Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

tagatschool8.sv.xhtml 24KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>TUX&amp;GNU@school - 8:e utgåvan</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>TUX&amp;GNU@school - 8:e utgåvan</h1>
 8. <p><i>Varannan månad kommer <a href=
 9. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tagatschool8.en.html">
 10. TUX&amp;GNU@school [2]</a> stt rapportera om öppen programvara, en
 11. hemsida om teman och enkle ideera att prova. Den här gången ska jag
 12. berätta om <a href="http://www.gamgi.org">GAMGI [3]</a>, ett fritt
 13. utbildningsprogram, om projektet <a href=
 14. "http://www.skolelinux.org">Skolelinux [4]</a> och <a href=
 15. "http://edu.kde.org">KDE Edutainment [5]</a> och om iden "Something
 16. neat for KDE-Edu" ;-).</i></p>
 17. <p>Välkommen till den 8:e utgåvan av TUX&amp;GNU@school. Sedan
 18. förra gången har jag som utlovat ordnat tillgången till
 19. nyhetsbrevet jag berättade om. Där kan du prenumerera och få den
 20. senaste utgåvan varannan månad. För tillfället finns nyhetsbrevet
 21. tillgängligt på 5 språk. Ja, du hörde rätt, tillkommit har
 22. (<a href="http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.es.html">
 23. Spanska [6]</a>) förutom de tidigare (<a href=
 24. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.de.html">Tyska
 25. [7]</a>, <a href=
 26. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.en.html">Engelska
 27. [8]</a>, <a href=
 28. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.fr.html">Franska
 29. [9]</a> och <a href=
 30. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.sv.html">Svenska
 31. [10]</a>). Tack till Samuel Gimeno.</p>
 32. <p>Några ord från översättaren TUX@school översätts till svenska av
 33. Bengt Skyllkvist på BSD Datautbildning. Tyvärr har jag problem med
 34. vissa termer när det gäller atommodellering, kemiska begrepp etc.
 35. där lämnar jag den engelska beskrivningen orörd.<br />
 36. Ni får ha överseende med detta då mitt område är utbildning inom
 37. Linux-Unix.</p>
 38. <h3>GAMGI - General Atomistic Modelling Graphic Interface</h3>
 39. <p>Jag fick ett email från Carlos Pereira där han frågade om han
 40. fick presentera sitt program här. Naturligtvis, det är precis sånt
 41. som jag vill göra här. Följande beskrivning kommer helt från Carlos
 42. själv aom också samtidigt är upphovsman till <a href=
 43. "http://www.gamgi.org">GAMGI [3]</a>.</p>
 44. <p>GAMGI står för General Atomistic Modelling Graphic Interface.
 45. Programmet är licensierat under <a href=
 46. "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#GPL">GNU GPL [12]</a>
 47. och du kan bygga, studera och analysera atom strukturer, som t.ex
 48. molekyler, kristaller, glas, vätskor, etc. med programmet. GAMGI
 49. har support för 230 crystallographic space groups, och kan t.ex.
 50. användas för att utföra point symmetry and 3D Voronoi analys.
 51. Dessutom ha GAMGI support för multipla fönster, lager och lights
 52. och ger maximal kontroll även över låg-nivå objekt som atomer,
 53. bindningar och text objekt.</p>
 54. <p>GAMGI kommer med XHTML dokumentation som kan läsas i en browser
 55. eller i själva programmet. TProgrammet kommer också med hundratals
 56. filer som beskriver relevanta moöekyler, clusters och celler.
 57. Filerna är i GAMGI XML format och kan laddas "out-of-the-box".</p>
 58. <p><img src="./img/gamgi-screenshot10_1b.png" alt=
 59. "Screenshot 1: GAMGI at work" width="705" height="519" border=
 60. "0" /></p>
 61. <h5>Skärmbild 1: GAMGI i arbete</h5>
 62. <p>GAMGI är skrivet i ANSI C och kräver glib 1.2/gtk 1.2, gtkglarea
 63. 1.2, mesa och expat biblioteken, som finns tillgängliga i alla
 64. Linux distributioner. Programmet består an ansenliga 150,000 rader
 65. av kod. Det finns rvå <a href=
 66. "http://www.gamgi.org/contacts/lists.html">mailinglistor [13]</a>,
 67. en för användarhjälp och en för diskussioner om utvecklingen av
 68. programmet. Andre Truter, en programmerare, paketerar GAMGI för
 69. olika operativsystem. För närvarande <a href=
 70. "http://www.gamgi.org/download/download.html">finns paket för SuSE
 71. och Debian [14]</a>. Paket för andra operativsystem kommer att
 72. byggas på förfrågan.</p>
 73. <p>Vidare skriver Carlos i sitt mail att även om han skrivit GAMGI
 74. från början och inte kopierat något annat program, så var han
 75. naturligtvis inspirerad av andra program som InsightII och Cerius2
 76. från sin studietid. Han pekar på att många funktioner fortfarande
 77. saknas men programmet är redan mycket användbart speciellt inom
 78. utbildningsområdet.</p>
 79. <p>Om du har frågor eller förslag så är <a href=
 80. "mailto:carlos%20AT%20pehoe.civil.ist.utl.pt">Carlos [15]</a>
 81. intresserad. Men nu till det första projektet i den här utgåvan,
 82. dvs Skolelinux.</p>
 83. <h3>Skolelinux</h3>
 84. <p><a href="http://www.skolelinux.org">Skolelinux [4]</a> bygger på
 85. <a href="http://www.debian.org">Debian [16]</a> linux som är avsett
 86. att användas i skolan. Målet för den här distributionen är och har
 87. alltid varit att erbjuda en färdigkonfigurerad miljö och en enkel
 88. basplattform. Detta för att idag är det många lärare som måste
 89. administrera datormiljön på sin skola.</p>
 90. <p>Här vill jag tacka Knut Yrvin, den norske projektledaren, och
 91. Kurt Gramlich, ledaren för det tyska Skolelinux projektet, för
 92. svaren till mina frågor. Som du kanske förstått är Skolelinux ett
 93. <a href="http://www.skolelinux.no">projekt från nord europa
 94. [17]</a>, närmare bestämmt från Norge. "Skole" betyder "skol" och
 95. vad "Linux" betyder är väl klart, eller ;-).</p>
 96. <p>Projektet ide kom till i juni 2001 när Petter Reinholdtsen och
 97. Knut Yrvin träffades på en sommarfest och diskuterade programvaru
 98. problemet i skolan. Programmen var uteslutande leverantörsspecifika
 99. och licenserna inte speciellt användarvänliga. Detta håller på att
 100. förändras och <a href=
 101. "http://www.skolelinux.org/portal/user_experience/test_schools">över
 102. 200 skolor [18]</a> jobbar med Skolelinux bara i Norge. Dessutom
 103. kan det vara intressant att veta att projektet har 3 heltids
 104. tjänster och naturligtvis ett antal frivilliga spm bidrar med sin
 105. del.</p>
 106. <p>Efter att ha blivit Debian:s avknoppning i Norge slogs
 107. Skolelinux projektet förra året ihop med <a href=
 108. "http://wiki.debian.net/?DebianEdu">Debian projektet DebianEDU
 109. [19]</a>. Naturligtvis var detta en viktig utveckling för
 110. Skolelinux eftersom personer från olika länder nu blev intresserade
 111. av Skolelinux. Detta leder till Kurt Gramlich och Skolelinux
 112. Tyskland, som anpassat distributionen till tyska genom att
 113. översätta distributionen samt anpassa skärmlåsningen för
 114. skolan.</p>
 115. <p><img src="./img/skole-icon-big.png" alt=
 116. "Screenshot 2: Skolelinux Logo" width="566" height="226" border=
 117. "0" /></p>
 118. <h5>Skärmbild 2: Skolelinux Logo</h5>
 119. <p>I Norge har projektet stöd av staten samt privata företag.
 120. Dessutom görs en verksamhetsstudie om Skolelinux i skolorna i Oslo.
 121. Innan jag glömmer, Skolelinux finns i en stabil första version:
 122. <a href=
 123. "http://www.skolelinux.org/portal/get_started/download">Skolelinux
 124. Venus 1.0 [20]</a>. Kommande versioner kommer att vara baserade på
 125. Debian Sarge som inkluderar nyare versioner av mjukvara.</p>
 126. <p>Andra länder där det arbetas med Skolelinux är Frankrike,
 127. Grekland och Uganda. Det tyska Skolelinux projektet verkar dock
 128. vara mest aktivt bortsett från huvudprojektet i Skandinavien. Dessa
 129. pesrsoner, som alla är frivilliga, ,jobbar otroligt fortt och har
 130. en fot i nästan varje Free Software händelse i landet. De är också
 131. mycket bra på <a href=
 132. "http://www.skolelinux.org/portal/documentation/">dokumentation
 133. [21]</a> och har en egen hemsida <a href=
 134. "http://www.skolelinux.de">Skolelinux.de [22]</a>. I Gütersloh
 135. (Tyskland) finns ett flitigt använt testcenter där utveckling och
 136. tester görs regelbundet.</p>
 137. <p>Några exempel från Skolelinux Tyskland är t.ex. en möjlig
 138. integration av <a href=
 139. "http://www.ilias.uni-koeln.de/ios/index.html">inlärningssystemet
 140. ILIAS [23]</a> eller <a href="http://www.moodle.org">moodle
 141. [24]</a>, en Windows binding eller en <a href=
 142. "http://developer.skolelinux.no/qualityManagement/DQ/requirementsSpecification.html.en">
 143. produkt koncept katalog för kvalitets hantering [25]</a>. Mycket
 144. återstår att göra framöver, inte bara i Tyskland, vilket betyder
 145. att man är tacksam för all hjälp. En möjlig startpunkt är bättre
 146. dokumentation, översättningar till nationella språk eller skriva
 147. enklare utbildningsprogram. Speciellt intressant är om du har en
 148. pedagogisk utbildning.</p>
 149. <p>Abbendum: På detta års <a href=
 150. "http://www.systems-world.de/">Systems konvent i Munchen (Tyskland)
 151. [26]</a> man <a href=
 152. "http://www.linuxnewmedia.de/Award_2004/award2004/">Linux New Media
 153. Award [27]</a> i kategorin <i>Bästa Nya Distribution</i>.</p>
 154. <p>Det ska bli spännande att se vad som händer inom och med
 155. Skolelinux i framtiden och vi kommer att hålla er informerade. Men
 156. nu till det andra projektet i denna utgåva där Anne-Marie
 157. presenterar nyheter om KDE Edutainment projektet.</p>
 158. <h3>KDE-Edu i KDE 3.3</h3>
 159. <p>Som ni vet, KDE 3.3 släpptes i slutet av Augusti och bug fix
 160. versionen 3.3.1 släpptes för ett par dagar sedan. Några saker har
 161. ändrats ie <a href="http://edu.kde.org">KDE-Edu [5]</a>
 162. applikationer.</p>
 163. <p>Vi har två nya program:</p>
 164. <ul class="noindent">
 165. <li><a href="http://edu.kde.org/kwordquiz">KWordQuiz [28]</a> är en
 166. ersättare för FlashKard med några nya funktioner. Det är ett
 167. språkinlärningsprogram med flash cards och multipla valmöjligheter.
 168. Bra återkoppling i programmet genom visning din av poäng.</li>
 169. <li><a href="http://edu.kde.org/kturtle">KTurtle [29]</a> är en ny
 170. Logo interpretator. Den innehåller en integrerad Logo
 171. interpretator, full skärm mode, en kraftfull editor för kodning
 172. samt en del annat. Logo programmeringsspråk är mycket enkelt och
 173. kan därför användas av yngre barn. En unik egenskap hos Logo är att
 174. kommandon och instruktioner kan översättas och KTurtle har redan
 175. översatts till 10 språk.</li>
 176. <li style="list-style: none">KTurtle vann <a href=
 177. "http://www.kde.nl/nieuws/2004-10-01-kturtle_prize/">tredje pris
 178. [30]</a> i tävlingen om utbildningsprogram av <a href=
 179. "http://www.linuxmag.nl/nl/4137085f61440#a41370aad80c4d">Dutch
 180. Linux Programming magazine [31]</a> (only in Dutch).</li>
 181. </ul>
 182. <p><a href="http://edu.kde.org/khangman">KHangman [32]</a> har
 183. förbättrats enligt en <a href=
 184. "http://www.obso1337.org/misc/khangman.pdf">användbarhets studie
 185. [33]</a>. <a href="http://edu.kde.org/ktouch/">KTouch [34]</a>
 186. (touch typing) och <a href="http://edu.kde.org/keduca/">KEduca
 187. [35]</a> (rn test maker) har nya ansvariga. <a href=
 188. "http://edu.kde.org/kstars/">KStars [36]</a> börjar bli et bästa
 189. astronomi programmet i GNU/Linux.</p>
 190. <p>Framöver, skulle vi vilja bygga ett mattematikprogram för åldrar
 191. 8 till 15 med areaor, perimetrar, etc. Ett program om <a href=
 192. "http://edu.kde.org/kgeography/">geografi [37]</a> är också under
 193. utveckling, den stora svårigheten här är att göra kartorna (använda
 194. fria kartor och anpassa dem). I alla utbildningsprogram, är data
 195. den svåraste delen då denna måste översättas till alla tänkbara
 196. språk.</p>
 197. <p>Istället för att presentera en speciell ide vill jag hänvisa
 198. till Anne-Marie's vädjan: skapa data för fria utbildningsprogram
 199. och skicka det till KDE-Edu projektet.</p>
 200. <p>och slutligen dessa nyheter.</p>
 201. <h3>Nyheter och uppdaterade program</h3>
 202. <h4>KEduca icons tävling <i>(<a href=
 203. "http://edu.kde.org">edu.kde.org</a> - <a href=
 204. "http://edu.kde.org/news.php#itemKEducaiconscontest">04.10.2004</a>)</i></h4>
 205. <p><a href="http://edu.kde.org/keduca/">KEduca [35]</a> har hittat
 206. en ny ansvarig, Henrique Pinto. Henrique startade snabbt arbetet
 207. med KEduca och gjorde det till en del av KPart (vilket innebär att
 208. du kan öppna keduca filer inifrån Konqueror til exampel). Han
 209. komprimerade och ktypterade också test filen så eleverna inte kan
 210. läsa den. KEduca behöver ikoner, du hittar all information på
 211. <a href="http://edu.kde.org/keduca/icons.php">KEduca-icons [38]</a>
 212. sidan eller på <a href=
 213. "http://www.kde-look.org/news/index.php?id=126&amp;PHPSESSID=44c65d6116923732fbc4ab484d6ba923">
 214. KDE-Look websida [39]</a>. Så om du är en artist så är det här ett
 215. tillfälle att lämna ett bidrag!</p>
 216. <h4>Ansvariga sökes <i>(<a href=
 217. "http://edu.kde.org">edu.kde.org</a> - <a href=
 218. "http://edu.kde.org/news.php#itemAskingForMaintainers">24.09.2004</a>)</i></h4>
 219. <p><a href="http://edu.kde.org/keduca/">KEduca [35]</a>, <a href=
 220. "http://edu.kde.org/kmessedwords/">KMessedWords [40]</a> and
 221. <a href="http://edu.kde.org/kvoctrain/">KVocTrain [41]</a> söker
 222. nya ansvariga. Vad betyder då detta? KMessedWords GUI behöver göras
 223. om och huvuduppgiften är att översätta lexikonet så alla språk i
 224. KDE kan användas. En annan finess vore också att dela orden i
 225. stavelser. KHangMan:s datafiler (med tips där det går) skulle vara
 226. en möjlighet. Detta är inte speciellt betungande och skulle kunna
 227. göras av en nybörjare. För KEduca, vore det bra att kryptera xml
 228. filen så att eleverna inte kan läsa svaren. Portering till gällande
 229. kdelibs behövs också. KVocTrain rkräver resurser och en total
 230. omskrivning skulle behövas då koden är riktigt gammal. Inresserade
 231. kan anmäla sej på <a href=
 232. "https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-edu">kde-edu mailinglist
 233. [42]</a>. Du kan vara säker på att du får massor med hjälp och ha
 234. kul inom KDE community!</p>
 235. <h4>Arbete med att förbättra dokumentation <i>(<a href=
 236. "http://edu.kde.org">edu.kde.org</a> - <a href=
 237. "http://edu.kde.org/news.php#itemWorkingonimprovingdocumentation">23.08.2004</a>)</i></h4>
 238. <p><a href="http://conference2004.kde.org/">aKademy KDE World
 239. Summit [43]</a> har statat och, då inga KDE-Edu personer finns
 240. närvarande arbetar Anne-Marie med andra personer där. Ett IRC möte
 241. har hållits idag med Phil och Lauri från KDE:s dokumentation team.
 242. Flera ideer har diskuterats: att ha barn-inriktad dok. , att ha
 243. Quick Start sidor för varje program, skriva nya exempel för edu
 244. doks... Vi föröker också gå igenom varje Handbok för att se vad som
 245. kan förbättras. Mänga tack till Dokumentations teamet som visat att
 246. teamwork gör KDE bättre! Titta på denna <a href=
 247. "http://edu.kde.org/doc/">sida [44]</a> för ideer om hur
 248. dokumentation kan förbättras.</p>
 249. <h4>Användarstudie av KHangMan <i>(<a href=
 250. "http://edu.kde.org">edu.kde.org</a> - <a href=
 251. "http://edu.kde.org/news.php#itemUsabilityStudyforKHangMan">23.08.2004</a>)</i></h4>
 252. <p>Celeste Paul skrev en utförlig <a href=
 253. "http://www.obso1337.org/misc/khangman.pdf">användarstudie [33]</a>
 254. av <a href="http://edu.kde.org/khangman">KHangMan [32]</a>. Hennes
 255. förslag kommer att införas och kan följas på <a href=
 256. "http://edu.kde.org/khangman/usability.php">KHangMan usability page
 257. [45]</a>. Tack Celeste för ett utomordentligt bra jobb!</p>
 258. <h4>KWordQuiz i KDE-Edu <i>(<a href=
 259. "http://edu.kde.org">edu.kde.org</a> - <a href=
 260. "http://edu.kde.org/news.php#itemKWordQuizinKDEEdu">14.05.2004</a>)</i></h4>
 261. <p><a href="http://edu.kde.org/kwordquiz">KWordQuiz [28]</a>
 262. inlemmats i kdeedu modulen och ersatt <a href=
 263. "http://edu.kde.org/flashkard">FlashKard [46]</a>. KWordQuiz lär
 264. dej utöka ordförrådet (WordQuiz och kvtml format supportas) och har
 265. all FlashKard funktionalitiet. Vidare, Quiz mode är toppen och
 266. Editing mode är mycket kraftfull. <a href=
 267. "http://www.linux-magazine.com/">LinuxMagazine [47]</a> skrev två
 268. sidor om KWordQuiz i Utgåva 41 lade vänligen ut<a href=
 269. "http://www.linux-magazine.com/issue/41/KWordQuiz.pdf">artikeln
 270. online [48]</a>, Tack så mycket!.</p>
 271. <h4>Utvecklar nyheter: KNewStuff dokumentation <i>(<a href=
 272. "http://edu.kde.org">edu.kde.org</a> - <a href=
 273. "http://edu.kde.org/news.php#itemDevelopersnewsKNewStuffdocumentation">
 274. 15.04.2004</a>)</i></h4>
 275. <p>KNewStuff biblioteket finns nu i kdelibs och därmed tillgängligt
 276. för aplikationer som behöver detta. KLettres i cvs HEAD och
 277. KHangMan använder detta med framgång. Detta bibliotek tillåter ett
 278. program att hämta och installera det från internet med några
 279. musklick. En HowTo finns tillgänglig i <a href=
 280. "http://edu.kde.org/development/knewstuff.php">utvecklarsektionen
 281. på denna webbsite [49]</a> som hjälp hur man använder
 282. biblioteket.</p>
 283. <h4>KTouch behöver feedback <i>(<a href=
 284. "http://edu.kde.org">edu.kde.org</a> - <a href=
 285. "http://edu.kde.org/news.php#itemKTouchneedsfeedback">05.04.2004</a>)</i></h4>
 286. <p>Andreas, den nuvarande medansvarige för <a href=
 287. "http://ktouch.sf.net">KTouch [50]</a> kommer att börja på en ny
 288. version version av KTouch. Han har formgett ett nytt <a href=
 289. "http://ktouch.sf.net/download/new_ktouch_concept.txt">koncept
 290. [51]</a> och vill gärna ha synpunkter. Låt honom veta vad du tycker
 291. och eventuella önskemål <a href=
 292. "mailto:ghorwin%20AT%20users%20DOT%20sourceforge%20DOT%20net">här
 293. [52]</a>.</p>
 294. <h4>Updaterade program versioner</h4>
 295. <ul>
 296. <li><a href="http://edu.kde.org/ktouch">KTouch</a> 1.3 -
 297. Maskinskrivningskurs i KDE 3.3.2 (<a href=
 298. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tagatschool1.html">
 299. TGS 1</a>)</li>
 300. <li><a href="http://www.ofset.org/gcompris">GCompris</a> 6.4 -
 301. Utbildningsplattform med olika "boards" (<a href=
 302. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tagatschool2.html">
 303. TGS 2</a>)</li>
 304. <li><a href="http://edu.kde.org/kgeo">KGeo</a> 1.0.2 (<a href=
 305. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tagatschool3.de.html">
 306. TGS 3</a>) --- <i>Substituted by <a href=
 307. "http://edu.kde.org/kig/">Kig</a> 0.6.1 - Geometri program i KDE
 308. 3.3.2</i></li>
 309. <li><a href="http://bioinformatics.org/ghemical/">Ghemical</a> 1.01
 310. - Kemi program för molekylmodellering och beräkningar (<a href=
 311. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tagatschool4.de.html">
 312. TGS 4</a>)</li>
 313. <li><a href="http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint">Tuxpaint</a>
 314. 0.9.14 - Ritprogram för barn och andra med barnasinnet kvar
 315. (<a href=
 316. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tagatschool5.de.html">
 317. TGS 5</a>)</li>
 318. <li><a href="http://www.qcad.org">QCad</a> 2.0.2 - ett 2D-CAD
 319. program (<a href=
 320. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tagatschool6.de.html">
 321. TGS 6</a>)</li>
 322. <li><a href="http://edu.kde.org/kalzium">Kalzium</a> 0.9.3 -
 323. Kemiprogram i KDE 3.3.2 (<a href=
 324. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tagatschool7.de.html">
 325. TGS 7</a>)</li>
 326. <li><a href="http://www.gamgi.org">GAMGI</a> 0.10.6 - General
 327. Atomistic Modelling Graphic Interface (<a href=
 328. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tagatschool8.de.html">
 329. TGS 8</a>)</li>
 330. </ul>
 331. <p>Ok,det var allt. Vi återkommer nästa år (2005 övers. anm.)</p>
 332. <h3>Länkar:</h3>
 333. <p>[1] <a href="mailto:foxman@lugo.ch">Kritik, frågor, kommentarer,
 334. ideer och annat till: foxman@lugo.ch</a><br />
 335. [2] <a href=
 336. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs">TUX&amp;GNU@school:
 337. www.fsfeurope.org/activities/education/tgs</a><br />
 338. [3] <a href="http://www.gamgi.org">Hemsidan för GAMGI:
 339. www.gamgi.org</a><br />
 340. [4] <a href="http://www.skolelinux.org">Hemsidan för Skolelinux:
 341. www.skolelinux.org</a><br />
 342. [5] <a href="http://edu.kde.org">Hemsidan för KDE-edu projekt:
 343. edu.kde.org</a><br />
 344. [6] <a href=
 345. "http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">Nyhetsbrevet
 346. TUX&amp;GNU@school</a><br />
 347. [7] <a href=
 348. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.es.html">Den
 349. spanska hemsidan för TUX&amp;GNU@school</a><br />
 350. [8] <a href=
 351. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.de.html">Den
 352. tyska hemsidan för TUX&amp;GNU@school</a><br />
 353. [9] <a href=
 354. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.en.html">Den
 355. engelska hemsidan för TUX&amp;GNU@school</a><br />
 356. [10] <a href=
 357. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.fr.html">Den
 358. franska hemsidan för TUX&amp;GNU@school</a><br />
 359. [11] <a href=
 360. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.sv.html">Den
 361. svenska hemsidan för TUX&amp;GNU@school</a><br />
 362. [12] <a href="http://Www.gnu.org/licenses/licenses.html#GPL">GNU
 363. GPL - General Public License</a><br />
 364. [13] <a href="http://www.gamgi.org/contacts/lists.html">Epostlista
 365. för GAMGI</a><br />
 366. [14] <a href="http://www.gamgi.org/download/download.html">GAMGI
 367. paket för SuSE och Debian</a><br />
 368. [15] <a href=
 369. "mailto:carlos%20AT%20pehoe%20DOT%20civil%20DOT%20ist%20DOT%20utl%20DOT%20pt">
 370. Carlos Pereiras email adress</a><br />
 371. [16] <a href="http://www.debian.org">Hemsidan för Debian:
 372. www.debian.org</a><br />
 373. [17] <a href="http://www.skolelinux.no">Norska hemsidan för
 374. Skolelinux project: www.skolelinux.no</a><br />
 375. [18] <a href=
 376. "http://www.skolelinux.org/portal/user_experience/test_schools">Skolor
 377. som inför Skolelinux</a><br />
 378. [19] <a href="http://wiki.debian.net/?DebianEdu">Hemsidan för
 379. Debians delprojekt DebianEDU</a><br />
 380. [20] <a href=
 381. "http://www.skolelinux.org/portal/get_started/download">Nedladdning
 382. av Skolelinux Venus 1.0</a><br />
 383. [21] <a href=
 384. "http://www.skolelinux.org/portal/documentation/">Dokumentation av
 385. Skolelinux</a><br />
 386. [22] <a href="http://www.skolelinux.de">Den tyska hemsidan för
 387. Skolelinux projektet: www.skolelinux.de</a><br />
 388. [23] <a href=
 389. "http://www.ilias.uni-koeln.de/ios/index.html">Hemsidan för
 390. inlärningssystemet ILIAS</a><br />
 391. [24] <a href="http://www.moodle.org">Hemsidan för
 392. inlärningssystemet moodle: www.moodle.org</a><br />
 393. [25] <a href=
 394. "http://developer.skolelinux.no/qualityManagement/DQ/requirementsSpecification.html.en">
 395. Skolelinux produkt konceptkatalog för kvalitetshantering</a><br />
 396. [26] <a href="http://www.systems-world.de/">Hemsidan för System i
 397. Munchen (Tyskland)</a><br />
 398. [27] <a href=
 399. "http://www.linuxnewmedia.de/Award_2004/award2004/">Linux New Media
 400. Awards 2004</a><br />
 401. [28] <a href="http://edu.kde.org/kwordquiz">Hemsidan för KWordQuiz:
 402. edu.kde.org/kwordquiz</a><br />
 403. [29] <a href="http://edu.kde.org/kturtle">Hemsidan för KTurtle:
 404. edu.kde.org/kturtle</a><br />
 405. [30] <a href=
 406. "http://www.kde.nl/nieuws/2004-10-01-kturtle_prize/">3:e pris för
 407. KTurtle</a><br />
 408. [31] <a href=
 409. "http://www.linuxmag.nl/nl/4137085f61440#a41370aad80c4d">Dutch
 410. Linux Programming magazine</a><br />
 411. [32] <a href="http://edu.kde.org/khangman">Hemsidan för KHangman:
 412. edu.kde.org/khangman</a><br />
 413. [33] <a href=
 414. "http://www.obso1337.org/misc/khangman.pdf">Användarstudie av
 415. KHangman</a><br />
 416. [34] <a href="http://edu.kde.org/ktouch">Hemsidan för KTouch:
 417. edu.kde.org/ktouch</a><br />
 418. [35] <a href="http://edu.kde.org/keduca">Hemsidan för KEduca:
 419. edu.kde.org/keduca</a><br />
 420. [36] <a href="http://edu.kde.org/kstars">Hemsidan för KStars:
 421. edu.kde.org/kstars</a><br />
 422. [37] <a href="http://edu.kde.org/kgeography">Hemsidan för
 423. KGeography: edu.kde.org/kgeography</a><br />
 424. [38] <a href=
 425. "http://edu.kde.org/keduca/icons.php">KEduca-Icons</a><br />
 426. [39] <a href=
 427. "http://www.kde-look.org/news/index.php?id=126&amp;PHPSESSID=44c65d6116923732fbc4ab484d6ba923">
 428. KEduca-Ikoner på kde-look.org</a><br />
 429. [40] <a href="http://edu.kde.org/kmessedwords/">Hemsidan för
 430. KMessedWords: edu.kde.org/kmessedwords</a><br />
 431. [41] <a href="http://edu.kde.org/kvoctrain/">Hemsidan för
 432. KVocTrain: edu.kde.org/kvoctrain</a><br />
 433. [42] <a href=
 434. "https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-edu">Maillistor för
 435. KDE-edu projektet</a><br />
 436. [43] <a href="http://conference2004.kde.org/">Hemsidan för aKadamy
 437. KDE World Summit</a><br />
 438. [44] <a href="http://edu.kde.org/doc/">Dokumentation av KDE-edu
 439. projektet: edu.kde.org/doc</a><br />
 440. [45] <a href="http://edu.kde.org/khangman/usability.php">KHangman
 441. användningssida</a><br />
 442. [46] <a href="http://edu.kde.org/flashkard/">Hemsidan för
 443. FlashKard: edu.kde.org/flashkard</a><br />
 444. [47] <a href="http://www.linux-magazine.com/">Hemsidan för
 445. Linux-Magazine: www.linux-magazine.com</a><br />
 446. [48] <a href=
 447. "http://www.linux-magazine.com/issue/41/KWordQuiz.pdf">Linux-Magazine
 448. artikel om KWordQuiz (pdf)</a><br />
 449. [49] <a href=
 450. "http://edu.kde.org/development/knewstuff.php">Utvecklar sidor för
 451. KDE-edu projektet</a><br />
 452. [50] <a href="http://ktouch.sourceforge.net">Sourceforge hemsida
 453. för KTouch: ktouch.sourceforge.net</a><br />
 454. [51] <a href=
 455. "http://ktouch.sourceforge.net/download/new_ktouch_concept.txt">Nytt
 456. koncept för KTouch (txt)</a><br />
 457. [52] <a href=
 458. "mailto:ghorwin%20AT%20users%20DOT%20sourceforge%20DOT%20net">Email
 459. adress för KTouch delansvarige Andreas</a><br /></p>
 460. <h4>Om författaren:</h4>
 461. <p>Mario Fux avslutade 1999 lärarutbildningen i Brig med inriktning
 462. på matematik och naturvetenskap.<br />
 463. F.n studerar han vid <a href="http://www.unizh.ch">university of
 464. Zurich</a> med inriktning <a href=
 465. "http://www.paed.unizh.ch">pedagogik</a> och <a href=
 466. "http://www.ifi.unizh.ch/">datorvetenskap</a> som tillägsämne.
 467. Tillsammans med två kollegor grundade han <a href=
 468. "http://www.edux.ch">"ALIS - Arbeitsgruppe Linux an Schulen"</a>
 469. (Schweizisk arbetsgrupp för linux at school). och när han inte
 470. sitter framför sin PC, sitter han vid sin naturliga damm uppe i
 471. <a href="http://www.randa.ch">bergen</a>.</p>
 472. <p align="center"><i>Detta dokument publiseras under <a href=
 473. "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#TOCFDL">GNU Free
 474. Documentation License</a>.</i></p>
 475. <p align="center"><i>Copyright (c) 2002 Mario Fux. Det är tillåtet
 476. att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument i
 477. enlighet med GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller
 478. senare version publiserad av the Free Software Foundation;<a href=
 479. "http://www.gnu.org/licenses/fdl.html">http://www.gnu.org/licenses/fdl.html</a>.</i></p>
 480. </body>
 481. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 482. </html>