Преглед на файлове

truncate log file weekly

pull/7/head
Max Mehl преди 4 месеца
родител
ревизия
10ec7a0177
Signed by: max.mehl <max.mehl@fsfe.org> GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
 1. 3
  0
    cron.txt

+ 3
- 0
cron.txt Целия файл

@@ -1,3 +1,6 @@
1
+# Truncate log file (weekly)
2
+5 0   * * 6  venus   echo > /home/venus/planet.log
3
+
1 4
 # Clear planets cache (weekly)
2 5
 5 0   * * 7  venus   /home/venus/bin/planet_expunge.sh 2>&1 | tee -a /home/venus/planet.log
3 6
 

Loading…
Отказ
Запис