Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

59 lines
3.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Contact - FSFE</title>
<link href="/style/grid.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
<h1>Contact</h1>
<p id="introduction">We kunnen u voorzien van hulp, informatie en kennis op een verscheidenheid aan onderwerpen die verwant zijn met Vrije Software. We moedigen individuen, gemeenschappen en bedrijven aan om met vragen contact met ons op te nemen. We zijn er trots op dat we 's werelds grootste private <a href="/activities/ftf/ln.html">netwerk van juridische Vrije Software</a> in stand houden. We hebben een vakkundig team dat <a href="/work.html">beleidsonderwerpen</a> behandelt en een netwerk van specialisten die ons adviseren over onze verschillende <a href="/campaigns/campaigns.html">campagnes</a>.</p>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<h2 id="general">Vragen</h2>
<p>Voor vragen over de FSFE kunt u contact opnemen door een e-mail te verzenden aan <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.</p>
<p>Als u er de voorkeur aan geeft om <a href="https://emailselfdefense.fsf.org/">uw e-mail veilig te versleutelen</a> dan kunt u direct schrijven naar of <a href="/about/kirschner/">Matthias Kirschner</a>.</p>
<h2 id="media">Media Inlichtingen</h2>
<p>Voor vragen van de media kunt u de <a href="/press/press.html">perszaal</a> raadplegen of e-mailen <a href="mailto:press@fsfe.org">press@fsfe.org</a>.</p>
<h2 id="public">Publieke discussie en social media</h2>
<p>Overweeg alstublieft om uw algemene vragen over Vrije Software te stellen op <a href="/contact/community.html">onze e-maillijst of op IRC</a>. U kunt ons ook vinden op verschillende <a href="/contact/community.html">social media platforms</a>.</p>
<h2 id="ftf">Juridische inlichtingen</h2>
<p>E-mailt u alstublieft naar onze betreffende lijst <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a> om ondersteuning te krijgen voor Vrije Software-licenties. Meer details zijn beschikbaar op de pagina's voor de <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">lijst</a> en voor ons <a href="/activities/ftf/legal-team.html">juridische team</a>.</p>
</div>
<div class="box">
<h2>Kantoor</h2>
<p>Free Software Foundation Europe e.V.<br />
<a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.52952&amp;mlon=13.41083&amp;node=2466676740#map=18/52.52952/13.41083">Schönhauser Allee 6/7</a><br />
Stairway 2, 5. floor<br />
10119 Berlin<br />
Germany</p>
<p>Telefoon: +49-30-27595290</p>
</div>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->