Преглед на файлове

Corrected tags, caught by lint checker

reuse-compliant
Jonas Oberg преди 1 година
родител
ревизия
a3ca6e98ab
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. 1
  1
    docs/libcurl/CMakeLists.txt
 2. 1
  1
    packages/OS400/make-include.sh
 3. 1
  1
    tests/fuzz/corpus.py

+ 1
- 1
docs/libcurl/CMakeLists.txt Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
# Load man_MANS from shared file
#
# SPDX-License-Filename: curl
# SPDX-License-Identifier: curl
# License-Filename: COPYING
#
transform_makefile_inc("Makefile.inc" "${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/Makefile.inc.cmake")

+ 1
- 1
packages/OS400/make-include.sh Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@
#
# Installation of the header files in the OS/400 library.
#
# SPDX-License-Identifiers: curl
# SPDX-License-Identifier: curl
# License-Filename: COPYING

SCRIPTDIR=`dirname "${0}"`

+ 1
- 1
tests/fuzz/corpus.py Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@
#
# Common corpus functions
#
# SPDX-License-Filename: curl
# SPDX-License-Identifier: curl
# License-Filename: COPYING
#
import logging

Loading…
Отказ
Запис