Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

133 lines
3.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Onderwijs</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <div align="center">
 8. <h2>Onderwijs</h2>
 9. </div>
 10. <h3>Inhoud</h3>
 11. <ul>
 12. <li>
 13. <a href="#general">Algemeen</a>
 14. </li>
 15. <li>
 16. <a href="#associations">Organisaties</a>
 17. </li>
 18. <li>
 19. <a href="#column">Column</a>
 20. </li>
 21. <li>
 22. <a href="#contact">Kontact</a>
 23. </li>
 24. </ul>
 25. <a name="general"></a>
 26. <h3>Algemeen</h3>
 27. <p>
 28. De Free Software Foundation Europa wil het gebruik van Vrije Software in
 29. scholen en universiteiten promoten, aangezien vrije software pedagogisch
 30. en technologisch superieur is aan niet-vrije systemen. Maar veel belangrijker
 31. is dat vrijheid en samenwerking zowel voor Vrije Software als voor een vrij
 32. democratisch onderwijs onmiskenbaar het basisprincipe vormen.
 33. </p>
 34. <p>
 35. We hebben een meer <a href="argumentation.html">gedetailleerde opsomming </a>
 36. van de redenen waarom wij vinden dat Vrije Software de juiste enige juiste
 37. softwarekeuze is voor het onderwijs.
 38. </p>
 39. <a name="associations"></a>
 40. <h3>Organisaties</h3>
 41. <p> Er is veel informatie op de
 42. <a href="http://www.gnu.org/education/">
 43. pagina's over onderwijs</a>
 44. van het GNU Project.
 45. </p>
 46. <p>
 47. Er bestaan al enkele organisaties die het gebruik van Vrij Software in het
 48. onderwijs ondersteunen en bekendheid geven.
 49. </p>
 50. <ul>
 51. <li>
 52. De <a
 53. href="http://www.ofset.org/">Organisation for Free Software in Education and
 54. Teaching</a> (OFSET) promoten de ontwikkeling van Vrije Software voor
 55. opleiding en onderwijs. OFSET is geassocieerd met FSF Europa.
 56. </li>
 57. <li>
 58. Het <a href="http://sourceforge.net/activities/osie">Open Source in Education</a>
 59. Project (OSiE) ondersteunt en promoot het gebruik van GNU/Linux systemen in
 60. het Verenigd Koninkrijk.<br/>
 61. OSiE gebruikt de term "Open Source" wat wij voor
 62. <a href="/documents/whyfs.en.html">verschillende redenen</a> vermijden.
 63. </li>
 64. <li>
 65. De <a href="http://fsub.schule.de/">Freie Software und Bildung e.V.</a>
 66. promoten het gebruik van GNU/Linux systemen in Duitse scholen. <br/>
 67. We willen hier wel bij opmerken dat FSuB e.V. het gebruik van niet-vrije
 68. software in die vrije systeemomgeving aanvaardt, een houding waar wij helemaal
 69. niet achter staan.
 70. </li>
 71. <li>
 72. <a href="http://www.linuxdidattica.org/">Software libero nella scuola</a>, een
 73. Italiaans initiatief voor Vrije Software in scholen.
 74. </li>
 75. <li>
 76. De <a href="http://www.laka.lv/">Latvian Open Source Association</a> (LAKA)
 77. promoot en ondersteunt het gebruik van GNU/Linux in scholen.<br/>
 78. LAKA gebruikt de term "Open Source" wat wij voor
 79. <a href="/documents/whyfs.en.html">verschillende redenen</a> vermijden.
 80. </li>
 81. <li>
 82. <a href="http://www.fuss.bz.it/"> Free Upgrade Southtyrol's Schools</a> (FUSS)
 83. is geen vereniging, maar een project opgericht door het Europees sociaal fonds.
 84. Ze hebben heel het computersysteem van de autonome provincie Bolzano/Bozen
 85. geüpdatet, door alle niet-vrije software die in gebruik was te vervangen door de
 86. FUSS GNU/Linux Soledad distributie. Dit softwarepakket, door het project
 87. ontwikkeld, is beschikbaar onder een vrije software licentie.
 88. </li>
 89. </ul>
 90. <a name="column"></a>
 91. <h3>Column</h3>
 92. <p>
 93. Mario Fux schrijft een <a href="./tgs/tgs.en.html">twee maandelijkse column
 94. "TUX&amp;GNU@school"</a> die door de FSFE volledig wordt ondersteund.
 95. </p>
 96. <a name="contact"></a>
 97. <h3>Contact</h3>
 98. <p>
 99. Wie de discussies over Vrije Software in het onderwijs wil volgen of er zelf
 100. aan deelnemen, kan zich inschrijven op de
 101. <a href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/edu-eu">mailing list</a>.
 102. <br/>
 103. Bovendien heeft de Free Software Foundation een
 104. <a href="eduteam.html">werkgroep onderwijs</a> opgericht, om de coördinatie
 105. tussen alle nationale initiatieven te verbeteren en te stimuleren.
 106. </p>
 107. </body>
 108. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 109. </html>
 110. <!--
 111. Local Variables: ***
 112. mode: xml ***
 113. End: ***
 114. -->