2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Kevin Keijzer 1ce0194c98 , -> ; pirms 2 gadiem
  Kevin Keijzer fb02fabf35 add .desktop file pirms 2 gadiem