The FSFE planet, a blog aggregator of posts from our community https://planet.fsfe.org
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
vincent d753577f4d Remove link to fsfe.org homepage (#12) před 2 měsíci
apt-sources initial commit před 7 měsíci
bin initial commit před 7 měsíci
faces initial commit před 7 měsíci
fonts serve CSS and other design files locally, and improve encoding declarations před 4 měsíci
graphics Fix path and CSS for the logo image (take 2) (#14) před 2 měsíci
lang add new blog před 5 měsíci
look Fix path and CSS for the logo image (take 2) (#14) před 2 měsíci
preferences.d initial commit před 7 měsíci
theme Remove link to fsfe.org homepage (#12) před 2 měsíci
.drone.yml initial commit před 7 měsíci
CODE_OF_CONDUCT.md Add README, LICENSE and CoC files (#5) před 6 měsíci
Dockerfile serve CSS and other design files locally, and improve encoding declarations před 4 měsíci
LICENSE Add README, LICENSE and CoC files (#5) před 6 měsíci
README.md serve CSS and other design files locally, and improve encoding declarations před 4 měsíci
cron.txt truncate log file weekly před 7 měsíci
docker-compose.yml switch URLs před 6 měsíci
httpd.conf initial commit před 7 měsíci

README.md

fsfe planet

This repo contains the fsfe blog aggregator based on venus.

Development setup

Requirements:

Save time on your dev machine by temporarily limiting fetching entries to some languages in the Dockerfile:

RUN find /home/venus/lang/ -name "planet_it.ini" -exec planet {} \;

Start the planet by running

docker-compose up

The planet then runs at http://localhost/.

Configure different ports than 80 in the docker-compose.yml:

Change this

expose:
  - 80

for example to

ports:
  - 8080:80