Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

project.nl.xml 699B

123456789101112131415
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <projectset>
 3. <project id="drm.info" date="2006-10-03" status="active">
 4. <title>DRM.info</title>
 5. <description>
 6. DRM.info is een gemeenschappelijk platform over de gevaren van het beheer van digitale
 7. beperkingen, Digital Restriction Management (DRM). De FSFE die aan de wieg stond
 8. van dit initiatief, zal ook het onderhoud van dit platform op zich nemen. Alle initiatiefnemers,
 9. waaronder vrijheidsbewegingen, consumentenorganisaties, internetactivisten en
 10. bibliotheken, krijgen de kans om hun specifieke zorgen over DRM meer bekend te maken.
 11. </description>
 12. <link>/activities/drm/drm.html</link>
 13. </project>
 14. </projectset>