Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-201810.nl.xhtml 9.7KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <html newsdate="2018-10-25" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>FSFE Nieuwsbrief - oktober 2018</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201810">
 7. <h1 id="fsfenewsletteroctober2018">FSFE Nieuwsbrief - oktober 2018</h1>
 8. <h2 id="microsoftjoinstheopeninventionnetwork">Microsoft doet mee met het Open Invention Network</h2>
 9. <p newsteaser="yes">Historisch gezien heeft Microsoft softwareoctrooien gebruikt om de adoptie van Vrije Software in bedrijven en in het openbaar bestuur te vertragen door octrooi-inbreuk te claimen op belangrijke Vrije Softwarecomponenten en miljarden dollars van de herdistributeurs van Vrije Software in te nemen. In de afgelopen jaren zocht Microsoft echter steeds meer toenadering tot de Vrije Softwaregemeenschap. In oktober leidde dit tot Microsoft's volgende grote stap: het toetreden tot het LOT Network en het Open Invention Network (OIN), twee organisaties die zich richten op het oplossen van problemen die zijn ontstaan door softwareoctrooien richting GNU/Linux systemen.</p>
 10. <p>LOT werkt om leden te beschermen tegen zogenaamde "niet-praktiserende entiteiten" terwijl de OIN een gedefinieerde set van Vrije Softwaretechnologieën wil beschermen tegen octrooigeschillen. Dit hebben zij gedefinieerd in hun zogenoemde <a href="https://www.openinventionnetwork.com/joining-oin/linux-system/">"Linux systeemdefinitie"</a>.</p>
 11. <p>De FSFE verwelkomt Microsoft's stappen en <a href="https://fsfe.org/news/2018/news-20181023-02.html">moedigt hen aan om door te gaan in deze richting</a>. De FSFE sluit zich aan bij onze zusterorganisatie, de Free Software Foundation (FSF) in <a href="https://www.fsf.org/news/fsf-statement-on-microsoft-joining-the-open-invention-network">hun eis</a> dat nuttige volgende stappen een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring zouden moeten vormen waarin Microsoft alle octrooischendingen op het gebruik van Linux in Android heeft gestaakt; om de lijst van pakketten die beschermd zijn tegen patenten binnen de definitie van het "Linux Systeem" uit te breiden om elk Vrije Softwarecomponent in een GNU/Linux-systeem op te nemen; en om de vroegere patent royalty's, afgedwongen uit Vrije Software, te gebruiken om de daadwerkelijke afschaffing van alle patenten op ideeën in software te financieren.</p>
 12. <hr />
 13. <p><a href="/join/nl2018-10">Doe mee met onze gemeenschap van vrijheidsstrijders!</a></p>
 14. <hr />
 15. <h2 id="whatelsehavewedoneinsideandoutsidethefsfe">Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
 16. <ul>
 17. <li>Van 27 tot en met 30 december zal het 35e Chaos Communication Congress worden gehouden en de FSFE is blij om opnieuw gastheer te zijn op een assemblee. Deze fungeert als informatiekraam en ontmoetingsplaats voor onze vrienden en alle vrienden van Vrije Software. We zoeken naar sessies voor de assemblee: inspirerende lezingen, interactieve werkgroepen, gemeenschaps-/ontwikkelaars-/strategische ontmoetingen of welke andere publieke, informatieve of groepsactiviteiten dan ook. U vindt <a href="https://fsfe.org/news/2018/news-20181024-01">onze oproep voor sessies tot november 19 op</a>.</li>
 18. -
 19. <li>In het eerste weekend van oktober organiseerde de FSFE haar jaarlijkse vergadering in de Onion Space in Berlijn. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de FSFE die verantwoordelijk zijn voor de strategische planning en budgettering. Naast de leden verwelkomde de algemene vergadering van dit jaar onze nieuwste medewerker Alexander Sander als gast. Spoedig na ontvangst van deze nieuwsbrief zal er een meer gedetailleerd verslag, inclusief officiële notulen, worden gepubliceerd op onze homepage.</li>
 20. <li>We hebben twee nieuwe medewerkers aangenomen: <a href="https://fsfe.org/about/mancheva/mancheva">Galia Mancheva</a> en <a href="https://fsfe.org/about/ku/ku">Gabriel Ku Wei Bin</a> zijn toegetreden als projectmanagers. We zijn erg blij om te zien hoe ons team organisch groeit en u zult binnenkort in deze nieuwsbrief meer lezen over het werk van Galia en Gabriel.</li>
 21. <li>Voorafgaand aan de verkiezingen in <a href="https://hessen.digital-o-mat.de/">Hessen</a> en <a href="https://bayern.digital-o-mat.de/">Beieren</a> heeft de FSFE samen met de "Vrije Kennis Coalitie" nog een <a href="https://digital-o-mat.de/">"Digital-O-Mat"</a> gepubliceerd. De Digital-O-Mat is een van onze verkiezingscampagnes en een online gereedschap om kiezers te helpen zich te informeren over de standpunten van de partijen over Vrije Software. Kiezers kunnen de Digital-O-Mat gebruiken om hun eigen opvattingen over internetgerelateerd beleid te vergelijken met die van de deelnemende partijen en op deze manier kunnen zij hun beste match vinden. Om ook de standpunten van de partijen in een bredere context te begrijpen en de publieke aandacht te vergroten heeft de FSFE hun standpunten in een <a href="https://fsfe.org/news/2018/news-20181010-01.nl.html">publieke verklaring</a> geanalyseerd en geëvalueerd.</li>
 22. <li>De voorzitter van de FSFE, Matthias Kirschner, hield een lezing op <a href="https://kernel-recipes.org/en/2018/talks/democracy-requires-free-software/">Kernel Recipes</a> over het belang van Vrije Software en haar rol in de bescherming van de democratie.</li>
 23. <li>De landcoördinator Duitsland van de FSFE, Björn Schießle, gaf een lezing in het kader van de <a href="https://wiki.fsfw-dresden.de/doku.php/ringvorlesung/ws2018">"Free Software Free Knowledge as a Profession"</a>-serie, die georganiseerd en gehost werk door de speciale werkgroep van de TU Dresden.</li>
 24. </ul>
 25. <h2 id="donotmissupcomingeventswiththefsfe">Mis het niet: komende evenementen van de FSFE</h2>
 26. <p>Van 15 tot 17 november zal een deel van het FSFE-team aanwezig zijn op <a href="https://www.sfscon.it/">SFScon</a> in Bozen (Italië). De voorzitter van de FSFE, Matthias Kirschner, zal een lezing geven en onze EU programma-manager overheidsbeleid Alexander Sander zal een beleidswerkgroep organiseren. Ook zullen we aanwezig zijn met een kraam, alwaar we de bevindingen van de <a href="https://reuse.software/">REUSE</a>-softwarestudie, uitgevoerd door de Universiteit van Bozen, zullen presenteren. Als u in de buurt bent, kom dan eens langs: we kijken ernaar uit om u te ontmoeten.</p>
 27. <h2 id="getactive">Word actief</h2>
 28. <p>Om zoveel mogelijk mensen op de hoogte van de vrijheid van software en de missie van de FSFE te brengen is het goed om onze doelstelling in hun moedertaal aan hen uit te leggen. Ons team van <a href="https://fsfe.org/contribute/translators/">vertalers</a> doet fantastisch werk door ervoor te zorgen dat een meerderheid van de Europeanen onze pagina's in hun moedertaal kan lezen. Vele delen van onze homepage zijn vertaald in meer dan 20 Europese talen. Dit is een onschatbare bijdrage aan de verspreiding van softwarevrijheid en we zijn alle bijdragers dankbaar die ons hierbij geholpen hebben.</p>
 29. <p>Elke homepage heeft echter van tijd tot tijd een update nodig en we zullen in de komende weken verschillende delen van onze homepage vernieuwen, naast onze algemene publicaties en nieuws, zoals deze nieuwsbrief. Dit betekent nieuwe delen van onze pagina die vertalingen nodig hebben. Als u een moedertaalspreker bent van een andere taal dan het Engels en u houdt van vertalen, <a href="https://fsfe.org/contribute/translators/">sluit u zich dan nu aan bij ons vertalersteam</a> en help ons om onze infrastructuur te moderniseren door onze boodschap uit te dragen. Ons vertalersteam is zeer behulpzaam en verheugt zich op het verwelkomen van nieuwe leden. U kunt contact opnemen met het team via onze <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">e-maillijst</a> of met <a href="https://fsfe.org/contribute/translators/">individuele coördinatoren</a> die vermeld staan op de pagina met vertalers.</p>
 30. <h2 id="openpositionsatfsfe">Vacatures bij FSFE</h2>
 31. <p>Op dit moment hebben wij vacatures voor zowel een stage als voor een <a href="https://fsfe.org/news/2018/news-20180913-01.en.html">"Bundesfreiwilligendienst"</a>. Meer informatie over onze stages, vorige stagiairs en stagiaires en huidige vacatures vind u op onze <a href="https://fsfe.org/contribute/internship.html">pagina met stages</a>.</p>
 32. <h2 id="contributetoournewsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
 33. <p>Als u uw ideeen, foto's of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons op. Zoals altijd is het adres newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
 34. <p>Met dank aan onze gemeenschap, alle <a href="https://fsfe.org/contribute/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="http://fsfe.org/join">supporters</a> en <a href="https://fsfe.org/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan <a href="https://fsfe.org/contribute/translators/translators">onze vertalers</a> die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.</p>
 35. <p>Uw eindredacteur,<br />
 36. Erik Albers</p>
 37. <hr />
 38. <p><a href="/join/nl2018-10">Doe mee met onze gemeenschap van vrijheidsstrijders!</a></p>
 39. <hr />
 40. </body>
 41. <sidebar promo="about-fsfe" />
 42. <date>
 43. <original content="2018-10" />
 44. </date>
 45. <followup>donate</followup>
 46. <tags>
 47. <tag>newsletter</tag>
 48. <tag content="Microsoft">Microsoft</tag>
 49. <tag content="Open Invention Network">OIN</tag>
 50. <tag content="software-octrooien">patents</tag>
 51. <tag content="Digital-O-Mat">digitalomat</tag>
 52. <tag content="SFSCon">sfscon</tag>
 53. </tags>
 54. <author id="albers" />
 55. <translator>André Ockers</translator>
 56. </html>