Collecting, Analyzing and Presenting data about the participation in #ilovefs day
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
janwey 86d3cd98ad Edit: fix issue with cbind() not being able to include the mode() of fdat 1 år sedan
data Edit: Final Data and Plots - ILFS2018 1 år sedan
docs Edit: recompiled PDF, extract hashtags, write TODO 1 år sedan
examples Remove: RFacebook (we will not scrape FB) 1 år sedan
plots Edit: Final Data and Plots - ILFS2018 1 år sedan
.gitignore Add: initial Mastodon (fediverse) support 1 år sedan
collecto.R Edit: fix issue with cbind() not being able to include the mode() of fdat 1 år sedan
plotte.R Edit: Final Data and Plots - ILFS2018 1 år sedan
todo.txt Edit: recompiled PDF, extract hashtags, write TODO 1 år sedan