fsfe-website/freesoftware/education/argumentation.nl.xhtml

56 lines
3.9 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Educatie - Argumentatie</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Waarom zou u op scholen de voorkeur gever aan Vrije Software?</h2>
</div>
<p>Of ze dat nu leuk vinden of niet, leraren die propriëtaire software gebruiken op school, laten ook de ouders van hun scholieren propriëtaire software kopen. Hierdoor maken ze het onderwijs meer elitair, terwijl men de Vrije Software, die op school gebruikt wordt, gewoon mee naar huis kan nemen! Vrije Software is republikeinse software:
</p>
<ul>
<li>"Liberté": vrij in gebruik, vrij te kopiëren, vrij aan te passen, vrij te verdelen en vrije toegang tot de broncode. U kunt meer lezen over deze essentiële vrijheden op onze pagina <a href="/freesoftware/freesoftware.html">
Wat is Vrije Software?</a>.
</li>
<li>"Égalité": gelijkheid tussen de gebruikers, ongeacht de financiële middelen van de school of de ouders. Met Vrije Software kan ook een kleine school met een beperkt budget dezelfde keuzes maken als de meer welvarende, prestigieuze scholen.
</li>
<li>"Fraternité": broederlijkheid, samenwerking en solidariteit tussen ontwikkelaars en gebruikers, tussen gebruikers onderling en tussen school en familie.
</li>
</ul>
<p>Omdat het noodzakelijk is om studenten echte computervaardigheden bij te brengen, kan men zich vanaf een bepaald niveau niet meer beperken tot het aanleren van de gebruiksaanwijzing van propriëtaire software. Om dat te verwezenlijken is het noodzakelijk om onbeperkte toegang te krijgen tot de broncode, om de programma's die ze gebruiken, of ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren naar hun eigen behoeften.
</p>
<p>Vrije Software presteert bijzonder goed en is veilig op gebied van communicatie, een prioriteit voor scholen met internettoegang, e-mail, ... Vrije Software geeft ook de mogelijkheid voor beheer op afstand, noodzakelijk voor het gebruik in grote scholen. Vrije Software is ook immuun voor de huidige virussen.
</p>
<p>Scholen moeten er steeds voor oppassen om niet meegezogen te worden in de logica van het consumeren. De behoeften van de scholen, en de middelen die ze daarvoor krijgen, mogen niet beïnvloed worden door modegrillen of door publiciteit van de software-industrie. Vrije Software verlengt de houdbaarheid van uw hardware, u kunt uw oudere (dus goedkopere) hardware langer gebruiken, zeker als u ze gebruikt als terminals of "client"-computers. Vrije Software kan ook de houdbaarheid van uw software verlengen, u hoeft niet langer steeds een nieuwe versie van de software te kopen om aan (eventuele) verbeteringen te komen. Updates kunnen onmiddellijk ontwikkeld worden (waardoor u niet langer afhankelijk bent van de goodwill van de ontwikkelaar) en wereldwijd gebruikt worden door de gebruikers.</p>
<p>Kennis is universeel, Vrije Software is dat ook.
</p>
<p>In het onderwijs zijn de middelen kleiner dan in andere sectoren, onder meer omdat ze over een grote organisatie verdeeld moeten worden. Het is veel zinvoller om te investeren in kennis (bv. hulp bij het opstarten van projecten, opleidingen van personeel) of in extra toestellen dan uw geld uit te geven aan propriëtaire licenties.
</p>
<p>De originele versie van deze tekst is geschreven door Jean Peyratout </p>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->