This is the reverse proxy which handles SSL termination for FSFE services (including Docker services).
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jonas Oberg 83f11d243e Added keep file 2 år sedan
sites-enabled Added keep file 2 år sedan
Dockerfile Nevermind, this was added by default in image 2 år sedan
LICENSE Initial commit 2 år sedan
README.md Renamed file and updated configuration 2 år sedan

README.md

fsfe-rp

This is the reverse proxy which handles SSL termination for FSFE services (including Docker services).

The reverse prox automatically adds SSL certificates (via LetsEncrypt) and sets up the reverse proxy for any Docker containers running locally. To be included in the reverse proxy, a Docker container should be started with the environment variable VIRTUAL_HOST, for instance:

$ docker run -e "VIRTUAL_HOST=service.fsfe.or" ...

External Services

Services which run externally to the Docker host can be included in the proxy by including a relevant configuration for them in the sites-enabled/ directory.

Please note that any configuration files must match *.conf