Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

18 lines
777 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2006-10-03">
 4. <title>DRM.info: Informatie over de gevaren van het beheren van het privaat gebruik van
 5. media</title>
 6. <body>
 7. Een groep van organisaties en auteurs lanceerden vanmorgen DRM.info. Dit initiatief,
 8. voorgesteld door de Free Software Foundation Europa (FSFE), wil een gemeenschappelijk
 9. informatieplatform over de gevaren van het beheer van digitale beperkingen, Digital
 10. Restrictions Management (DRM), aanbieden. De initiatiefnemers komen uit
 11. verschillende sectoren, waaronder digitale vrijheidsbewegingen, internet-activisten,
 12. consumentenorganistaties en bibliotheken.
 13. </body>
 14. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q4/000157.html</link>
 15. </news>
 16. </newsset>