Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

project.nl.xml 588B

123456789101112131415
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <projectset>
 3. <project id="education" date="2003-01-02" status="active">
 4. <title>Onderwijs</title>
 5. <description>
 6. Het onderwijsproject wil het gebruik van Vrije Software aanmoedigen voor alle
 7. sectoren die met onderwijs te maken hebben, van de kleuterschool tot de
 8. universiteit. Vrije software stimuleert het aanleren van algemene
 9. softwareprincipes in plaats van het aanleren van één product en bewaart zo de
 10. wetenschappelijke beginselen.
 11. </description>
 12. <link>/activities/education/education.html</link>
 13. </project>
 14. </projectset>