Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

building-legal-infrastructure.nl.xhtml 14KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Freedom Task Force (FTF)</title>
 5. <link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
 6. <link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. FTF: Een juridische structuur opbouwen voor uw Vrije
 11. Softwareprojecten
 12. </h1>
 13. <localmenu/>
 14. <a name="overview"></a>
 15. <h3>Overzicht</h3>
 16. <p>
 17. In deze gids vindt u enkele praktische tips om uw Vrije
 18. Softwareproject enigzins formeel te structureren. Dankzij Vrije
 19. Softwarelicenties kan u het voortbestaan en de coherentie van uw
 20. projecten verzekeren. Maar er zijn nog wel een aantal andere
 21. zaken die de duurzaamheid van uw arbeid bepalen. Op langere
 22. termijn kan u eraan denken om een juridische entiteit op te
 23. richten, u zou er voor kunnen kiezen om de auteursrechten te
 24. consolideren of u zou eventueel ook kunnen beslissen om uw werk
 25. te integreren in een groter project.
 26. </p>
 27. <p>
 28. Deze gids is geen juridisch advies en is zeker niet geschreven als
 29. regelgeving. Het is eerder bedoeld als basis voor een opbouwend
 30. gesprek over het opzetten van formele structuren. Het kan u
 31. helpen om alles eens op een rijtje te zetten. Met de inzichten
 32. die u zo vergaart kan u beter voorbereid gaan praten met
 33. specialisten in deze materie: juristen, adviescentra voor
 34. burgers of bedrijven en overheidsinstellingen.
 35. </p>
 36. <a name="governance"></a>
 37. <h3>Projectbeheer</h3>
 38. <p>
 39. Eens een project succesvol blijkt en groeit, staan de
 40. projectleiders voor de uitdaging om alles te blijven beheren. Op
 41. dat moment moeten de belangrijkste ontwikkelaars beginnen praten
 42. over het beheer en zoeken naar de best mogelijke structuur
 43. daarvoor. Deze discussie leidt meestal naar de keuze
 44. voor een formele juridische structuur die ook het financieel
 45. beheer kan ondersteunen.
 46. </p>
 47. <p>
 48. Er bestaan verschillende formele juridische structuren. Enkele
 49. voorbeelden:
 50. </p>
 51. <ul>
 52. <li>Bedrijf</li>
 53. <li>Non-profit organisatie</li>
 54. <li>Stichting</li>
 55. </ul>
 56. <p>
 57. Een formele juridische structuur opzetten is eenvoudiger dan u
 58. denkt. In veel gevallen hoeft u er slechts een paar uur in te
 59. investeren en enkele formulieren in te vullen. Uiteindelijk is
 60. de juiste keuze afhankelijk van de doelen die u stelt.
 61. </p>
 62. <p>
 63. Wij stellen voor dat u als volgt aan het proces begint:
 64. </p>
 65. <ul>
 66. <li>
 67. Beschrijf de doelen van uw project. Niet uw specifieke
 68. ontwikkelingdoelen, maar eerder het omvattende idee dat aan de
 69. basis van dit project ligt. Bijvoorbeeld: "Thuisgebruikers
 70. over heel de wereld moeten films kunnen bekijken en muziek
 71. beluisteren."</li>
 72. <li>
 73. Maak een lijstje van de zaken waaraan zeker voldaan moet
 74. worden om dit doel te bereiken. Enkele mogelijke voorbeelden:
 75. <ul>
 76. <li>
 77. Een cross-platform client om video en muziek af te
 78. spelen</li>
 79. <li>
 80. Ondersteuning voor internationale talen</li>
 81. <li>
 82. Een internationale website om de code te verdelen</li>
 83. <li>
 84. Zorgen dat de broncode makkelijk te verkrijgen is</li>
 85. <li>
 86. Mensen aantrekken die kunnen helpen bij de
 87. ontwikkeling</li>
 88. <li>
 89. Een formele vertegenwoordiger aanstellen die kan
 90. onderhandelen met derden</li>
 91. <li>
 92. Het project moet de wetten respecteren van de landen
 93. waar het verdeeld wordt</li>
 94. </ul></li>
 95. <li>
 96. Omschrijf de organisatorische regels die u belangrijk
 97. vindt. Enkele voorbeelden:
 98. <ul>
 99. <li>Ons project moet een meritocratie worden</li>
 100. <li>
 101. We moeten de financiële zaken eerlijk kunnen
 102. beheren</li>
 103. <li>Wij willen winst maken</li>
 104. <li>
 105. Individuele ontwikkelaars mogen geen juridisch risico
 106. lopen</li>
 107. <li>
 108. Het project mag niet afhankelijk zijn van één bepaalde
 109. persoon en moet kunnen overleven ongeacht wie het project
 110. verlaat</li>
 111. <li>
 112. In welk land woont u (of de meerderheid van de
 113. ontwikkelaars), is het zinvol om daar ook de juridische
 114. structuur op te bouwen</li>
 115. </ul></li>
 116. </ul>
 117. <p>
 118. Als u de bovenstaande lijst hebt afgewerkt zal u al een vrij
 119. goed idee hebben over de mogelijkheden en de beperkingen van uw
 120. project. Dit zou al moeten volstaan om aan het echte werk te
 121. beginnen. U kan beginnen praten met organisaties zoals de FSFE
 122. of een advocaat over de volgende stappen.
 123. </p>
 124. <p>
 125. Tijdens die volgende stappen kan het interessant zijn om aan een
 126. gekwalificeerd vertegenwoordiger de volgende vragen te stellen:
 127. </p>
 128. <ul>
 129. <li>
 130. Op welke wijze beïnvloedt de bedrijfswetgeving in het door u
 131. gekozen land uw juridisch entiteit? Voorbeelden:
 132. <ul>
 133. <li>
 134. Hoe moeten we de door ons gewenste organisatorische
 135. structuur aanpassen om te voldoen aan de juridische
 136. vereisten?</li>
 137. <li>
 138. Hoe moeten we risico's en verantwoordelijkheden aanpakken
 139. bij het oprichten van onze juridische entiteit?</li>
 140. </ul></li>
 141. <li>
 142. Officialiseer de doelen van je project in een
 143. intentieverklaring, constitutie, bedrijfsplan of
 144. beleidsdocument</li>
 145. <li>
 146. Financiële verantwoordelijkheid, belastingen (indien van
 147. toepassing)</li>
 148. </ul>
 149. <a name="understanding-copyright"></a>
 150. <h3>Hoe werkt het auteursrecht</h3>
 151. <p>
 152. Projecten hebben soms geen formele juridische entiteit maar de
 153. leden van het project hebben een gezamenlijke (alhoewel
 154. juridisch betwijfelbare) melding van auteursrecht, zoals
 155. bijvoorbeeld:
 156. </p>
 157. <p><i>"Widgets 1.0 © 2008 Widgets Development Team"</i></p>
 158. <p>
 159. Maar wat is precies het 'team'? Als "Widgets Development Team"
 160. geen rechtspersoon is (bijvoorbeeld een natuurlijke persoon of
 161. bedrijf) kan die algemeen gesproken geen auteursrecht hebben.
 162. </p>
 163. <p>
 164. Het heeft dus meer zin als het auteursrecht toebehoort aan een
 165. persoon of een formele juridische entiteit. Zoals:
 166. </p>
 167. <ul>
 168. <li>
 169. Widgets 1.0 ©2008 Richard M. Sprocketmacher, Robert
 170. Clockwork</li>
 171. <li>
 172. Widgets 1.0 ©2008 Widgets and Sprockets e.V.</li>
 173. </ul>
 174. <p>
 175. Als u de auteursrechten goed beheert, zal u merken dat sommige
 176. zaken veel eenvoudiger worden:
 177. </p>
 178. <ul>
 179. <li>
 180. U kan het hele project vertegenwoordigen als u praat met
 181. derden</li>
 182. <li>
 183. Men kan de rechten voor het volledige project afdwingen als de
 184. licentievoorwaarden niet worden nageleeft</li>
 185. <li>
 186. U kan makkelijk overschakelen naar een nieuwere versie van de
 187. licentie die u gebruikt</li>
 188. </ul>
 189. <p>
 190. Het is ook heel belangrijk om je code goed te beheren. Als je
 191. niet weet welke licentie bij welke code hoort, kan je in grote
 192. problemen komen. Even de tijd nemen om de volgende raadgevingen
 193. te implementeren zal op termijn zeker renderen.
 194. </p>
 195. <ul>
 196. <li>
 197. Zorg dat men in elk bronbestand een juiste en volledige
 198. kennisgeving van het auteursrecht en de licentie opneemt.</li>
 199. <li>
 200. Volg de aanbevolen praktijken beschreven door de Vrije
 201. Softwaregemeenschap voor het labelen van de software: licht de
 202. gebruikers van de software in over de licentie die van toepassing
 203. is, maak deze informatie bekend op traditioneel te verwachten
 204. en nuttige plaatsen zoals het 'COPYING'-bestand, de
 205. documentatie en de website.</li>
 206. <li> Voeg een kopie van de licentie(s) die van toepassing
 207. is(zijn) toe aan het werk. Zo weet men waaraan men zich moet
 208. houden.</li>
 209. </ul>
 210. <p>
 211. <i>Lees <a href="http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl-howto.html">FSF's
 212. guidelines on the GNU licences</a> voor meer tips en trucs.</i>
 213. </p>
 214. <a name="copyright-consolidation"></a>
 215. <h3>De auteursrechten consolideren</h3>
 216. <p>
 217. Eén van de mogelijke keuzes om uw project te kunnen beheren, is
 218. het oprichten van een formele juridische entiteit waaraan al de
 219. auteursrechten van het project kunnen toegewezen worden. Deze
 220. techniek noemen we het consolideren van de auteursrechten. Wat
 221. concreet betekent dat alle auteursrechten samen beheerd kunnen
 222. worden.
 223. </p>
 224. <p>
 225. Dit wordt meestal bewerkstelligd door middel van een document
 226. dat het auteursrecht toewijst. Sommige mensen noemen dit liever
 227. een document dat de exploitatierechten toewijst. Dit soort
 228. documenten wordt gebruikt door projecten zoals GNU en KDE e.V.
 229. </p>
 230. <p>
 231. U kan een voorbeeld van zo'n document vinden op FSFE's
 232. website. Wij publiceren daar
 233. de <a href="/activities/ftf/fla.html">Fiduciary Licence
 234. Agreement</a> een document waarmee men het auteursrecht of de
 235. exclusieve exploitatierechten kan overdagen. Het is zo geschreven
 236. dat het zowel werkt in het systeem van het gewoonterecht (common
 237. law) als in het civiele rechtsysteem.
 238. </p>
 239. <p>
 240. Auteursrechten toewijzen is een ernstige zaak (men draagt
 241. tenslotte juridische rechten over). Neem contact op met
 242. juridische adviseurs voor je aan dat proces begint. De
 243. praktische uitvoering kan verschillen tussen verschillende
 244. rechtssystemen. Uit voorzorg kan men best een ervaren jurist
 245. onder de arm nemen zodat men zeker is dat alle toewijzingen en
 246. licenties juridisch geldig zijn.
 247. </p>
 248. <a name="trademarks"></a>
 249. <h3>Handelsmerken</h3>
 250. <p>
 251. Het oprichten van een formele entiteit voor Vrije
 252. Softwareprojecten kan helpen bij het controleren en beheren van
 253. de handelsmerken.
 254. </p>
 255. <p>Handelsmerken zijn nuttig:</p>
 256. <ul>
 257. <li>
 258. Ze bezorgen je project een identiteit, wat de administratieve
 259. rompslomp en juridische problemen kan beperken.</li>
 260. <li>
 261. Ze voorkomen dat andere projecten met uw project verward
 262. worden.</li>
 263. </ul>
 264. <p>
 265. Handelsmerken moeten geregistreerd worden. U kan deze zelfs in
 266. verschillende rechtsgebieden registreren als uw project
 267. internationale ambities heeft.
 268. </p>
 269. <p>
 270. Een formele juridische structuur kan helpen bij het beheren van
 271. handelsmerken:
 272. </p>
 273. <ul>
 274. <li>
 275. Men kan richtlijnen opstellen voor het gebruik van de
 276. handelsmerken, ook voor het gebruik door de gemeenschap</li>
 277. <li>
 278. U kan een vergunning verlenen voor het gebruiken van de
 279. handelsmerken voor merchandising, sponsoring of
 280. advertenties</li>
 281. <li>
 282. U hebt zo een eenduidig juridisch aanvaardbaar contactpunt
 283. voor uw handelsmerken</li>
 284. </ul>
 285. <p>
 286. Handelsmerken zijn juridisch gezien sterke wapens maar je hebt
 287. ook de plicht om de rechten die ze je geven te vrijwaren. En ze
 288. verhinderen onder bepaalde voorwaarden dat anderen de door u
 289. gekozen naam kunnen gebruiken. Door deze redenen nemen
 290. verschillende projecten ook verschillende standpunten in over het
 291. beheer van deze rechten.
 292. </p>
 293. <p>
 294. Controleer de volgende zaken als u handelsmerken wil gebruiken:
 295. </p>
 296. <ul>
 297. <li>
 298. Onderzoek of de handelsmerken die u wil gebruiken uniek
 299. zijn. Het wordt aangeraden om hiervoor beroep te doen op een
 300. advocaat of juridisch consulent.</li>
 301. <li>
 302. Gebruik de juiste aanduidingen (onder andere 'R' of 'TM'
 303. synbolen) waar nodig</li>
 304. <li>Hou alles bij in nauwkeurige verslagen</li>
 305. </ul>
 306. <p>
 307. Het kan nuttig zijn om in een document vast te leggen hoe, waar
 308. en voor welke doelen de handelsmerken gebruikt kunnen worden
 309. door derden. Zo kunnen oeverloze discussies en conflicten in het
 310. project en de gemeenschap in het algemeen vermeden worden. Open
 311. communicatie is waardevol in de Vrije Softwarewereld. Het is dan ook
 312. bijzonder belangrijk om uw gemeenschap uitvoerig te consulteren
 313. voor het bepalen van deze regels.
 314. </p>
 315. <a name="furtherreading"></a>
 316. <h3>Bijkomende informatie</h3>
 317. <p>
 318. <i>De volgenden publicaties over infrastructurele zaken kunnen
 319. nuttig zijn als naslagwerk of voor dieper onderzoek. Deze
 320. documenten kunnen termen bevatten zoals "intellectuele eigendom"
 321. of "Open Source" welke door de FSFE niet gesteund
 322. worden. Waarom? Lees even de
 323. artikelen <a href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html">"Did
 324. You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage"</a>
 325. en <a href="http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html">"Why
 326. “Open Source”misses the point of Free Software"</a>.</i>
 327. </p>
 328. <ul>
 329. <li>
 330. Engelfriet, A (2006) <i>Crash course on copyrights</i>
 331. / <i>Spoedcursus auteursrecht</i> (Engels,
 332. nederlands) <a href="http://www.iusmentis.com/copyright/crashcourse/">Online
 333. versie</a></li>
 334. <li>
 335. Fontana, R, et al. (2008) <i>A Legal Issues Primer for Open
 336. Source and Free Software Projects</i> (SFLC), hoofdstukken 3, 4,
 337. 5 <a href="http://www.softwarefreedom.org/resources/2008/foss-primer.html">Online
 338. versie</a></li>
 339. <li>
 340. Lindberg, Van (2008) <i>Intellectual Property and Open Source:
 341. A practical guide to protecting code</i> (O'Reilly), hoofdstuk
 342. 14: "Incorporating as a
 343. non-profit" <a href="http://www.worldcat.org/oclc/213307382">WorldCat
 344. listing</a></li>
 345. <li>
 346. Meeker, Heather J. (2008) <i>The Open Source Alternative:
 347. Understanding Risks and Leveraging Opportunities</i> (Wiley)
 348. hoofdstukken 4, 7, 8,
 349. 10 <a href="http://www.worldcat.org/oclc/166873236">WorldCat
 350. listing</a></li>
 351. </ul>
 352. <p>Als u meer informatie wil kan u ons contacteren:</p>
 353. <ul>
 354. <li> FSFE's Freedom Task
 355. Force: <a href="mailto:ftf@fsfeurope.org">ftf@fsfeurope.org</a></li>
 356. </ul>
 357. <h3>Over dit document</h3>
 358. <p>Copyright (c) 2009 Graeme West, Shane Coughlan</p>
 359. <p>
 360. Dit document wordt uitgegeven onder
 361. de <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.nl"
 362. class="external free"
 363. title="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"
 364. rel="nofollow">Creative Commons Naamsvermelding-Geen
 365. Afgeleide werken 3.0 Unported</a> licentie.
 366. </p>
 367. </body>
 368. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 369. </html>
 370. <!--
 371. Local Variables: ***
 372. mode: xml ***
 373. End: ***
 374. -->