPG.
 122. </p>
 123. <h4 id="im">Mesazhe të Atypëratyshëm</h4>
 124. <p>
 125. Gjendja e aplikacioneve Software i Lirë për shkëmbim të atypëratyshëm
 126. mesazhesh është e ndërlikuar. Ndërkohë që ka zgjidhje 100% Software i Lirë,
 127. të tilla si <a
 128. href="https://f-droid.org/packages/eu.siacs.conversations/">Conversations</a> dhe Zom
 129. (për XMPP/Jabber, përdoruesit e iOS-it mund të përdorin <a href="https://chatsecure.org/">ChatSecure</a>), <a
 130. href="https://f-droid.org/packages/com.b44t.messenger/">Delta Chat</a>
 131. (përmes email-i) ose <a href="https://f-droid.org/packages/im.vector.alpha/">Riot.im</a>
 132. (përmes Matrix-i),sipas gjasash nuk do të jenë shumë të përhapur mes
 133. shokëve tuaj, për shkak se shtrirja e përdorimit të tyre është relativisht
 134. e vogël. Të tjera aplikacione janë plotësisht ose thuajse Software i Lirë,
 135. por kanë kundra-veçori të tjera, të tilla si varësi nga shërbyes dhe
 136. librari jo të lira, ose nuk lejojnë federim shërbyesish, për shembull <a
 137. href="https://signal.org/">Signal-i</a> ose <a
 138. href="https://wire.com/">Wire-i</a>. Ka një numër nismash për ta bërë
 139. shkëmbimin e atypëratyshëm të mesazheve sa më të lirë, të sigurt,
 140. të decentralizuar, dhe miqësor ndaj përdoruesit që të jetë e mundur, dhe
 141. shpresojmë që në të ardhmen të jemi në gjendje të bëjmë rekomandime më
 142. të qarta.
 143. </p>
 144. <h4 id="multimedia">Multimedia</h4>
 145. <p>
 146. Plot aplikacione Software i Lirë synojmë t’ju bëjnë të mundur të shijoni
 147. audio dhe video në celularin tuaj. Aplikacione të njohur janë <a
 148. href="https://f-droid.org/packages/org.schabi.newpipe/">NewPipe</a>,
 149. një ndërfaqe e peshës së lehtë për YouTube-in, e cila sjell si shtesë
 150. disa veçori unike, <a
 151. href="https://www.videolan.org/vlc/download-android.html">VLC
 152. Player</a> për video, ose <a
 153. href="https://f-droid.org/packages/net.programmierecke.radiodroid2/">RadioDroid</a>
 154. për dëgjimin e mijëra stacioneve radio
 155. </p>
 156. <h4 id="outdoors">Jashtë</h4>
 157. <p>
 158. Kur udhëtoni, telefoni juaj celular mund të jetë një ndihmësi juaj. <a
 159. href="https://f-droid.org/packages/de.grobox.liberario/">Transportr</a>
 160. di rrjetet e transportit publik për vende dhe qytete anembanë botës. <a
 161. href="https://f-droid.org/packages/net.osmand.plus/">OsmAnd</a>
 162. ju shërben harta të hollësishme <em>offline</em> dhe <em>online</em>
 163. të vendit kudo qofshi në atë çast, dhe përfshin edhe udhëzime lëvizjeje
 164. kur jeni me motoçikletë apo automjet.
 165. </p>
 166. <h4 id="games">Lojëra</h4>
 167. <p>
 168. F-Droid përmban lojëra të ndryshme për celular, për thuajse çfarëdo
 169. shijesh. Për shembull, qeflijtë e <em>puzzle</em>-it mund të dëfrehen me <a
 170. href="https://f-droid.org/packages/com.uberspot.a2048/">2048</a>
 171. ndërkohë që fansat e <em>block sandbox</em>-it mund të luajnë <a
 172. href="https://f-droid.org/packages/net.minetest.minetest/">Minetest</a>
 173. vetëm ose në mënyrën me shumë lojtarë. Për fansat e 1010! ka një
 174. <a
 175. href="https://www.f-droid.org/packages/io.github.lonamiwebs.klooni/">1010!
 176. Klooni</a>.
 177. </p>
 178. <h2 id="OS">Sisteme Operativë</h2>
 179. <p>
 180. Një sistem operativ është një koleksion programesh që ju bëjnë të mundur
 181. përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e aplikacioneve në të. Edhe pse
 182. Android është <a
 183. href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">i lirë
 184. në pjesën dërrmuese </a>, mjaft telefona shiten me përbërës pronësorë
 185. dhe shtesa. Disa telefona kanë gjithashtu <a
 186. href="https://en.wikipedia.org/wiki/Booting">ngarkues nisjeje</a>
 187. të kyçur, çka ju pengon të instaloni dhe nisni sisteme të tjerë operativë.
 188. Nëse doni të blini një telefon Android, sigurohuni që ngarkuesi i nisjes të
 189. mund <a
 190. href="https://wiki.lineageos.org/devices/">të shkyçet</a>.</p>
 191. <p>Në disa pajisje mund të shkyçet vetëm me marifete të mençura dhe
 192. prodhuesit priren ta deklarojnë të pavlefshme garancinë në rast se
 193. zhbllokoni ngarkuesin e nisjes te pajisjet e tyre. Por, sipas Direktivës
 194. Europiane 1999/44/CE, thjesht fakti se ndryshuat ose ndërruat software-in
 195. e pajisjes suaj, nuk është arsye e mjaftueshme për ta bërë të pavlefshme
 196. garancinë tuaj. Për më tepër informacion,
 197. <a href="/freesoftware/legal/flashingdevices.html" title="Does rooting your phone invalidate its warranty?">shihni
 198. analizën e Carlo Piana-s dhe Matija Šuklje-s</a>. Ka gjithashtu kompani
 199. që i shesin pajisjet e tyre me ngarkues të pabllokuar nisjeje ose që
 200. furnizojnë mjetet për ta zhbllokuar atë. Përtej kësaj, është ide e mirë
 201. të shihet nëse ka versione të lirë të Android-it <a
 202. href="https://wiki.lineageos.org/devices/">që mbulojnë pajisjen tuaj</a>.
 203. </p>
 204. <h3 id="Replicant">Replicant</h3>
 205. <div class="image left">
 206. <img alt="Replicant" src="/campaigns/android/replicant.png" />
 207. </div>
 208. <p>
 209. <a href="http://replicant.us/">Replicant</a> është një shpërndarje
 210. Android që është 100% Software i Lirë. Ngaqë s’përdor ndonjë
 211. përudhës jo të lirë, deri sot funksionon në një numër të kufizuar
 212. pajisjesh.
 213. </p>
 214. <p>
 215. Ju kërkojmë të ndihmoni Replicant-in të zgjerojë mbulimin e më shumë
 216. pajisjeve. Mundeni <a
 217. href="http://redmine.replicant.us/projects/replicant/issues">të kontribuoni
 218. kod</a>, dhe <a
 219. href="https://www.fsf.org/blogs/community/donate-to-replicant-and-support-free-software-on-mobile-devices">të dhuroni pajisje</a> për ekipin Replicant për qëllime testimi.
 220. </p>
 221. <p>
 222. Telefona me Replicant-in të parainstaluar ka të gatshëm prej <a href="https://tehnoetic.com/index.php?route=product/category&amp;path=59">Tehnoetic</a>
 223. që një pjesë të fitimit ia kthen nismës Replicant.
 224. </p>
 225. <h3 id="LineagoeOS">LineageOS</h3>
 226. <div class="image right">
 227. <img alt="LineageOS" src="/campaigns/android/lineageos.png" />
 228. </div>
 229. <p>
 230. <a href="https://lineageos.org/">LineageOS</a> është një version Android
 231. të cilin mund ta përdorni pa llogari Google. Edhe pse është zakonisht më
 232. i lirë se software-i që vjen me pajisjen tuaj, objektivi kryesor i tij
 233. s’është liria. Edhe pse LineageOS funksionon me <a
 234. href="https://wiki.lineageos.org/devices/">shumicën e pajisjeve
 235. Android</a>, ai përdor <a
 236. href="https://wiki.lineageos.org/devices/">përudhësa dhe <em>firmware</em>
 237. jo të lirë</a> që sillen nga një element dhe përfshihen në ROM. LineageOS
 238. është degëzimi më popullor i projektit të braktisur CyanogenMod.
 239. </p>
 240. <p>
 241. LineageOS nuk përmban si parazgjedhje shërbime Google Play, çka i bën mirë
 242. lirisë tuaj. Sidoqoftë, nëse vërtet keni nevojë për disa nga këto aplikacione
 243. ose librari pronësore, mund të provoni sendërtimin Software të Lirë
 244. <a href="https://microg.org/">microG</a> për disa prej tyre.
 245. </p>
 246. <p>
 247. Kemi grumbulluar <a
 248. href="https://fsfe.org/campaigns/android/help.html#OS">informacion</a>
 249. se si mund të ndihmoni për të bërë të mundur që LineageOS dhe të tjerë
 250. sisteme operativë të bëhen sa më të mirë që mundet, dhe se si
 251. të identifikohen dhe të hiqen pjesë jo të lira.
 252. </p>
 253. </body>
 254. <timestamp>$Date: 2012-02-17 15:16:09 +0100 (ven. 17 févr. 2012) $ $Author: hugo $</timestamp>
 255. <legal type="cc-license">
 256. <license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</license>
 257. <notice>Pjesë të kësaj faqeje janë modifikime të bazuara në punë të krijuar
 258. dhe ndarë me të tjerët nga Google, dhe që përdoren në përputhje me kushtet
 259. e përshkruara në licencën Creative Commons 3.0 Attribution License.
 260. Android-i është një shenjë tregtare e Google Inc.</notice>
 261. </legal>
 262. </html>
 263. <!--
 264. Local Variables: ***
 265. mode: xml ***
 266. End: ***
 267. -->
 268. <!-- LocalWords: FSFE CalDAV CardDAV ownCloud baikal DAViCal SoGO
 269. -->
 270. <!-- LocalWords: Kolab MyKolab davmail PIM KDE Kontact pyCardDAV
 271. -->
 272. <!-- LocalWords: ACal DAVdroid dropbear rsync RSS NewsBlur ven févr
 273. -->
 274. <!-- LocalWords: hugo
 275. -->