Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

tagatschool6.sv.xhtml 24KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>TUX&amp;GNU@school - 6:e utgåvan</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>TUX&amp;GNU@school - 6:e utgåvan</h1>
 8. <p><i>Mer eller mindre regelbundet kommer <a href=
 9. "http://www.unormal.org/alis/tagatschool6.en.html">TUX&amp;GNU@school
 10. [2]</a> att rapportera om fri programvara, en hemsida om teman och
 11. enkla ideer att pröva. Den här gången ska jag prata
 12. om <a href="http.//www.qcad.org/">QCad [3]</a>, ett fritt 2D-CAD
 13. program, om hemsidan <a href=
 14. "http://www.schoolforge.net">Schoolforge.net [4]</a>, och om iden
 15. "Barn skapar musik".</i></p>
 16. <p>Välkommen till den 6:e utgåvan. Trots att det är
 17. omkring ett år sedan jag publicerade den första <a href=
 18. "http://www.unormal.org/alis/tagatschool1.en.html">utgåva
 19. [5]</a> av TUX&amp;GNU@school, är det här den första
 20. nummer 6. Tyvärr fungerade inte "varje månad" och det
 21. är anledningen till att jag ändrat i introduktionen till
 22. "mer eller mindre regelbundet". Men avsikten att rapportera
 23. månadsvis finns kvar och förhoppningsvis kan jag
 24. hålla tiden fortsättningsvis, då skriver jag
 25. också om introduktionen. Nu vill jag peka på en ny
 26. översättning till franska av denna kolumn <a href=
 27. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.fr.html">Franska
 28. [6]</a> . Tack till Anne-Marie Mahfouf, det är tack vare
 29. hennes arbete vi har fått ytterligare en
 30. övesättning. Dessutom finns det från och med nu
 31. möjlighet att prenumerera på vårt nya nyhetsbrev.
 32. Du hittar information och sidan för prenumeration på <a
 33. href="http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/">hemsida
 34. [7]</a>. Detta var några nyheter om oss själva men nu
 35. vidare till innehållet i detta nummer.</p>
 36. <h3>QCad, ett fritt 2D-CAD program</h3>
 37. Fram tills nu har vi oftast introducerat program för
 38. låg- och mellanstadiet här. Idag ska jag berätta om
 39. ett program som lämpar sej mer för äldre elever samt
 40. deras lärare. Dessutom, <a href="http://www.qcad.org">QCad
 41. [3]</a> borde vara intressant för tekniska skolor och
 42. teknikprogram. <br />
 43. <br />
 44. <p>Jag har testat version 1.4.7 från 24:e mars 2001 under <a
 45. href="http://www.debian.org">Debian GNU/Linux [8]</a> medans den
 46. aktuella versionen nu är 1.5.4.<br />
 47. Upphovsmannen Andrew Mustun valde GNU GPL som licensmetod för
 48. sitt program.<br />
 49. Med Debian och Debian baserade distributioner kan du installera
 50. programmet med "apt-get install qcad".<br />
 51. Med rpm baserade distributioner får du antingen använda
 52. den pakethanterare i distributionen eller från kommandorad:
 53. "rpm -i &lt;qcad-packagename.rpm".<br />
 54. Innan jag går in på intryck och testresultat
 55. måste jag klargöra att mina kunskaper inom CAD/CAM inte
 56. är tillräckliga för att ge en rättvisande bild
 57. av QCad. Det blir därför en kort och lite
 58. amatörmässig översikt denna gång. Vill du veta
 59. mer, gå till <a href="http://www.qcad.org">hemsida [3]</a>
 60. och den omfattande <a href=
 61. "http://www.qcad.org/index.php3?body=documentation&amp;product=qcad">
 62. flerspråkiga dokumentationen [9]</a>.<br />
 63. Programmet har också översatts till ett dussintal olika
 64. språk. Språkinställning och inställning av
 65. måttenheter är väl där du börjara
 66. anpassningen av QCad.</p>
 67. <p><img src="./img/qcad.en.png" alt=
 68. "Skärmbild 1: QCad användar Interface" width="800"
 69. height="600" border="0" /></p>
 70. <h5>Skärmbild 1: QCad användar interface</h5>
 71. <br />
 72. <br />
 73. <p>Programmet är delat i flera delar (se skärmbild 1),
 74. menyn och symbolraden överst, funktionsraden till vänster
 75. och listan med olika lager samt biblioteksbrowsern till höger.
 76. Om du klickar på en funktionssymbol dyker en lista av
 77. underfunktioner upp ,om du däremot klickar på
 78. högerknappen eller trycker &lt;ESC&gt; tangenten kommer du
 79. tillbaka till föregående funktionsgrupp respektive
 80. basfunktioner.<br />
 81. Några av basfunktionerna: Punkter, Linjer,
 82. Cirkelbågar, Cirklar, Skapa texter, Dimensioner, Skapa
 83. hatchings, Mått, Ettikett och Editera. En positiv
 84. upptäckt är att när du valt en specifik funktion
 85. kommer text upp i mitten av undre statusraden som föklarar
 86. effekter av höger och vänster musknappar. Till höger
 87. om denna text visas en förklaring av den valda funktionen.
 88. På vänster sida av statusraden visas, för
 89. funktionen, relativa och absoluta koordinater för muspekarens
 90. läge.</p>
 91. <p>När du lärt dej lite om programmet och dess
 92. möjligheter kan du börja skapa dina egna delineations. Du
 93. kan välja fördefinierade "delineations" ( finns ett
 94. svenskt ord ?) och mönster från det symbol och
 95. "delineation" bibliotek som ingår. Det innehåller en
 96. del kullager, skruvar och ritningar av cykeldelar. Nå, vad
 97. skulle QCad vara om det inte fanns en pingvin, det är ju ett
 98. GNU/Linux program. (se skärmdump 2). Vidare innehåller
 99. programmet några färdiga formelfält. Symbolraden
 100. under den aktuella menyn innehåller huvudsakligen knappar
 101. för filfunktioner (Open, Save, etc.), olika zoom
 102. möjligheter, de obligatoriska Undo och Redo knapparna samt
 103. några få funktioner för presentationen av linjer
 104. på arbetsytan.</p>
 105. <p><img src="./img/qcad-tux.en.png" alt=
 106. "Screenshot 2: QCad with a Tux delineation" width="800" height=
 107. "600" border="0" /></p>
 108. <h5>Skärmbild 2: QCad med en Tux delineation</h5>
 109. <br />
 110. <br />
 111. <p>När nu den blivande mekanikingeniören slutfört
 112. sin första layout kan denna sparas i formaten: Drawing
 113. Exchange (*.cxf), EPS (*.eps) eller Font (*.cxf). QCad kan,
 114. utöver nämnda filformat (undantag EPS), öppna och
 115. editera Microstation:s (*.dgn) och HPGL (*.plt *.hpgl *.inc)
 116. format. Man kan få intrycket att detta program "bara" är
 117. nyttigt för tekniska jobb och skolor men det behövs bara
 118. en modig lärare som brottas lite mmed QCad och sedan
 119. använder programmet på sina geometrilektioner.</p>
 120. <p>Sammanfattningsvis om 2D-CAD programmet QCad: Först, QCad
 121. har porterats till ett antal plattformar inte bara ix86 (PC)
 122. datorer. sedan, många tack till Mustun och hans <a href=
 123. "http://www.qcad.org/index.php3?body=about&amp;product=qcad">otaliga
 124. hjälptexter [10]</a> för det här utmärkta
 125. programmet.</p>
 126. <p>Vidare nu till hemsidan för den här utgåvan.</p>
 127. <h3>schoolforge.net - Arbetar tillsammans för att sprida
 128. information om kraftfulla OpenSource-verktyg inom utbildning</h3>
 129. <p>Den här gången vill jag presentera organisationen
 130. samt <a href="http://www.schoolforge.net">webbsidan schoolforge.net
 131. [4]</a>. Då den för närvarande endast finns
 132. tillgänglig på engelska baseras introduktionen på
 133. nuvarande struktur. Den är indelad i följande 7
 134. sektioner: <i>Hem</i>, <i>Vad är Schoolforge</i>,
 135. <i>Schoolforge medlemmar</i>, <i>Nyhetsresurser</i>,
 136. <i>Programvaruresurser</i>, <i>Andra resurser</i> samt
 137. <i>Emaillistor och chat</i>. Men innan den egentliga presentationen
 138. låt mej påpeka att deltagande i projektet Schoolforge
 139. kräver att du och övriga kontaktpersoner kan läsa
 140. och skriva på engelska, i alla fall på en
 141. grundläggande nivå.</p>
 142. <p>På <a href="http://www.schoolforge.net">första sidan
 143. [4]</a>(se Skärmbild 3) finns inte så mycket mer än
 144. vad som behövs för att ge en översikt. I övre
 145. ramen samt på alla följande sidor finns Schoolforge:s
 146. logo. . Längre ned till vänster finns den obligatoriska
 147. navigationsmenyn med de ovan beskrivna 7 sektionerna. Till
 148. höger finns det presenterade innehållet från
 149. respektive webbsida. På första sidan finns en kort
 150. presentation av Schoolforge följd av aktuella nyheter. Har en
 151. webbsida flera olika menyval finns dessa under den vanlga
 152. navigationsmenyn. Schoolforge har funnits sedan 8 januari 2002 och
 153. har alltså funnits i ett år och sex månader
 154. nu.</p>
 155. <p><img src="./img/schoolforge.sv.png" alt=
 156. "Screenshot 3: Homepage of Schoolforge.net" width="800" height=
 157. "600" border="0" /></p>
 158. <h5>Skärmbild 3: Hemsidan hos Schoolforge.net</h5>
 159. <br />
 160. <br />
 161. <p>Om det är ditt första besök hos schoolforge.net
 162. bör du vara intresserad av "Vad är Schoolforge" <a href=
 163. "http://www.schoolforge.net/what.php">"What is Schoolforge"
 164. [11]</a>. Här förklaras att Schoolforge inte är en
 165. ny organisation utan mer en virituell paraplyorganisation eller
 166. kommunikationskanal för olika grupper med ett gemensamt
 167. intresse att marknadsföra öppna alternativ i skolan.
 168. Därför handlar det inte enbart om fri programvara.
 169. När det gäller medlemsskap är detta inte öppet
 170. för enskilda medlemmar, endast organisationer kan vara medlem.
 171. Men naturligtvis utser dessa en kontaktperson som representerar en
 172. röst från denna organisation. En vanliga uppgift är
 173. att förebygga dubbelarbete och förbättra
 174. kommunikationen mellan olika projekt. Två referenser i detta
 175. ämne är <a href=
 176. "http://www.schoolforge.net/procedures.php">"Schoolforge Operating
 177. Procedures" [12]</a> som å ena sidan specificerar vad
 178. medlemmar förväntas göra och leverera och å
 179. andra sidan <a href=
 180. "http://www.schoolforge.net/membership.php">"Att bli medlem"
 181. [13]</a>. Här finns en beskrivning över var och vad som
 182. måste göras för att ansöka om medlemsskap.</p>
 183. <p>Här vill jag gå in på lite mer detaljer
 184. angående "Schoolforge Operating Procedures". Medlemsskapet i
 185. Schoolforge innebär primärt förbättrad
 186. kommunikation där email listor är den centrala
 187. startpunkten. Schoolforge används för en gemensam
 188. presentation mot omvärlden. Alla medlemmar skall placera
 189. länkar och referenser till sina hemsidor här.
 190. Förutom detta har varje medlem på sitt ansvar att
 191. sammarbeta med andra inom gruppen för att presentera
 192. något löpande på emaillistan. Varje månad
 193. utses en "vote counter" (rösträknare ?) som är
 194. ansvarig för tolkning och blir någon typ av moderator
 195. på listan. Dessutom har en medlem ansvar för att
 196. underhålla webbsidan Schoolforge.net. En sista punkt jag vill
 197. ta upp här är att nya ideer och projekt bör
 198. presenteras och diskuteras både för att undvika
 199. dubbelarbete men även för att dra nytta av tidigare
 200. gjorda erfarenheter och tillgänglig kunskap.</p>
 201. <p>Tredje punkten på navigationsmenyn kommer att ta dej till
 202. en sida där <a href=
 203. "http://www.schoolforge.net/members.php">medlemmar i alfabetisk
 204. ordning [14]</a> finns listade. Överst finns även en
 205. länk som tar dej till en något mer detaljerad lista <a
 206. href="http://www.schoolforge.net/members1.php">detailed list of
 207. members [15]</a>. För närvarande finns mer än 140
 208. organisationer representerade.På sidan <a href=
 209. "http://www.schoolforge.net/news.php">"News Resources" [16]</a>are
 210. finns länkar till webbsidor som regelbundet presenterar
 211. nyheter. Några av dem: <a href=
 212. "http://opensourceschools.org">Opensourceschools.org [17]</a> as a
 213. little journal, <a href="http://www.seul.org/edu">seul.org/edu
 214. [18]</a> som publiserar en <a href=
 215. "http://www.seul.org/edu/reports.html">report [19]</a> varannan
 216. vecka samt <a href=
 217. "http://www.schoolforge.net/sfdiscuss.php">schoolforge:s egna email
 218. lista [20]</a>. <a href=
 219. "http://www.schoolforge.net/software.php">"Software Resources"
 220. [21]</a> innehåller mestadels länkar till relaterade
 221. projekt där jag vill peka på några speciella: the
 222. <a href="http://richtech.ca./seul">application index [22]</a>
 223. för <a href="http://www.seul.org/edu">SEUL/edu [17]</a>, the
 224. <a href="http://www.debian.org">Debian [7]</a> och underprojektet
 225. <a href="http://www.debian.org/devel/debian-jr">"Debian Jr."
 226. [23]</a> and the <a href="http://edu.kde.org">KDE Edutainment
 227. project [24]</a> vars kontaktperson med Schoolforge också
 228. bidrar med översättningen <a href=
 229. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.fr.html">French
 230. translation of "TUX&amp;GNU@school" [6]</a> Överst till
 231. vänster på sidan "Software Resources" finns en
 232. ämneskatalog över de senaste tilläggen i
 233. applikationsdatabasen på SEUL/edu.</p>
 234. <p>Ytterligare ämnesinriktade intressanta och nyttiga
 235. webbplatser finns under <a href=
 236. "http://www.schoolforge.net/other.php">"Other Resources" [25]</a>.
 237. Här ingår <a href=
 238. "http://richtech.ca/seul/casedex.html">en databas med lyckade
 239. projekt respektive enskilda studier av Linux i skolan [26]</a>, en
 240. <a href="http://seuldat.seul.org">ämnesorienterad länk
 241. samling [27]</a> och en <a href=
 242. "http://seuldat.seul.org/npo/">öppen databas Needs, Problems
 243. and Opportunities (NPO) över användning av teknologi inom
 244. utbildning [28]</a>. Slutligen som sista punkt finns här <a
 245. href="http://www.schoolforge.net/sfdiscuss.php">information to the
 246. mailing lists [20]</a> där det även finns en länk
 247. till online arkiven. Dessutom finns här beskrivet, när,
 248. var och hurdet är möjligt att träffas på
 249. IRC.</p>
 250. <p>Detta var en kort presentation av Schoolforge och IMHO (in my
 251. humble opinion) en nyttig genomgång av lite runt "GNU/Linux
 252. at school" men nu vidare till nästa ämne i denna
 253. utgåva.</p>
 254. <h3>"Barn skapar musik"</h3>
 255. <p>Fram tills nu har jag introducerat små ideer som lätt
 256. kunnats genomföras av en programmerare på nolltid. Men
 257. just nu är jag inte så säker på att detta
 258. är av intresse då ingen återkoppling och inga
 259. implemetationer kommit för de senaste ideerna. Kanske var de
 260. för banala, för svåra, inte intressanta eller vad
 261. tycker du ? Skicka gärna synpunkter och ideer om detta till <a
 262. href="mailto:foxman@lugo.ch">[1]</a>. än viktigare och
 263. intressant för mej vore ideer och önskningar från
 264. verksamheten, d.v.s. från lärare och instruktörer
 265. som själva undervisar och vet vad som saknas i
 266. verksamheten.</p>
 267. Nå här kommer en ide jag fick när jag lekte lite
 268. med <a href="http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint">Tuxpaint
 269. [29]</a> <a href=
 270. "http://www.unormal.org/alis/tagatschool5.de.html">[30]</a>.
 271. Många kanske redan har provat Tuxpaint ock vet att
 272. många stämplar har någon form av ljud knutet till
 273. sej. När du klickar mer än en gång på en
 274. symbol sedan växlar mellan olka stämplaruppkommer en del
 275. intressanta ljudkombinationer. Baserat på den här iden
 276. borde det inte vara alltför svårt att skriva ett program
 277. med ett antal knappar som hade ett ljud knutet till sej. En
 278. inspelningsfunktion skulle runda av det hela och ge morgondagens
 279. Mozart eller Beethoven ytterligare ett användbart verktyg.
 280. <br />
 281. <br />
 282. <p>Jag skulle vara glad om denna ide gav upphov till lite brus
 283. här. Nu vidare till nyheterna i denna utgåva.</p>
 284. <h3>Nyheter och aktuella programversioner</h3>
 285. <h4>FREEDUC släppt i version 1.3</h4>
 286. <p>För några veckor sen vart 1.3 <a href=
 287. "http://www.ofset.org/projects/edusoft/edusoft.html">FREEDUC
 288. [31]</a> publiserad. FREEDUC är en distribution baserad
 289. på den välkända <a href=
 290. "http://www.knoppix.de">Knoppix [32]</a> vars huvudsyfte är
 291. att demonstrera fri utbildningsprogramvara. Exakt vilka
 292. programvaror som finns med kan du se <a href=
 293. "http://www.ofset.org/projects/edusoft/packages.txt.gz">här
 294. [33]</a> (Notera: *.txt.gz fil).</p>
 295. <h4>Linux certifiering för Österrikiska elever</h4>
 296. <p>Det har gått en tid sedan den första <a href=
 297. "http://www.pressetext.at/pte.mc?021206035">publikationen [34]</a>
 298. men jag tänkte nämna detta en gång till. I
 299. Österrikiska skolor är det nu to möjligt för
 300. elever att genomföra en GNU/Linux certifiering.</p>
 301. <h4>www.BSI-fuer-Buerger.de publiserad</h4>
 302. <p>För några veckor sedan publiserade tyska <a href=
 303. "http://www.bsi.de">BSI - Bundesamt für Sicherheit in der
 304. Informationstechologie [35]</a> (Myndigheten för säkerhet
 305. inom informationsteknologi) en ny <a href=
 306. "http://www.bsi-fuer-buerger.de">informations plats [36]</a>
 307. <i>(endast på tyska)</i> för allmänheten.
 308. Informationen som finns här har inget med fri programvara och
 309. GNU/Linux att göra men är intressant och
 310. lättförståligt (om du kan tyska). De föklarar
 311. dels vanliga termer som "internet" och dess funktionalitet men
 312. även ur ett säkerhetsperspektiv. Här vill jag
 313. propagera, IMHO, en genial förklaring av internet från
 314. "Sachgeschichten" (historier om hur saker fungerar) från den
 315. tyska <a href="http://www.sendung-mit-der-maus.de/">"Sendung mit
 316. der Maus" [37]</a> (TVprogram för barn i Tyskland). Det
 317. går att ladda ner den korta och informativa filmen <a href=
 318. "http://www.wdrmaus.de/service/download/?lang=de/">här
 319. [38]</a>.</p>
 320. <h4>GCompris i ny major release</h4>
 321. <p>Bruno Coudoin släppte för några veckor sedan
 322. version 3.0 följd av GCompris 3.1 för några dagar
 323. sedan. Viktigaste ändringar är hantering av
 324. felmeddelanden i fönstersystemet (gnome-canvas biblioteken)
 325. vilket inte kunde åtgärdas innan nya meddelandefält
 326. kunde skrivas i python. Dessutom finns några nya fält
 327. med varje ny version. boards as with each new version of course.
 328. Exakta detaljer finns på hemsidan <a href=
 329. "http://www.ofset.org/gcompris">GCompris [39]</a>. Passar
 330. också på att gratulera Bruno till hans <a href=
 331. "http://www.sil-centril.org/trophees/projecst/educ.html">succe
 332. [40]</a> på <a href=
 333. "http://www.tropheedulibre.org">TropheeduLibre.org [41]</a>.</p>
 334. <h4>KTouch i ny version</h4>
 335. <p>KTouch ifinns i ny version (1.3) sedan några veckor. Se
 336. ändringar och nya funktioner på <a href=
 337. "http://ktouch.sf.net">hemsida [42]</a>.</p>
 338. <h4>SkoleLinux som prerelease38</h4>
 339. <p><a href="http://www.skolelinux.no">SkoleLinux [43]</a> är
 340. en Debian baserad distribution från Norge som är
 341. speciellt framtagen för utbildningsändamål. Det
 342. finns även en <a href="http://www.skolelinux.de">Tysk hemsida
 343. [44]</a> och ett tyskt team som arbetar på att anpassa denn
 344. till tyska. Tyvärr finns det ingen stabil release just nu av
 345. denna lovande distribution. Preversion "pre38" släpptes
 346. för test för några veckor sedan. SkoleLinux är
 347. också den första distribution jag vet som i produktion
 348. använder den nya <a href=
 349. "http://people.debian.org/~mckinstry/ports-status.html">Debian-Installer
 350. [45]</a>.</p>
 351. <h4>Aktuella program versioner</h4>
 352. <ul>
 353. <li><a href="http://edu.kde.org/ktouch">KTouch</a> 1.3 -
 354. Maskinskrivningskurs under KDE 3.1.2 (<a href=
 355. "http://www.unormal.org/alis/tagatschool1.en.html">TGS 1</a>)</li>
 356. <li><a href="http://www.ofset.org/gcompris">GCompris</a> 3.1 -
 357. Utbildningsplattform med olika skärmar (<a href=
 358. "http://www.unormal.org/alis/tagatschool2.en.html">TGS 2</a>)</li>
 359. <li><a href="http://edu.kde.org/kgeo">KGeo</a> 1.0.2 - Geometry
 360. program under KDE 3.1.2 (<a href=
 361. "http://www.unormal.org/alis/tagatschool3.en.html">TGS 3</a>)</li>
 362. <li><a href="http://bioinformatics.org/ghemical/">Ghemical</a> 1.0
 363. - Kemi program för molekylmodelering och beräkning (<a
 364. href="http://www.unormal.org/alis/tagatschool4.en.html">TGS
 365. 4</a>)</li>
 366. <li><a href="http://www.breedsoft.com">Tuxpaint</a> 0.9.11 -
 367. Ritprogram för barn och för dem med barnasinnet kvar (<a
 368. href="http://www.unormal.org/alis/tagatschool5.en.html">TGS
 369. 5</a>)</li>
 370. <li><a href="http://www.qcad.org">QCad</a> 1.5.4 - 2D-CAD program
 371. (<a href="http://www.unormal.org/alis/tagatschool6.en.html">TGS
 372. 6</a>)</li>
 373. </ul>
 374. <br />
 375. <br />
 376. <p>och innan jag glömmer : Det här är den
 377. förstat versionen av TUX&amp;GNU@school som även finns
 378. tillgänglig som OGG Vorbis, Wave och MP3 <a href=
 379. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/">[7]</a> ;-)
 380. Lyssna här. Hej och på återseende ...</p>
 381. <h3>Links:</h3>
 382. <p>[1] <a href="mailto:foxman@lugo.ch">Criticism, questions,
 383. comments, ideas and more please to: foxman@lugo.ch</a><br />
 384. [2] <a href="http://www.unormal.org/alis/tagatschool6.de.html">The
 385. homepage of TUX&amp;GNU@school:
 386. www.unormal.org/alis/tagatschool6.en.html</a><br />
 387. [3] <a href="http://www.qcad.org">The homepage of QCad:
 388. www.QCad.org</a><br />
 389. [4] <a href="http://www.schoolforge.net">The homepage of
 390. Schoolforge.net: www.Schoolforge.net</a><br />
 391. [5] <a href=
 392. "http://www.unormal.org/alis/tagatschool1.en.html">First edition of
 393. TUX&amp;GNU@school</a><br />
 394. [6] <a href=
 395. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/tgs.fr.html">TUX&amp;GNU@school
 396. in French</a><br />
 397. [7] <a href=
 398. "http://www.fsfeurope.org/activities/education/tgs/">Subscribe
 399. possibility for the TUX&amp;GNU@school newsletter</a><br />
 400. [8] <a href="http://www.debian.org">The homepage of Debian:
 401. www.debian.org</a><br />
 402. [9] <a href=
 403. "http://www.qcad.org/index.php3?body=documentations&amp;product=qcad">
 404. Multilingual documentation of QCad</a><br />
 405. [10] <a href=
 406. "http://www.qcad.org/index.php3?body=about&amp;product=qcad">Developer
 407. list of QCad</a><br />
 408. [11] <a href="http://www.schoolforge.net/what.php">Schoolforge.net
 409. -&gt; "What is Schoolforge"</a><br />
 410. [12] <a href=
 411. "http://www.schoolforge.net/procedures.php">Schoolforge.net -&gt;
 412. "Schoolforge Operating Procedures"</a><br />
 413. [13] <a href=
 414. "http://www.schoolforge.net/membership.php">Schoolforge.net -&gt;
 415. "Becoming a member"</a><br />
 416. [14] <a href=
 417. "http://www.schoolforge.net/members.php">Schoolforge.net -&gt;
 418. "Schoolforge members" (alphabetical order)</a><br />
 419. [15] <a href="http://www.schoolforge.net/members1.php">More
 420. detailed list of the Schoolforge members</a><br />
 421. [16] <a href="http://www.schoolforge.net/news.php">Schoolforge.net
 422. -&gt; "News Resources"</a><br />
 423. [17] <a href="http://opensourceschools.org">OpenSourceSchools.org
 424. - News for OpenSource at school and in education</a><br />
 425. [18] <a href="http://www.seul.org/edu">The homepage of SEUL/edu:
 426. www.seul.org/edu</a><br />
 427. [19] <a href="http://www.seul.org/edu/reports.html">Reports from
 428. SEUL/edu</a><br />
 429. [20] <a href=
 430. "http://www.schoolforge.net/sfdiscuss.php">Schoolforge.net -&gt;
 431. "Mailing lists and chat"</a><br />
 432. [21] <a href=
 433. "http://www.schoolforge.net/software.php">Schoolforge.net -&gt;
 434. "Software Resources"</a><br />
 435. [22] <a href="http://richtech.ca./seul">The application index of
 436. SEUL/edu</a><br />
 437. [23] <a href="http://www.debian.org/devel/debian-jr">The homepage
 438. of the Debian subproject "Debian Jr."</a><br />
 439. [24] <a href="http://edu.kde.org">The homepage of the KDE
 440. Edutainment project: edu.kde.org</a><br />
 441. [25] <a href=
 442. "http://www.schoolforge.net/other.php">Schoolforge.net -&gt; "Other
 443. Resources"</a><br />
 444. [26] <a href="http://richtech.ca/seul/casedex.html">A database of
 445. SEUL/edu with success stories resp. case studies about Linux at
 446. school</a><br />
 447. [27] <a href="http://seuldat.seul.org">A link collection of
 448. SEUL/edu</a><br />
 449. [28] <a href="http://seuldat.seul.org/npo/">An open database of
 450. Needs, Problems and Opportunities (NPO) in usage of technology in
 451. education</a><br />
 452. [29] <a href="http://www.newbreedsoftware.org/tuxpaint">The
 453. homepage of Tuxpaint: www.newbreedsoftware.org/tuxpaint</a><br />
 454. [30] <a href=
 455. "http://www.unormal.org/alis/tagatschool5.de.html">The fifth
 456. edition of TUX&amp;GNU@school</a><br />
 457. [31] <a href=
 458. "http://www.ofset.org/projects/edusoft/edusoft.html">The homepage
 459. of FREEDUC</a><br />
 460. [32] <a href="http://www.knoppix.de">The homepage of Knoppix:
 461. www.Knoppix.de</a><br />
 462. [33] <a href=
 463. "http://www.ofset.org/projects/edusoft/packages.txt.gz">The package
 464. list of FREEDUC</a><br />
 465. [34] <a href=
 466. "http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=021206035">"Linux certificates
 467. for Austrian pubpils" on Pressetext.at</a><br />
 468. [35] <a href="http://www.bsi.de">The homepage of the German
 469. "Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI"
 470. (Federal Office for information technology security):
 471. www.bsi.de</a><br />
 472. [36] <a href="http://www.bsi-fuer-buerger.de">New information
 473. website of the BSI: www.BSI-fuer-Buerger.de</a><br />
 474. [37] <a href="http://www.sendung-mit-der-maus.de/">The homepage of
 475. the German telecast "Sendung mit der Maus":
 476. www.Sendung-mit-der-Maus.de</a><br />
 477. [38] <a href=
 478. "http://www.wdrmaus.de/service/download/?lang=de/">Download link to
 479. the Sachgeschichten-Video "Internet"</a><br />
 480. [39] <a href="http://www.ofset.org/gcompris">The homepage of
 481. GCompris: www.ofset.org/GCompris</a><br />
 482. [40] <a href=
 483. "http://www.sil-cetril.org/trophees/projets/educ.html">GCompris on
 484. tropheesdulibre.org</a><br />
 485. [41] <a href="http://www.tropheesdulibre.org">TropheeduLibre.org
 486. (French)</a><br />
 487. [42] <a href="http://ktouch.sf.net">The homepage of KTouch:
 488. Ktouch.sourceforge.net</a><br />
 489. [43] <a href="http://www.skolelinux.no">The homepage of
 490. SkoleLinux: www.SkoleLinux.no</a><br />
 491. [44] <a href="http://www.skolelinux.de">The German homepage of
 492. SkoleLinux: www.SkoleLinux.de</a><br />
 493. [45] <a href=
 494. "http://people.debian.org/~mckinstry/ports-status.html">One
 495. homepage of the new Debian-Installer</a><br />
 496. </p>
 497. <h4>About the author:</h4>
 498. <p>Mario Fux finished 1999 the PrimarlehrerInnenseminar in Brig
 499. after he made up mathematical and natural scientifical matura. In a
 500. body with two colleagues he founded the <a href=
 501. "http://www.edux.ch">"ALIS - Arbeitsgruppe Linux an Schulen"</a>
 502. (Swiss work group for linux at school). And if he once doesn't
 503. spend his time in front of the PC, he sits at his nature pond in
 504. the <a href="http://www.randa.ch">mountains</a>.</p>
 505. <p align="center"><i>This document is distributed under the terms
 506. of the <a href=
 507. "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#TOCFDL">GNU Free
 508. Documentation License</a>.</i></p>
 509. <p align="center"><i>Copyright (c) 2002 Mario Fux. Permission is
 510. granted to copy, distribute and/or modify this document under the
 511. terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any
 512. later version published by the Free Software Foundation; with no
 513. Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
 514. Texts.<br />
 515. A copy of the license can be found at <a href=
 516. "http://www.gnu.org/licenses/fdl.html">http://www.gnu.org/licenses/fdl.html</a>.</i></p>
 517. </body>
 518. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 519. </html>