Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

project.ca.xml 641B

1234567891011121314
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <projectset>
 3. <project id="drm.info" date="2006-10-03" status="active">
 4. <title>DRM.info</title>
 5. <description>
 6. DRM.info és una plataforma col·laborativa iniciada i mantinguda per l'FSFE per
 7. a informar sobre els perills de la Gestió de Restriccions Digitals i fer públiques
 8. les preocupacions de diversos grups. Entre els contribuïdors de DRM.info s'inclouen defensors de
 9. la llibertat digital, la protecció al consumidor, l'activisme de xarxa i les organitzacions de biblioteques.
 10. </description>
 11. <link>/activities/drm/drm.html</link>
 12. </project>
 13. </projectset>