Przeglądaj źródła

This prevents "merged" words

master
JayVii 8 miesięcy temu
rodzic
commit
f799ac4516
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      scripts/collecto.R

+ 1
- 1
scripts/collecto.R Wyświetl plik

@@ -68,7 +68,7 @@ tweets <- within(data = tweets, expr = {

# extract "clean" text (without URLs or lineabreaks)
ctxt <- gsub(pattern = "http.?://.+($|\\s)", x = text, replace = "") %>%
gsub(pattern = "\n", x = text, replace = "")
gsub(pattern = "\n", x = text, replace = " ")

# Client data
clnt <- as.factor(source)

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz